Informacja Wójta Gminy Andrzejewo

herbW związku z zagrożeniem spowodowanym przez rozprzestrzenianie się koronawirusa i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju informujemy, iż płatności na rzecz urzędu należy dokonywać elektronicznie, bądź za pośrednictwem banku. Poniżej udostępniamy numery rachunków bankowych.

Numery rachunków bankowych do wpłat:

  • podatki i opłata skarbowa: 82 8923 1047 0700 0879 2007 0001
  • odpady komunalne: 13 8923 1047 0700 0879 2007 0176
  • woda i kanalizacja – INDYWIDUALNY numer rachunku bankowego znajduje się na wystawionej fakturze

Ponadto, prosimy o podanie stanu licznika wody do dnia 03.04.2020r telefonicznie na nr 86 271 7003 wew. 34. Prośba dotyczy osób, które nie miały jeszcze spisywanego stanu licznika wody w tym roku.

Zarządzenie Wójta Gminy Andrzejewo w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z epidemią koronawirusa.

 

ZARZĄDZENIE  Nr 125/2020
Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z epidemią koronawirusa.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) zarządza się co następuje: 

§ 1.

Z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku           z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,   do odwołania, w Urzędzie Gminy w Andrzejewie:

1) wykonywanie zadań ogranicza się wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,

2) wprowadza się zakaz bezpośredniej obsługi interesantów.

                                                                  

§ 2.

  1. Obsługa interesantów będzie odbywała się wyłącznie przez poprzez portal ePUAP, pocztę elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
  2. Wszelkich opłat należy dokonywać drogą elektroniczną, na rachunki bankowe Urzędu Gminy, wskazane na stronie www.andrzejewo.pl
  3. Bezpośredni kontakt interesantów z pracownikami Urzędu Gminy możliwy jest wyłącznie w sytuacjach pilnych, niecierpiących zwłoki, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

                                                                     § 3.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie gminy www.andrzejewo.pl.

 

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie udostępniania i wynajmu świetlic wiejskich

 

ZARZĄDZENIE NR 124/2020

WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie wstrzymania udostępniania i wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich i remizach strażackich na terenie gminy Andrzejewo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wstrzymuje się do odwołania udostępnianie i wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i remizach strażackich na terenie gminy Andrzejewo.

§ 2. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Wójta Gminy Andrzejewo można udostępnić i wynająć pomieszczenia w świetlicach wiejskich i remizach strażackich na terenie gminy Andrzejewo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje dotyczące zamawiania kolczyków dla bydła i uzyskania paszportu dla zwierząt zarejestrowanych

Podczas zamawiania kolczyków dla bydła  obowiązkowa jest opłata za paszporty

Liczona jest ilość zamawianych kolczyków z wniosku razy 1,33 zł. za sztukę,

(Przykład; zamawiamy 10 szt. kolczyków dla zwierząt czyli liczymy 10x1,33 = 13,30 zł.)

Opłata na konto :ARiMR Al. Jana Pawła II 70, 00-175

46 1130 1017 0000 3160 0020 0013

z dopiskiem w tytule przelewu  : nr gospodarstwa …………………..za paszporty szt. …..

Dowód wpłaty dołączamy do Wniosku o przydzielenie puli – wersja papierowa

lub

elektronicznie składamy Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków

+ na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.dowód opłaty za paszport

Jeżeli potwierdzenie będzie wysyłane e-mail  w tytule wiadomości e-mail należy obowiązkowo  wpisać  „IRZ potwierdzenie wpłaty producenta o numerze ………”.

W celu uzyskania paszportu dla bydła złożonego osobiście lub przez internet  należy dokonać opłaty za wysyłkę paszportu, opłata za wysyłkę wynosi 7,80 zł.  + oświadczenie wyrażające zgodę na doręczenie paszportu.

Opłata na konto : ARiMR Al. Jana Pawła II 70, 00-175

46 1130 1017 0000 3160 0020 0013

z dopiskiem w tytule przelewu  : nr gospodarstwa  …………………..za doręczenie paszporty szt. ….. i numery kolczyków …………………………………………………………………………..

Dowód wpłaty dołączamy do zgłoszenia bydła do rejestru  – wersja papierowa + oświadczenie wyrażające zgodę na doręczenie paszportu.  

lub

elektronicznie składamy Zgłoszenie bydła do rejestru 

+ na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.dowód opłaty za wysyłkę paszportu.

Jeżeli potwierdzenie będzie wysyłane e-mail  w tytule wiadomości e-mail należy obowiązkowo  wpisać ,

„IRZ potwierdzenie wpłaty producenta o numerze ………”.

 

UWAGA !!! Dobra wiadomość dla właścicieli pojazdów

 

herbRząd pracuje nad projektem „specustawy”, który do 180 dni wydłuża termin na zarejestrowanie pojazdu, zgłoszenia jego zbycia lub nabycia. Dnia 17 marca 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało samorządy, że w związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą konieczności podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie COVID-19, rząd zaproponował wprowadzenie specustawą przepisów epizodycznych związanych z ustawą Prawo o ruchu drogowym i przepisami dotyczącymi nakładania kar na właścicieli pojazdów. Z ulgowych przepisów będzie można skorzystać do końca roku. Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną wielu mieszkańców z obawy o swoje zdrowie i zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych rezygnuje z załatwiania spraw urzędowych. Proponowane udogodnienia mają na celu rozwiązanie problemu osób, które oczekują na zarejestrowanie pojazdów a także samych urzędników, którzy są narażeni na ryzyko zarażenia wirusem.Przypominamy, że Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej pracuje i obsługuje klientów, jednak z kilkoma ograniczeniami. Obecnie przyjmowane są wnioski o rejestrację pojazdów nowych, sprowadzonych z zagranicy oraz inne pilne przypadki. Chęć odwiedzenia Wydziału Komunikacji należy zgłosić telefonicznie bądź mailowo. Po uzgodnieniu z pracownikami wizyta zostanie tak przygotowana by zapewnić bezpieczeństwo zarówno interesantom jak i obsługującym ich pracownikom oraz by do minimum ograniczyć ryzyko przebywania w kolejkach i większych grupach osób załatwiających sprawy w wydziale. Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów oraz inne wnioski w sprawie pojazdów można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną (platforma e-PUAP ).

 

Ne kłam ratownikom

plakat

Komunikat dla osób starszych

 

herbW związku z pandemią koronawirusa mając na uwadze zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym gmina Andrzejewo może udzielić pomocy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
Możemy dotrzeć bezpośrednio do Państwa miejsca zamieszkania i pomóc przy zakupie żywności, leków, niezbędnych artykułów higienicznych lub w inny sposób w miarę naszych możliwości.

W RAZIE POTRZEBY PROSIMY O KONTAKT:

Urząd Gminy w Andrzejewie
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 86 271 70 03
tel.: 86 271 70 49

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 86 271 71 20

 

Informacja Wójta Gminy

herbW zwiazku z zagrozeniem koronawirusem apeluję o ograniczenie wizyt w Urzedzie Gminy do minimum. W pierwszej kolejnosci prosze o kontakt telefoniczny lub e-mail

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami