Wyrazy współczucia

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Andrzejewo

Wybudowano pięć altan w miejscowościach gminy Andrzejewo

W 2021 r. wybudowano pięć altan w kilku miejscowościach gminy Andrzejewo. Zadanie wykonano dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Altany powstały m.in. w: Pieńkach-Sobótkach, Przeździecko-Dworakach, Zarębach-Bolędach, Przeździecko-Lenartach oraz w Godlewie-Gorzejewie. Całkowity koszt wykonania każdej inwestycji wyniósł 20 000,00 zł brutto, w tym dofinasowanie stanowi 10 000,00 zł brutto osobno dla każdej altany. Wybudowane altany z pewnością uatrakcyjnią organizowane na terenie sołectw różne wydarzenia i przedsięwzięcia, a dodatkowo zachęcą większą liczbę osób do uczestnictwa w lokalnych imprezach. Warto wspomnieć również o zwiększeniu komfortu uczestników spotkań integracyjnych.

 

GALERIA

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

W dniach od 1 lutego do 28 lutego 2022 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do  31 stycznia 2022 r. 

Każdy producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
 oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do uzyskania limitu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła należy załączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 30 kwietnia 2022 r. na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz w celu usprawnienia pracy, wniosek o zwrot podatku akcyzowego powinien być kompletnie wypełniony wraz z wymaganymi dokumentami:

  1. Faktury potwierdzające zakup oleju napędowego.
  2. Zestawienie faktur (Załącznik nr 1).
  3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności PKD (Załącznik nr 2).
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Załącznik nr 3).
  5. Aktualne umowy dzierżawy lub oświadczenie o użytkowaniu gruntów (Załącznik nr 4).
  6. Dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 32.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”

Dnia 17 stycznia 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce mieli możliwość uczestniczenia w prelekcji edukacyjnej „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”, przeprowadzonej przez przedstawicieli Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach. Jest to jedna z najważniejszych i najdłużej trwających kampanii społecznych w całej Polsce, gdyż „Bezpieczny przejazd…” powstał w 2005 r. i ma już 16 lat.

Celem spotkania było podnoszenie świadomości wśród młodych osób o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych, zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych, kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych. Niezależnie od wieku ważne jest, aby każdy wiedział jakie zasady panują na terenach kolejowych i stosował je.

Podczas prelekcji zostały przedstawione materiały edukacyjne, filmy oraz najważniejsze znaki drogowe. Nie zabrakło przekazania zeszytów edukacyjnych, kolorowanek oraz innych pomocy naukowych w celu większego zainteresowania danym tematem. To od odpowiedniego wychowania najmłodszych w dużym stopniu zależy to, jak w przyszłości będą zachowywać się na torach jako kierowcy.

Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce dołączyła do grona Ambasadorów Bezpieczeństwa w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”, prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ankieta ,,Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne”

Prosimy rolników o wypełnienie ankiety, która posłuży poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (strona internetowa: https://agrocompolska.pl ,fanpage Facebook: https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy... ) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/ ).
(Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA-PREMIERY 2022!)
Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.
 
Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:
a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,
b) wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,
c) wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.
Ewentualne pytania dotyczące ankiety i badań z nią związanych należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Ankieta dostępna jest pod linkiem:

PAMIĘTAJ, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Urząd Gminy w Andrzejewie przypomina, że od 1 lipca 2021 r. właściciele oraz zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć online (bezpośrednio w CEEB) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, pok. 10 (1 piętro).

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami