Remont garażu OSP Zaręby Warchoły

Remont garażu OSP Zaręby Warchoły dobiegł końca. Został on wykonany w ramach zadania ,,Mazowieckie Strażnice OSP – 2022’’ finansowanej z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach prac remontowych zerwano starą farbę ze ścian i sufitu, pomalowano sufit i ściany farbą emulsyjną, pomalowano lamperię farbą olejową , skuto starą posadzkę, wykonano nową  posadzkę betonową. Zadanie dotyczyło nie tylko remontu garażu. Zamontowaną również nowoczesną bramę garażową. Całkowity koszt inwestycji to 30 000,00 zł, w tym koszt remontu: 16 593,00 zł oraz zakup bramy: 13 407,00 zł.

Informacja Wójta Gminy w Andrzejewie

Informujemy, że na terenie Gminy Andrzejewo będzie istniała możliwość zakupu preferencyjnego paliwa stałego (różny sortyment węgla) przez gospodarstwa domowe w cenie ustalonej w ustawie. Wnioski o zakup preferencyjny składać będzie można w Urzędzie Gminy w Andrzejewie po wejściu w życie ustawy. O terminie składania wniosków poinformujemy mieszkańców Gminy Andrzejewo w późniejszym czasie.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Andrzejewo

W dnia 13 października 2022 roku odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Andrzejewo. Organizatorem tegorocznej uroczystości była społeczność Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii pod przewodnictwem Dyrektor Agnieszki Choromańskiej. Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele w Andrzejewie. Następnie wszyscy uczestnicy spotkali się w Remizie OSP w Zarębach-Bolędach.

Wśród gości znaleźli się nauczyciele wszystkich szkół z terenu Gminy Andrzejewo, emerytowani nauczyciele, pracownicy szkół, rodzice, Wójt Gminy Andrzejewo wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Andrzejewie. Podczas uroczystości Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera podziękowała wszystkim nauczycielom za poświęcenie oraz trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia, a także za wszelkie osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. W wyrazie uznania zostały wręczone nagrody Wójta Gminy Andrzejewo, które otrzymali:

- Agnieszka Choromańska, Damian Jasko – Szkoła Podstawowa w Ołdakach-Polonii,

- Wioletta Wajszyczk, Beata Bednarczyk – Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce,

- Wojciech Strzeszewski, Wioletta Ogrodnik, Danuta Tymińska – Szkoła Podstawowa w Andrzejewie.

W czasie uroczystości złożono Pani Janie Gosk podziękowanie za pracę w Szkole Podstawowej w Ołdakach Polonii w związku z przejściem jej na emeryturę.

Spotkanie upłynęło w podniosłej i miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali kwiaty.

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do podkreślenia znaczenia pracy oraz roli nauczycieli jaką odgrywają w rozwoju społeczeństwa poprzez zapewnienie najwyżej jakości edukacji na każdym poziomie nauczania, dlatego też w każdej ze szkół z terenu Gminy Andrzejewo uczniowie składali nauczycielom podziękowania przez przygotowanie uroczystego apelu oraz części artystycznej.

Złoci i Diamentowi jubilaci w Gminie Andrzejewo

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku 12 października, Pani Wójt Gminy Andrzejewo miała zaszczyt gościć osoby z terenu gminy, które obchodziły 50-tą i 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego. Podczas Mszy Św., odprawionej przez ks. Proboszcza Jerzego Kruszewskiego, jubilaci odnowili przysięgę małżeńską, która bez wątpienia była dla nich wielkim przeżyciem gdyż przysięga złożona przed Bogiem (jak ta sprzed 50 i 60 laty) zapada głęboko w pamięci na długie lata.  Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, gdzie zebranych gości oraz przedstawicieli Urzędu Gminy przywitali: Wójt Gminy – Beata Ponichtera, oraz Kierownik USC – Grażyna Baranowska.  Na wstępie Pani Wójt pogratulowała dostojnym jubilatom tak wspaniałego jubileuszu, złożyła życzenia jeszcze długich wspólnie spędzonych lat. Ponadto zwróciła uwagę na fakt, że jubilaci są najlepszym przykładem życia w rodzinie, poszanowania rodziny oraz przekazywania tych wartości nowym pokoleniom. Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie", które nadawane są przez prezydenta RP w 50 rocznicę zawarcia cywilnego związku małżeńskiego, oraz statuetek ufundowanych przez Wójta dla par z 60-letnim stażem. Następnie Pani Wójt podjęła wszystkich gości obiadem. Był też tort, tradycyjny toast oraz gromkie „Sto lat” za złotych i diamentowych jubilatów. Uroczystość uświetnił występ członków Klubu Seniora w Andrzejewie, który w humorystyczny sposób przedstawił  wady i zalety czasu spędzanego na emeryturze.

Medale otrzymali: Halina i Mieczysław Tyl – Nowa Ruskołęka, Janina i Roman Han – Stara Ruskołęka, Maria i Henryk Sokołowscy – Przeździecko-Lenarty, Danuta i Wiesław Kołota – Pęchratka Mała, Krystyna i Stanisław Wróbel – Dąbrowa, Jadwiga i Wincenty Majewscy – Stara Ruskołęka, Lucyna i Stefan Godlewscy – Kowalówka, Marianna i Jan Choromańscy – Zaręby-Bolędy, Krystyna i Jan Żyłowscy – Grodzick-Ołdaki, Eugenia i Józef Świerżewscy – Olszewo-Cechny, Hanna i Janusz Gwardiak – Stara Ruskołęka.

Statuetki otrzymali: Zofia i Stanisław Sołowińscy – Andrzejewo, Halina i Stanisław Tryniszewscy – Pieńki Wielkie, Jadwiga i Stanisław Nowaccy – Andrzejewo-Kolonie.

Noc Bibliotek w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo

W środę, 5 października 2022 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo po raz VI odbyła się Noc Bibliotek. Zaplanowane zostały liczne zabawy i konkurencje: układanie puzzli, gry planszowe, poszukiwania bajek i postaci, kolorowanki, zabawy z chustą animacyjną oraz czytanie. Jednak największym zainteresowaniem dzieci cieszyła się główna atrakcja wieczoru, czyli występ magika Pana Macieja Piskorza. Uczestnicy mieli okazję poznać kilka sekretów wykonywania sztuczek magicznych. Na koniec wieczoru, na dzieci czekała mała niespodzianka w postaci odrobiny słodyczy.

Spotkanie integracyjne KGW w Królach Dużych

Dnia 1 października 2022 r. odbyło się spotkanie integracyjne w świetlicy wiejskiej w Królach Dużych zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Królach Dużych, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, Sekretarz Gminy Robert Rosiak,  Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowi Mazowieckiej Dorota Subda, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej komendant st. bryg. Janusz Iwanowski i zastępca komendanta st. bryg. Leszek Falbowski, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Marcin Płotczyk, przedstawiciele firmy MAX-TERM z Szumowa Marek Muszyński i Michał Lubak, radni gminy Andrzejewo, przedstawiciele Klubu Seniora w Andrzejewie i Kół Gospodyń Wiejskich: Pęchratka Mała, Zaręby Warchoły, Stara Ruskołęka, Chmielewo, Jasienica, Kalinowo oraz Guty-Bujno, a także mieszkańcy Króli Dużych, w tym seniorki KGW Króle Duże oraz sołtys Andrzej Wardaszka i radny Wojciech Litwą.  W trakcie spotkania Przewodnicząca KGW Króle Duże Teresa Matys omówiła realizację projektu   ,,Wsparcie na zakup sprzętu, wyposażenia, infrastruktury’’.  Koło Gospodyń Wiejskich w Królach Dużych w ramach realizacji tego projektu otrzymało grant od Lokalnej Grupy Działania ,,Zielone Sioło’’ w wysokości 8 000,00 zł. , dzięki któremu zakupiony został mobilny sprzęt nagłaśniający umożliwiający doskonalić umiejętności wokalne. Zorganizowane spotkanie dało możliwość przetestowania sprzętu. Odbyła się część artystyczna, w czasie  której wysłuchano piosenek w wykonaniu zespołów „Królewskie Inspiracje” z Króli Dużych i „Kwiaty Polskie” z Chmielewa.  Ponadto w ramach grantu zakupione zostało doposażenie kuchenne dla świetlicy w Królach Dużych (frytkownica, robot planetarny, warnik, podgrzewacz elektryczny do potraw, podgrzewacz gastronomiczny). Sprzęt gastronomiczny ułatwi pracę w organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców.  W czasie spotkania KGW Króle Duże otrzymały prezenty od Wójta Gminy i firmy MAX-TERM.

MIAS-y Mazowsze 2022 w gminie Andrzejewo

W ramach realizacji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 na terenie gminy Andrzejewo powstały nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej oraz bezpieczeństwa. Sołectwa, które zostały objęte dofinansowaniem to Zaręby – Warchoły, Grodzick – Ołdaki, Króle Duże oraz Kowalówka. Wysokość dofinansowania od Zarządu Województwa Mazowieckiego dla każdego z sołectw to kwota wysokości 10 000 zł, natomiast koszt całkowity każdej z inwestycji to 20 000 zł. W miejscowościach Zaręby-Warchoły i Grodzick-Ołdaki powstały nowe altany, które zostały wykonane przez  Bogusława Janowskiego z Szumowa. W miejscowości Króle Duże zostały zamontowane dwie bramy przy budynku świetlicy wiejskiej. Wykonawcą tego elementu infrastruktury była firma PR TECHNIKA Paweł Rukat ze Starego Lubotynia. W miejscowości Kowalówka, w ramach MIAS-ów został zbudowany nowy plac zabaw  przy świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało wykonane przez firmę STEELCOER sp. z o.o. z Jarosławia.

 Inwestycja w bramy zostały wykonana z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców. Budowa altan oraz placu zabaw to elementy infrastruktury rekreacyjnej, która umożliwia urozmaicenie spędzania wolnego czasu, a także zapewnia miejsce do spotkań oraz integracji.

Nowy most w Kuleszkach-Nienałtach oddany do użytku.

Dnia 15 września 2022 r. nastąpił odbiór mostu w miejscowości Kuleszki-Nienałty. Odbioru technicznego dokonała Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, Sekretarz Gminy Robert Rosiak, inspektor nadzoru Paweł Sobieski oraz Łukasz Siwek – przedstawiciel firmy RAITIL Sp. z o.o. wykonującej inwestycję.  W odbiorach brał również sołtys sołectwa Kuleszki-Nienałty Dariusz Kulesza. Koszt inwestycji to kwota 2 072 072,07 zł, z czego środki uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład to 95% wartości zadania, czyli 1 968 468,47 zł. Gwarancja została udzielona na 7 lat. Stary most został rozebrany ze względu na zły stan techniczny, przestarzałą konstrukcję oraz zmieniające się potrzeby mieszkańców. Konstrukcja mostu była również podmywana podczas podnoszenia się stanu wody w rzece Mały Brok.  Inwestycja polegała na budowie całkowicie nowego mostu, na którym wykonano: żelbetonowy ustrój nośny, izolację, chodniki, odwodnienie, nawierzchnię bitumiczną na moście i drodze dojazdowej, a także elementy zabezpieczenia takie jak znaki drogowe, bariery ochronne. Wybudowany most jest solidniejszy. bezpieczniejszy oraz  posiada znacznie większy limit tonażowy, który jest ważny dla rolników.

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami