Plac sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie

Ukończona została budowa placu sportowo-rekreacyjnego współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Obiekt znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej w Andrzejewie przy ul. Warszawskiej. W poniedziałek, 21 listopada 2022 r. dokonano odbioru placu sportowo-rekreacyjnego. Budowę inwestycji zrealizował Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski z Ostrowi Mazowieckiej. W zakresie realizacji zadania znalazło się wykonanie toru do nauki jazy na rolkach z kostki betonowej, park linowy, poręcz do pompek. Dodatkowo w wyposażeniu placu znalazły się stojak na rowery, dwie ławki oraz dwa kosze na śmieci. Wartość inwestycji to 394224,66 zł.

Użytkownikami placu sportowo-rekreacyjnego będą nie tylko uczniowie Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, ale również mieszkańcy terenu gminy. Obiekt służy do ćwiczeń równoważnych i siłowych, a także nauki zasad ruchu drogowego, poprzez zabawę.

 

 

Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2022 r

                     

Dobiegła końca tegoroczna zbiórka azbestu na terenie gminy Andrzejewo. Całkowity koszt zadania wynosił 54.895,51 zł. W ramach zbiórki zebrano i  przekazano do unieszkodliwienia nieco ponad 150 Mg materiałów zawierających azbest, zdemontowanych z obiektów budowlanych ( mieszkalnych i gospodarskich) z nieruchomości położonych na terenie gminy. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie z siedzibą przy ul. Polowej 19, 18-300 Zambrów. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 2087/22/OZDA podpisanej 12.07.2022 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 34.990,39 zł. Pozostała część kosztów zadania pokryta została ze środków własnych budżetu gminy.

 

 

Informacja o zakupie węgla po preferencyjnej cenie przez mieszkańców Gminy Andrzejewo

Szanowni Państwo,

Od wtorku 6 grudnia 2022 r. można dokonywać zakupu węgla po preferencyjnej cenie przez mieszkańców Gminy Andrzejewo.

Węgiel w asortymencie groszek i orzech będzie można zakupić w cenie 1950 zł brutto za 1 tonę.

O zakup mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy złożyli do  Urzędu Gminy w Andrzejewie wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie oraz są uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego.

Węgiel będzie dostępny w dwóch punktach odbioru:

- SKŁODOWSKI S.J. Punkt Sprzedaży Andrzejewo, ul. Warszawska 53,  Andrzejewo, tel. 862 717 010 (węgiel groszek i orzech)

- BEST-ROL Przemysław Sołowiński, ul. Wodna 4, 07-305 Andrzejewo,     tel. 534 268 595 lub  605 313 192 (węgiel orzech).

Według limitu na 2022 i 2023 r. przysługuje zakup węgla po preferencyjnej cenie w ilości 3000 kg.

Zasady zakupu węgla:

 • Przekaz bankowy można otrzymać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Warszawska 36, pok. Nr 10 w godz. 9-14 (w dni robocze),
 • Należną kwotę należy wpłacić przelewem w banku (np. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Andrzejewie),
 • Po zaksięgowaniu należy odebrać fakturę za zakupiony węgiel. Fakturę należy odebrać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, pok. Nr 11 w godz. 9-14 (w dniach pracy urzędu),
 • Z oryginałem faktury należy udać się do wybranego składu węgla. Przy odbiorze węgla należy okazać fakturę i dowód osobisty,
 • Transport węgla z punktu wydania do miejsca zamieszkania leży po stronie mieszkańca,
 • W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu węgla lub dokonano zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to niezrealizowany limit przechodzi na 2023 r.

Przed podjęciem decyzji o zakupie, węgiel można obejrzeć we wskazanych składach opału. Sprzedaż węgla będzie dokonywana  według posiadanego na składzie surowca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36,   07-305 Andrzejewo pok. Nr 10, tel. 862 717 003 wew. 15 lub 16.

 

 

Wójt Gminy Andrzejewo

     Beata Ponichtera

Modernizacja ul. Wodnej i Rynek w Andrzejewie

W związku z otrzymanym przez Gminę Andrzejewo dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych trwają modernizacje dwóch dróg na terenie gminy Andrzejewo, ul. Wodna i Rynek w Andrzejewie oraz droga Andrzejewo – Olszewo-Cechny. Łączna kwota inwestycji wynosi 2 402 737,24 zł, zaś kwota dofinansowania to 1 571 000,00 zł., co stanowi 65% kosztów inwestycji. Wykonawca robót to Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych ,,TRAKT’’ Sp. z o.o. z Wysokiego Mazowiecka.

Prace modernizacyjne na ul. Wodnej i Rynek dobiegły końca. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, chodników i zjazdów, oznakowania, a także regulacji pionowej studzienek oraz budowy nowego wodociągu z przyłączami. Koszt inwestycji to 823 893,32 zł.

Przebudowa drogi gminnej Andrzejewo – Olszewo-Cechny jest wykonywana  na odcinku o długości 1 km 416,43 m. W zakresie prac znajduje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, przepustów pod koroną drogi wraz ze zjazdami, a także oznakowania. Koszt inwestycji wyniesie 1 578 840,92 zł.

Zły stan nawierzchni drogowej znacznie utrudniał mieszkańcom korzystanie z dróg i stwarzał zagrożenie. Dzięki modernizacji drogi stały się przede wszystkim  bezpieczne i znacznie podniósł komfort jazdy.

Zakup nowej przyczepy

Gmina Andrzejewo zakupiła od firmy PRONAR przyczepę budowlaną (skorupową) – model T679/4M z tylnym wywrotem i tylną klapą rozwierną- wahliwą oraz zaczepami do mocowania ładunku. Osadzona jest ona na zawieszeniu typu tandem z wahaczami podłużnymi. Przyczepa posiada instalację hydrauliczną wywrotu z automatycznym zaworem ocinającym. Nowy sprzęt będzie służył do przewozu gruzu, kamieni, żwiru, piasku, gliny i kruszywa. Znajdzie ona zastosowanie podczas prac remontowych dróg i placów gminnych. Koszt zakupu wyniósł 56 949,00 zł.

Gmina realizuje projekt "Cyfrowa Gmina"

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Gminie Andrzejewo

W dniu 10 listopada 2022 r. w centrum Andrzejewa przy budynku Urzędu Gminy uroczyście wciągnięto flagę państwową na nowym maszcie zamontowanym w ramach projektu ,,Pod biało-czerwoną’’. Projekt ten sfinansowany przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej zakładał zjednoczenie Naszego kraju i jego mieszkańców. Nie tylko honoruje poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęca do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego,   opierała się  o zapał i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn- gmin. Do projektu mogła również przystąpić gmina Andrzejewo dzięki dużej aktywności jej mieszkańców, którzy wzięli udział w internetowym głosowaniu. To ich głosy sprawiły, że można było zakupić i zamontować nowoczesny 12 metrowy maszt flagowy, na którym godnie powiewa flaga biało-czerwona. Celem projektu było także  upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 

Pierwszego uroczystego wciągnięcia fagi na masz przy śpiewie hymnu państwowego dokonała Wójt Gminy Beata Ponichtera wraz Kierownikiem Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcinem Grabowskim. W czasie dalszych obchodach Narodowego Dnia Niepodległości, które odbyły się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy zaproszeni goście mówili o roli symboli narodowych w wychowaniu młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. Wysłuchano również okolicznościowego koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Klubu Seniora w Andrzejewie.  

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz w Andrzejewie, gdzie oddano hołd poległym obrońcom ojczyzny. Kwiaty oraz znicze złożono w Mauzoleum  Żołnierzy 18 Dywizji Piechoty oraz na Pomniku Żołnierzy  Narodowej Organizacji Wojskowej oraz Armii Krajowej. Delegacje składały się z przedstawicieli instytucji publicznych i kościoła Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce  Marcina Grabowskiego, Księdza Proboszcza Jerzego Kruszewskiego, Wójta Gminy Andrzejewo Beaty Ponichtera, Sekretarza Gminy Roberta Rosiaka, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Andrzejewo Ryszarda Skłodowskiego oraz delegacje ze Szkół Podstawowych w Andrzejewie na czele Dyrektorem Wojciechem Strzeszewskim, w Starej Ruskołęce na czele Dyrektorem Wiolettą Wajszczyk oraz Ołdakach Polonii na czele Dyrektorem Agnieszką Choromańską. 

Maszt z flaga Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną" pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 29.12.2022 Andrzejewo.

Wniosek na preferencyjny zakup węgla.

Gmina Andrzejewo przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstwa domowego. Aby zakupić węgiel po preferencyjnej cenie należy złożyć wniosek (w zał.)

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie gminy Andrzejewo,
 • jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 • nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1500 kilograma w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3000 kilograma w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Na co można złożyć wniosek?

We wniosku można określić frakcję węgla jaką chce się kupić. Może to być:

 • ekogroszek/groszek 5-31,5 mm
 • gruby    powyżej 31,5 mm
 • miał   0-5 mm

Można złożyć wniosek na zakup węgla:

 • do 31 grudnia 2022 r. (maksymalnie do 1500 kg)
 • od 1 stycznia 2023 r.  (maksymalnie do 1500 kg)

Sposób złożenia wniosku:

 • osobiście w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, pokój nr 10 (I piętro)
 1. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo,
 • przesłać na adres:

Urząd Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo,

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (nie zapomnij podpisać załącznika z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym),
 • przesłać przez e-PUAP,
 • wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Andrzejewie lub do pobrania w załącznikach.

WNIOSEK PDF

WNIOSEK DO EDYCJI

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami