Uroczyste otwarcie SUW w Królach Małych i Świetlicy Wiejskiej w Królach Dużych

W dniu 14 sierpnia 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie dwóch inwestycji na terenie gminy Andrzejewo – Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych oraz Świetlicy Wiejskiej w Królach Dużych.
W uroczystościach wśród zaproszonych gości pojawili się:
- Pan Mirosław Augustyniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
- Pan Józef Rostkowski – Wicestarosta Ostrowski
- Pan Janusz Iwanowski – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej
- Pani Jolanta Brzuska – Kierownik KRUS w Ostrowi Mazowieckiej
- Pan Waldemar Brzostek – projektant budynku świetlicy wiejskiej w Królach Dużych
- Pan Antoni Krzysztof Wardaszko – inspektor nadzoru budynku świetlicy wiejskiej w Królach Dużych
- proboszcz parafii Andrzejewo ksiądz Jerzy Kruszewski oraz proboszcz parafii Jasienica ksiądz Piotr Kapelański
- pracownicy Urzędu Gminy w Andrzejewie
- przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Andrzejewo
- przedstawiciele straży OSP z trenu gminy Andrzejewo
- Radni Gminy Andrzejewo na czele z Przewodnicząca Rady Panią Justyną Kazimierczuk
- sołtysi gminy Andrzejewo
- mieszkańcy miejscowości Króle Małe i Króle Duże
Całkowity koszt „Przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych” z gwarancją na 6 lat wyniósł 3.439.786,00 zł. Gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.511.096,00 zł. Była to modernizacja największej na terenie Gminy Andrzejewo hydroforni. Stacja przed przebudową w konsekwencji długookresowej eksploatacji i postępującego zużycia maszyn technologicznych, wytwarzania niskiego ciśnienia wody w sieci wodociągowej i produkcji wody niespełniającej wymagań sanitarnych wymagała pilnej potrzeby naprawy. Po modernizacji stacja spełnia wszystkie parametry jakości wody. Dostarczana jest ona bez problemu do wszystkich odbiorców nawet okresie największego rozbioru. Wykonawcą zadania była firma „Bartosz” Sp. j. Bujwicki, Sobiech z Białegostoku.
W tym roku Gmina Andrzejewo zakończyła realizację kolejnej inwestycji polegającej na przebudowie budynku Świetlicy Wiejskiej w Królach Dużych. Na realizację tego projektu gmina otrzymała dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 440.219,00 zł natomiast cały koszt inwestycji wyniósł 734.633,94 zł. Świetlica Wiejska zmieniła całkowicie swoje oblicze, wykonano nowe pokrycie dachowe, elektrykę, instalację odgromową, roboty elewacyjne, wymieniona stolarka okienna, nowa instalacja wodno – kanalizacyjna, klimatyzacja, kurtyny powietrzne. Wewnątrz budynku wykonano roboty malarskie, położono nowe płytki ścienne i podłogowe, wykonano nowe toalety, wybudowano nowy – bezodpływowy – zbiornik na nieczystości płynne, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i ogrodzono plac.
Podczas uroczystości głos zabrała Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera. Podkreśliła ona ważność zarówno jednej jak i drugiej inwestycji. Doceniła ona wkład prac społecznych włożonych przez mieszkańców Króli Dużych w budowę pierwszego budynku świetlicy. Sołtys wsi Króle Duże Pan Andrzej Wardaszka podziękował władzom gminy za pomoc w pozyskaniu środków finasowych i wykonanie przebudowy. Całą uroczystość swoim występem artystycznym uświetniły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Króli Dużych

GALERIA ZDJĘĆ

Spis nie wyklucza osób z niepełnosprawnością!

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Spis powszechny nie wyklucza osób z niepełnosprawnością! X Liczymy się DLA POLSKI! spis.gov.pl spis. GUS Narodowy Powszechny Ludności kleszikal”

Narodowy Spis Powszechny 2021 to jedyne badanie, które pozwoli poznać liczbę osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich sytuację życiową. Aby ułatwić im udział w spisie, przygotowano szereg udogodnień: wsparcie tłumaczy Polskiego Języka Migowego, pomoc infolinii spisowej oraz możliwość obsługi formularza spisowego przez osoby niewidome.

Temat niepełnosprawności jest bardzo istotną częścią Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). W formularzu pojawiają się m.in. pytania dotyczące zdolności wykonywania codziennych czynności oraz orzeczeń o niepełnosprawności. Nie należy się obawiać, że te wrażliwe dane będą komukolwiek przekazywane. Informacje dotyczące każdej osoby są w pełni anonimowe, bezpieczne i objęte tajemnicą statystyczną.

Dlaczego warto odpowiedzieć na pytania o niepełnosprawność

Dzięki NSP 2021 poznamy aktualną liczbę osób w Polsce z różnymi niepełnosprawnościami. Dowiemy się też dokładnie, jakie są ich rodzaje i przyczyny. Te informacje są niezwykle ważne i cenne z punktu widzenia osób o szczególnych potrzebach oraz organizacji działających na ich rzecz. Dzięki tym danym możliwe będzie planowanie i wspieranie dobrostanu osób z niepełnosprawnościami w danej gminie czy powiecie.

Warto pamiętać, że temat naszej sprawności będzie coraz ważniejszy ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Bardzo istotnym wyzwaniem będzie kształtowanie przestrzeni i infrastruktury społecznej w taki sposób, aby każda osoba, bez względu na stan zdrowia, mogła uczestniczyć w życiu swoich lokalnych społeczności. Takie badanie zdarza się raz na 10 lat.

Spis przyjazny osobom z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością mają w spisie powszechnym istotną rolę do odegrania. Aby ułatwić im wypełnienie obowiązku spisowego przygotowano szereg udogodnień.

Z myślą o osobach niesłyszących lub niedosłyszących zapewniono wsparcie tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM). Wystarczy wypełnić formularz zamówienia kontaktu w języku migowym dostępny na stronie https://kontaktmigowy.stat.gov.pl/  i wybrać dogodny dla siebie termin spisu.

Każdy Gminny Punkt Spisowy ma dostęp do tłumacza PJM on-line. Z tego rozwiązania można też skorzystać bezpośrednio z domu. Na stronie https://pjm.spis.gov.pl/ dostępne są również pytania do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 przetłumaczone na Polski Język Migowy.

Wsparciem dla osób o szczególnych potrzebach służy też infolinia spisowa – obowiązek spisowy można wypełnić dzwoniąc pod numer 22 279 99 99. Najpierw trzeba wybrać klawisz „1”, aby wybrać „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”, potem znów wybieramy „1”, czyli „Spisz się przez telefon”.

Dla osób z dysfunkcją wzroku przygotowano formularz spisowy w specjalnie dostosowanej dla nich formie. Jest on zgodny ze standardem WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Wsparcie organizacji lub rodziny

W razie wątpliwości co do spisu można się też zwrócić do organizacji wspierających osoby niepełnosprawne. Powinny one mieć wiedzę o NSP 2021 i udogodnieniach przygotowanych dla osób niepełnosprawnych.

W wypełnieniu obowiązku spisowego mogą pomóc członkowie rodziny lub inne bliskie osoby. Formularz spisowy może wypełnić inna osoba, oczywiście za wiedzą osoby spisywanej i zgodnie z udzielonymi przez nią odpowiedziami. Wsparcia mogą też udzielić organizacje wspierające osoby o szczególnych potrzebach.

W spisie liczy się każda osoba i każda jest tak samo ważna. Pamiętajmy o tym, aby nikogo nie wykluczać i pomóc osobom jeszcze nie spisanym.

Dlaczego w spisie powszechnym są pytania o mieszkanie?

Każdy zdaje sobie sprawę, że mieszkania nie są zwykłym towarem czy dobrem konsumpcyjnym. Warunki, w jakich mieszkamy, mają ogromny wpływ na nasze życie rodzinne i zawodowe. Dlatego informacje o mieszkaniach zbierane były we wszystkich spisach powszechnych w naszym kraju już od 100 lat!

Obecnie temat mieszkań, ich cen i dostępności wzbudza wiele emocji. Z tego powodu narasta wiele mitów na temat pytań o mieszkania w spisie powszechnym. Jeśli ktoś podejrzewa, że w ten sposób ktoś zamierza kontrolować jego majątek lub zbiera informacje do podatku katastralnego, to koniecznie powinien przeczytać tekst do końca.

Po co komu wiedza o mieszkaniach?

Pełna nazwa spisu – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – pokazuje, jak ważne w spisie jest zbadanie sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Ma ona bowiem ogromne przełożenie na sytuację społeczną oraz demograficzną naszego kraju.

Od sytuacji mieszkaniowej uzależniona jest często decyzja o założeniu lub powiększeniu rodziny. Jest to kwestia nie tylko metrażu, ale też sytuacji własnościowej – brak własnego lokum, może zniechęcać do decyzji o małżeństwie czy dzieciach.

Mieszkanie – a raczej jego lokalizacja – determinuje też życie zawodowe. Jeśli miejsce zamieszkania jest dobrze skomunikowane, położone blisko dużego lokalnego rynku pracy, znacznie łatwiej o atrakcyjne i dopasowane do naszych preferencji zatrudnienie. Łatwiej też planować komunikację publiczną.

Ogólnie znany jest fakt, iż mamy do czynienia z poważnym deficytem mieszkań – dzięki spisowi powszechnemu mamy możliwość dokładnie poznać jego skalę, a także miasta i gminy, w których ten problem jest szczególnie odczuwalny.

 

Pytanie o powierzchnię mieszkania

Celem pytania o powierzchnię mieszkania nie jest poznanie jego wartości, która zależy od wielu innych czynników. Chodzi tu przede wszystkim o zbadanie warunków, w jakich mieszkają Polacy. Przykładowo 30-metrowe mieszkanie dla jednej osoby może być względnie komfortowe, dla 5-osobowej rodziny będzie zdecydowanie za ciasne.

Spis a podatek katastralny

W wielu internetowych wypowiedziach pojawia się temat rzekomego związku spisu powszechnego i planów wprowadzenia podatku katastralnego. Łączenie tych dwóch wątków nie ma jednak żadnego racjonalnego uzasadnienia. W formularzu spisowym NIE MA PYTAŃ O WSZYSTKIE POSIADANE NIERUCHOMOŚCI ANI O ICH WARTOŚĆ. Pytanie spisowe na temat własności dotyczy jedynie mieszkania, w którym mieszkamy. Celem tego pytania nie jest badanie majątku Polaków, tylko sprawdzenie, jak wiele osób i rodzin mieszka we własnych mieszkaniach.

Warto też pamiętać, że stan prawny nieruchomości (w tym kwestie własności) jest precyzyjnie opisany w księgach wieczystych. Jeśli ktoś zatem myśli, że podatek katastralny byłby kiedykolwiek wprowadzony, to głównym źródłem informacji o właścicielach nieruchomości byłyby właśnie księgi wieczyste, a nie, dość oszczędne w tym zakresie, dane spisowe. Należy podkreślić, że wszystkie zbierane informacje są CHRONIONE TAJEMNICĄ STATYSTYCZNĄ – więc nie ma możliwości, by informacje dotyczące pojedynczych mieszkań czy nieruchomości były przekazywane poza statystykę publiczną.

Ze względu na duże znaczenie, pytania o mieszkanie były we wszystkich spisach powszechnych od 1921 roku. Nie jest to temat nowy. Nie ma zatem żadnego powodu do obaw i zwlekania ze spisem do września. W razie wątpliwości co do pytań dotyczących naszego mieszkania, warto zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Ogłoszenie - Planowana przerwa w dostawie wody

Gminny Punkt Spisowy podczas Pikniku Rodzinnego Szczepimy się

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba Podczas Pikniku Rodzinnego Szczepimy się, który odbył się 1 sierpnia 2021 r. pracownicy   Urzędu Gminy w Andrzejewie przygotowali stoisko Gminnego Punktu Spisowego wraz z   gadżetami Głównego Urzędu Statystycznego w ramach akcji Narodowego Spisu   Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, gdzie istniała możliwość wypełnienia obowiązku i   dokonania samospisu z pomocą naszych pracowników. Nie zabrakło również udziału   zaproszonych rachmistrzów. Podczas pikniku na scenie głos zabrała Wójt Gminy Andrzejewo   Beata Ponichtera, która pochwaliła się, iż na samym początku spełniła już swój obowiązek   spisu powszechnego, przybliżyła cel NSP 2021, przedstawiła dobre wyniki naszej gminy oraz   gorąco zachęcała mieszkańców do wypełnienia obowiązku spisu powszechnego. Dzięki   organizacji punktu spisowego pod względem spisanych osób oraz liczby mieszkań nasza   gmina obecnie zajmuje miejsce pomiędzy lokatą 20, a 50 mazowieckich samorządów. To b   bardzo dobry wynik, który przybliża nas do końca Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

 Jeżeli nie dokonali Państwo jeszcze obywatelskiego obowiązku spisu powszechnego,   zapraszamy do dokonania samospisu internetowego poprzez wypełnienie formularza   spisowego w aplikacji dostępnej na stronie www.spis.gov.pl. Jeżeli samospis internetowy nie   jest możliwy we własnym zakresie - Urzędu Gminy w Andrzejewie przygotował stanowisko do   samospisu w Bibliotece Publicznej. Nasi pracownicy służą pomocą. Dane zebrane podczas   spisu posłużą do poznania sytuacji demograficznej i mieszkaniowej, co pozwoli na   przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w mechanizmach demograficzno-społecznych i   ekonomicznych od czasu ostatniego spisu powszechnego. Ponadto, spis umożliwi sporządzić   prognozy dot. rozwoju Polski na kolejne lata.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLN

W dniach od dnia 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego.Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od 1 lutego 2021 r. do  31 lipca 2021 r. Każdy producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego  i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła. Jednocześnie informujemy, iż osoby, które będą składać wniosek w 2021 roku po raz pierwszy, a posiadają bydło do wniosku powinny dołączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

                        Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
                                      100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
                         oraz
                    30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2021 r. na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju numer 17 lub pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 32

Formularz

Oświadczenie

Wzór wniosku akcyza 2021

Załącznik do wniosku

 

 

Informacja Wójta Gminy Andrzejewo

 

 

INFORMACJA

5473f80a0044f46e3b82671aa1167d7e

W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa sołectwa Króle Duże Pana Andrzeja Wardaszka w dniu 12 lipca 2021 roku o godzinie 12:00 w Remizie OSP w Królach Dużych odbędzie się zebranie sołeckie, na którym wybrany zostanie nowy sołtys. 

Rozbudowa ul. Wysockiej i Rynek w Andrzejewie

 

20210702 123735

 

 

Gmina Andrzejewo rozpoczęła realizację zadania „Rozbudowa ulicy Rynek i Wysockiej w miejscowości Andrzejewo”. Inwestycja ta była bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Ulice te położone w centrum miejscowości były w bardzo złym stanie technicznym.

Dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego gmina otrzymała dofinasowanie w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, można było rozpocząć realizację wykonania zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22 czerwca 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie rozbudowy pomiędzy Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójt Gminy Panią Beatę Ponichtera i Skarbnika Panią Ewę Godlewską a wykonawcą Zakładem Remontowo – Budowlanym Tomasz Dawidowski Ostrów Mazowiecka.

W zakres prac wchodzi wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych jezdni, chodników, peronu autobusowego, parkingów. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, wybudowany zostanie nowy wodociąg oraz zbudowane będzie nowe oświetlenie uliczne. Całkowity koszt robót wyniesie 938 468,41 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 listopada 2021 roku.

Za wszystkie utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane budową bardzo przepraszamy.

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami