Get Adobe Flash player
 

 

Karta Dużej Rodziny


Andrzej Krzycki
 
 

 


Serdecznie witamy na wirtualnej wizytówce Gminy Andrzejewo.

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności Rady Gminy, Urzędu Gminy, a także jednostek organizacyjnych gminy. Mamy nadzieję, że wiadomości zawarte na tej stronie przybliżą Państwu naszą Gminę, zaś ciekawostki z życia kulturalnego i sportowego uczynią stronę bardziej interesującą.


Wójt Gminy Andrzejewo
Michał Rutkowski

Aktualności z gminy

 

 

Zakończył się remont budynku świetlicy wiejskiej w Andrzejewie. Pomoc na ten cel przyznana została w ramach działania Odnowa i rozwój wsi  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 63.911,49 zł.
Zakres prac, które zostały wykonane objął: remont pomieszczeń garażowych wraz z montażem drzwi segmentowych, odnowienie elewacji budynku, wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz wentylacji. Wewnątrz wykonany został sufit podwieszany, nowe okładziny z płytek w kuchni i korytarzu oraz pomalowane zostały wszystkie pomieszczenia świetlicy. Ponadto gruntownie wyremontowane zostały łazienki i podłączono budynek do gminnej sieci kanalizacyjnej. Najważniejszą inwestycją w budynku było wykonanie inwestycji centralnego ogrzewania na paliwo stałe.
Wykonawcą zadania była firma Zakład Remontowo – Budowlany Jacek Todorczuk z miejscowości Smolewo Wieś. Całkowity koszt inwestycji objętej postępowaniem przetargowym wyniósł 104.814,84 zł.
 
Dnia 10 czerwca 2015 w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbył się "Dzień Rodziny". Na uroczystość przybyło wielu rodziców. Dzieci przygotowały ciekawy występ pod kierunkiem pani Marzeny Pszczołowskiej, Renaty Bojanowskiej i Barbary Andziak. "Na dobre i na złe jest rodzina, na dobre i na złe niech się trzyma", to motto przedstawienia uczniów klas 0-III. Program został uatrakcyjniony piosenkami, mówiącymi o tym jak ważna jest rodzina. Następnie, wzruszonym rodzicom, uczniowie wręczyli samodzielnie wykonane laurki. 
Spotkanie zakończyło się wspólną kawą i herbatą.

 

 

Zakończono roboty budowlane mające na celu remont budynku świetlicy wiejskiej w Starej Ruskołęce. Świetlica całkowicie zmieniła swoje oblicze. Wymienione zostały okna, drzwi, pokrycie dachu, wykonano docieplenie ścian, nowe instalacje i okładziny ścienne. Ponadto zakupione zostały nowe stoły i krzesła oraz meble kuchenne. Cały plac został utwardzony kostką brukową i ogrodzony.
W dniu 14 czerwca 2015 r. odbyło się oficjalne otwarcie świetlicy. Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Andrzejewo – Michał Rutkowski, Starosta Ostrowski – Zbigniew Kamiński, Marian Krupiński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Sylwiusz Han – Radny, Lidia Frączyk – Sołtys wsi Stara Ruskołęka oraz Wiesław Kalupa – Prezes OSP Stara Ruskołęka. Na uroczystości licznie przybyli mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście.
Wykonawcą robót była  firma „DROŻĘCKI” Marek Drożęcki z miejscowości Konopki Jabłoń. Całkowity koszt inwestycji to kwota 298.790,55 zł. Remont budynku świetlicy wiejskiej dofinansowany został w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

Zakończyła się modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach – Bolędach. Inwestycja swoim zakresem objęła wykonanie całkowicie nowego układu technologicznego stacji, wbudowanie agregatu prądotwórczego oraz przebudowę obecnego budynku. Główny cel realizacji zadania to podniesienie jakości dostarczanej wody mieszkańcom. Obecnie woda która wypływa z hydroforni spełnia wszystkie warunki sanitarne stawiane wodzie pitnej i przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Wykonawcą inwestycji była firma ROSMOSIS – WAWRZYNIAK Sp. zo.o. z Perzyc. Inwestycja została częściowo sfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Wartość inwestycji wyniosła 888 060,00 zł.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończył 30 lat; jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; nie przekroczył 70 lat; jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika oraz posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

Czytaj więcej: Wybory ławników na kadencję 2016-2019

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 13, 23 i 27czerwcu prowadzona będzie akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych wystawianych przez mieszkańców przed posesje. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości  proszeni są do wystawienia przed swoją posesją mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej  do godziny  7:00 w dniu planowanego odbioru odpadów.  Terminy odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości  są następujące:

Czytaj więcej: Odbiór odpadów wielkogabarytowych

 

1 czerwca 2015r. w  Szkole Podstawowej w Andrzejewie  świętowaliśmy Dzień Dziecka.  Uroczystość ta jest zawsze oczekiwana przez dzieci i młodzież, ponieważ co roku dostarcza im radosnych przeżyć i dużo atrakcji sportowych. Głównym celem  imprezy było propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia  oraz umiejętności rywalizacji sportowej w czasie gier i zabaw zgodnie z zasadami fair-play.

Czytaj więcej: Dzień Dziecka w Andrzejewie