Dyżury telefoniczne w Urzędzie Skarbowym

skarbowy

Szkolenie ARiMR dla rolników

arimr szkolenie

Informacja Wójta Gminy - zwrot podatku akcyzowego

 

akcyzaWójt Gminy Andrzejewo informuje, że od dnia 1 do 28 lutego 2018 r. rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku wynosi 86,00 zł.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 3 do 30 kwietnia 2018 r. na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

 

Poniżej do pobrania potrzebne dokumenty:

 

    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 

    Załącznik do wniosku

 

Zaproszenie rolników na szkolenie w Urzędzie Skarbowym

jpk

Kalendarium badań gospodarstw domowych i rolnych w 2018 r.

załącznik.kalendarium

Umowa na remont drogi podpisana

drorusW dniu 9 stycznia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Andrzejewo, a Firmą Transportowo – Usługową Mirosław Przesmycki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 260103W Stara Ruskołęka – Króle Małe.

Przekazanie placu wykonawcy już nastąpiło i o ile tylko warunki pogodowe na to pozwolą to firma rozpocznie remont. Zakończenie inwestycji przewiduje się na 30 maj 2018 r.

Obecny stan drogi jest bardzo zły. Jednak już niedługo mieszkańcy okolicznych wiosek i wszyscy uczęszczający tamtędy kierowcy będą mogli cieszyć się nowo wyremontowanym odcinkiem trasy. 

VIII EDYCJA MISTRZOSTW GMINY ANDRZEJEWO CUP 2018

VIII EDYCJA MISTRZOSTW GMINY ANDRZEJEWO CUP 2018

pilka-nozna

I         Organizatorzy mistrzostw:

1        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrzejewie.

2        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejewie.

II      Sponsorzy mistrzostw:

1        Wójt Gminy Andrzejewo.

III   Główne cele:

1        Popularyzacja zdrowego stylu życia młodzieży Gminy Andrzejewo.

2        Skutki nadużywania alkoholu i narkomania – prezentacje wideo.

3        Integracja poszczególnych grup wiekowych i środowisk z poszczególnych miejscowości gminnych.

4        Środowiskowa popularyzacja znanych dyscyplin sportowych.

IV   Ogólne informacje organizatorów:

1        Mistrzostwa odbywać się będą w dwóch dyscyplinach sportowych:

V      - Tenis stołowy.

VI   - Halowa piłka nożna.

1        Termin rozgrywek mistrzowskich od 15.01.2018 r. do 26.01.2018 r.

2        Zasady rozgrywek i terminy szczegółowe zawarte w regulaminie mistrzostw (załącznik nr.1).

3        W zawodach brać może dowolna ilość zawodników (tenis stołowy) i pięcioosobowe drużyny w poszczególnych dyscyplinach sportowych ( halowa piłka nożna).

4        Zawody będą rozgrywane w kategoriach wiekowych (patrz regulamin poszczególnych dyscyplin).

5        Uczestnicy mistrzostw zobowiązani są posiadać niezbędny strój sportowy, a w szczególności czyste obuwiem sportowe.

6        Przed rozpoczęciem poszczególnych rozgrywek będą prezentowane na wideo filmy o tematyce profilaktycznej (zgodnie z załącznikiem nr.2).

7        Zgłoszenia startowe indywidualne i drużynowe przyjmowane są w sekretariacie Szkoły  Podstawowej w Andrzejewie w  godz. od 8-15 pod numerem telefonu: (86) 2717071 lub bezpośrednio u organizatora kontakt- 504 941 211.

8        Nagrody: za miejsca I – III

 1. dyplomy,
 2. medale

 

Ze sportowymi pozdrowieniami

Organizatorzy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejewie.

REGULAMINY

Poszczególnych konkurencji.

I         TENIS STOŁOWY

 

 1. Zawody rozgrywane systemem pucharowym w trzech kategoriach wiekowych:

- do 12 lat.

- do 16 lat.

 1. Termin finału obu kategorii wiekowych 25 stycznia w godz. 9 – 13.
 2.  Gry treningowe 24 stycznia

w godzinach: 9 - 13ºº.

 1. Mecze rozgrywane do trzech setów (dwa wygrane – dalszy awans).
 2. Sety rozgrywane do 11 punktów.
 3. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują: medale i dyplomy (miejsca I-III),

II     HALOWA PIŁKA NOŻNA

 

1       Zawody rozgrywane będą systemem pucharowym w

 1. poszczególnych kategoriach wiekowych:

 - do 12 lat.

- do 16 lat.

 1. Termin finału obu kategorii wiekowych  22 stycznia  w godz. 9 – 13.

2       Drużyny pięcioosobowe (3+1+1 rezerwowy).

3       Czas trwania meczów 1x12 min.

4       Przy wyniku remisowym dogrywka 4min. W razie nierozstrzygnięcia

5       Meczu drużyny wykonują po 3 rzuty karne.

6       Za wulgaryzmy i brutalne faule kary: -wykluczenie z meczu na 2min.

7       Nagrody: w obu kategoriach wiekowych za miejsca I-III

medale i dyplomy.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Projekt do konsultacji społecznych

Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na rok 2018

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze. zm.)

WÓJT GMINY ANDRZEJEWO

Zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących  projektu uchwały Rady Gminy Andrzejewo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na rok 2018.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w terminie 21 dnia licząc od dnia podania do publicznej wiadomości w  następujący sposób:

 1. na piśmie w Urzędzie Gminy Andrzejewo, pokój nr 12, w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłanie pocztą;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 cytowanej wyżej ustawy projekt programu został wysłany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej oraz obwodów łowieckich:  Koło Łowieckie „ODYNIEC” w Andrzejewie, Koło Łowieckie „ROGACZ” w Warszawie, Koło Łowieckie „GON” w Warszawie. Podmioty te zobowiązane są do wydania opinii w terminie 21 dni  licząc od dnia dostarczenia dokumentów. Nie wydanie opinii w tym terminie, uznane zostaje za akceptację programu.

Treść projektu programu w wersji papierowej dostępny jest w pok. nr 12  tut. Urzędu, natomiast wersji elektronicznej znajduje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrzejewo w zakładce „Komunikaty”.

Podkategorie

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami