Zakończenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany.

IMG 20191021 095040Dnia 15 października 2019 r. zakończyła się realizacja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany od km 0+000 do km 0+230. Wykonawcą robót, w wyniku przeprowadzonego przetargu był P. W. WIKRUSZ Miedzna reprezentowany przez Pana Adama Witkowskiego. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wyniósł 243 987,97 zł brutto. Na daną inwestycję gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie w ramach dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 120 000 zł. Przebudowa drogi objęła: montaż przepustów, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem naturalnym, wykonanie zjazdów bitumicznych i z kruszywa łamanego oraz obruk wlotów i wylotów, wykonanie oznakowania pionowego. Prace zostały wykonane w sprzyjających warunkach, gdzie w czasie wykonywania robót nie wystąpiły żadne czynniki utrudniające realizację zadania.

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Andrzejewo

Dnia 15 października 2019 r. w Gminie Andrzejewo był obchodzony uroczysty Dzień Edukacji Narodowej. Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym w Andrzejewie, gdzie podczas kazania została poruszona kwestia istotnej roli autorytetu. Nauczyciel powinien być wzorcem wychowawczym, a zarazem mistrzem w swoim zawodzie. Następnie, wydarzenie było kontynuowane w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach-Bolędach. W tym miejscu, wszystkich gości przywitała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach-Polonii pani Agnieszka Choromańska. Głos zabrała również Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, gdzie podkreśliła jak ważną rolę dla Gminy Andrzejewo odgrywa rozwój edukacji. W trakcie przemówienia zostały złożone najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje wraz z corocznym uroczystym wręczeniem nagród Wójta Gminy Andrzejewo dla wyróżnionych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody otrzymali:

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Andrzejewie:

Joanna Gwardiak,

Katarzyna Sutkowska,

Iwona Majewska,

Jolanta Zalewska,

Ewa Warszawin,

Bożena Kotomska.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ołdakach-Polonii:

Janina Gosk,

Danuta Rostkowska,

Damian Jasko.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce:

Wioletta Ogrodnik,

Ewa Zielonka,

Renata Bojanowska.

Ponadto, pani Wójt przekazała podziękowania za poświęcony czas oraz otrzymane wsparcie podczas obchodów 80. rocznicy bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Nie zabrakłowyrazów wdzięczności za efekty działań jakimi są lekcje współczesnego patriotyzmu, wrażliwości społecznej oraz szacunku do historii naszego kraju i pamięci o jej bohaterach nie tylko podczas obchodów rocznicowych, ale także przez cały rok.

Podziękowania otrzymali:

-Wojciech Strzeszewski,

-Agnieszka Przychodzeń,

-Iwona Majewska,

-Barbara Nagórka,

-Ewa Warszawin,

-Damian Jasko,

-Szkoła Podstawowa w Ołdakach-Polonii,

-Szkoła Podstawowa w Andrzejewie,

-Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce.

Podczas wydarzenia zostały wręczone kwiaty pod postacią przepięknych róż dla wszystkich nauczycieli, nauczycieli emerytowanych, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców.

W uroczystości brali udział wszyscy nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, w Ołdakach-Polonii oraz w Starej Ruskołęce, nauczyciele emerytowani, przedstawiciele administracji i obsługi, rodzice, goście, Wójt Gminy Beata Ponichtera, ks. proboszcz Jerzy Kruszewski oraz wikariusze, Sekretarz Gminy Robert Rosiak, Skarbnik Gminy Ewa Godlewska oraz pracownicy obsługi szkół Ewa Staniaszko i Urszula Kosowska.

Informacja o wyłączeniach prądu

pge1

Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Andrzejewo

 DSC1936W dniu 8.10.2019 r w Gminie Andrzejewo odbyła się uroczystość Złotych i Diamentowych Godów wraz z wręczeniem medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz statuetek dla par z 60-letnim stażem. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Św. odprawioną przez ks. proboszcza Jerzego Kruszewskiego w kościele parafialnym św. Bartłomieja w Andrzejewie. Podczas nabożeństwa wszyscy jubilaci z długim stażem odnowili przysięgę małżeńską, dzięki której na nowo będą mogli doświadczyć łaski, którą otrzymali w dniu ślubu. Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, gdzie pani Wójt Beata Ponichtera zabrała głos i przywitała wszystkich jubilatów oraz gości uczestniczących w jubileuszu: ks. proboszcza Jerzego Kruszewskiego, Sekretarza Gminy Roberta Rosiaka, Skarbnika Gminy Ewę Godlewską oraz Kierownika USC Grażynę Baranowską. Ponadto, pani Wójt złożyła gratulacje i skierowała słowa życzeń i uznania dla par, a także podziękowała za godne i długie pożycie małżeńskie. Najważniejszą częścią w świętowaniu długiego pożycia małżeńskiego było wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla par z 50-letnim stażem nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz przekazanie statuetek dla par z 60-letnim stażem ufundowanych przez Wójta Gminy Andrzejewo. W tym roku medalami za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

1. Irena i Antoni Zaręba, Zaręby-Warchoły;

2. Teresa i Tadeusz Michalik Andrzejewo, ul. Winna;

3. Alina i Eugeniusz Kocińscy Andrzejewo , ul. Warszawska;

4. Janina i Henryk Rudzińscy, Ruskołęka-Parcele;

5. Krystyna i Andrzej Marian Wilanowscy, Kowalówka;

6. Ewa i Zygmunt Różyccy, Pieńki-Sobótki;

7. Jadwiga i Jan Pskiet, Dąbrowa.

Zaś pamiątkowe statuetki dla par z 60-letnim stażem otrzymali Państwo:

1. Jadwiga i Marian Tymińscy, Pieńki Wielkie;

2. Teresa i Jerzy Krysztosiak, Mianowo;

3. Irena i Tadeusz Jabłonowscy, Olszewo-Cechny;

4. Feliksa i Roman Rafalik, Stara Ruskołęka.

Fundusz Dróg Samorządowych - dofinansowanie dla Gminy Andrzejewo

Resized 20190923 122710W dniu 23 września 2019 r. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Wójt Gminy Beata Ponichtera otrzymała dofinansowanie dla Gminy Andrzejewo w kwocie 385 409,00 zł pochodzące z rządowego programu - Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinasowanie przekazał Minister Środowiska Henryk Kowalczyk w obecności Wicewojewody Sylwestra Dąbrowskiego, posła Arkadiusza Czartoryskiego oraz Dyrektora Delegatury Marcina Grabowskiego. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przebudowę drogi gminnej nr 260106W od km 0+000 do km 0+508,4 w miejscowości Ruskołęka Parcele. Obecny, istniejący przekrój drogowy o szerokości nawierzchni szutrowej od 4,00 – 5,00 m z obustronnymi poboczami o nieregularnej szerokości zostanie przebudowany, gdzie zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa do szerokości nawierzchni wynoszącej 5,00 m z obustronnymi poboczami szerokości po 0,75 m i rowami odwodnieniowymi. Zostało ogłoszone już postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na koniec lipca 2020 r. Przy szacowanej całkowitej kwocie realizacji inwestycji, która wynosi 550 585,18 zł dofinasowanie udzielone z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie około 70%.

Informacja Wójta Gminy

folia

Uroczystość 80-tej rocznicy bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem 12-13 września 2019r

 DSC161015 września 2019 r. odbyła się uroczystość o charakterze patriotyczno - religijnym związana z 80. rocznicą bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem pomiędzy wojskami polskimi i niemieckimi, która miała miejsce w dniach 12 - 13 września 1939 r. Obchody rozpoczęły się od uroczystej koncelebrowanej Mszy Św. w kościele parafialnym w Andrzejewie w intencji poległych żołnierzy połączona z przemarszem na cmentarz parafialny pod Mauzoleum 18 Dywizji Piechoty oraz pomnik Żołnierzy Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej. W tym miejscu wysłuchano Hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz części artystycznej wraz z hymnem Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty przygotowanej przez uczniów szkoły podstawowej. Podczas uroczystości głos zabrali goście, a także Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, gdzie m.in. powiedziała: „ … Jak wspominają uczestnicy walk pod Łętownicą i Andrzejewem, pola dzielące te wsie były gęsto usłane rannymi i poległymi żołnierzami. W pochówek poległych i pomoc rannym żołnierzom włączyła się miejscowa ludność, byli to często młodzi ludzie, uczniowie. Pamięć o tragicznych wydarzeniach sprzed 80 lat jest tu w Andrzejewie żywa, pielęgnowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Na dzisiejszych uroczystościach obecna jest młodzież także uczniowie szkoły podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie. Wasi dziadkowie i pradziadkowie wykazali się przed osiemdziesięciu laty walecznością i ofiarnością, niosąc pomoc rannym żołnierzom. Obyście wy nigdy nie musieli stawać przed tak trudnym egzaminem. Zachowujcie pamięć o tych wydarzeniach, otaczajcie czcią bohaterskich żołnierzy 18 Dywizji Piechoty. Wszyscy jesteśmy im to winni.” Ponadto, przed Mauzoleum 18 Dywizji Piechoty, oficer Wojska Polskiego ppłk Bieńkowski odczytał Apel Pamięci oraz odbyła się Salwa Honorowa dla uczczenia pamięci żołnierzy 18 Żelaznej Dywizji Piechoty poległych podczas bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą. Pod mauzoleum oraz pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej upamiętniającym poległych żołnierzy, delegacje oraz mieszkańcy złożyli kwiaty i zapalili znicze, wśród nich znaleźli się: kombatanci oraz rodziny poległych żołnierzy, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Józef Rostkowski, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A. Jacek Kurski wraz z żoną oraz ojcem Witoldem, wójtowie gmin, dyrektorzy szkół wraz z delegacjami i inni.

List Marszałka Wojewódzctwa Mazowieckiego

Galeria zdjęć

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych

IMG 20190906 083855W dalszym ciągu trwają prace przy modernizacji największej na terenie Gminy Andrzejewo hydroforni w Królach Małych, która zaopatruje w wodę ponad połowę obszaru gminy. Ze względu na szeroki zakres robót budowlanych, jakie zostały przewidziane podczas remontu, modernizacja została podzielona na dwa etapy. Realizacja I etapu powoli się kończy. W ramach tego etapu wykonano:

- w hali produkcyjnej zainstalowano urządzenia do uzdatniania wody,

- zbudowano dwa zbiorniki na czystą wodę o pojemności 150 m3

- zmodernizowano dwie studnie głębinowe,

- prace remontowe przy budynku oraz prace przy montażu instalacji elektrycznej.

Prace I i II etapu dotyczą m. in. gruntowej modernizacji budynku, wykonania nowych instalacji łącznie z montażem agregatu prądotwórczego, wymiany wszystkich siedzi podziemnych znajdujących się na terenie stacji oraz odbudowę studni głębinowych. Ponadto, przewidziano montaż dodatkowych dwóch zbiorników zewnętrznych do gromadzenia uzdatnionej wody. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych dofinansowana jest ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 1 511 096,00 zł. Wykonawcą robót, w wyniku przeprowadzonego przetargu została Firma Bartosz sp. J. Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok. Zgodnie z zawartą umową prace powinny potrwać do 15.05.2020 r., zaś całkowity koszt modernizacji z gwarancją na 6 lat wynosi 3 439 786,00 zł.

Podkategorie

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami