Get Adobe Flash player
 

 

Karta Dużej Rodziny


Andrzej Krzycki
 
 

 


Serdecznie witamy na wirtualnej wizytówce Gminy Andrzejewo.

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności Rady Gminy, Urzędu Gminy, a także jednostek organizacyjnych gminy. Mamy nadzieję, że wiadomości zawarte na tej stronie przybliżą Państwu naszą Gminę, zaś ciekawostki z życia kulturalnego i sportowego uczynią stronę bardziej interesującą.


Wójt Gminy Andrzejewo
Michał Rutkowski

Aktualności z gminy

 

Program Uroczystości:
godz. 12:10 - Zbiórka na cmentarzu przykościelnym w Andrzejewie
godz. 12:30 - Msza Święta w intencji poległych
godz. 13:30 - Przemarsz na cmentarz grzebalny
godz. 13:40 - Złożenie wieńców i wiązanek na mogile zbiorowej żołnierzy
godz. 13:50 - Apel poległych i salwa honorowa
godz. 14:10 - Złożenie kwiatów na grobie żołnierzy AK i NOW
godz. 14:30 - Pokazy kawaleryjskie
godz. 15:00 - Parada motocyklowa
godz. 15:15 - Posiłek 

 

Wójt Gminy Andrzejewo przystąpił do opracowywania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo opracowywany jest w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Andrzejewo poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” w ramach  działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Projekt na celu m.in. wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Gminy Andrzejewo, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Czytaj więcej...

 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w prowadzonym serwisie monitoringu suszy rolniczej pod adresem www.susza.iung.pulawy.pl zamieścił raport potwierdzający wystąpienie suszy na terenie Gminy Andrzejewo w uprawach rolniczych: ziemniaka, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, roślin strączkowych, buraka cukrowego oraz kukurydzy na kiszonkę. Raport ten daje podstawę do rozpoczęcia procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych dotkniętym tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym po wcześniejszym powołaniu przez Wojewody Mazowieckiego na wniosek Wójta Gminy Andrzejewo stosownej komisji. Prosi się zatem o składanie do Urzędu gminy w Andrzejewie wniosku o oszacowanie szkód na odpowiednim formularzu dostępnym  tutaj. Wnioski będą przyjmowane do dnia 15.09.2015r. tak aby umożliwić szacowanie jeszcze przed zbiorem uprawy. Do wniosku powinno załączyć się kopię wniosku o dopłaty obszarowe składane w AR i MR. Jak informuje na swoich stronach Ministerstwo Rolnictwa, producenci rolni, po oszacowaniu strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, mogą korzystać z następujących form pomocy:
1) z kredytów preferencyjnych  na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
 
Oprocentowanie kredytu dla rolnika wynosi aktualnie:
2,09% w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy posiadają polisę ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przynajmniej od jednego ryzyka,
3,14 % w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
3 % w skali  roku dla kredytów na odtworzenie środków trwałych;
2) odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników - na wniosek rolnika  złożony do KRUS;
3) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzeń raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy -  na wniosek rolnika złożony do Agencji Nieruchomości Rolnych;
4) ulg w podatku rolnym udzielanych  przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast - na wniosek rolnika złożony do urzędu gminy.
Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Gminy w Andrzejewie jest Pan Krzysztof Han tel. (29)2717003 w.46

 

W wyniku wzmożonych opadów deszczu, które miały miejsce w ostatnim czasie, w rzece Mały Brok gwałtownie obniżył się poziom tlenu, co prawdopodobnie spowodowało masowe śnięcie ryb.

Ryba w poszukiwaniu tlenu zaczęła gromadzić się w niewielkim zbiorniku wodnym znajdującym się na skwerze za kościołem. O sytuacji poinformowali przedstawiciele koła wędkarskiego nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej. Dzięki ich szybkiej reakcji oraz zaangażowaniu strażaków OSP Andrzejewo rozpoczęto systematyczne napowietrzanie zbiornika.

O całym zdarzeniu zawiadomiony został Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Ostrołęce. Wykonane zostały badania wody, których oficjalnych wyników jeszcze nie znamy.

Niestety wielu ryb nie udało się uratować. Stwierdzono śnięcie kilkuset kg ryb.

 

Wójt  Gminy Andrzejewo uprzejmie informuje, że od dnia 01  do 31 sierpnia 2015 roku każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może składać wniosek do  Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich potwierdzone kopie za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 01 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Kwota zwrotu zostanie wyliczona w decyzji wystawionej przez Urząd Gminy.

Pieniądze wypłacone będą w terminie od 01 do 31 października 2015 roku przelewem na wskazany przez podatnika rachunek bankowy.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1ha użytków rolnych w 2015 r. wyniesie 81,70 zł.

 

W naszej gminie w roku szkolnym 2014/2015 -  57 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie i Starej Ruskołęce uczestniczyło w zajęciach szachowych. Szachy zdobywają coraz większą popularność. Obecnie już ponad 300 szkół uczestniczy w projekcie „Szachy w szkole” pod patronem Ministerstwa Edukacji. Bez względu na wiek dziecka szachy poprawiają koncentrację, zwiększają cierpliwość i wytrwałość, a także rozwijają pamięć, zmysł twórczy, intuicję i umiejętność logicznego myślenia. Dlatego cieszyć musi, że tak duża grupa uczniów może uczyć się tej pięknej królewskiej gry i podnosić swoje umiejętności. Oprócz mistrzostw powiatu w których uczestniczyło 60 szachistów rozegranych w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce, uczniowie z naszej gminy startowali także w turniejach w Czyżewie i Ciechanowcu odnosząc znaczące sukcesy. Na wyróżnienie zasłużyli: Małgorzata Gralik, Katarzyna Wardaszka, Natalia Sudak, Maciej i Mateusz Rutkowscy oraz Krystian Zaremba. Podsumowaniem zajęć szachowych był rozegrany turniej dla  klas I  „Daj Szacha”, w którym uczestniczyło 16 uczniów. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książeczki szachowe.

 

W związku z planowanym rozbudową mostu wraz z dojazdami w miejscowości Mianowo w ciągu drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo -Jabłonowo - Szulborze Wielkie - Zuzela. DOMOST Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu od dnia 27.VII.2015r. od godz. 8~ na drodze powiatowej nr 2608W ruch pojazdów odbywał się będzie po wyznaczonym objeździe przez miejscowości Jabłonowo-Klacze, Pieńki Wielkie, Gostkowo, Mianowo Parcele.