Życzenia Noworoczne

Z okazji Nowego 2022 Roku życzymy przede wszystkim zdrowia, bo dziś to ono jest najcenniejsze.

Niech Nowy Rok upłynie bez trosk i zmartwień

oraz będzie czasem sukcesów i realizacji wszystkich planów.

Niech w Państwa domach gości optymizm i wzajemna troska.

 

życzą Wójt Gminy , pracownicy urzędu oraz Przewodnicząca Rady Gminy wraz z radnymi

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy w Andrzejewie

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy w Andrzejewie

Od początku roku 2022 w Urzędzie Gminy w Andrzejewie zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji zgodnie ustawą z dnia 5 stycznia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. „Mobilny punkt” na terenie powiatu ostrowskiego prowadzony jest przez organizację pozarządową Fundację Inicjatywa Kobiet Aktywnych z siedzibą w Olsztynie.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana 2 razy w miesiącu, w wymiarze
  4 godzin dziennie w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca
w godz. od 08.00 do 12.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), tj.

 • styczeń – 3,17
 • luty – 7,21
 • marzec- 7,21
 • kwiecień – 4
 • maj – 2,16
 • czerwiec – 6,20
 • lipiec – 4,18
 • sierpień – 1
 • wrzesień – 5,19
 • październik – 3,17
 • listopad – 7,21
 • grudzień – 5,19

w budynku Urzędu Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, Andrzejewo.

Kto może otrzymać pomoc?

 1. Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 2. Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej są całkowicie bezpłatne. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w ww. sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Życzenia Świąteczne

Drodzy mieszkańcy Gminy Andrzejewo, niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia

 

życzą Wójt Gminy , pracownicy urzędu oraz Przewodnicząca Rady Gminy wraz z radymi

Rozstrzygnięcie XIV Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 2021

Dnia 2 grudnia 2021 r. w Bursie Szkolnej Nr 1 w Zambrowie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców XIV Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 2021. Konkurs został przeprowadzony pod patronatem honorowym Starosty Zambrowskiego, zaś organizatorem była Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie przy współpracy z parafią pw. Ducha Świętego w Zambrowie.

Celem konkursu było przede wszystkim kultywowanie wśród dzieci i młodzieży  przyjętego zwyczaju tworzenia szopek bożonarodzeniowych, poszerzanie umiejętności plastycznych, wzmacnianie wrażliwości estetycznej, jak również pogłębianie ważnych, pozytywnych relacji w domu rodzinnym.  

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 64 szopek bożonarodzeniowych stworzonych samodzielnie lub w grupach.  Miło nam poinformować, że w wśród nich wzięło udział aż 13 szopek wykonanych przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce  i 1 szopka ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie.    

Powołana komisja konkursowa postanowiła w poszczególnych kategoriach nagrodzić razem 26 prac, w tym 6 szopek szkół podstawowych gminy Andrzejewo. Wyniki naszych uczniów przedstawiają się następująco:

I kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy 0 – V (25 szopek):

- III miejsce: Maja Szymańska i Kuba Szymański, Szkoła Podstawowa w Andrzejewie, opiekun Elżbieta Kamyczek

- Nagroda specjalna ufundowana przez "K-Mar" sklep sportowy K. Krakowskiego:

Aleksandra Truchel, Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce, opiekun Marzena Truchel

Karolina Najgrodzka i Patrycja Najgrodzka, Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce, opiekun Renata Han

II kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy VI – VIII (27 szopek):   

-Nagroda specjalna ufundowana przez Wójt Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę: Lena Wujkowska i Julia Wujkowska, Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce, opiekun Renata Han

-Nagroda specjalna ufundowana przez Stowarzyszenie "Szansa": Olga Kotomska i Kacper Kotomski, Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce, opiekun Renata Han

-Nagroda specjalna ufundowana przez Centrum Handlowo-Usługowe "Gregorek":

Konrad Sokołowski, Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce, opiekun Wioletta Wajszczyk.

 Po zakończonym konkursie została utworzona aukcja charytatywna ONLINE, podczas której można wylicytować szopki biorące udział w XIV Powiatowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych 2021. Zebrane środki pieniężne z akcji zostaną przekazane dla Stowarzyszenia „Szansa” w Zambrowie. Zachęcamy do udziału w aukcji. Szczegółowe informacje na jej temat można uzyskać pod adresem https://zambrow.org/artykul/ruszyla-charytatywna/1253546.

Składamy serdeczne gratulacje laureatom oraz wszystkim twórcom szopek bożonarodzeniowych oraz ich opiekunom. Życzymy dalszych sukcesów w pracy twórczej!

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Złote i Diamentowe Gody w gminie Andrzejewo

Aż trzynaście par małżeńskich z terenu Gminy Andrzejewo 9 grudnia 2021 r. obchodziło swoje piękne, okrągłe jubileusze małżeńskie – święto miłości i wytrwałości. Niestety, zważywszy na stan zdrowia nie wszyscy mogli uczestniczyć osobiście we wspólnym spotkaniu.

Stosownie do przyjętych zwyczajów uroczystość 50-tej i 60-tej rocznicy pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Andrzejewo rozpoczęła się Mszą Świętą w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie.  Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do remizy strażackiej OSP w Andrzejewie, gdzie przywitała ich Wójt Gminy Andrzejewo – Pani Beata Ponichtera  oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Grażyna Baranowska. Wójt Gminy złożyła życzenia, podziękowała za przyjęcie zaproszenia oraz przekazała słowa uznania. Podczas wydarzenia obecni byli również ks. Proboszcz Jerzy Kruszewski, Sekretarz Gminy – Pan Robert Rosiak oraz Skarbnik Gminy – Pani Ewa Godlewska.

Rangę tego szczególnego święta, podniosło uhonorowanie par małżeńskich z 50-letnim stażem medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Aktu dekoracji dokonała Pani Wójt w asyście Kierownika USC. W gronie odznaczonych Jubilatów znalazło się 8 przybyłych par (spośród 11 zaproszonych). Ponadto, mieliśmy zaszczyt gościć 1 parę (spośród 2 w gminie), która w roku bieżącym obchodziła 60-lecie pożycia małżeńskiego. Małżonkowie zostali uhonorowani przez Panią Wójt okolicznościową pamiątkową statuetką. Miłym akcentem był tort jubileuszowy oraz wspólny toast za szacownych jubilatów. Nie zabrakło czerwonych róż dla par małżeńskich, szczególnej oprawy dzięki śpiewom chóru Klubu Seniora z Andrzejewa, wzruszających wspomnień, opowieści rodzinnych, a także pamiątkowych zdjęć.

Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” otrzymali: Henryka i Mieczysław Majewscy – Pieńki-Sobótki, Wirgilia Barbara i Zbigniew Godlewscy – Zaręby-Warchoły, Marianna i Jan Kuczyńscy – Andrzejewo-Kolonie, Elżbieta i Stanisław Pieńkowscy – Przeździecko-Grzymki, Halina i Stanisław Król – Kowalówka, Krystyna i Jan Dygan – Zaręby-Bolędy, Janina i Antoni Rosińscy – Ruskołęka-Parcele, Krystyna i Jan Bobrowscy- Króle Duże, Barbara i Czesław Matys – Króle Duże, Mirosława i Leon Śliwowscy – Przeździecko-Jachy, Halina i Stanisław Zawistowscy – Łętownica-Parcele.

Statuetki z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego otrzymali: Ludwika i Stanisław Załuska – Olszewo-Cechny, Halina i Ireneusz Tyl – Kowalówka.

Wszystkim parom gratulujemy długoletniego pożycia małżeńskiego, które sprawia, iż stają się wzorem do naśladowania dla młodszych pokoleń oraz życzymy kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia, miłości i radości spędzonych razem.

Iluminacja świąteczna rozbłysła w Andrzejewie

Na początku grudnia na głównych ulicach Andrzejewa zaświeciły nowo zakupione iluminacje świąteczne, które szczególnie wprowadzają nas w wyjątkowy i magiczny klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Dekoracje w tym roku zostały zamontowane na słupach oświetleniowych na ul. Warszawskiej, Srebińskiej, Kościelnej i Rynek. Dodatkowo centrum Andrzejewa rozbłysło świątecznymi dekoracjami poprzez przybranie drzewek kolorowymi bombkami i udekorowanie budynku Urzędu Gminy.

Iluminacje pod postacią 20 szt. motywów świetlnych LED choinek oraz 20 szt. gwiazdek z harfą zostały zakupione i dostarczone przez firmę MULTI-LIGHT ILUMINATION Mariusz Frątczak z Konstantynowa Łódzkiego. Montażu iluminacji bożonarodzeniowej dokonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MADO” Andrzej Mróz z Kosowa Lackiego.

 Mamy nadzieję, iż nowe iluminacje świąteczne umilą mieszkańcom ten wyjątkowy, świąteczny czas!

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Wręczenie medalu Pro-Masovia druhowi Kazimierzowi Mierzejewskiemu

26 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy, podczas której miała miejsce ceremonia wręczenia pamiątkowego medalu Pro-Masovia dla druha Kazimierza Mierzejewskiego. Medal jest największym odznaczeniem samorządu województwa mazowieckiego dla osób, które wyróżniają się swoim zaangażowaniem lub swoją działalnością dla województwa mazowieckiego.

Druh Kazimierz Mierzejewski ur. 10 listopada 1929 r. w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie  wstąpił  w 1956 roku. W 1972 roku został wybrany na  Prezesa OSP w Andrzejewie. Od samego początku swymi działaniami zmieniał oblicze i charakter tej jednostki. Za jego prezesury jednostka pozyskała wozy bojowe Star-26, STAR 244, Mercedes,  czynnie zaangażował się w pozyskanie nowego lekkiego samochodu do ratownictwa drogowo - gaśniczego Opla Movano współfinansowanego przez gminę Andrzejewo i Województwo Mazowieckie. Dh Kazimierz organizował zebrania, imprezy okolicznościowe, prowadził samokształcenie druhów. W czasie jego kadencji jednostka wstąpiła do Krajowego Systemu Ratownictwa  Gaśniczego oraz otrzymała sztandar. W czasie sprawowania przez jego funkcji prezesa została rozbudowana i wyremontowana remiza strażacka.

Podczas wydarzenia głos zabrał Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak podkreślając ważność uroczystości, jaką było przekazanie samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie, ale przede wszystkim podkreślając obecność zacnego strażaka Pana Kazimierza Mierzejewskiego, na którego cześć nowy wóz strażacki uzyskał imię „KAZIK”. Radny Sejmiku przeczytał fragment listu gratulacyjnego od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika: „Będąc w szeregach OSP w Andrzejewie już od 65 lat i pełniąc przez niemal pół wieku funkcję Prezesa jednostki wie Pan najlepiej jak zwykle ważną rolę odgrywają strażacy ochotnicy w życiu polskiej wsi i mniejszych miast. Jest Pan prawdziwym nestorem mazowieckiego pożarnictwa, wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń. Pańska wieloletnia, pełna poświęcenia służba, determinacja i profesjonalizm działania, imponujące dokonania na rzecz ratowania ludzkiego życia i ochrony mienia oraz bogacenia życia społecznego, kulturalnego i lokalnej społeczności budzą moje najwyższe uznania”.

Aktu dekoracji w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego dokonał Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak w towarzystwie Wójta Gminy Andrzejewo Beaty Ponichtera oraz Przewodniczącej Rady Gminy Justyny Kazimierczuk składając najserdeczniejsze podziękowania, najlepsze życzenia oraz gratulacje za lata służby, zaangażowanie, działania społeczne, a także za ratowanie życia i ochronę mienia. Od 2021 r. dh Kazimierz Mierzejewski jest Honorowym Prezesem OSP w Andrzejewie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

II miejsce Gminy Andrzejewo w konkursie „Rosnąca Odporność”

 Kolejna już fala pandemii dotyka cały nasz kraj i dlatego tak ważne są szczepienia zapobiegające ciężkiej postaci przebiegu COVID-19. Gmina Andrzejewo zajęła II miejsce w powiecie ostrowskim w konkursie dla gmin „Rosnąca Odporność” ogłoszonym przez rząd. Celem konkursu było wyłonienie gmin, które w okresie  od 01 sierpnia do 31 października tego roku zanotowały największy przyrost zaszczepionych mieszkańców. Dzięki temu nasza gmina otrzyma 500.000,00 złotych, które mogą być przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno – gospodarczych COVID – 19.

Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom za zaangażowany i odpowiedzialny udział w akcji szczepień przeciw COVID-19. Należy tu przypomnieć o działaniach w czasie których mieszkańcy mogli się zaszczepić. Były to:

- piknik rodzinny „Szczepimy się” zorganizowany w dniu 1 sierpnia 2021 r,

- punkt szczepień zorganizowany podczas obchodów uroczystości upamiętniających 82. Rocznicę Bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem w dniu 19 września 2021 r.

- punkt szczepień w Ośrodku Zdrowia w Andrzejewie.

Akcje szczepień odbyły się dzięki bardzo dobrej współpracy Gminy Andrzejewo ze Szpitalem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Ostrowi Mazowieckiej, Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce kierowanej przez Pana Marcina Grabowskiego oraz Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach.

Wójt Gminy składa podziękowania dla strażaków i pracowników Urzędu za pomoc w dowiezieniu osób starszych do punktów szczepień.

Zachęcamy do szczepień!

 

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami