Pracownicy urzędu zegnają koleżankę z pracy

nekrolog1

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo

zawwedW sobotę 19 sierpnia 2017 roku na stawie w Andrzejewie, zostały rozegrane IV Otwarte Zawody Spławikowe o “Puchar Wójta Gminy Andrzejewo”. Zawody stanowią nieodłączny element programu imprezy plenerowej zwanej “Dniami Kukurydzy”. Podobnie jak w ubiegłym roku na zawodach nie zabrakło kolegów z pobliskich miejscowości.

     Zawody rozpoczęły się o godzinie 9:00 i zostały rozegrane w jednej 3 godzinnej turze. Zbiornik przy skwerku w Andrzejewie, który tego dnia stał się miejscem zawodów okazał się bardzo wymagający. Wyniki zawodników budowały ciężko wypracowane niewielkie okazy płotek, wzdręg oraz uklejek. W zawodach spławikowych "O Puchar Wójta Gminy Andrzejewo" wzięło udział 11 zawodników i 1 zawodniczka. Pogoda była bardzo dobra, ryby złowiło 10 zawodników.  

Po zakończeniu zmagań o godzinie 12:00, Sędzia Główny zawodów kol. Galas Grażyna podała wyniki.

     Okazało się, że “Puchar Wójta Gminy Andrzejewo” wygrał kolega Marcin Kołakowski z Koła Nr 64 PZW w  Ostrów Maz. Z wynikiem 245 g.   

Trzy najlepsze wyniki z zawodów:

  1. Miejsce Kołakowski Marcin
  2. Miejsce Gregorek Sebastian
  3. Miejsce Szydło Stefan

Nagrody wręczał sekretarz Urzędu Gminy Andrzejewo P. Piotr Skłodowski, oraz  Prezes Koła kol. Mirosław Gromek.

    Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w zawodach, a wygranym gratulujemy!!!

DNI KUKURYDZY 2017 W ANDRZEJEWIE

kow1

Otwarte towarzyskie zawody spławikowe O „ PUCHAR WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO „

logo zawodowZarząd Koła Nr 64 w Ostrowi Maz, oraz Zarząd Klubu WOKS „WODNIK”

organizują w dniu 19.08.2017 r. towarzyskie zawody spławikowe 

O „ PUCHAR WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO „

MIEJSCE – Staw w Andrzejewie

DATA – 19.08.2017 r.

STARTOWE – 20,- zł

ZAPISY – do 16.08.2017 r. sklep „Wabik „ lub tel. 604 756 912

LICZBA MIEJSC  OGRANICZONA

PROGRAM ZAWODÓW

 

7.00 – 7.15 – zbiórka i potwierdzenie udziału

7.15 – 7.30 – otwarcie zawodów, losowanie stanowisk

7.30 – 8.50 – wyjście na stanowiska i przygotowanie do zawodów

8.50 – 9.00 – nęcenie zanęta ciężką

9.00 – 12.00 – zawody

12.00 – 12.30 waga

12.30 – 13.00 posiłek i podsumowanie zawodów

Ogłoszenie Wójta Gminy Andrzejewo

 

herbWójt Gminy Andrzejewo informuje, że od dnia 1 do 31 sierpnia 2017 r. rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku wynosi 86,00 zł.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 2 do 31 października 2017 r. na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

 

                  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

    

                                    Załącznik do wniosku

 

Nabór wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych (500+)

 

logo 500Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o świadczenia wychowawcze (500+) na nowy, rozpoczynający się dnia 1 października okres świadczeniowy 2017/2018.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie GOPS w Andrzejewie, listownie bądź elektronicznie za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy, jest rok 2016.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

 

 

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy można uzyskać w siedzibie GOPS (ul. Warszawska 36, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30, pokój nr 3) oraz pod nr tel. 86 271 71 20.

Formularz wniosku wraz z załącznikami na nowy okres świadczeniowy:

1. SW-1_nowy_okres

2. ZSW-01_nowy_okres

3. ZSW-3_nowy

4. ZSW-04_nowy_okres

 

 

Wrzesień 1939 – PAMIĘTAMY!

muralW czerwcu 2016 roku Fundacja „Gdańska Szkoła Muralu” przygotowała projekt i wykonała mural na ścianie jednego z budynków gospodarczych znajdującego się obok terenów rekreacyjnych przy ul. Krzyckiego, który poprzez swoją monumentalną formę jest pomnikiem pamięci.Dzieło tematyką nawiązuje do bitwy, stoczonej na polach Łętownicy i Andrzejewa w dniach 12 – 13 września 1939 r. W centralnej jego części umieszczono twarze dwóch dowódców 18 Pułku Piechoty Ziemi Łomżyńskiej – generała Stefana Kosseckiego i pułkownika Aleksandra Hertla. Poza tym na muralu widzimy jeszcze inne motywy wojenne z tamtego okresu. Całe dzieło zajmuje powierzchnię blisko 100 m2.

Praca była koordynowana przez dwóch artystów:

- Rafała Roskowińskiego – artysta, malarz, pionier i legenda współczesnego polskiego muralizmu, skupiony na tematyce historycznej i patriotycznej

- Piotra Karsznia – artysta z zamiłowania, ilustrator, rysownik, zaangażowany historycznie i patriotycznie.

Absolutorium dla Wójta

herbRada Gminy Andrzejewo jednomyślnie udzieliła wójtowi Michałowi Rutkowskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok.  

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium wójtowi gminy Andrzejewo odbyło się podczas posiedzenia Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2017 r. Sprawozdanie z działalności za 2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok przedstawił radnym wójt gminy. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy. Następnie radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo za 2016 rok.

Warto podkreślić, że dochody budżetu Gminy Andrzejewo w 2017 roku po wprowadzonych zmianach stanowią rekordową jak dotychczas kwotę  17.931.000,00 zł, czyli dużo większą niż pod koniec 2015 roku. 

Podkategorie

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami