Mikołajki w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce

kow2Mikołajki to dzień, na który czekają wszystkie dzieci. W Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce dzień 6 grudnia 2017 roku okazał się dniem pełnym wrażeń i niespodzianek, a mianowicie uczniów naszej szkoły odwiedził Mikołaj w bardzo nietypowy sposób, gdyż pojawił się na motocyklu. Wzbudziło to wiele emocji w dzieciach, które niecierpliwie oczekiwały Go przed szkołą. Ze względu na brak śniegu Mikołaja do szkoły dostarczyła Grupa Motocyklowa „Stajnia” z Małkini. Dzieci powitały Mikołaja wierszykami i piosenkami. Miały też okazję zatańczyć z Nim i jego nietypowymi „Śnieżynkami”. Składamy serdeczne podziękowania Grupie Motocyklowej „Stajnia” za wspólnie spędzony czas i upominki. Podziękowania składamy też rodzicom za przygotowanie poczęstunku dla Mikołaja oraz dzieci.

Informacja o badaniach pogłowia bydła i trzody chlewnej

roc1W dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:

- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,

- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

W terminie od 1 do 5 grudnia br. na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl będzie możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet. GUS przygotował aplikację, poprzez którą będzie można wypełnić formularz (dane potrzebne do logowania wylosowane gospodarstwa otrzymały pocztą wraz z listem Prezesa GUS). Jeżeli wylosowany podmiot nie skorzysta z możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to od 6 do 21 grudnia 2017 r. z gospodarstwem skontaktuje się (osobiście lub telefonicznie) ankieter Urzędu Statystycznego.

Na podstawie realizowanych badań wiemy, że Mazowsze przoduje w kraju w produkcji bydła. Województwo mazowieckie ma ponad 18 % udziału w krajowym pogłowiu bydła. Przy czym, warto  zaznaczyć, że jeszcze tylko dwa województwa w kraju mogą pochwalić się wartościami powyżej 10%: województwo podlaskie - 16,6 % i wielkopolskie - 16,4 %.

W czerwcu 2017 r. za 1 kg żywca wołowego płacono o 5,1 % więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/poglowie-bydla-wedlug-stanu-w-czerwcu-2017-r-,9,1.html

Z kolei Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego pozwala na analizę struktury pogłowia i jej wielkości. Z uzyskanych w poprzednich latach danych, wiemy m.in., że na przestrzeni ostatnich 10 lat pogłowie świń w kraju spadło o ok. 25 %, a loch o ponad 33 %.

W czerwcu 2017 roku za 1 kg żywca wieprzowego płacono w skupie o 14,6% więcej niż w czerwcu 2016 roku. W tym samym okresie, wraz ze wzrostem cen, zaobserwowano wzrost liczby tuczników o 8,8%.

 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/poglowie-swin-wedlug-stanu-w-czerwcu-2017-r-,10,1.html

Zakres zbieranych danych w obu badaniach został zamieszczony na stronie internetowej: http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/R-ZW-B.pdf

http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/R-ZW-S.pdf

W razie pytań i wątpliwości odnośnie realizacji badań w województwie mazowieckim, w tym logowania do aplikacji internetowej, prosimy o kontakt z pracownikiem naszego Urzędu po numerem telefonu: 22 464 22 39 lub 22 464 20 40.

V Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego w szachach w obsadzie międzynarodowej

 

roc519 listopada w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego w szachach. Turniej otworzyli Starosta Powiatu Zbigniew Kamiński i Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski, którzy od kilku lat wspierają rozwój szachów w powiecie ostrowskim i gminie Andrzejewo. W turnieju wystartowało 75 szachistów, w tym po raz pierwszy zawodnicy z Białorusi, którzy mieli najwyższe rankingi i byli faworytami Mistrzostw. W zawodach zwyciężył Bartłomiej Różycki z klubu KS Laura Chylice, zdobywając 6,5 pkt, drugi był Sergei Zhuck, a trzeci Sergei Denisik  po 6 pkt- obaj z Białorusi. Mistrzem Powiatu został Tomasz Ołowski, który zdobył 5,5 pkt i zajął w turnieju 5 miejsce.  Wśród kobiet najlepsza była Szewczyk Malwina z MUKS Stoczek 45 Białystok z 5 punktami. Mistrzynią Powiatu została Katarzyna Wardaszka-  SP Stara Ruskołęka, która w turnieju zajęła 20 miejsce. Najlepszym zawodnikiem z gminy Andrzejewo był Wiesław Nagórka z Dąbrowy, który zdobył 5 punktów i zajął w turnieju 13 miejsce.  Cieszy bardzo dobra postawa zawodników naszej gminy, którzy zajęli czołowe miejsca w swoich grupach wiekowych. W kategorii dziewcząt do lat 10 - 1 miejsce zajęła Aniela Sutkowska - SP Andrzejewo, wyprzedzając Paulinę Maty z SP Stara Ruskołęka, do lat 13 najlepsza była Natalia Sudak - SP Andrzejewo. W kategorii chłopców do lat 10 w gronie 17 zawodników 4 miejsce zajął- Maciej Rutkowski, 6 był Marcin Majewski, 7 miejsce zajął- Michał Ogonowski.  Wszyscy SP Andrzejewo. W silnie obsadzonej grupie do lat 13 – 1 miejsce zajął Krystian Zaremba- SP Andrzejewo, 3 był Przemysław Płotczyk, a 6 miejsce zajął Mateusz Rutkowski. Najstarszym zawodnikiem turnieju był Klemens Jagałła z Czyżewa- 79 lat, a najmłodszym Maja Szewczyk z Akademii Szachowej Sobocińscy- 4 lata. Był to bardzo silnie obsadzony turniej, w którym pierwszy zawodnik na liście startowej miał ranking ponad 2300.   Razem zostało nagrodzonych 32 uczestników. Turniej mógł odbyć się dzięki sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Ostrowi Mazowieckiej, Firmie Fitness Trading-Robert Szulborski z Zambrowa, Spółce Skłodowski z Zarąb Kościelnych, Bankowi Spółdzielczemu w Ostrowi Mazowieckiej i Gminie Andrzejewo. 

 

 

roc3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roc1

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY V OTWARTYCH MISTRZOSTW POWIATU OSTROWSKIEGO W SZACHACH

szachyyy

 

 1. CELE ZAWODÓW
 2. ORGANIZATOR
 3. UCZESTNICTWO
 4. TERMIN
 5. MIEJSCE
 6. ZGŁOSZENIA
 7. SYSTEM GRY
 8. KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ

Wyłonienie mistrza powiatu Ostrów Mazowiecka w szachach na rok 2017

Popularyzacja gry w szachy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce

Urząd Gminy Andrzejewo

Patronat nad rozgrywkami objęli: Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński i Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski

Turniej otwarty dla wszystkich chętnych (bez wpisowego)

19.11.2017 (niedziela) godz. 10:00

Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce k/Andrzejewa

Zapisy drogą elektroniczną  na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6527              
 

lub tel. do 17 listopada 2017r.

; tel: 86 217 96 97, 604 717 507 – Arkadiusz Przeździecki

lub do godz. 9,45 w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc

7 rund systemem szwajcarskim z kojarzeniem komputerowym.

Tempo gry – 10 minut + 5 sekund dla zawodnika na partię lub 15 minut na zegarach analogowych

Skrócony system wartościowania Buchholza, pełny system wartościowania Buchholza, progress                                                                         

 

 1. NAGRODY

Nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca

I nagroda – 400 zł;  II nagroda – 300 zł;  III nagroda – 200zł

Puchar za I miejsce w punktacji ogólnej.

Puchar dla najlepszej kobiety.

Puchar dla najlepszego zawodnika z powiatu Ostrów Mazowiecka.

Puchar dla najlepszej kobiety z powiatu Ostrów Mazowiecka.

Puchar dla najlepszego zawodnika z Gminy Andrzejewo.

Wyróżnienia dla 3 najlepszych zawodników do lat 10, 13, 16 w kat. dziewcząt i chłopców w tym po jednej nagrodzie dla zawodnika z powiatu ostrowskiego.

Inne nagrody w zależności od pozyskanych środków od sponsorów

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników

Obowiązują przepisy gry aktualnego Kodeksu Szachowego PZSzach i FIDE

Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie

Rodzice/opiekunowie/zawodnicy biorąc udział w zawodach automatycznie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku.

Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest organizator turnieju, którego decyzje są ostateczne.

 

Zakup sprzętu dla OSP Stara Ruskołęka

Jednostka OSP Stara Ruskołęka została założona w 1947 roku przez Aleksandra Płotczyk i Feliksa Surdykowskiego, a w roku 2003 zarejestrowana w KRS. Jednostka funkcjonuje nieprzerwanie od 70 lat. W tym czasie strażacy wielokrotnie brali udział w akcjach pożarniczych oraz sytuacjach, gdy zagrożone było życie mieszkańców. Jednakże działania jakie podejmują łączą się z potrzebami finansowymi związanymi z zakupem nowego sprzętu.

W celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Stara Ruskołęka Gmina Andrzejewo pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 7.036,00 zł na realizację zadania pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”. Całość operacji to koszt 8.816,00 zł z czego 1.780 zł to środki przekazane przez gminę.

Dzięki zgromadzonym funduszom do jednostki zakupiono następujący sprzęt:

 1. Wąż do motopompy WP 52/20 ŁA RED                 - 6 szt.
 2. Widły strażackie                                                       - 2 szt.
 3. Mostek przejazdowy gumowy 2x75                         - 2 szt.
 4. Kominiarka strażacka KS 1                                      - 4 szt.
 5. Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min z kompletem węży

6Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu, wspólnie możemy zdziałać wiele w myśl zawołania „Bogu na Chwałę, Ludziom na Pożytek”.

 

50 lat minęło.......

50latPodobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku Wójt Gminy Andrzejewo oraz Kierownik USC postanowili uczcić 50-tą i 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Andrzejewo. Z tej okazji, 12 października 2017r. odbyła się wielka uroczystość, która rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w kościele Parafialnym w Andrzejewie przez Księdza Proboszcza Jerzego Kruszewskiego, podczas której małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską. Druga część uroczystości odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy gdzie zebranych gości powitali: Wójt Gminy - Michał Rutkowski, Sekretarz Gminy - Piotr Skłodowski, Skarbnik Gminy - Ewa Godlewska oraz Kierownik USC - Grażyna Baranowska. Podczas powitania Wójt podziękował jubilatom za przyjęcie zaproszenia na tę uroczystość oraz zwrócił uwagę na fakt, że swoim postępowaniem dają oni przykład młodszym pokoleniom jak przetrwać w związku małżeńskim długie lata.Mieliśmy zaszczyt gościć 1 parę (spośród 4 w gminie), która obchodziła 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego i którą Wójt uhonorował pamiątkową statuetką oraz 10 par (spośród 11), którym wręczono medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Następnie wzniesiono toast szampanem i odśpiewano gromkie sto lat. Uroczystość uświetnił występ „Klubu Seniora” z Andrzejewa, który w humorystyczny sposób przedstawił  wady i zalety czasu spędzanego na emeryturze. Zarówno jubilatów jak i zebranych gości, Wójt podjął uroczystym obiadem.

Medale otrzymali: Zofia i Mirosław Han – Króle Duże, Krystyna i Henryk Różańscy – Króle Duże, Teresa i Stefan Żelaźniccy – Godlewo-Gorzejewo, Irena i Kazimierz Zaremba – Zaręby-Choromany, Krystyna i Edward POczechowscy – Ruskołęka-Parcele, Wanda i Witold Han – Króle Duże, Hanna i Antoni Pieńkowscy – Pieńki-Żaki, Maria i Ryszard Truchel – Mianowo, Krystyna i Edward Sutkowscy – Zaręby-Warchoły, Jadwiga i Stanisław Cholewiccy – Łętownica-Parcele, Kazimiera i Ryszard Bauer – Króle Małe.

Statuetki otrzymali: Stanisława i Antoni Jankowscy – Łętownica-Parcele, Wacława i Zygmunt Siejk – Mianowo, Wanda i Eugeniusz Świerżeńscy – Pieńki-Sobótki, Celina i Bernard Wybraniak – Króle Duże.

Dzień Edukacji Narodowej

dzien nauczyciela

Spotkanie z księdzem prałatem Bronisławem Piaseckim – osobistym sekretarzem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

ksiadz4W dniu 1 października 2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo odbyło się spotkanie z  księdzem prałatem Bronisławem Piaseckim – osobistym sekretarzem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ks. Bronisław Piasecki urodził się w 1940 roku. W 1963 roku wyświęcony został na kapłana.

W latach 1974-1981 pełnił funkcję kapelana kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Podczas rozmowy z księdzem prałatem zebrani goście mogli wysłuchać wspomnień o Prymasie Polski dotyczących historii nieznanych i nigdy niepublikowanych: począwszy od przedwojennej działalności ks. Wyszyńskiego, przez posługę biskupa lubelskiego i pierwsze lata Prymasostwa, okres aresztowania i Millenium – aż po lata 70. i czas „Solidarności”. Poznaliśmy m.in. kulisy watykańskich rozmów kard. Wyszyńskiego czy przebieg spotkań w cztery oczy z najwyższymi włodarzami PRL, Władysławem Gomułką i Edwardem Gierkiem. Dowiedzieliśmy się dokładnie kim był Stefan Wyszyński oraz poznaliśmy jednocześnie klarowną syntezę myśli Prymasa o Kościele i Polsce ze szczególnym uwzględnieniem okresu milenijnego.

Obecnie ksiądz prałat Bronisław Piasecki jest rezydentem warszawskiej parafii Najświętszego Zbawiciela, dziekanem dekanatu śródmiejskiego, wicepostulatorem w Trybunale Beatyfikacyjnym sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jest także autorem książki "Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia", opowiadającej o wydarzeniach od 1 marca 1981 do ostatnich godzin prymasa, „Prymas Wyszyński nieznany. Ojciec duchowy widziany z bliska” oraz „Czas nigdy go nie oddali”.


Zapraszamy do obejrzenia wystawy unikatowej korespondencji i zdjęć Prymasa z lat posługi, która znajduje się w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo.

Podkategorie

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami