Dzień Dziecka w Gminie Andrzejewo

 

t        W dniu 1 czerwca 2021 r. we wszystkich Szkołach Podstawowych Gminy Andrzejewo obchodzony był Dzień Dziecka. Ten szczególny dzień dla najmłodszych różnił się od zwykłego dnia w szkolnej ławce. W Szkole Podstawowej w Andrzejewie, Ołdakach – Polonii i Starej Ruskołęce młodsze klasy uczestniczyły w grach i zabawach ze swoimi wychowawcami, starsza młodzież wzięła udział w grach zespołowych na sali gimnastycznej. Główną atrakcją dla wszystkich dzieci było ognisko przy, którym dzieci mogły upiec kiełbaski. Nie zabrakło również słodkości, które umiliły dzień. Ponadto uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami wykonywali kolorowe rakiety kosmiczne , makiety wspomnień i portrety klasowe. Nie zabrakło również rywalizacji sportowych i zajęć reintegracyjnych. W każdej ze szkół 1 czerwca był dniem bardzo wyjątkowym i dniem pełnym radości i integracji po długiej rozłące.

Więcej zdjęć: LINK

 

Misja programowanie w Szkole Podstawowej w Andrzejewie

uczestnicy projektuUczniowie Szkoły Podstawowej w Andrzejewie uczestniczyli w projekcie „Misja programowanie”. Brały w nim udział uczniowie klas I-III, pod opieką swoich wychowawców - Cecylii Strzeszewskiej, Bogumiły Bauer i Danuty Tyminskiej. Poprzez zabawę dzieci uczyły się pierwszych kroków programowania, poznały sposoby szyfrowania i odszyfrowywania informacji. Zajęcia te rozwijały logiczne i algorytmiczne myślenie, pobudzały wyobraźnię, a Photon Robot okazał się fantastycznym wyzwaniem dla ich pomysłowości i kreatywności. W ramach tego projektu szkoła otrzymała tablety, gry planszowe, roboty, oraz karty pracy dla każdego dziecka.

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z jego pomocy!

Pakiet 7 - dzwoni rachmistrz aktualnosciRachmistrz spisowy to nie akwizytor, natrętny sprzedawca ani wyłudzacz danych. Kiedy do Ciebie dzwoni, robi to po, żeby Ci pomóc wypełnić obowiązek spisowy! Dlatego gdy zobaczysz, że dzwoni 22 828 88 88, odbierz telefon od rachmistrza, wysłuchaj go i od razu spisz się razem z nim! Oszczędzisz na czasie i rachunku telefonicznym.

Nie jesteś jeszcze w gronie osób spisanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)? Możesz w takim razie spodziewać się telefonu od rachmistrza. Nie ignoruj tego połączenia i nie odmawiaj pod byle pretekstem. Rachmistrz jest dla Ciebie wsparciem i naprawdę warto skorzystać z jego pomocy.

Dlaczego nie warto odmawiać rachmistrzowi?

Rachmistrz nie jest akwizytorem i nie chce nam niczego sprzedać. Jedynym celem jego pracy jest pomoc mieszkańcom w wypełnieniu obowiązku spisowego. Dlatego warto go wysłuchać i dowiedzieć się, w jaki sposób chce nas wesprzeć.

Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle łatwiejszy, że to rachmistrz prowadzi nas po całym formularzu spisowym. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do treści pytań, możemy od razu poprosić rachmistrza o wyjaśnienie.

Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydatna w przypadku osób, które nie czują się zbyt pewnie używając komputera i Internetu albo w ogóle nie miały styczności z cyfrowym światem. Formularz spisowy jest bowiem dostępny wyłącznie przez Internet – jeśli nie umiemy się spisać samodzielnie, należy bezwzględnie skorzystać z pomocy rachmistrza.

Ze wsparcia rachmistrza powinny też skorzystać osoby nie dysponujące nadmiarem wolnego czasu. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że pośpiech i nie czytanie dokładnie treści pytań na formularzu spisowym są najczęstszą przyczyną pomyłek, popełnianych przez mieszkańców przy jego wypełnianiu. W praktyce skutkuje to dodatkowymi telefonami na Infolinię spisową i próbą poprawy błędnych zapisów za pośrednictwem konsultanta.

Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecznie przez pytania spisowe, przeczyta je dokładnie wraz z odpowiedziami, wyjaśni wątpliwości, zaznaczy za nas odpowiedzi. Uzyskanych informacji nie przekaże nikomu – przed przystąpieniem do pracy podpisuje bowiem specjalne przyrzeczenie o zachowaniu ich w tajemnicy. Ma przy tym świadomość, że jej złamanie grozi karą więzienia do lat 3.

Co więcej, odbierając telefon od rachmistrza i spisując się z jego pomocą nie ponosimy kosztu rozmowy. Możemy zatem bez pośpiechu wypełnić formularz i pytać rachmistrza o wszystko, z czym mamy problem.

Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rachmistrz?

Warto pamiętać o zachowaniu ostrożności i sprawdzaniu tożsamości osoby, która do nas telefonuje. Rachmistrzowie spisowi będą dzwonić z dwóch numerów: 22 828 88 88 i 22 279 99 99. Jeśli na wyświetlaczu naszego telefonu pojawi się któryś z tych numerów, oznacza to, że dzwoni rachmistrz i warto odebrać połączenie.

Jeśli jednak dalej mamy wątpliwości, możemy zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię pod numer 22 279 99 99 lub korzystając z aplikacji „Sprawdź tożsamość rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl/. Potrzebna jest tylko znajomość imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rachmistrza. Mamy też prawo poprosić rachmistrza o podanie jednej z pięciu ostatnich cyfr naszego numeru PESEL – prawdziwy rachmistrz ma dostęp do tej informacji i będzie umiał odpowiedzieć prawidłowo.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, numer dowodu osobistego, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej - takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, należy to zgłosić na infolinię spisową lub do Gminnego Biura Spisowego.

Nie czekaj do września, bo będzie trudniej!

Część osób odmawia rachmistrzom tłumacząc, że w tej chwili nie ma czasu, a spis trwa do końca września i można z tym poczekać. To prawda, ale niekoniecznie wyjdziemy na tym dobrze. We wrześniu może się bowiem okazać, że osób, które zostawiły sobie spis na ostatnią chwilę, jest na tyle dużo, że ograniczona będzie dostępność rachmistrzów. Będzie wprawdzie funkcjonować samospis internetowy, ale w tej opcji nie możemy liczyć na wsparcie rachmistrza i wszystkie wątpliwości będziemy musieli sobie wyjaśnić sami.

Dlatego warto odebrać telefon od rachmistrza i dać sobie pomóc!

Instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Andrzejewo.

oczyszczTrwają się prace przy projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrzejewo”. Realizowany jest on przez gminę Andrzejewo w ramach dofinasowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 operacja „Gospodarka wodno – ściekowa”. W ramach tej inwestycji zostanie wybudowany zbiornik retencyjny na wodę i podłączony do Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach – Bolędach, a także zostaną zainstalowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w 32 gospodarstwach mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie gminy Andrzejewo. Wykonawcą zadania jest EKOFIRMA z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wartość zadania wynosi 938 888,00 zł z czego 488 805,00 zł to dofinansowanie pozyskane w ramach PROW. Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczony jest na 30 września 2021 r. W miesiącu maju zaczęto instalować przydomowe oczyszczalnie ścieków w poszczególnych gospodarstwach mieszkaniowych. Instalacje te spełniających wymogi aktualnej normy PN-EN 12566-3+A2:2013. Składają się one z urządzeń oczyszczania ścieków odprowadzanych z gospodarstw mieszkaniowych oraz systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi. W pełni sprawna przydomowa oczyszczalnia ścieków zlikwiduje odpływ ścieków do środowiska oraz zapewni możliwość rozwiązania problemów gospodarki ściekowej dla mieszkańców. Warto zaznaczyć, że przydomowe oczyszczalnie ścieków poprawią jakość gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Budowa zbiornika retencyjnego jest w chwili obecnej na etapie wydawania decyzji lokalizacyjnej.

Rachmistrz telefoniczny – o co zapyta i czy można odmówić rozmowy?

O co zapyta rachmistrz Aktualnosci grafikaOsobom, które nie spisały się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), pomogą rachmistrzowie telefoniczni. Od początku maja zaczną dzwonić do mieszkańców z nr telefonu 22 828 88 88. Ze względu na wspólne zdrowie jest to obecnie jedyna forma pracy rachmistrzów. Warto wiedzieć wcześniej, jakich pytań się spodziewać i czy możemy prosić rachmistrza o inny termin rozmowy.

Pytania wyłącznie z formularza spisowego

W czasie spisu rachmistrz będzie odczytywać po kolei pytania formularza spisowego – ich treść jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. W żadnym razie nie może on wychodzić poza ten zakres i pytać np. o majątek, oszczędności, numer konta, posiadane nieruchomości, sposób spędzania wolnego czasu, czy planowane wyjazdy i ich terminy.

Warto też pamiętać, że w przypadku części pytań spisowych dostępna jest opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawia się ona w częściach formularza dotyczących niepełnosprawności, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

Czy można odmówić rachmistrzowi?

W momencie nawiązania z nami kontaktu przez rachmistrza nie mamy już możliwości odmówić udziału w spisie, dlatego namawiamy do spisania się z własnej inicjatywy przez Internet lub infolinię spisową (22 279 99 99). Jeśli zechcemy sprawdzić tożsamości rachmistrza można się wyjątkowo rozłączyć, ale wcześniej powinniśmy wskazać inny, możliwie szybki termin rozmowy.

Co zrobić, gdy dzwonił oszust?

Jeśli w trakcie rozmowy pytania będą wykraczać poza zakres spisu i nabierzemy podejrzeń, że dzwoniąca do nas osoba może podszywać się pod rachmistrza, należy się rozłączyć i powiadomić o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. Można też zawiadomić policję – na taką okoliczność warto zanotować numer telefonu, z którego do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony).

Podobnie należy postąpić, jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz okazał się oszustem.

Trwają też inne badania statystyczne

Zanim jednak uznamy, że mamy do czynienia z oszustem, warto pamiętać, że równolegle ze spisem prowadzone są inne cykliczne badania ankietowe statystyki publicznej. Nie należy się więc dziwić, jeśli po wypełnieniu obowiązku spisowego NSP 2021 zadzwoni do nas ankieter urzędu statystycznego z prośbą o udział w jakimś badaniu. Warto wesprzeć działania statystyki publicznej i zgodzić się na to – wyniki badań statystycznych służą przecież całemu społeczeństwu.

Podobnie jak w NSP 2021, w przypadku badań ankietowych też mamy prawo zweryfikować tożsamość dzwoniącej do nas osoby. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego znajdą wszystkie niezbędne informacje o terminach i zakresie poszczególnych badań na stronie internetowej: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/

Ze względu na sytuację epidemiczną badania ankietowe do odwołania są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Informacja Wójta Gminy Andrzejewo

Gmina Andrzejewo informuje, że 17 maja 2021 r. upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

 

  1. Wpłaty za zobowiązania podatkowe należy dokonać na rachunek bankowy:
  2. Wpłaty za odpady komunalne należy dokonać na rachunek bankowy:

82 8923 1047 0700 0879 2007 0001

Gmina Andrzejewo, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo

Tytuł wpłaty:

Łączne zobowiązanie podatkowe II rata 2021 r.

Imię, nazwisko i adres wpłacającego

13 8923 1047 0700 0879 2007 0176

Gmina Andrzejewo, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo

Tytuł wpłaty:

Opłata za odbiór odpadów komunalnych II rata 2021 r.

Imię, nazwisko i adres wpłacającego

Płatności można dokonać przelewem, w banku, na poczcie lub u Sołtysa wsi.
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zachęcamy do uiszczania opłat drogą elektroniczną.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
- podatki: tel.: 86 2717003 wew. 44
- odpady komunalne tel.: 86 2717003 wew. 35.

Uroczysta Msza Święta w intencji Strażaków oraz ich rodzin z okazji Dnia Strażaka 2021 w Gminie Andrzejewo

msza str9 maja 2021 roku o godzinie 13:30 w kościele parafialnym pw. WNMP w Andrzejewie została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji strażaków oraz ich rodzin z okazji Dnia Strażaka 2021. Z uwagi na stan epidemii uroczystość była zorganizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego z ograniczoną liczbą uczestników. We Mszy Świętej koncelebrowanej przez księdza proboszcza Jerzego Kruszewskiego uczestniczyli druhny i druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrzejewo: OSP Andrzejewo, OSP Przeździecko – Jachy, OSP Zaręby – Warchoły, OSP Zaręby – Bolędy, OSP Gołębie – Leśniewo, OSP Stara Ruskołęka, OSP Króle Duże, OSP Kowalówka oraz zaproszeni goście z jednostek OSP Przeździecko – Mroczki, OSP Łętownica, OSP Paproć Duża oraz OSP Szumowo. W uroczystości uczestniczyli również Wójt Gminy Andrzejewo – Beata Ponichtera oraz Sekretarz Gminy – Robert Rosiak. W czasie Mszy ksiądz proboszcz przybliżył postać św. Floriana mówiąc –„Święty Florian był przede wszystkim żołnierzem, któremu męstwa nie brakowało. Gdy próbowano zmusić go do odstępstwa od wiary chrześcijańskiej za wierność Chrystusowi był poddany torturom a następnie utopiony. Został patronem strażaków i hutników. Wiele osób uciekała się do jego wstawiennictwa podczas pożarów, klęsk powodzi i sztormów”. W pięknych słowach opisał również miłość do służby strażackiej.W imieniu samorządu gminnego - Wójt Gminy Andrzejewo wyraziła słowa podziwu i podziękowań dla strażaków państwowej i ochotniczej formacji. Podkreśliła, że strażacy są odpowiedzialni za życie i zdrowie mieszkańców. Ich zaangażowanie i poświęcenie w służbie pomocy innym jest wyrazem motta: "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek".

 

GALERIA

 

Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!

Dzwoni rachmistrz Sprawdz jego tożsamość i się spisz!

Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), powinny spodziewać się telefonu od rachmistrza. Jego tożsamość będzie można sprawdzić na kilka sposobów.

W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjonowały tylko dwie metody spisowe: samospis internetowy oraz spis przez telefon za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem 22 279 99 99. Od 13 maja akcję spisową wzmocnią rachmistrzowie telefoniczni – będą się oni kontaktować z osobami, które jeszcze nie wypełniły formularza spisowego.

Ze względu na sytuację epidemiczną wstrzymano do odwołania pracę rachmistrzów w terenie. Nie będą oni odwiedzać mieszkań i prowadzić spisu w formie bezpośredniej rozmowy.

Od czego rozpocznie się rozmowa?

Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy, zobaczy na ekranie swojego telefonu numer 22 828 88 88. Jest to gwarancja dla respondenta, że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się pod niego.

Rachmistrz rozpocznie rozmowę od przedstawienia się oraz podania instytucji, z której dzwoni. Na życzenie respondenta rachmistrz poda numer identyfikatora służbowego.

Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rachmistrz?

W czasie rozmowy rachmistrz ma obowiązek poinformować o dostępnych metodach weryfikacji swojej tożsamości. Można to zrobić:

- na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/,

- poprzez infolinię spisową 22 279 99 99.

Dodatkowo każdy z nas może zapytać rachmistrza o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru PESEL. Rachmistrz zna nasz nr PESEL i powinien wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można uznać go za prawidłowo uwierzytelnionego.

Co zrobić, gdy dzwonił oszust?

Jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz okazał się oszustem, należy powiadomić o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. Można też zawiadomić policję – na taką okoliczność warto zanotować numer telefonu, z którego do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony).

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami