Otwarte towarzyskie zawody spławikowe O „ PUCHAR WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO „

logo zawodowZarząd Koła Nr 64 w Ostrowi Maz, oraz Zarząd Klubu WOKS „WODNIK”

organizują w dniu 19.08.2017 r. towarzyskie zawody spławikowe 

O „ PUCHAR WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO „

MIEJSCE – Staw w Andrzejewie

DATA – 19.08.2017 r.

STARTOWE – 20,- zł

ZAPISY – do 16.08.2017 r. sklep „Wabik „ lub tel. 604 756 912

LICZBA MIEJSC  OGRANICZONA

PROGRAM ZAWODÓW

 

7.00 – 7.15 – zbiórka i potwierdzenie udziału

7.15 – 7.30 – otwarcie zawodów, losowanie stanowisk

7.30 – 8.50 – wyjście na stanowiska i przygotowanie do zawodów

8.50 – 9.00 – nęcenie zanęta ciężką

9.00 – 12.00 – zawody

12.00 – 12.30 waga

12.30 – 13.00 posiłek i podsumowanie zawodów

Ogłoszenie Wójta Gminy Andrzejewo

 

herbWójt Gminy Andrzejewo informuje, że od dnia 1 do 31 sierpnia 2017 r. rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku wynosi 86,00 zł.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 2 do 31 października 2017 r. na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

 

                  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

    

                                    Załącznik do wniosku

 

Nabór wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych (500+)

 

logo 500Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o świadczenia wychowawcze (500+) na nowy, rozpoczynający się dnia 1 października okres świadczeniowy 2017/2018.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie GOPS w Andrzejewie, listownie bądź elektronicznie za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy, jest rok 2016.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

 

 

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy można uzyskać w siedzibie GOPS (ul. Warszawska 36, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30, pokój nr 3) oraz pod nr tel. 86 271 71 20.

Formularz wniosku wraz z załącznikami na nowy okres świadczeniowy:

1. SW-1_nowy_okres

2. ZSW-01_nowy_okres

3. ZSW-3_nowy

4. ZSW-04_nowy_okres

 

 

Wrzesień 1939 – PAMIĘTAMY!

muralW czerwcu 2016 roku Fundacja „Gdańska Szkoła Muralu” przygotowała projekt i wykonała mural na ścianie jednego z budynków gospodarczych znajdującego się obok terenów rekreacyjnych przy ul. Krzyckiego, który poprzez swoją monumentalną formę jest pomnikiem pamięci.Dzieło tematyką nawiązuje do bitwy, stoczonej na polach Łętownicy i Andrzejewa w dniach 12 – 13 września 1939 r. W centralnej jego części umieszczono twarze dwóch dowódców 18 Pułku Piechoty Ziemi Łomżyńskiej – generała Stefana Kosseckiego i pułkownika Aleksandra Hertla. Poza tym na muralu widzimy jeszcze inne motywy wojenne z tamtego okresu. Całe dzieło zajmuje powierzchnię blisko 100 m2.

Praca była koordynowana przez dwóch artystów:

- Rafała Roskowińskiego – artysta, malarz, pionier i legenda współczesnego polskiego muralizmu, skupiony na tematyce historycznej i patriotycznej

- Piotra Karsznia – artysta z zamiłowania, ilustrator, rysownik, zaangażowany historycznie i patriotycznie.

Absolutorium dla Wójta

herbRada Gminy Andrzejewo jednomyślnie udzieliła wójtowi Michałowi Rutkowskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok.  

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium wójtowi gminy Andrzejewo odbyło się podczas posiedzenia Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2017 r. Sprawozdanie z działalności za 2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok przedstawił radnym wójt gminy. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy. Następnie radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo za 2016 rok.

Warto podkreślić, że dochody budżetu Gminy Andrzejewo w 2017 roku po wprowadzonych zmianach stanowią rekordową jak dotychczas kwotę  17.931.000,00 zł, czyli dużo większą niż pod koniec 2015 roku. 

Prace na ul. Pułtuskiej, Koziej i Brodnej zakończone

 koziaPUŁTUSKA

1b

Zakończone zostały prace remontowe polegające na przebudowie trzech ulic na terenie miejscowości Andrzejewo: ulicy Pułtuskiej, oraz ulic Brodnej i Koziej.  Na oba zadania pozyskane zostało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wykonawcą ul. Pułtuskiej była firma „KORUND” Maciej Maliszewski – Suchożebry. Całkowity koszt inwestycji to 167.168,16 zł z czego wartość otrzymanego dofinansowania opiewa na kwotę 106.369,00 zł. Wykonawcą ul. Brodnej i Koziej była firma „EKO – TECH” Paweł Jarząbek – Wiśniewo. Całkowity koszt inwestycji to 265,799,14 zł z czego wartość otrzymanego dofinansowania opiewa na kwotę 169.127,00 zł.

3c

2a

 

 

Edukacja przez Szachy w Szkole

 

18949059 791241267720432 1117369886 o2 czerwca 2017 roku na Torwarze w Warszawie odbył się IV Finałowy Turniej Ogólnopolskiego Projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole".  Wystartowało w nim 700 młodych szachistów z klas I-III z całej Polski. Po raz pierwszy także trzech uczniów Szkoły Podstawowej w Andrzejewie pod kierunkiem instruktora szachowego Arkadiusza Przeździeckiego. Wszyscy spisali się bardzo dobrze. W 6 rundach odnosząc po 4 zwycięstwa. W kategorii chłopców kl. I Michał Ogonowski zajął 22 miejsce ( 76 uczestników), Marcin Majewski był 40  ( 217 uczestników) w klasie II i Aniela Sutkowska 18 wśród 91 dziewczynek z klas II . Na drugi rok planowany jest wyjazd uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy.
 19024411 791624114348814 424208404 o 18948766 791241504387075 1908578851 o  

 

VI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Młode Talenty 2017”

 

konkczytDnia 24.05.2016 r. w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbyła się VI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Młode Talenty” pod hasłem „Zakochaj się w czytaniu”.

Celem konkursu było:

1.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

2.Popularyzacja literatury pięknej.

3.Doskonalenie umiejętności recytatorskich.

4.Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.

5.Pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego.

6.Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko poetyckich.

Do konkursu przystąpiło 36 uczestników z  11 szkół powiatu ostrowskiego. Patronat nad konkursem objęli Starosta Powiatu Ostrowskiego pan Zbigniew Kamiński i Wójt Gminy Andrzejewo pan Michał Rutkowski. Gościem konkursu był sekretarz gminy pan Piotr Skłodowski , którzy wraz z panem dyrektorem Arkadiuszem Przeździeckim wręczyli nagrody książkowe i dyplomy, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. Koordynatorem całego konkursu była pani Wioletta Wajszczyk.

Komisja nagrodziła następujące osoby:

kl. 0-III

I miejsce

Angelika Świderska - SP Ołdaki Polonia

Julia Kamińska - SP Stara Ruskołęka

II miejsce

Wiktoria Gwardiak - SP Andrzejewo

III miejsce

Julia Kowalczyk - ZPO Wąsewo

Wyróżnienie

Michał Ogonowski - SP Andrzejewo

Julia Wujkowska - SP Stara Ruskołęka

Julia Żyłowska - SP Ołdaki Polonia

Aleksandra Najgrodzka- PSP Jasienica

Klaudia Łoniewska – ZPO Wąsewo

kl. IV-VI

I miejsce

Krystian Krasiński - PSP Jasienica

II miejsce

 Julia Skłodowska -PSP Szulborze

III miejsce

Róża Dziak - PSP Zaręby Kościelne

Katarzyna Wardaszka – SP Stara Ruskołęka

Wyróżnienie

Marta Bogucka – ZSP Boguty-Pianki

Julia Zadroga – SP Glina

Karolina Przeździecka – SP Andrzejewo

Wiktoria Wojciechowska – PSP Zaręby Kościelna

Gratulujemy!

 

Podkategorie

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami