10-lecie Klubu Seniora w Andrzejewie

Klub Seniora w Andrzejewie obchodził swoje 10-lecie istnienia. Klub Seniora powstał na zebraniu organizacyjnym 24 stycznia 2011 roku. Liczył wówczas 23 członków. Pierwszym przewodniczącym został wówczas Jan Ambroziak. Celem działalności Klubu Seniora jest m. in. zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, którzy po zakończeniu działalności zawodowej potrzebują kontaktów międzyludzkich. Uczestnictwo w Klubie Seniora umożliwia zorganizowanie wolnego czasu, miłych spotkań, wymiany doświadczeń, udziału w imprezach kulturalnych, a także pozwala dać upust swoim indywidualnym możliwościom artystycznym. W dniu 15 października 2014 roku Klub Seniora został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie jako stowarzyszenie dobrowolne, samorządne, trwale zrzeszone i powołane w celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:.

- prowadzenie zespołu muzyczno – wokalnego (prowadzone przez Panią Teresę Litwę),

- wyjazdy na imprezy kulturalne i artystyczne,

- organizowanie wystaw twórczości miejscowych rękodzielników pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”,

- współpracę z władzami środowiskowymi na rzecz rozwoju środowiska lokalnego,

- kultywowanie zwyczajów i obrzędów ludowych w środowisku.

Członkowie Klubu Seniora przekonali się, że na naukę nigdy nie jest za późno zapisując się na zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Były to zajęcia usprawniająco-rekreacyjne, wokalno-emisyjne oraz wykłady psychologiczne, społeczno-polityczne oraz wykłady o tematyce zdrowotnej.

W znaczącym stopniu wzrosła aktywność artystyczna Klubu Seniora. Wiele osób śpiewa, recytuje. Podniosłym akcentem pracy Klubu Seniora jest zespół wokalno-instrumentalny liczący obecnie 20 osób. Zespół uczestniczy w imprezach środowiskowych, tj. „Dzień Kukurydzy”, „Powitanie lata”, uczczenie rocznic Odzyskania Niepodległości przez Polskę lub organizując akademie środowiskowe, m. in. w kościele parafialnym. Wielokrotnie są to koncerty wyjazdowe (Boguty-Pianki, Sokołów, Zaręby-Kościelne, Chmielewo, Ostrów Maz.), lub też udziały w corocznie organizowanych wieczorach wigilijnych na terenie gminy, dożynki powiatowe.

Pomoc dla Ukrainy

 
Urząd Gminy w Andrzejewie w związku z niezwykle trudną sytuacją na Ukrainie organizuje dla uchodźców pilną zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby.
Od 28.02.2022r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy rozpoczynamy zbiórkę.
Co jest najpilniejsze:
- żywność z długim terminem ważności
- woda butelkowana,
- śpiwory, maty do spania, koce, ręczniki, prześcieradła itp.
- środki higieny osobistej takie jak: pasty i szczoteczki do zębów, pampersy, ręczniki papierowe, podkłady higieniczne, bandaże, proszki, mydło, szampony, żele pod prysznic itp.
- baterie, zapałki, świece, zapalniczki itp.
- chemia gospodarcza
Zbiórka potrwa od dnia jutrzejszego do odwołania.
Kontakt do Urzędu 86 271 70 03.
Zachęcamy do pomocy!

Podpisanie umowy na budowę mostu w Kuleszkach - Nienałtach

W dniu 15 lutego 2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania „Odbudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Kuleszki – Nienałty”. W imieniu inwestora - gminy Andrzejewo  umowę podpisała Beata Ponichtera Wójt Gminy przy kontrasygnacie Ewy Godlewskiej Skarbnika Gminy. W imieniu wykonawcy – RAITIL spółka z o..o., spółka komandytowa (kapitał spółki pochodzi z powiatu ostrowskiego) umowę podpisała Olga Zielińska Prezes Zarządu Komplementariusza. Wartość umowy opiewa na kwotę 2 072 072,07 zł. Terminy wykonania inwestycji określony został  na 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Gwarancja została udzielona na 7 lat. Realizacja tak bardzo ważnej inwestycji dla mieszkańców możliwa była dzieci pozyskaniu przez gminę środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95% wartości zadania tj. 1 968 468,47 zł.W miejscu projektowanej inwestycji w chwili obecnej znajduje się jednoprzęsłowy most, który jest bardzo złym stanie technicznym. Wprowadzone są ograniczenia tonażowe dla przejeżdżających pojazdów. Dzięki realizacji tego zadania powstanie nowy most na rzece Mały Brok. Projekt zakłada wykonanie konstrukcji żelbetowej w postaci dwuprzęsłowej ramy otwartej. W ramach prac zaplanowano m.in. wykonanie: rozbiórkę starego mostu, robót ziemnych pod fundamenty, pali fundamentowych, żelbetonowego ustroju nośnego, izolacji, chodników, odwodnienia, podbudowy na dojazdach, nawierzchni bitumicznej na moście i drodze dojazdowej, elementów zabezpieczenia (bariery ochronne, znaki drogowe).  W najbliższym czasie nastąpi całkowite zamknięcie mostu. Objazd wyznaczony zostanie przez Dąbrowę.

Wyrazy współczucia

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Andrzejewo

Wybudowano pięć altan w miejscowościach gminy Andrzejewo

W 2021 r. wybudowano pięć altan w kilku miejscowościach gminy Andrzejewo. Zadanie wykonano dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Altany powstały m.in. w: Pieńkach-Sobótkach, Przeździecko-Dworakach, Zarębach-Bolędach, Przeździecko-Lenartach oraz w Godlewie-Gorzejewie. Całkowity koszt wykonania każdej inwestycji wyniósł 20 000,00 zł brutto, w tym dofinasowanie stanowi 10 000,00 zł brutto osobno dla każdej altany. Wybudowane altany z pewnością uatrakcyjnią organizowane na terenie sołectw różne wydarzenia i przedsięwzięcia, a dodatkowo zachęcą większą liczbę osób do uczestnictwa w lokalnych imprezach. Warto wspomnieć również o zwiększeniu komfortu uczestników spotkań integracyjnych.

 

GALERIA

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

W dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od 1 lutego 2022 r. do  31 lipca 2022 r. 

Każdy producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
 oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do uzyskania limitu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła należy załączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 r. (Informacja dotyczy osób składających wniosek o zwrot podatku akcyzowego po raz pierwszy w 2022 r.)

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 3 do 31 października 2022 r. na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego powinien być kompletnie wypełniony wraz z wymaganymi dokumentami:

  1. Faktury potwierdzające zakup oleju napędowego.
  2. Zestawienie faktur (Załącznik nr 1).
  3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności PKD (Załącznik nr 2).
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Załącznik nr 3).
  5. Aktualne umowy dzierżawy lub oświadczenie o użytkowaniu gruntów (Załącznik nr 4).
  6. Dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 32.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami