Get Adobe Flash player
 

 


Serdecznie witamy na wirtualnej wizytówce Gminy Andrzejewo.

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności Rady Gminy, Urzędu Gminy, a także jednostek organizacyjnych gminy. Mamy nadzieję, że wiadomości zawarte na tej stronie przybliżą Państwu naszą Gminę, zaś ciekawostki z życia kulturalnego i sportowego uczynią stronę bardziej interesującą.


Wójt Gminy Andrzejewo
Michał Rutkowski

Aktualności z gminy

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Andrzejewo pozyskała dofinansowanie na opracowanie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo” w ramach  konkurs zorganizowanego przez Województwo Mazowieckie oraz Ministerstwo Rozwoju.

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy. Wdrożenie działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej ma doprowadzić do likwidacji koncentracji negatywnych zjawisk w tych obszarach.

Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji, będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych,
w tym środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 15.06.2016 r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36 o godzinie 12.00

Spotkanie będzie składać się z dwóch części.

 

W pierwszej części przedstawiona zostanie prezentacja, w trakcie której omówione zostaną podstawowe zagadnienia dot. rewitalizacji oraz cel opracowania Programu Rewitalizacji.

 

W drugiej części odbędzie się dyskusja nt. aktualnych problemów gminy i oczekiwań społecznych  w kwestii działań rewitalizacyjnych oraz rozprowadzona zostanie ankieta w tym zakresie.

 

                                                                                                                                                          Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Andrzejewo

                                                                                                                                                     

logi

 

OGŁOSZENIE

Gmina Andrzejewo jest w trakcie opracowywania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo”. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy. Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się  o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej. Niezbędnym elementem opracowania niniejszego dokumentu są konsultacje społeczne. Udział mieszkańców będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Programu Rewitalizacji, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych oraz technicznych.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 10.06.2016 r. do 30.06.2016 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Andrzejewo mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Urzędu Gminy,  w  pokoju  nr 12  oraz na stronie internetowej www.andrzejewo.pl

 

Urząd Gminy Andrzejewo

ul. Warszawska 36

07-305 Andrzejewo

tel./fax:

86 271 70 03

86 271 70 03 

 

 

ANKIETA

 

PLAKAT

 

 


 

 

busd 500Kampania „Bus 500 plus” rozpoczęła się w dniu startu programu czyli 1 kwietnia 2016 roku i potrwa do końca czerwca. Celem akcji jest dotarcie do mieszkańców wszystkich miejscowości z informacją o programie „Rodzina 500 plus”. W tym czasie pracownicy Urzędów Wojewódzkich odwiedzą każdy region w Polsce specjalnie oznakowanymi busami. Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie jest przyznawane na wniosek. Za jego pobranie i złożenie nie ma żadnych opłat. Wniosek można złożyć w gminie, wysłać pocztą lub wypełnić on – line poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), portal Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz ePUAP.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Andrzejewie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie informuje, iż w dniu 10 czerwca 2016 roku do naszej Gminy zawita Bus promujący program „Rodzina 500 plus”. Osoby zainteresowane zapraszamy na plac przy Urzędzie Gminy od godziny 12.00.
 

 

Dnia 20.05.2016 r. w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Młode Talenty” pod hasłem „Polska to My!”. Celem konkursu było:
1.Upamiętnienie wydarzeń związanych z 1050 rocznicą chrztu Polski.
2.Popularyzacja literatury pięknej.
3.Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
4.Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.
5.Pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego.
6.Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko poetyckich.
Do konkursu przystąpiło 36 uczestników z  9 szkół powiatu ostrowskiego. Patronat nad konkursem objęli Starosta Powiatu Ostrowskiego pan Zbigniew Kamiński i Wójt Gminy Andrzejewo pan Michał Rutkowski. Gośćmi konkursu byli ks. Proboszcz dr Jerzy Kruszewski i wójt Gminy Michał Rutkowski, którzy wraz z panem dyrektorem Arkadiuszem Przeździeckim wręczyli nagrody książkowe i dyplomy. Koordynatorem całego konkursu była Wioletta Wajszczyk.

Czytaj więcej...

 

W dniu 19 maja 2016 roku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie IX edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za rok 2015. Zgłoszona przez Panią Lidię Biernat z MODR-u w Ostrowi Mazowieckiej mieszkanka naszej gminy Pani Regina Zagroba, która zrobiła „Bułka drożdżowa z kruszonką” zajęła I MIEJSCE i otrzymała Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego w grupie Producenci Indywidualni, kategoria wyroby piekarnicze. 
Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa.
Laureatce serdecznie gratulujemy!!! 

 

W ubiegłym tygodniu Instytut Książki poinformował, że pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa’ Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020” został rozstrzygnięty.
Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 89 wniosków z czego wniosek Gminy Andrzejewo „Poszerzenie oferty kulturalnej gminy Andrzejewo poprzez adaptację pomieszczeń budynku na Bibliotekę Gminną” znalazł się na bardzo wysokim 22 miejscu. Kwota przyznanej dotacji to 713 340,00 zł.  

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Urząd Gminy w Andrzejewie wraz z firmą Zagład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. oraz firmą EKO HARPOON Recykling Sp. z o.o. zorganizowały nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Andrzejewo do przekazania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych wystawiając je przed posesję w wyznaczonym dniu do godziny 7:00 w miejsce wystawianych pojemników na śmieci. 

UWAGA !!!

 

urządzenia elektryczne i elektroniczne nie zostaną odebrane jeśli będą niekompletne

 

TERMINY ODBIORU ODPADÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH