Get Adobe Flash player
 

 

Karta Dużej Rodziny


Andrzej Krzycki
 
 

 


Serdecznie witamy na wirtualnej wizytówce Gminy Andrzejewo.

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności Rady Gminy, Urzędu Gminy, a także jednostek organizacyjnych gminy. Mamy nadzieję, że wiadomości zawarte na tej stronie przybliżą Państwu naszą Gminę, zaś ciekawostki z życia kulturalnego i sportowego uczynią stronę bardziej interesującą.


Wójt Gminy Andrzejewo
Michał Rutkowski

Aktualności z gminy

 

 

 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza rolników na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w związku z planowanym naborem od 10 lutego do 10 marca 2016 roku wniosków na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach PROW na lata 2014-2020.
Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:
 
•       Zasady ubiegania się o pomoc.
•       Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.
•       Ogólne informacje na temat oceny wniosków o przyznanie pomocy.
Spotkanie odbędzie się w dniu 18.02.2016r. (czwartek) o godzinie 11.00 na sali konferencyjnej Urządu Gminy Andrzejewo
 

 

 

Wójt Gminy Andrzejewo uprzejmie informuje, że od dnia 01 do 29 lutego 2016 roku każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może składać wniosek do tut. Urzędu. Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich potwierdzone kopie za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione w okresie od  01 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Kwota zwrotu zostanie wyliczona w decyzji wystawionej przez tut. Urząd. Pieniądze wypłacone będą w terminie od 01 do 29 kwietnia 2016 roku przelewem na wskazany przez podatnika rachunek bankowy. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1ha użytków rolnych  w 2016 r. wyniesie 86,00 zł. Poniżej  do pobrania dokumenty wymagane przy składaniu wniosku
 

        Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 

        Załącznik do wniosku

 

 

Konsultacje projektu Programu współpracy  Gminy Andrzejewo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

 Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2016 rok”. Powyższy projekt opublikowany został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu.

Sposób przeprowadzania konsultacji został określony w Uchwale Nr XIII/56/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011r. - w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Andrzejewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Z projektem Programu można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.andrzejewo.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 29  stycznia 2016  r. do dnia 19 luty 2016 r., poprzez przesłanie formularza zmian do projektu programu współpracy, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo.

Formularz zmian do projektu Programu współpracy jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Andrzejewie.

 

 

 

Dnia 22.01.2016 r. Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce gościła w swoich murach bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, a mianowicie ukochane babcie i cudownych dziadków. Ich wnuczęta, czyli uczniowie klas 0-III, chcąc podziękować im za ich miłość, troskę i opiekę, przygotowali dla nich z okazji "Dnia Babci i Dziadka" część artystyczną, na którą złożyły się humorystyczne scenki, wiersze, piosenki i taniec "Koziorajka". Dziadkowie zostali również obdarowani przez swoje wnuczęta, pięknymi, własnoręcznie wykonanymi
upominkami. Cała oprawa artystyczna bardzo spodobała się naszym gościom. Rozpierała ich duma, radość kiedy patrzyli na swoje ukochane wnuczęta. Byli bardzo szczęśliwi, niektórzy ocierali nawet ukradkiem łzy. Babcie i dziadkowie chętnie uczestniczyli również w różnych konkursach. Było przy tym dużo śmiechu i dobrej zabawy. Zostali również ugoszczeni pysznym ciastem, kawą i herbatką. Spotkanie zakończyło się wspólnymi, pamiątkowymi zdjęciami.

 

 

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:
·         Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
·         Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
·         Państwowa Inspekcja Pracy,
·       Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.
 
 
 

 

Od 10 lutego do 10 marca 2016 r.rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.
Na terenie gminy Andrzejewo występują obszary OSN w obrębach ewidencyjnych:
Godlewo-Gorzejewo, Gołębie-Leśniewo, Mianowo, Pieńki Wielkie oraz Żelazy-Brokowo.
Pomoc będzie można otrzymać m.in. na budowę urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych (obornika, gnojówki i gnojowicy) oraz pasz soczystych. Dofinasowanie będzie można uzyskać również na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji..
Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR pod linkiem:
 

 

W dniu 24 lipca 2015r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie  ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw , która wprowadza od 1 stycznia 2016r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. 
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Czytaj więcej...    
 

Serwis odwiedziło:

352139
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ubiegłym tygodniu
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
Od dnia 16-10-2012
397
2440
16367
312784
39355
86570
352139

Twój adres IP: 54.196.208.6
2016-02-14 05:48