Warsztaty CARITAS w Andrzejewie

W dniu 13 kwietnia 2023 r.   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrzejewie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Działanie to realizowane było z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2022. Warsztaty były skierowane dla rodzin z dziećmi oraz seniorów. Zajęcia przeprowadzone były w 3 etapach. Były to:

 1. ,,Harmonia w diecie” – Jak hormony wpływają na samopoczucie? Co jeść, aby odżywić organizm? Burza hormonów – hit czy mit?
 2. ,,Harmonia w kuchni” Drużyna ANANASÓW vs. ARBUZÓW – quiz kulinarny i wspólny posiłek.
 3. ,, Harmonia w portfelu” – Jak mądrze robić zakupy i nie ,,przepalać” domowego budżetu? Zasady niemarnowania żywności.

Pierwszy etap spotkania przeprowadzony był w formie prezentacji oraz jej szczegółowego omówienia. Kolejne 2 etapy były formą warsztatu ( praca w 2 grupach). Na warsztatach zapewnione były atrakcyjne materiały szkoleniowe dla uczestników. Były też wplecione zabawy ruchowe, w które zaangażowały się osoby z każdej grupy wiekowej. Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w każdym etapie szkolenia. Atmosfera była bardzo miła. W spotkaniu uczestniczyła Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, Sekretarz gminy Andrzejewo Robert Rosiak, Kierownik GOPS w Andrzejewie Bożena Zalewska wraz z pracownikami.  Uwieńczeniem spotkania było wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu każdej osobie dorosłej. Dzieci otrzymały prezenty od organizatorów spotkania.

Życzenia Wielkanocne

Promesa na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczego dla OSP Andrzejewo

W dniu 1 kwietnia 2023 r.  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie  odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu   samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 22 jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego.  Wśród tych jednostek znalazła się OSP w Andrzejewie.  Delegacja tej jednostki reprezentowana przez Prezesa Witolda Jeglikowskiego oraz Gospodarza Damiana Pszczołowskiego w obecności Wójta Gminy Andrzejewo Beaty Ponichtera otrzymała promesę   w wysokości 950 000 zł na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka obecnie dysponuje dwoma średnimi samochodami, które mają ok 30 lat i są  słabym stanie technicznym. Nowy samochód jest niezbędny dla usprawnienia pracy strażaków. Posiadanie takiego pojazdu znacznie podniesie bezpieczeństwo każdego z mieszkańców gminy, zaś w sytuacjach zagrożenia poprawi sprawność przeprowadzanej akcji ratowniczej.  Na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Andrzejewie zostały zaplanowane środki finansowe pochodzące z:                                                                                                           

-Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 475 000 zł;                                                                                                                                

 -dotacji budżetowej KSRG w wysokości 155 000zł.                                                                                               

- środki własne i samorządowe – od 320 000 do 600 000 zł (z zależności od wyników przetargu).

Gmina Andrzejewo udzieli pomocy finansowej oraz wesprze jednostkę w przeprowadzeniu procedur zakupowych samochodu dla OSP w Andrzejewie.        

Spotkanie informacyjne odnośnie programu "Czyste Powietrze"

II Otwarty Turniej ,,Królewskie Szachy" w Starej Ruskołęce.

Rekordowa liczba 132 szachistów wystartowała w II Otwartym Turnieju Królewskie Szachy w Starej Ruskołęce, który odbył się 26 marca 2023 r. Tak liczny udział świadczy o rosnącej popularności tej dyscypliny sportu w naszym regionie.

Pierwsze miejsce z kompletem 7 pkt., zdobył Obiedziński Piotr z Łomży, drugi był Wądołowski Adrian także z Łomży 6 pkt, trzecie miejsce wywalczył Mamiński Rafał z Ostrowi Mazowieckiej 6 pkt.

Najlepsza kobietą była Szewczyk Malwina Akademia Szachowa Sobocińscy 5 pkt., a najlepszym zawodnikiem z Gminy Andrzejewo został Zaremba Krystian 5pkt.

Puchary otrzymali także najlepsi uczniowie szkół podstawowych:

Dziewczęta do lat 11:

 1. Szewczyk Maja A.SZ. Sobocińscy 4.5pkt.
 2. Podbielska Zuzanna SP3 Ostrów Maz.3pkt.

3.Trzaska Wiktoria SP1 Ostrów Maz. 3pkt.

Wyróżniona z Gminy Andrzejewo: Gralik Wiktoria SP Stara Ruskołęka 3pkt.

Dziewczęta do lat 13:

 1. Dziewa Anna A.SZ. Sobocińscy 4.5pkt.
 2. Zaremba Paulina GOK Czyżew 4 pkt.
 3. Trzaska Kamila SP3 Ostrów Maz. 4pkt.

Wyróżniona z Gminy Andrzejewo: Godlewska Martyna SP Ołdaki 4 pkt.

Dziewczęta do lat 15:

 1. Sutkowska Aniela SP Andrzejewo 5 pkt.
 2. Świerzyńska Alicja SP Andrzejewo 4 pkt.
 3. Budniak Oliwia SP Wąsewo 3 pkt.

 

Chłopcy do lat 11:

1 Grucel Tomasz Ciechanowiec 5pkt.

 1. Śledziewski Olaf MUKS Stoczek Białystok 4,5 pkt.
 2. Kryjan Stanisław Czarna Białostocka Dom Kultury 4,5pkt.

Wyróżnienie z Gminy Andrzejewo: Sutkowski Aleksander SP Andrzejewo 4 pkt.

Chłopcy do lat 13:

 1. Przychodzeń Witold SP Andrzejewo 5 pkt.
 2. Zaremba Adrian SP Andrzejewo 4,5 pkt.
 3. Dobkowski Alan SP1 Ostrołęka 4 pkt.

Wyróżniony z Gminy Andrzejewo: Godlewski Marcin 4 pkt.

Chłopcy do lat 15:

 1. Fercho Mikołaj SP Wąsewo 5 pkt.
 2. Bobrowski Michał SP3 Ostrów Maz. 5 pkt.
 3. Sienicki Julian GOK Czyżew 5pkt.

Wyróżniony z gminy Andrzejewo: Ogonowski Michał SP Andrzejewo 4,5 pkt.

Wyróżniony zawodnik ze Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce Płotczyk Kacper.

Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami z rąk p. Beaty Ponichtery - Wójta Gminy Andrzejewo, Sekretarza Gminy Roberta Rosiaka i Dyrektor Szkoły Wioletty Wajszczyk. Pani Wójt pogratulowała wszystkim uczestnikom sportowej postawy podczas gry a szczególnie wyróżnionym zawodnikom wysokich umiejętności szachowych.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów: Gminie Andrzejewo, Bankowi Spółdzielczemu w Ostrowi Maz. o/ Andrzejewo i Centrum Handlowemu w Andrzejewie – Hanna Cymbalak, oraz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce na czele z panią Emilią Najgrodzką, która to zadbała o słodki poczęstunek dla wszystkich przybyłych zawodników i gości. Na zakończenie imprezy sędzia turnieju, Sławomir Sobociński, podziękował Arkadiuszowi Przeździeckiemu za popularyzację szachów w powiecie ostrowskim i przekazał wydaną przez Akademie Szachową Sobocińscy książkę o tematyce szachowej.

Pani Wójt Beata Ponichtera wraz z Dyrektor Szkoły panią Wiolettą Wajszczyk zaprosiły na turniej już za rok.

,,Pierwszy dzień wiosny” w szkołach Gminy Andrzejewo

Dnia 21 marca w Szkole Podstawowej oraz Oddziale Przedszkolnym w Andrzejewie, odbyło się przestawienie nawiązujące do Pierwszego Dnia Wiosny.  Z tej okazji rodzice przygotowali dzieciom występ o charakterze muzyczno – teatralnym. Przygotowane odbyło się pod kierunkiem Bogumiły Bauer. Rodzice, którzy wzięli udział w inscenizacji, wykazali się swoimi zdolnościami aktorskimi. Na początku przedstawiono każdą postać, będącą jedną z oznak wiosny. Były to: kwiatki, pszczółka, motylki, biedronka, wiewiórka, deszcz, wiatr, słońce oraz pani Wiosna. Stroje były kolorowe, część z nich samodzielnie wykonana. Każda z postaci miała za zadanie wraz z publicznością przywołać Wiosnę. Dzieci na prośbę rodziców przywoływały Wiosnę okrzykami, tańcem, śpiewem. Wszyscy wspólnie wykonali piosenkę ,,Maszeruje wiosna”. Wykonana została również piosenka z repertuaru Skaldów pt. ,,Wiosna”. Na zakończenie przedstawienia rodzice poczęstowali pociechy cukierkami. Na ręce Pań biorących czynny udział w występie, Dyrektor Szkoły Podstawowej Wojciech Strzeszewski wręczył czekoladki i kwiaty. Był to gest w podzięce za trud włożony w przygotowania. Wśród zaproszonych gości, znaleźli się: Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz Sekretarz Gminy Andrzejewo Robert Rosiak. Publiczności bardzo podobał się występ, który nagrodziła gromkimi brawami.

Uwieńczeniem całej uroczystości była możliwość zrobienia zdjęć, z udziałem dzieci oraz postaci symbolizujących oznaki wiosny.

Podpisanie umów w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego

W dniu 14 marca 2023r.  w Andrzejewie podpisano umowy w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Dokumenty zostały podpisane pomiędzy Członkami Zarządu Województwa Mazowieckiego, a władzami Gminy Andrzejewo. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowały: Elżbieta Lanc oraz Janina Orzełowska, zaś Gminę Andrzejewo : Wójt Gminy Beata Ponichtera oraz Skarbnik Gminy Paulina Pecura. Na spotkaniu obecni byli Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Mirosław Augustyniak oraz Marcin Grabowski. W podpisanych umowach określono zakres finansowy zadań oraz termin ich realizacji. W zdarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście. Byli to m.in. przedstawiciele Szkoły Podstawowej z Ołdak- Polonia oraz sołtysi poszczególnych miejscowości.

Jedna z umów dotyczyła rozbudowy budynku szkoły w miejscowości Ołdaki-Polonia. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany został na 1 450 000,00zł, gdzie kwota dofinansowania na rok 2023 wyniesie: 870 000,00zł. Wkład własny Gminy to -  580 000,00zl. Termin realizacji rozbudowy budynku szkoły określono w czasie: od 02.03.2023r. do 20.11.2023r.

Kolejna umowa dotyczyła wymiany nawierzchni na drodze gminnej nr 26112W w miejscowości Przeździecko-Lenarty. Koszt całkowity wykonania zadania wyniesie 850 000,00zł. Dofinansowanie na rok 2023 mieści się w kwocie 510 000,00zł, gdzie wkład własny Gminy będzie wynosił 340 000,00zł. Termin realizacji został zaplanowany w czasie od 02.03.2023r. do 30.11.2023r.

Trzecia umowa dotyczyła przebudowy odcinków dróg gminnych, wykonanych technologią potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Koszt całkowity zadania wynosi 1 300 000,00zł. Kwota dofinansowania to: 772 889,00zł; zaś wkład własny Gminy - 527 111,00zł. Termin realizacji określono w dniach: od 01.03.2023r. do 20.11.2023r.

Ostatnia umowa dotyczyła modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby-Bolędy. Koszt całkowity zadania został oszacowany na sumę 350 000,00zł, gdzie dofinansowanie również wyniesie 350 000,00zł. Realizacja zadania nastąpi w Grudniu 2023r.  

Podczas spotkania głos zabrała Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera. W swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważne dla gminy są planowane inwestycje.    

Informacja o rozstrzygnięciu pisemnego przetargu nieograniczonego

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami