Karta Dużej Rodziny

kdr-awersrewersOd 17 czerwca 2014 roku w Gminie Andrzejewo funkcjonuje Karta Dużej Rodziny. Program Karta Dużej Rodziny skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych, zameldowanych i zamieszkujących pod wspólnym adresem w  Gminie Andrzejewo.

Przez Rodzinę Wielodzietną rozumie się: rodzinę wspólnie zameldowaną lub zamieszkującą na terenie Gminy Andrzejewo (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
 
Program KARTA DUŻEJ RODZINY ma na celu:

1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej.
2. Umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej.
3. Zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
4. Wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzenie katalogu ulg.
5. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.
6. Zwiększenie pomocy rodzinom wielodzietnym.

Realizacja powyższych celów nastąpi poprzez zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej ulgi na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy. Każdy posiadacz KDR może korzystać w dowolnym czasie, w jednakowym wymiarze.

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą oznaczone specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

KARTA DUŻEJ RODZINY wydawana jest bezpłatnie na wniosek osoby uprawnionej, rodzica lub opiekuna osoby uprawnionej. Wniosek o wydanie karty lub duplikatu karty składa wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca dowód osobisty. W imieniu osób nieletnich, uprawnionych do uczestnictwa w Programie. Wniosek o wydanie karty lub duplikatu karty składa ich rodzic lub opiekun.

KARTA DUŻEJ RODZINY przyznawana jest wyłącznie rodzinom zamieszkującym w Gminie Andrzejewo. Kartę otrzyma każdy członek w rodzinie, której na podstawie wniosku zostanie ona przyznana.

Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrzejewie w godzinach pracy Ośrodka. Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku.

Przedłużenie ważności Karty
Kartę będzie można przedłużyć na kolejne lata, składając odpowiedni wniosek. Przedłużenie ważności KDR jest bezpłatne na wniosek osoby uprawnionej, rodzica lub opiekuna osoby uprawnionej.
Członkowie rodzin wielodzietnych korzystający z Programu są zobowiązani niezwłocznie poinformować organ wydający o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z Programu.

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

W przypadku utraty, zagubienia lub uszkodzenia KDR rodzic lub opiekun zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o tym fakcie organ wydający wraz z prośbą o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.


Więcej informacji o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny znaleźć można na stronie internetowej: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami