Spotkanie z lekarzem Hubertem Czerniakiem

plakat jpg do mediów

Dzień sołtysa

 

20140311101732 dziensoltysaZ okazji Dnia Sołtysa, życzymy wszystkim Sołtysom Gminy Andrzejewo oraz radom sołeckim satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności, osiągnięcia zaplanowanych przez mieszkańców Państwa wsi celów i zamierzeń, wytrwałości w codziennej pracy oraz spełnienia planów osobistych.

Życzymy odwagi i wytrwałości w konsekwentnym realizowaniu planów, gotowości do zmierzenia się z nowymi problemami, pozytywnej energii i przyjaznych ludzi, z którymi przyjdzie się Państwu spotkać.

 

 

Wójt Gminy Andrzejewo                                                      Przewodnicząca Rady Gminy                                                                              

Beata Urszula Ponichtera                                                      Justyna Kazimierczuk    

 

 

                                                                                                                             

 

 

Wizyta Marszałka Województwa w gminie Andrzejewo

 

marszalekW dniu 1 marca 2019 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Andrzejewo, na którą przybył Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Wicestarosta Ostrowski Pan Józef Rostkowski. W sesji uczestniczyła także Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera wraz z Sekretarzem Gminy Panem Robertem Rosiakiem oraz Skarbnikiem Gminy Panią Ewą Godlewską. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również sołtysi z terenu Gminy Andrzejewo oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

W czasie obrad, którymi kierowała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Justyny Kazimierczuk podjęto kilka uchwał. Podjęto uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok, zmian w budżecie gminy na 2019 r. oraz przyjęto programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrzejewo na 2019 rok.

Po jednogłośnym przyjęciu przez Radę Gminy uchwał, radni oraz zaproszeni goście wysłuchali wystąpienia Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pan Adam Struzik omówił istotne problemy dotyczące samorządu województwa mazowieckiego, w tym bardzo ważne sprawy dotyczące drogowego i kolejowego transportu publicznego. Marszałek przedstawił również możliwości dofinansowania działań gminy ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy własnych województwa mazowieckiego, jakie przewidziane są w bieżącej perspektywie finansowej.

Istotne dziedziny, które wskazał Marszałek to programy dofinansowań kierowane do sołectw, programy na infrastrukturę sportową, gospodarkę niskoemisyjną, zabytki, straż pożarną, drogi oraz gospodarkę wodno- kanalizacyjną.

Uczestnicy sesji z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia Marszałka. Podczas dyskusji głos zabrał również Wicestarosta Ostrowski oraz Wójt gminy Andrzejewo.

Tego samego dnia po południu Marszałek Województwa spotkał się z mieszkańcami gminy Andrzejewo w Szkole Podstawowej w Andrzejewie. Na zaproszenie Wójta Gminy Andrzejewo Pani Beaty Ponichtera w spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Pani Danuta Bodzek – Dyrektor Opery Kameralnej w Warszawie, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Józef Rostkowski, Ksiądz Proboszcz Parafii Andrzejewo Jerzy Kruszewski, radni gminy oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy, Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Rycerze Kolumba. Marszałek w swoim wystąpieniu podkreślił rangę i znaczenie działania lokalnych organizacji na rzecz społeczeństwa gminy. Zaproszeni goście mogli podziwiać zmagania w różnych konkursach przygotowanych dla mieszkańców gminy np. krojeniu kapusty na czas, obieranie ziemniaków czy umiejętność wykonania sałatek, które później wszyscy mieli okazję degustować.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Andrzejewo

 

Gmina Andrzejewo zaprasza mieszkańców na serię szkoleń, które mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą odbywały się w okresie marzec 2019 – styczeń 2020. Szczegółowy zakres szkoleń w załączniku.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 86 271 70 03 w. 46

OPIS MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH

 

plakcyf

 

XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”

IMG 3806Dnia 22 lutego 2019 roku pod patronatem Pani Wójt Gminy Andrzejewo Beaty Ponichtery w SP w Starej Ruskołęce  odbyły się eliminacje szczebla gminnego XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których udział wzięło  12 uczniów wyłonionych z eliminacji szkolnych. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych; I grupa klasy I-VI, II grupa klasy VII-VIII oraz III klasa gimnazjum.Turniej miał na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Najlepszymi okazali się uczniowie:

I grupa wiekowa:                                                                               

I miejsce –Julia Żyłowska – SP Ołdaki polonia – opiekun p. Agnieszka Choromańska                                               

 II miejsce- Dawid Frądczyk – SP Stara Ruskołęka – opiekun p. Renata Han,

II grupa wiekowa :                                                                                

I miejsce- Paulina Żyłowska – SP Ołdaki Polonia – opiekun p. Agnieszka Choromańska                                                               

II miejsce – Małgorzata Gralik - SP Stara Ruskołęka – opiekun p. Renata Han,

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy, a wręczone przez panią Wójt Beatę Ponichterę.Wyróżnieni uczniowie będą reprezentować gminę Andrzejewo w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowskiego na 2019 rok

pomocpr

Dziewiąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

logo bgr2019-700x691Już po raz dziewiąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2019 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje’’. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych. Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Na Mazowszu Konkurs przebiega w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Trzeci etap jest etapem centralnym.

W szkołach, w których uczniowie zgłoszą chęć udziału w Konkursie istnieje możliwość zorganizowania spotkań z inspektorem ds. prewencji KRUS celem zwrócenia uwagi na niebezpieczne czynności i sytuacje, związane z obecnością w gospodarstwie maszyn i urządzeń rolniczych i przygotowania dzieci do udziału w Konkursie.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich.

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS za pośrednictwem szkół upływa z dniem 29 marca 2019 r.

 

Formularz zgłoszeniowy 

Trwają wybory sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję

soltyW dniu 21 lutego 2019 r. odbyły się dwa zebrania wiejskie w sołectwach Gołębie Leśniewo i Nowe Ruskołeki. Były to zebrania wyborcze, na których wybrano sołtysów i członków rad sołeckich na nową kadencję. W zebraniach wzięli udział mieszkańcy poszczególnych sołectw oraz jako osoba prowadząca spotkania Pani Beata Ponichtera Wójt Gminy Andrzejewo. W sołectwie Gołębie Leśniewo na sołtysa wybrano Panią Jadwigę Gołaszewską. Do rady sołeckiej weszli zaś Panowie Nienałtowski Bolesław, Szulborski Marian i Nienałowski Jan. W sołectwie Nowa Ruskołęka sołtysem został wybrany Pan Sołowiński Rafał, zaś do rady sołeckiej weszli Panowie Deniszewski Józef, Ościłowski Leszek i Biszewski Andrzej. W czasie zebrań Wójt Gminy rozmawiał również o istotnych sprawach ważnych dla miejscowości. Nowo wybranym sołtysom życzymy pomyślności i realizacji zamierzeń służącym społeczności lokalnej.

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami