O ośrodku

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie

Godziny pracy Ośrodka:


od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 - 1530

tel/fax: 86/271 – 71 – 20

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie
jest jednostką budżetową gminy Andrzejewo,
powołany Uchwałą Nr 41/XII/90 Gminnej Rady Narodowej w Andrzejewie z dnia 30 kwietnia 1990 roku

 


Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432)
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r., poz. 2220, 2354)
 4. Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r., poz. 554 z późn. zm.)
 5. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r., poz. 2134 z późn. zm.)
 6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 62, 1000)
 7. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.)
 8. Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z dnia 4 listopada 2016 roku (Dz. U. z 2016r., poz. 1860)
 9. Ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 1544 z późn. zm.)
 10. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 1457 z późn. zm.)
 11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"
  (Dz. U. z 2018r., poz. 1061)

 

Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Andrzejewo

Obszarem działalności Ośrodka jest teren gminy Andrzejewo

 

Zadania Ośrodka:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
 2. Praca socjalna.
 3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 5. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 7. Realizowanie projektów.

 

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami