35. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę przeszła przez gminę Andrzejewo

IMG 20190801 140652 BURST001 COVERW dniu 1 sierpnia 2019 r. po raz kolejny przez naszą gminę oraz teren parafii Andrzejewo przechodziła 35. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszyli tego samego dnia w grupie niebieskiej z Zambrowa po Mszy św. w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie o godz. 6:00 pod przewodnictwem ks. Michała Turbaczewskiego. Hasłem przewodnim tegorocznego pielgrzymowania jest: „Idź za Bożym Duchem”. Pielgrzymi będą wędrować przez 13 dni. Do pokonania mają około 450 km. Wieczorem 13 sierpnia mają stanąć przed tronem Jasnogórskiej Matki w Częstochowie.W trakcie postoju w Andrzejewie pątnicy zostali powitani przy kościele w Andrzejewie m. in. przez proboszcza parafii Andrzejewo ks. Jerzego Kruszewskiego, Wójta Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę oraz Sekretarza Gminy Andrzejewo Roberta Rosiaka. Uczestniczyli pielgrzymki po modlitwie w andrzejewskim kościele zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez mieszkańców Andrzejewa.

Informacja Wójta Gminy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

herb

 

Wójt Gminy Andrzejewo przypomina, żew terminie od dnia 1 sierpnia do 2 września 2019 r. rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie: 1 luty 2019 r. - 31 lipiec 2019 r.

Każdy producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła. Jednocześnie informujemy, iż osoby, które będą składać wniosek w 2019 roku po raz pierwszy, a posiadają bydło do wniosku powinny dołączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

                       Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
                                     100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
                                                                  oraz
   30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

                                                        

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2019 r. na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju numer 17 lub pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 44

 

Wzór_wniosku_akcyza_2019

 

Załącznik do wniosku

 

Zapraszamy na Dni Kukurydzy 2019 w Andrzejewie

PLAKAT poprawiony

Remonty budynków komunalnych w Gminie Andrzejewo

IMG 20190711 134830Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. „Lista Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2019” obejmuje 1178 zadań zgłoszonych przez 264 gminy, w tym wnioski złożone przez Wójta Gminy Andrzejewo Panią Beatę Ponichterę.

W ramach tego programu Gmina Andrzejewo otrzymała pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nią zadań w kwocie 49 000 zł o charakterze inwestycyjnym w następującym zakresie:

1. Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa

Koszt całkowity: 24 609,35 zł

Dofinansowanie: 10 000 zł

2. Remont pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na potrzeby sołectwa Ołdaki - Polonia.

Koszt całkowity: 18 000 zł

Kwota dofinansowania: 9 000 zł

3. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieńki - Wielkie.

Koszt całkowity: 21 934,40 zł

Kwota dofinansowania: 10 000 zł

4. Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieńki - Żaki.

Koszt całkowity: 25 000 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

5. Aktywizacja sołectwa Zaręby Choromany poprzez budowę altany.

Koszt całkowity: 22 222,47 zł

Kwota dofinansowania: 10 000 zł.

 

Apel Prezesa KRUS do rolników

zniwa 2019

Ogłoszenie ws. przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat spowodowanych przez suszę w 2019 r.

 

herbWójt Gminy Andrzejewo informuje, że w dniu 24.07.2019 r. w serwisie internetowym monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/), ukazał się raport potwierdzający wystąpienie na terenie Gminy ANDRZEJEWO zagrożenia suszą   w następujących uprawach rolniczych: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, rośliny strączkowe oraz łąk i pastwisk.  

Raport daje podstawy do składania wniosków o dokonanie szacowania szkód ww. uprawach rolnych dotkniętych tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (susza)

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Andrzejewo pokój nr 10, lub na stronie internetowej www.andrzejewo.pl

Wnioski będą przyjmowane do dnia 05.08.2019 r., tak aby umożliwić komisji szacowanie straty jeszcze przed zbiorem uprawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrzejewo pokój nr 10, 12 nr tel. 86 2717003 w. 35 lub 46

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/ księga stada / paszporty.

Do pobrania:

wniosek o oszacowanie szkód

 

Remonty w szkołach podstawowych gminy Andrzejewo

 

IMG 20190716 123349Wakacje to najlepszy czas, aby przeprowadzać remonty w obiektach szkolnych. Gmina Andrzejewo przeprowadza remonty w budynkach szkół podstawowych w Ołdakach-Polonii oraz w Starej Ruskołęce. W ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” Gmina Andrzejewo otrzymała pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie o charakterze inwestycyjnym, gdzie środki finansowe zostały przeznaczone m. in. na remont pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Ołdakach Polonii. Zakres remontu obejmuje dwa pomieszczenia, gdzie w jednym pomieszczeniu wykonana zostanie rozbiórka drewnianej skorodowanej podłogi, wykonanie betonowej posadzki, ułożenie gumolitu, gipsowanie i malowanie ścian, a także wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana drzwi. Zaś, w drugim pomieszczeniu zostanie przeprowadzone gipsowanie i malowanie ścian oraz wymiana instalacji elektrycznej. Koszt całkowity inwestycji wynosi 18 000 zł, zaś kwota dofinansowania to 9 000 zł. W szkole podstawowej w Starej Ruskołęce również zostanie przeprowadzony remont, na który składa się remont sali lekcyjnej, malowanie ścian, wymiana oświetlenia oraz remont korytarza dolnego. Gmina Andrzejewo remont w budynku szkoły w Starej Ruskołęce realizuje ze środków własnych. Zakończenie wszelkich prac remontowych zaplanowane jest przed końcem wakacji.

GALERIA

 

Odbudowa drogi w Ołdakach – Polonii

 

IMG 20190710 100942Trwają prace przy odbudowie drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia gmina Andrzejewo na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km. Prace dotyczą zakresu budowy nawierzchni, robót odwodnieniowych, elementów bezpieczeństwa ruchu oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Inwestorem odbudowy jest Powiat Ostrowski przy współfinansowaniu Gminy Andrzejewo. Wykonawcą robót, w wyniku przeprowadzonego przetargu zostało Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka. Całkowity koszt modernizacji tego odcinka wynosi 2 670 686,58 zł. Powiat Ostrowski i Gmina Andrzejewo sfinansująodbudowę po 343 500,00 zł, zaś ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk pokryte będą brakujące środki (około 80% wartości odbudowy). Zgodnie z zawartą umową prace powinny potrwać do 27.09.2019 r. Osoby korzystające z drogi powiatowej w czasie remontu prosimy o wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

GALERIA

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami