Get Adobe Flash player
 

 

Karta Dużej Rodziny


Andrzej Krzycki
 
 

 


Serdecznie witamy na wirtualnej wizytówce Gminy Andrzejewo.

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności Rady Gminy, Urzędu Gminy, a także jednostek organizacyjnych gminy. Mamy nadzieję, że wiadomości zawarte na tej stronie przybliżą Państwu naszą Gminę, zaś ciekawostki z życia kulturalnego i sportowego uczynią stronę bardziej interesującą.


Wójt Gminy Andrzejewo
Michał Rutkowski

Aktualności z gminy

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Urząd Gminy w Andrzejewie wraz z firmą Zagład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. oraz firmą EKO HARPOON Recykling Sp. z o.o. zorganizowały nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Andrzejewo do przekazania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych wystawiając je przed posesję w wyznaczonym dniu do godziny 7:00 w miejsce wystawianych pojemników na śmieci. 

UWAGA !!!

 

urządzenia elektryczne i elektroniczne nie zostaną odebrane jeśli będą niekompletne

 

TERMINY ODBIORU ODPADÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY PONIZEJ LINKI DO MATERIAŁÓW POMOCNYCH PRZY WYPEŁNIANIU DEKLARACJI NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I KOLEKTORY SŁONECZNE

 

 

Poradnik dotyczący wypełnienia ankiety 

 

Przykładowa deklaracja fotowoltaika bez działalności gospodarczej lub rolnej

 

Przykładowa deklaracja fotowoltaika z działalnością gospodarczą lub rolną

 

Przykładowa deklaracja kolektory słoneczne z działalnością gospodarczą lub rolną

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Gmina Andrzejewo znalazła się na wysokim 16 miejscu spośród Samorządów Mazowsza. Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020 nie tylko dla samorządów ale również przedsiębiorców i innych podmiotów. Opracowanie Programu Rewitalizacji ma zapewnić zintegrowane i długofalowe podejście do procesu zmian i odnowy zdegradowanych obszarów gminy. Cały dokument  jak i sam proces jego sporządzania będzie miał charakter wieloaspektowy dotyczący takich obszarów jak problemy społeczne, gospodarcze, stan środowiska, czy dostęp do infrastruktury.Program będzie także określał propozycję zadań zmierzających do wyprowadzenia rewitalizowanych obszarów z sytuacji kryzysowej. 

 

W dniu 22 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy  Andrzejewie odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane dla mieszkańców gminy, którzy są zainteresowani zdobyciem dofinansowania przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. Zachęcamy do składania deklaracji do końca  kwietnia 2016 r. 

 

 
Szanowni Mieszkańcy
 
Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie populacji ludzkiej oraz środowisko, w którym żyjemy. Emisja dużej ilości pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery, powstająca w trakcie spalania niskokalorycznych paliw stałych, jest częstą przyczyną schorzeń układu oddechowego, zwłaszcza u dzieci, i przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dodatkowym problem są stale rosnące koszty konwencjonalnych paliw, energii elektrycznej oraz cieplnej.
Mając na uwadze narastające problemy, Urząd Gminy Andrzejewo aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Urząd Gminy w Andrzejewie chce wystąpić o ośrodki w projekcie pt. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Andrzejewo”.
Proponujemy mieszkańcom pomoc w zdobyciu dofinansowania, przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej  i energii cieplnej. Urząd Gminy w Andrzejewie planuje przystąpić do konkursu związanego z budową instalacji prosumenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE). Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji składać będzie gmina wspólnie z innymi gminami do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W programie tym będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do poziomu 80 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny Mieszkańca. Planowany nabór wniosków  o dofinansowanie przypada na maj 2016 roku. Co wiąże się z koniecznością zebrania deklaracji do 27 kwietnia 2016 roku.

Czytaj więcej...

 

 Dnia  12 kwietnia 2016 r. w miejsc. Kowalówka odbył się VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Andrzejewo.
W zjeździe uczestniczyli delegaci na zjazd i przedstawiciele do zarządu oddziału wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych z poszczególnych OSP oraz zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych:  
- Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego - Druh   Andrzej Wyszogrodzki,   
- Starosta Ostrowski,   Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  -Druh    Zbigniew Kamiński,
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej  -  st. bryg.   Janusza  Iwanowski.
Zjazd otworzył stary Prezes druh – Michał Rutkowski, witając  zaproszonych gości oraz wszystkich strażaków przedstawiając, że celemzjazdu jest dokonanie wyboru władz do Zarządu Oddziału Gminnego, Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 

Czytaj więcej...

 

Zapraszamy do wypełniania ankiety konkursowej, która znajduje się w załączniku

     
 

Serwis odwiedziło:

553571
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ubiegłym tygodniu
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
Od dnia 16-10-2012
1965
2505
11267
516583
13708
87020
553571

Twój adres IP: 54.82.63.37
2016-05-06 20:35