Get Adobe Flash player
 

 


Serdecznie witamy na wirtualnej wizytówce Gminy Andrzejewo.

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności Rady Gminy, Urzędu Gminy, a także jednostek organizacyjnych gminy. Mamy nadzieję, że wiadomości zawarte na tej stronie przybliżą Państwu naszą Gminę, zaś ciekawostki z życia kulturalnego i sportowego uczynią stronę bardziej interesującą.


Wójt Gminy Andrzejewo
Michał Rutkowski

Aktualności z gminy

 

herbW kwietniu 2014 roku zakończona została budowa ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Andrzejewo. Budowa objęła m.in. ulicę Kozią i Brodną oraz ulicę Pułtuską, w skutek czego ich stan techniczny drastycznie się pogorszył. Konieczna stała się gruntowna modernizacja zniszczonych nawierzchni. Wykonana została dokumentacja projektowa, jednak w dalszym ciągu problemem było zabezpieczenie  finansowania inwestycji na wymaganym poziomie. Odpowiednie środki na przebudowę, w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych udało się pozyskać w 2016 roku z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną, w oszczędzanie energii”.

W dniu 30 stycznia i 8 lutego br., po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, podpisane zostały umowy z wykonawcami robót budowlanych. Wartość pierwszego zadania, polegającego na przebudowie ulicy Pułtuskiej wynosi 167 168,16 zł. Zadanie drugie, przebudowa ulicy Koziej i Brodnej kosztować ma 265 799,14 zł. Zakres robót obejmuje budowę elementów odwodnienia z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie jezdni z kostki brukowej o grubości 8 cm, o łącznej długości 670 mb.   

Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia mają czas do 30 maja 2017 roku. 

konkursJuż po raz siódmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn.

Bezpiecznie na wsi to podstawa– środki chemiczne to nie zabawa’’

 

Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej lat 16. Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).

Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.

Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych. Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówkach Terenowych KRUS oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie a także na stronach internetowych urzędów gmin.

                                    OR KRUS WARSZAWA

                         ul. Mińska 25

                                 03-808 Warszawa

                            tel. 225906881

 

Regulamin Konkursu 

 

 

16684759 724328144411745 1102415489 n07 lutego w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Wystartowało 12 finalistów wyłonionych z eliminacji szkolnych ze wszystkich szkół naszej gminy.                                                                                                                                    Na eliminacjach powiatowych naszą gminę będą reprezentowali finaliści z:

 Gminnego Gimnazjum – opiekun p. Jolanta Zalewska

  1. Jagielska Urszula
  2. Han Rafał
  3. Brzózka Julita

oraz ze Szkół Podstawowych:

  1. Frądczyk Paulina – SP Stara Ruskołęka -  opiekun p.Renata Han
  2. Rzempołuch Daniel – SP Andrzejewo   - opiekun p.Danuta Tymińska
  3. Żyłowska Paulina – SP Ołdaki Polonia – opiekun p. Agnieszka Choromańska

Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą znajomością wiedzy z zakresu pożarnictwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

 Za trud włożony w przygotowania uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Andrzejewie, które wręczali Wójt Gminy Andrzejewo pan Michał Rutkowski i  Dyrektor SP w Starej Ruskołęce pan Arkadiusz Przeździecki

 

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza podatników rozliczających się na PIT-37 do skorzystania z akcji edukacyjnej

„Rozliczamy PIT -37 przez Internet”

do siedziby Urzędu w dniach 06-24.02.2017 r. pokój nr 13

  • ·w poniedziałek (06.02, 13.02, 20.02) w godzinach 8:00-18:00
  • ·8:00-15:00

Pracownicy Urzędu będą udzielać instruktażu przy wypełnianiu i wysyłce zeznania.

Do sporządzenia i przesłania PIT niezbędne jest zabranie ze sobą dokumentów zawierających dane o dochodach uzyskanych w 2016 r. (PIT-11, PIT-11A,
PIT-40A, PIT-8C) oraz informacje i dokumenty niezbędne do skorzystania
z ulg podatkowych.  

Zachęcamy również do samodzielnego składania zeznań podatkowych  drogą elektroniczną poprzez portal: www.e-deklaracje.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej informuje o zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. Na terenie Polski pojawiły się kolejne ogniska tej choroby. Stale zmienia się sytuacja epizootyczna w zakresie HPAI, stąd potencjalne zagrożenie wystąpienia tej choroby u ptaków dotyczy też terenu powiatu ostrowskiego.

 

rozporzadzenie_mr_i_rw_z_2016_poz._2091_grypa_ptakow.pdf

 

PIW. ZOZ.5720.2.PO.2017 inform do UG UM ODR Starosta HPAI 

 

ulotka HPAI  Apel MRiRW oraz GLW

 

 

herbWójt Gminy Andrzejewo uprzejmie informuje, że od dnia 1 lutego do 28 lutego 2017 roku każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może składać wniosek do tut. Urzędu. 

Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich potwierdzone kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. 

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji wystawionej przez tut. Urząd nastąpi w terminie od 3 do 28 kwietnia 2017 roku przelewem na wskazany rachunek bankowy. 

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wynosi 86,00 zł.

 

 

WNIOSEK

 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

Czternastego stycznia w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo odbyła się uroczystość upamiętniająca 70 rocznicę śmierci komendanta Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Powiatu Ostrów Mazowiecka, Porucznika Jana Turowskiego pseudonim „Orlicz”. W kościele WNMP w Andrzejewie została odprawiona msza żałobna w intencji porucznika, następnie zostały złożone symboliczne kwiaty na rodzinnym grobie Państwa Zawistowskich, gdzie spoczywa ciało komendanta. Wójt Gminy Andrzejewo Pan Michał Rutkowski oraz Pan Dariusz Syrnicki Sekretarz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przywitali zebranych gości  w tym rodzinę Turowskich krewnych „Orlicza”.

Czytaj więcej...