Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Andrzejewo

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO

Wójt Gminy Andrzejewo informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Andrzejewo na lata 2021-2032” od dnia 6 września do 10 października  2021 r. na terenie Gminy Andrzejewo przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Andrzejewo.

Mieszkańców Gminy Andrzejewo, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji
w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wejście na teren gospodarstwa, prosimy
o przekazanie takiej informacji ankieterowi i udzielenie niezbędnych informacji
w bezpiecznej odległości przy ogrodzeniu. Ankieterzy wyposażeni będą w szczegółowe mapy umożliwiające zlokalizowanie poszczególnych budynków.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Nowy sezon piłkarski GKS MAX-ROL Andrzejewo

Drużyna piłkarska MAX-ROL GKS Andrzejewo przystąpiła do rozgrywek w nowym sezonie piłkarskim 2021/2022. Pierwszym meczem spotkań klasy B grupa Ostrołęka było starcie przeciwko drużynie Mazowsze Jednorożec, które odbyło się 29 sierpnia 2021 r. na boisku sportowym w Andrzejewie. Zawodnicy z Andrzejewa po bardzo emocjonującym meczu wygrali 2:0. Dwie bramki przynoszące zwycięstwo strzelił Andrzej Piwoński. Pierwszy wynik meczu jest budujący, a zarazem daje nadzieje na dobre wyniki w kolejnych meczach tego sezonu. Warto zaznaczyć, że klub GKS MAX-ROL Andrzejewo działa dzięki wielkiemu zaangażowaniu zawodników i działaczy. Może on funkcjonować przy wsparciu finansowym ze strony Gminy Andrzejewo oraz sponsorów. W 2021 r. klub otrzymał  z gminy dotację w kwocie 30 000,00 zł. Jest ona przeznaczona  m. in. na koszty organizacji meczów, trenera, diet zawodników.  Ponadto w tym roku mieszkańcy Andrzejewa przeznaczyli  z własnego funduszu sołeckiego  kwotę 4 tys. zł, którą przeznaczono na zakup nowych strojów sportowych dla zawodników. Stroje zostały uroczyście przekazane w czasie pierwszego meczu przez Wójta Gminy Andrzejewo Panią Beatę Ponichtera  i Sołtysa Sołectwa Andrzejewa Pana Piotra Tyla.

Poniżej przedstawiamy terminarz spotkań GKS MAX-ROL Andrzejewo  grupa B 2021/2022 grupa Ostrołęka w roku 2021.

GKS Andrzejewo – Mazowsze Jednorożec – 29.08.2021 r. wynik: 2:0

WKS Mystkowiec Stary – GKS Andrzejewo – 05.09.2021 r.

GKS Andrzejewo – Iskra Zaręby-Kościelne – 12.09.2021 r.

Narew Ostrołęka II – GKS Andrzejewo  -19.09.2021 r.

GKS Andrzejewo – GKS ŁYSE – 03.10.2021 r.

ORZ Goworowo – GKS Andrzejewo – 10.10.2021 r.

GKS Andrzejewo – Świt Baranowo – 17.10.2021 r.

GLKS LELIS – GKS Andrzejewo – 24.10.2021 r.

Zapraszamy na mecze i wspólnego kibicowania drużynie GKS MAX-ROL Andrzejewo.

Skład zespołu:

Bramkarze – Jastrzębski Radosław, Dariusz Sobieski

Obrona – Płotczyk Daniel, Rakowiecki Marcin, Rybiński Kamil, Pękała Przemysław, Kulesza Patryk, Pac Piotr, Radgowski Piotr

Pomoc – Antoniak Bartłomiej, Piwoński Radosław, Sokołowski Paweł, Sutkowski Jakub, Saniewski Franciszek, Janiszewski Mateusz, Pryczyński Kamil, Cackowski Emil, Kamiński Łukasz

Atak – Piwoński Andrzej, Płotczyk Damian, Kraszewski Dominik

Działacze:

GKS MAX-ROL Andrzejewo

Prezes – Michał Perzyna

Wiceprezes oraz kierownik drużyny – Marek Raciński

Trener – Łukasz Kamiński

  

Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc! Nie czekaj do ostatniego dnia września!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30 września. Zostało już naprawdę niewiele czasu, aby wypełnić obowiązek spisowy.

Spis powszechny trwa od początku kwietnia. W województwie mazowieckim do tej pory spisało się ponad 60% mieszkańców. Do spisania pozostaje więc jeszcze sporo osób, które najczęściej wiedzą o spisie, ale wypełnienie formularza odkładają na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że im dłużej będziemy czekać, tym większe prawdopodobieństwo stresu i problemów związanych np. z logowaniem do aplikacji spisowej lub połączeniem z infolinią spisową w ostatnich dniach września.

Jeszcze się nie spisałeś? Spodziewaj się rachmistrza

Z osobami, które nie spisały się przez Internet, telefon lub w punkcie spisowym w urzędzie miasta/gminy, skontaktuje się rachmistrz spisowy. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (art. 17a ust. 1-3), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz. Dlatego nie warto zwlekać z wypełnieniem formularza, to zajmuje naprawdę tylko kilka minut!

Spis powszechny – unikalne dane zbierane tylko raz na dziesięć lat

Myślenie, że spis mnie nie dotyczy to błąd! Spis powszechny jest obowiązkowy dla każdego! Odbywa się on zaledwie raz na dziesięć lat. Wypełnienie formularza trwa kilka minut – czy to naprawdę dużo w porównaniu do czasu, jaki spędzamy np. oglądając przerwę reklamową w telewizji?  

Zebrane w spisie powszechnym informacje służą do planowania i podejmowania działań dotyczących przyszłości naszych rodzin, edukacji, opieki zdrowotnej, nawet infrastruktury transportowej. Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców i organizować połączenia w regionie.

Nie warto więc odkładać udziału w spisie na później. To jedyne badanie statystyczne, które daje nam możliwość wpływu na decyzje dotyczące naszego otoczenia. Następna taka szansa będzie dopiero za 10 lat!

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl

I Wyscig rowerowy im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Końcowy etap budowy gazociagu

UWAGA !!!

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wkracza w końcowy etap realizacji inwestycji. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości (dalej Właściciele) zostaną przez WRB pisemnie zawiadomieni o zakończeniu robót budowlanych na terenie ich nieruchomości oraz o terminie wizji terenowej podczas której zostanie spisany protokół opisujący stan nieruchomości po budowie i nastąpi zwrot właścicielom do użytkowania.

Prosimy o aktywne uczestnictwo Właścicieli (lub osoby przez nich upoważnionej) na tym etapie inwestycji, gdyż będzie możliwość wniesienia uwag.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym pismem.

 

PISMO

Uroczyste otwarcie SUW w Królach Małych i Świetlicy Wiejskiej w Królach Dużych

W dniu 14 sierpnia 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie dwóch inwestycji na terenie gminy Andrzejewo – Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych oraz Świetlicy Wiejskiej w Królach Dużych.
W uroczystościach wśród zaproszonych gości pojawili się:
- Pan Mirosław Augustyniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
- Pan Józef Rostkowski – Wicestarosta Ostrowski
- Pan Janusz Iwanowski – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej
- Pani Jolanta Brzuska – Kierownik KRUS w Ostrowi Mazowieckiej
- Pan Waldemar Brzostek – projektant budynku świetlicy wiejskiej w Królach Dużych
- Pan Antoni Krzysztof Wardaszko – inspektor nadzoru budynku świetlicy wiejskiej w Królach Dużych
- proboszcz parafii Andrzejewo ksiądz Jerzy Kruszewski oraz proboszcz parafii Jasienica ksiądz Piotr Kapelański
- pracownicy Urzędu Gminy w Andrzejewie
- przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Andrzejewo
- przedstawiciele straży OSP z trenu gminy Andrzejewo
- Radni Gminy Andrzejewo na czele z Przewodnicząca Rady Panią Justyną Kazimierczuk
- sołtysi gminy Andrzejewo
- mieszkańcy miejscowości Króle Małe i Króle Duże
Całkowity koszt „Przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych” z gwarancją na 6 lat wyniósł 3.439.786,00 zł. Gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.511.096,00 zł. Była to modernizacja największej na terenie Gminy Andrzejewo hydroforni. Stacja przed przebudową w konsekwencji długookresowej eksploatacji i postępującego zużycia maszyn technologicznych, wytwarzania niskiego ciśnienia wody w sieci wodociągowej i produkcji wody niespełniającej wymagań sanitarnych wymagała pilnej potrzeby naprawy. Po modernizacji stacja spełnia wszystkie parametry jakości wody. Dostarczana jest ona bez problemu do wszystkich odbiorców nawet okresie największego rozbioru. Wykonawcą zadania była firma „Bartosz” Sp. j. Bujwicki, Sobiech z Białegostoku.
W tym roku Gmina Andrzejewo zakończyła realizację kolejnej inwestycji polegającej na przebudowie budynku Świetlicy Wiejskiej w Królach Dużych. Na realizację tego projektu gmina otrzymała dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 440.219,00 zł natomiast cały koszt inwestycji wyniósł 734.633,94 zł. Świetlica Wiejska zmieniła całkowicie swoje oblicze, wykonano nowe pokrycie dachowe, elektrykę, instalację odgromową, roboty elewacyjne, wymieniona stolarka okienna, nowa instalacja wodno – kanalizacyjna, klimatyzacja, kurtyny powietrzne. Wewnątrz budynku wykonano roboty malarskie, położono nowe płytki ścienne i podłogowe, wykonano nowe toalety, wybudowano nowy – bezodpływowy – zbiornik na nieczystości płynne, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i ogrodzono plac.
Podczas uroczystości głos zabrała Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera. Podkreśliła ona ważność zarówno jednej jak i drugiej inwestycji. Doceniła ona wkład prac społecznych włożonych przez mieszkańców Króli Dużych w budowę pierwszego budynku świetlicy. Sołtys wsi Króle Duże Pan Andrzej Wardaszka podziękował władzom gminy za pomoc w pozyskaniu środków finasowych i wykonanie przebudowy. Całą uroczystość swoim występem artystycznym uświetniły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Króli Dużych

GALERIA ZDJĘĆ

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami