Get Adobe Flash player
 

 


Serdecznie witamy na wirtualnej wizytówce Gminy Andrzejewo.

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności Rady Gminy, Urzędu Gminy, a także jednostek organizacyjnych gminy. Mamy nadzieję, że wiadomości zawarte na tej stronie przybliżą Państwu naszą Gminę, zaś ciekawostki z życia kulturalnego i sportowego uczynią stronę bardziej interesującą.


Wójt Gminy Andrzejewo
Michał Rutkowski

Aktualności z gminy

 

Dnia 20.05.2016 r. w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Młode Talenty” pod hasłem „Polska to My!”. Celem konkursu było:
1.Upamiętnienie wydarzeń związanych z 1050 rocznicą chrztu Polski.
2.Popularyzacja literatury pięknej.
3.Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
4.Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.
5.Pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego.
6.Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko poetyckich.
Do konkursu przystąpiło 36 uczestników z  9 szkół powiatu ostrowskiego. Patronat nad konkursem objęli Starosta Powiatu Ostrowskiego pan Zbigniew Kamiński i Wójt Gminy Andrzejewo pan Michał Rutkowski. Gośćmi konkursu byli ks. Proboszcz dr Jerzy Kruszewski i wójt Gminy Michał Rutkowski, którzy wraz z panem dyrektorem Arkadiuszem Przeździeckim wręczyli nagrody książkowe i dyplomy. Koordynatorem całego konkursu była Wioletta Wajszczyk.

Czytaj więcej...

 

W dniu 19 maja 2016 roku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie IX edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za rok 2015. Zgłoszona przez Panią Lidię Biernat z MODR-u w Ostrowi Mazowieckiej mieszkanka naszej gminy Pani Regina Zagroba, która zrobiła „Bułka drożdżowa z kruszonką” zajęła I MIEJSCE i otrzymała Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego w grupie Producenci Indywidualni, kategoria wyroby piekarnicze. 
Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa.
Laureatce serdecznie gratulujemy!!! 

 

W ubiegłym tygodniu Instytut Książki poinformował, że pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa’ Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020” został rozstrzygnięty.
Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 89 wniosków z czego wniosek Gminy Andrzejewo „Poszerzenie oferty kulturalnej gminy Andrzejewo poprzez adaptację pomieszczeń budynku na Bibliotekę Gminną” znalazł się na bardzo wysokim 22 miejscu. Kwota przyznanej dotacji to 713 340,00 zł.  

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Urząd Gminy w Andrzejewie wraz z firmą Zagład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. oraz firmą EKO HARPOON Recykling Sp. z o.o. zorganizowały nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Andrzejewo do przekazania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych wystawiając je przed posesję w wyznaczonym dniu do godziny 7:00 w miejsce wystawianych pojemników na śmieci. 

UWAGA !!!

 

urządzenia elektryczne i elektroniczne nie zostaną odebrane jeśli będą niekompletne

 

TERMINY ODBIORU ODPADÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY PONIZEJ LINKI DO MATERIAŁÓW POMOCNYCH PRZY WYPEŁNIANIU DEKLARACJI NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I KOLEKTORY SŁONECZNE

 

 

Poradnik dotyczący wypełnienia ankiety 

 

Przykładowa deklaracja fotowoltaika bez działalności gospodarczej lub rolnej

 

Przykładowa deklaracja fotowoltaika z działalnością gospodarczą lub rolną

 

Przykładowa deklaracja kolektory słoneczne z działalnością gospodarczą lub rolną

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Gmina Andrzejewo znalazła się na wysokim 16 miejscu spośród Samorządów Mazowsza. Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020 nie tylko dla samorządów ale również przedsiębiorców i innych podmiotów. Opracowanie Programu Rewitalizacji ma zapewnić zintegrowane i długofalowe podejście do procesu zmian i odnowy zdegradowanych obszarów gminy. Cały dokument  jak i sam proces jego sporządzania będzie miał charakter wieloaspektowy dotyczący takich obszarów jak problemy społeczne, gospodarcze, stan środowiska, czy dostęp do infrastruktury.Program będzie także określał propozycję zadań zmierzających do wyprowadzenia rewitalizowanych obszarów z sytuacji kryzysowej. 

 

W dniu 22 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy  Andrzejewie odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane dla mieszkańców gminy, którzy są zainteresowani zdobyciem dofinansowania przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. Zachęcamy do składania deklaracji do końca  kwietnia 2016 r.