Zakaz wstępu do lasu od 26.04.2020 r. do 01.05.2020 r.

zakazwstepu

Zostało wydane Zarządzenie nr 26  Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka z dnia 27.04.2020r w sprawie zmiany Zrządzenia nr 25 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka z dnia 25 kwietnia 2020 r w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu.

Tereny leśne objęte okresowym zakazem wstępu do lasu oznakowane zostaną tablicami informacyjnymi o następujacej treście:

"Zakaz wstępu do lasu od 26.04.2020r do 01.05.2020r z powodu dużego zagrożenia pożarowego podstawa prawna: Ustawa o lasach z 28 września 1991r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 6) Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka"


Akcja szycia maseczek w gminie Andrzejewo

 

IMG 20200422 134144

 

Z dniem 16 kwietnia 2020 r. do odwołania wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki, szalika, bądź chustki. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. W związku z powyższymi obostrzeniami gmina Andrzejewo przekazała już maseczki ochronne wszystkim mieszkańcom narażonym na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus), który powoduje bardzo groźną chorobę zakaźną układu oddechowego COVID-19. Ponadto, nadal istnieje duże zapotrzebowanie na maseczki ochronne. W związku z tym od środy (22 kwietnia) pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie rozpoczęli szycie dwuwarstwowych maseczek z dobrego materiału. W ramach tej inicjatywy gmina zakupiła niezbędne artykuły pod postacią materiału, gumek oraz nici.

Więcej zdjęć TUTAJ.

 

Informacja prasowa ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

InfoprasoweARIMRAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowane jest wsparcie, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca 2020 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowaniem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski w obu naborach można przekazać do oddziałów regionalnych w następujący sposób:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Więcej informacji TUTAJ.

Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce

 

IMG 20200311 105149Zakończono remont łazienek w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce. Obejmował on przebudowę dwóch toalet przeznaczonych dla dziewcząt oraz chłopców. Stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia był zły, w związku z tym wymagał pilnej modernizacji. W całości wykonano gruntowną przebudowę pomieszczeń, które były zbudowane w latach 90-tych ubiegłego stulecia.

Zakres prac budowlanych obejmował kompleksowy remont pomieszczeń, w tym nową instalację wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie, armaturę wodną, podgrzewacz wody, nowe ścianki działowe oraz płytki na ścianie i podłodze. Zamontowano nowy kaloryfer, a także sedesy i umywalki.

Prace remontowe zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Więcej zdjęć TUTAJ.

 

Piękna inicjatywa strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie

4W wielu regionach naszego kraju organizowane są akcje w walce z epidemią koronawirusa pod nazwą „Strażacy Medykom”. W tej trudnej sytuacji druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie, którzy służbę i pomoc mają we krwi wyszli z niezwykle piękną inicjatywą – niesienie pomocy szpitalom, które na pierwszej linii służą wszystkim naszym mieszkańcom.

Zbiórka darów przeznaczona dla całego personelu medycznego przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W sklepach gminy Andrzejewo została dokonana zbiórka oraz zakup najpotrzebniejszych rzeczy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szpitali i niesienia pomocy potrzebującym. Zebrano oraz zakupiono, m. in. artykuły spożywcze oraz produkty ochrony osobistej. W akcję zaangażowali się przede wszystkim strażacy OSP Andrzejewo, którzy przeznaczyli prywatne środki finansowe, właściciele sklepów, stacji paliwowej oraz osoby prywatne wrzucając różne artykuły do wystawionych koszy.

W dniu 17 kwietnia 2020 r. zebrane dary zostały podzielone oraz dostarczone samochodem strażackim użyczonym przez Wójta Gminy Beatę Ponichtera do Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce, Szpitala „Zakaźnego” w Łomży oraz Szpitala Powiatowego w Zambrowie.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim ludziom dobrego serca, którzy przyłączyli się do zbiórki oraz Władzom Gminy za zorganizowanie transportu.

Informacja prasowa ARiMR - korzyści z cyfryzacji

 

Kopia Kopia Kopia Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwaOd 30 marca 2020 r. działa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowy system, który pozwala drogą elektroniczną przesłać z biur powiatowych do centrali ARiMR zautoryzowane listy zleceń płatności dla dopłat bezpośrednich i obszarowych PROW. Moduł eLZP, bo tak ten system się nazywa, to kolejne cyfrowe narzędzie stworzone przez Agencję, które usprawnia jej pracę, a także przyspiesza załatwianie spraw rolników.

Do tej pory zatwierdzone podpisem listy zleceń płatności dla dopłat i towarzyszące im dokumenty były drukowane przez pracownika biura powiatowego ARiMR, podpisywane ręcznie przez pracownika biura powiatowego, a następnie wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej do centrali Agencji. Dopiero po odpowiednich sprawdzeniach, także wewnątrz centrali ARiMR, uruchamiana była procedura wypłaty rolnikom dopłat bezpośrednich i obszarowych. Teraz ten cały proces odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Modułu eLZP. Dzięki temu rozwiązaniu skraca się czas obiegu dokumentów niezbędnych do realizacji płatności, co przekłada się na szybsze przekazywanie dopłat rolnikom. Zyskują beneficjenci, ale zyskuje także Agencja. Dostarczanie list zleceń płatności nie w wersji papierowej, ale elektronicznej sprawia, że ARiMR może ograniczyć koszty papieru i przesyłek.

W 2018 r. Agencja udostępniła na swojej stronie internetowej nową aplikację (eWniosekPlus) służącą do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW. Aplikacja eWniosekPlus udostępnia rolnikom wstępnie wypełniony, na podstawie danych z roku poprzedniego, wniosek o przyznanie płatności wraz z wyrysowanymi działkami rolnymi, co w znacznym stopniu ułatwia rolnikom corocznie ich składanie. Aplikacja ta informuje także rolników o występujących brakach i błędach kontroli krzyżowych. Składanie przez rolników wniosków o przyznanie płatności przez internet przyczyniło się znacznie do szybszej obsługi wniosków, czego dowodem jest każdego roku liczba rolników dla których wypłacane są zaliczki.

Agencja w ostatnim czasie uruchomiła również portal IRZplus. Dzięki niemu rolnicy mogą szybko i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących posiadanych przez siebie zwierząt gospodarskich.

Kolejnym innowacyjnym projektem jest przygotowywana przez ARiMR aplikacja mobilna na smartfony, będąca platformą do wzajemnych kontaktów Agencji i rolników. Za pomocą tego narzędzia rolnik będzie mógł przesłać do ARiMR
wymagane przez nią fotografie dokumentów lub zdjęcia swoich gruntów i upraw potrzebne np. do weryfikacji wniosku o dopłaty obszarowe. Zbędne staną się papierowe pisma, wezwania, jak i odpowiedzi na nie lub osobiste stawienie się w urzędzie. Skróci się zatem czas obiegu korespondencji, zmniejszy się także liczba kontroli na miejscu przeprowadzanych w gospodarstwach rolników przez pracowników Agencji. W konsekwencji zyska rolnik – korzystanie z mobilnej aplikacji przyspieszy ocenę jego wniosku i wydanie decyzji, a tym samym wypłatę pieniędzy.

Wszystkie te informatyczne przedsięwzięcia, w tym wdrożony właśnie Moduł eLZP, wpisują się w realizowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa strategię 4.0. O słuszności wyboru tej drogi może świadczyć fakt, że w sytuacji kryzysowej, a z taką po wybuchu pandemii mamy teraz w Polsce i na świecie do czynienia, technologie cyfrowe stają się jak nigdy przedtem istotne w działalności urzędów i instytucji państwowych, umożliwiając im w trudnych warunkach realizację powierzonych zadań.

W ostatnich latach Agencja mocno inwestuje w technologie cyfrowe. Zaczęło się w 2016 r. od uruchomienia w Lublinie specjalnego ośrodka tworzenia oprogramowania zatrudniającego specjalistów z branży IT. Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że projekty realizowane siłami własnymi są lepiej dopasowane do potrzeb użytkowników. Realizacja projektów własnymi zespołami ma również tę przewagę nad procesem dostarczania rozwiązań IT przez firmy zewnętrzne, że nie jest obarczona koniecznością organizowania czasochłonnych przetargów przez ARIMR, a celem projektów jest spełnienie oczekiwań użytkowników końcowych, a nie osiągnięcie zysku.

 

Zdalne nauczanie-gmina pozyskała laptopy dla uczniów

IMG 20200416 104845Gmina Andrzejewo wystąpiła z wnioskiem o grant do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania dla uczniów z terenu naszej gminy. W wyniku tego, gmina otrzymała 60 000,00 zł dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Gmina Andrzejewo zakupiła niezbędny sprzęt do realizacji nauczania zdalnego, m. in. 24 laptopy, myszki oraz zestawy słuchawek z mikrofonem. Urządzenia zostały przekazane dyrektorom szkół podstawowych, którzy wypożyczą sprzęt dla najbardziej potrzebujących rodzin nie posiadających niezbędnych komputerów umożliwiających naukę on-line. Po zakończeniu nauczania zdalnego, nowy sprzęt zostanie przekazany do dyspozycji placówkom szkolnym i będzie wykorzystywany do celów edukacyjnych.Uczniowie oraz nauczyciele będą mieć ułatwiony dostęp do prowadzenia zajęć on-line, co zapewni płynność nauki z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik kształcenia na odległość.

Maseczki ochronne dla mieszkańców gminy

 

IMG 20200416 121552Szanowni Mieszkańcy Gminy Andrzejewo,

Zgodnie z zaleceniami rządu, od dzisiaj - 16 kwietnia 2020 r. - każda osoba przebywająca w miejscu publicznym będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki, szalika, bądź chustki. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.W związku z nowymi obostrzeniami w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo Wójt Gminy Andrzejewo podjął decyzję o zakupie maseczek ochronnych ze środków budżetu gminy dla mieszkańców gminy narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus), który powoduje bardzo groźną chorobę zakaźną układu oddechowego COVID-19.Dzisiaj rozpoczęliśmy dystrybucję maseczek ochronnych umieszczonych w kopertach, które będą dostarczane do domów w najbliższych dniach. Na 1-osobowe gospodarstwo domowe przypada 1 maseczka, zaś dla gospodarstw zamieszkałych przez 2 i więcej osób przypadają dwie maseczki. Maseczki można odkażać gorącą parą. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń wprowadzonych w związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii oraz o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Ponadto, przypominamy o tym, iż usta i nos można zasłonić również szalikiem, bądź chustką.

Życzymy dużo zdrowia.

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami