82. Rocznica Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem

W dniu 19 września 2021 roku w Andrzejewie odbyły się uroczystości związane z obchodami 82. Rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Pomimo, iż od tamtych wydarzeń minęło już tyle lat to pamięć o nich trwa i jest nadal żywa wśród mieszkańców bliższej i dalszej okolicy. Każdego roku w jedną z wrześniowych niedziel z tej okazji w Andrzejewie odbywają się uroczystości patriotyczne upamiętniające żołnierzy walczących w obronie Ojczyzny. Oddając hołd poległym kultywuje się heroizm i poświęcenie w obronie wolności i niepodległości Polski.

18 Dywizja Piechoty wchodziła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Jej dowódcą był płk. dyplomowany Stefan Kossecki. We wrześniu 1939 r. zadaniem Dywizji była obrona 120 – kilometrowego pasa frontu wzdłuż Narwi od Kamianki do Rutek. Do 10 września 1939 r. 18 Dywizja Piechoty uczestniczyła w bojach z przeważającymi siłami niemieckimi na rubieży rzeki Narwi, następnie wycofała się wzdłuż kierunku z Łomży przez Zambrów na Nur. Dnia 11 wrześnie nie powiodła się próba opanowania węzła komunikacyjnego Zambrów, który już wcześniej był zajęty przez Niemców. Rano 12 września wykrwawione oddziały osiągnęły rejon Srebrny Borek, Paproć, Łętownica. Polskie oddziały z chwilą osiągnięcia rejonu Łętownicy rozpoczęły bój mający na celu przebicie się przez Andrzejewo. O świcie 13 września 1939 r. jak twierdzi płk Witold Sztark „18 Dywizja Piechoty nie skapitulowała ona przestała istnieć w wyniku walk z przeważającym nieprzyjacielem”. 

Oficjalne obchody 82. rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem rozpoczęły się w dniu 19 września 2021 r.  o godzinie 12:30 uroczystą Mszą Świętą w intencji poległych w kościele parafialnym w Andrzejewie. Podczas kazania ksiądz proboszcz Jerzy Kruszewski nawiązał do wydarzeń sprzed lat, które miały miejsce w naszym kościele parafialnym. Kościół ten był świątynią w której umierającym żołnierzom udzielano rozgrzeszenia. Ta świątynia była zbroczona krwią żołnierza niemieckiego i polskiego. Kiedy trzeba było opatrywać rany – opatrywano je wszystkim.

Po Mszy Świętej dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafialnym.

Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera zabierając głos powitała zebranych gości wśród których znaleźli się:

- dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. Dyw. Dr Jarosława Gromadzińskiego wraz z żołnierzami 

- ppłk Krzysztof Rabka – przedstawiciel 18 Pułku Logistycznego w Łomży

- ppłk Krzysztof Kwiatkowski – przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie

- ppłk Leszek Iwaniec - Dowódca Garnizonu Ostrów Mazowiecka

- ppłk Robert Grodziński – zastępca dowódcy 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie

- pan Senator Marka Komorowskiego

- pani Justyna Pętkowska – Dyrektor Biura Poselskiego Marka Zagórskiego

- pan Paweł Dycht –  zastępca  dyrektora departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

- pani Agnieszka Krupińska – zastępca Kierownika delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce

- pan Piotr Gursztyn – przedstawiciel Prezesa Zarządu TVP Pana Jacka Kurskiego

- rodziny żołnierzy walczących na polach bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem: rodzinę Kosseckich, Hertlów i Kurskich

 - kombatanta płk. Antoniego Zienkiewicza

- przedstawiciele władz samorządowych,  

- społeczność szkolna,

- mieszkańców gminy Andrzejewo

W swoim przemówieniu Wójt Gminy Andrzejewo pani Beata Ponichtera poinformowała, iż uroczystości odbywają się z tygodniowym opóźnieniem. Związane to było z beatyfikacją Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak dodała „Andrzejewo było bliskie jego sercu. Tu spędził część swojej młodości, pierwsza spowiedź, tu przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej, przyjął sakrament bierzmowania. Prymas Tysiąclecia znalazł się w gronie osób odznaczonych Honorową Odznaką 18 Dywizji Piechoty. W liście skierowanym do kombatantów 15 czerwca 1978 roku napisał: „Ukochani Bracia Żołnierze (…), cenię Waszą miłość do Boga i Ojczyzny, oraz ofiarę krwi Waszych Kolegów, którzy gromadnie ginęli na Ziemi Łomżyńskiej w obronie Wiary i Wolności oraz wielu z nich leży na Cmentarzu w Andrzejewie przy grobie mej Matki. W moich modlitwach polecam Dobremu Bogu Was i Poległych”. 

Następnie głos zabrał dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. Dyw. Dr Jarosław Gromadziński oraz pan Piotr Gursztyn – przedstawiciel Prezesa Zarządu TVP Pana Jacka Kurskiego

Kolejnym punktem uroczystości był Apel Poległych i Salwa Honorowa oraz złożenie kwiatów przez delegacje w Mauzoleum oraz na grobie żołnierzy Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej w tym delegacja Gminy Andrzejewo w składzie: Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Kazimierczuk, Sekretarz Gminy Andrzejewo Robert Rosiak oraz Paweł i Stefan Kosseccy.

Całą uroczystość swoim występem artystycznym uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej w Andrzejewie. Odczytany został   wiersz autorstwa pana Ryszarda Skłodowskiego oraz chór szkolny, który zaśpiewał hymn Szkoły Podstawowej w Andrzejewie im. 18 DP Ziemi Łomżyńskiej. Dodatkowo oprawą muzyczną uroczystości zajęła się orkiestra dęta wojskowa.

Organizatorami uroczystości byli:

- Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera

- 18 Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach

GALERIA

82 Rocznica Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem

I Wyścig Rowerowy im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dnia 5 września 2021 r. przy boisku sportowym w Andrzejewie odbył się  I Wyścig Rowerowy im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowany przez Gminę Andrzejewo  oraz Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne SPORTEAM z Zambrowa.  Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w intencji rowerzystów biorących udział w zawodach, która koncelebrowana była przez ks. Proboszcza Jerzego Kruszewskiego oraz ks. Andrzeja Zielińskiego w kościele św. Bartłomieja w Andrzejewie. To właśnie w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Prymas Tysiąclecia po raz pierwszy przystąpił do Komunii Świętej, przyjął sakrament bierzmowania, a przede wszystkim to w tym miejscu kształtowało się jego kapłańskie powołanie. Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 13:30, a zawody otworzyła Wójt Gminy Pani Beata Ponichtera przytaczając krótko źródła powołania Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz życząc powodzenia wszystkim przybyłym zawodnikom. Wyścig został podzielony na kilka kategorii:

  • Oddziały Przedszkolne: trasa 200 m
  • Uczniowie Szkół Podstawowych:

Kategoria Dziewcząt i Chłopców

- Rocznik 2013-2014 - 1,5 km

- Rocznik 2011 - 2012 - 2,2 km

- Rocznik 2009 - 2010 - 3 km

- Rocznik 2006 - 2008 - 4,5 km

  • Dorośli:

Kobiety - 12,5 km

Mężczyźni - 18,6 km ( rowery inne niż szosowe)

Mężczyźni - 50 - 31 km ( rowery szosowe)

Mężczyźni + 50 - 31 km ( rowery szosowe)

W tegorocznym wyścigu wzięło udział łącznie 85 rowerzystów, a wśród nich znaleźli się zawodowi kolarze i amatorzy, nie tylko z gminy Andrzejewo. Zawitał do nas m. in. Regionalny Klub Kolarski KURPIE z Ostrołęki, Klub Sportowy Kulesze Kościelne oraz SPORTEAM z Zambrowa. Trasa rajdu, na której każdy chciał pokazać swoje umiejętności przebiegała przez ulicę A. Krzyckiego, ul. Pułtuską, ul. Rynek, ul. Kościelną oraz drogami powiatowymi w kierunku Pieńki-Żaki. Wszystkie wyścigi w poszczególnych kategoriach przyczyniły się do wielu niezapomnianych emocji, nie tylko startującym w zawodach, ale i kibicom zgromadzonym tego dnia przy boisku sportowym w Andrzejewie.

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców wszystkich grup:

Oddziały przedszkolne – 6 osób wzięło udział

-Wiktor Wileński

-Antoni Bogucki

-Jan Zaremba

-Anna Kraszewska

-Klara Gierałtowska

-Anastazja Leszczyńska

 

Kategoria: uczniowie / rocznik 2013-2014 / - 7 osób wzięło udział

Dziewczęta

I miejsce – Donata Trzaska

II miejsce – Izabella Pełszyk

III miejsce Lena Kalinowska

Chłopcy

I miejsce – Krystian Kwietniewski

II miejsce – Krystian Kraszewski

 

Kategoria: uczniowie / rocznik 2011-2012 – 14 osób udział wzięło

Dziewczęta

I miejsce – Gabriela Deszczyńska

II miejsce – Karina Kiempista

 

Chłopcy

I miejsce – Oskar Choiński

II miejsce – Konrad Kalinowski

III miejsce – Hubert Gierałtowski

 

Kategoria: uczniowie / rocznik 2009-2010 / – 12 osób wzięło udział

Dziewczęta

I miejsce – Julia Zielińska

II miejsce – Maria Werpachowska

III miejsce – Liliana Bagińska

Chłopcy

I miejsce – Hubert Drużyński

II miejsce – Alan Michalski

III miejsce – Tomasz Malinowski

 

Kategoria: uczniowie / rocznik 2006-2008/ - 6 osób wzięło udział

I miejsce – Marcel Korpacz

II miejsce – Mikołaj Grodzki

III miejsce – Mateusz Jabłonka

 

Kategoria: kobiety – 3 osoby wzięły udział

I miejsce – Justyna Marcinkowska

II miejsce – Danuta Złotkowska

III miejsce - Małgorzata Szymczuk

 

Kategoria: mężczyźni /rowery szosowe do 50lat/ - 15 osób wzięło udział

I miejsce – Aliaksandr Sobal

II miejsce – Michał Żochowski

III miejsce – Seweryn Kalinowski

 

Kategoria: mężczyźni / rowery szosowe powyżej 50 lat/ - 17 osób wzięło udział

I miejsce – Janusz Wróbel

II miejsce – Zbigniew Milewski

III miejsce – Jerzy Łętowski

 

Kategoria: mężczyźni / rowery inne niż szosowe / - 5 osób wzięło udział

I miejsce – Kamil Szeligowski

II miejsce – Kamil Dąbrowski

III miejsce – Kamil Ryszkowski

 

Wszyscy uczestnicy wyścigów w kategorii przedszkolaków i szkół podstawowych otrzymali pamiątkowe medale. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary. Nagrody wręczyła Wójt Gminy Beata Ponichtera wraz z ks. Proboszczem Jerzym Kruszewskim oraz z Sekretarzem Gminy Robertem Rosiak i Panią Michaliną Pieńkowską.  Organizatorzy wydarzenia składają podziękowania Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej i OSP Andrzejewo, Stara Ruskołęka, Zaręby-Bolędy, Przeździecko-Jachy  zabezpieczenie trasy wyścigu. Dla za doskonałą współpracę przy organizacji oraz w trakcie wyścigu rowerowego. Opieka medyczny zabezpieczona była przez Grupę Ratowniczą Nadzieja. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialny przez Radio Nadzieja, zaś sponsorem były Zakłady Mięsne SOMIANKA. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!! Warto zaznaczyć, iż planowana jest cykliczna organizacja imprezy, zatem zapraszamy serdecznie do udziału w II Wyścigu Rowerowym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który odbędzie się w przyszłym roku.

 

GALERIA

Jak spisać się szybko?

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, okulary i tekst „Jak spisać się SZYBKO? Wypełnienie formularza zajmuje kilka minut. Wejdź na spis.gov.pl spis.g sprawdź! Liczymy się DLA POLSKI! GUS Narodowy SpisPowszechny Ludności Mieszkań”

Już wrzesień, a Ty wciąż się nie spisałeś? Sprawdź, jak możesz wypełnić obowiązek spisowy szybko, bezpiecznie i wtedy, kiedy chcesz.

Najprostszą i najwygodniejszą metodą jest samodzielne wypełnienie formularza na stronie https://spis.gov.pl/. Logujesz się podając identyfikator PESEL lub przez profil zaufany.

Formularz możesz wypełnić dla wszystkich osób, z którymi mieszkasz (np. małżonek, dzieci). Do wypełnienia formularza nie musisz się specjalnie przygotowywać, ale miej pod ręką swój numer PESEL (i domowników, jeśli wypełniasz ich formularze). Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, przypomnij sobie, w którym roku budynek został oddany do użytkowania.

Jeśli masz taką możliwość, pomóż starszym członkom Twojej rodziny w wypełnieniu formularza lub, jeśli wyrażą zgodę, zrób to za nich. Dla seniorów kontakt z rachmistrzem może budzić lęk i obawę o swoje bezpieczeństwo.

Jak można się spisać bez Internetu?

Do końca września jest również możliwość spisania się przez telefon. Ta metoda to odpowiednia opcja dla osób, które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza. Wystarczy zadzwonić na Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować zgodnie z komunikatami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pod koniec września może być duże obciążenie Infolinii i ta metoda nie będzie tak szybka jak samospis internetowy.

Jeśli w najbliższym czasie będziesz w urzędzie gminy/miasta, możesz skorzystać z punku spisowego i wypełnić formularz spisowy z pomocą przeszkolonej osoby. Wypełnienie obowiązku spisowego w urzędzie gminy/miasta przebiega bardzo sprawnie, jednak trzeba dostosować się do godzin otwarcia Urzędu. Warto również pamiętać, że im bliżej do końca spisu również w punkcie spisowym, czas oczekiwania na dostęp do komputera z Internetem i wsparcie pracownika urzędu gminy może się wydłużyć. Zwlekając z wypełnieniem obowiązku spisowego do ostatniej chwili ryzykujesz konieczność poświęcenia więcej czasu.

Podczas tegorocznego spisu powszechnego informacje zbierane są również przez rachmistrzów spisowych. Jeśli skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możesz odmówić mu przekazania danych! Wypełnienie formularza z rachmistrzem przebiega bardzo sprawnie i bezpiecznie.

Jeśli chcesz się spisać szybko, bezpiecznie i wygodnie w domu, wejdź na https://spis.gov.pl i spisz przez Internet! To naprawdę proste! Jeśli sam sobie nie poradzisz, skorzystaj z pomocy najbliższych bądź urzędników.

 

Rajd Motocyklowy Śladami Września 39 WIELUŃ PAMIĘTAMY

28- 29  września 2021 Grupa Motocyklowa Stajnia zorganizowała 6. Rajd Motocyklowy „Śladami Września 39 WIELUŃ”.
Przed rozpoczęciem rajdu członkowie GM Stajnia na czele z Prezesem Dariuszem Prabuckim wraz z Wójt Gminy Andrzejewo Panią Beatą  Ponichtera złożyli kwiaty i zapalili znicze w Mauzoleum poległych żołnierzy 18 Dywizji Piechoty w Andrzejewie, przy kamieniu Radomana we wsi Łętownica-Parcele, na cmentarzu w Ostrowi Mazowieckiej,  na cmentarzyku wojennym przy ul. Leśnej w Małkini Górnej i pod pomnikiem w Bieli.
Oficjalny start rajdu odbył się 28 sierpnia w Andrzejewie o godz. 7.00.   
Na trasie uczestnicy rajdu poznali historię walk pod Mokrą, gdzie 1 września 1939 r. Wołyńska Brygada Kawalerii pod dowództwem płk Juliana Filipowicza starła się z 4. Dywizją Pancerną niszcząc ponad 100 niemieckich czołgów i pojazdów mechanicznych. Pod Częstochową dzięki członkom Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa motocykliści obejrzeli polski schron bojowy, którego załoga 2 września 1393 r. uczestniczyła w walkach na odcinku Liszna-Grabówka oraz poznali szczegóły udziału w walkach powietrznych w okolicy Wręczycy lotników z 24 Eskadry Rozpoznawczej, 122 Brygady Myśliwskiej i Brygady Bombowej.
Około godz. 18 motocykliści dotarli szczęśliwie na nocleg do Rancza nad Wartą w Krzeczowie k. Wielunia.  W niedzielę 29 sierpnia motocykliści odwiedzili Pomnik ofiar w Wieluniu. Droga powrotna prowadziła prosto do Andrzejewa, na których na uczestników rajdu czekali pracownicy Urzędu Gminy z pysznym poczęstunkiem. Trasa całego rajdu motocyklowego wyniosła około 1000 kilometrów.
Dzięki wsparciu Wójt Gminy Andrzejewo Beaty Ponichtery uczestnicy rajdu jadący na 50 motorach mieli na sobie koszulki z nazwą rajdu oraz herbem Gminy Andrzejewo, mieli zapewnione wsparcie techniczno – logistyczne aby przemieszczanie się tak dużej grupy było całkowicie bezpieczne.

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Andrzejewo

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO

Wójt Gminy Andrzejewo informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Andrzejewo na lata 2021-2032” od dnia 6 września do 10 października  2021 r. na terenie Gminy Andrzejewo przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Andrzejewo.

Mieszkańców Gminy Andrzejewo, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji
w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wejście na teren gospodarstwa, prosimy
o przekazanie takiej informacji ankieterowi i udzielenie niezbędnych informacji
w bezpiecznej odległości przy ogrodzeniu. Ankieterzy wyposażeni będą w szczegółowe mapy umożliwiające zlokalizowanie poszczególnych budynków.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Nowy sezon piłkarski GKS MAX-ROL Andrzejewo

Drużyna piłkarska MAX-ROL GKS Andrzejewo przystąpiła do rozgrywek w nowym sezonie piłkarskim 2021/2022. Pierwszym meczem spotkań klasy B grupa Ostrołęka było starcie przeciwko drużynie Mazowsze Jednorożec, które odbyło się 29 sierpnia 2021 r. na boisku sportowym w Andrzejewie. Zawodnicy z Andrzejewa po bardzo emocjonującym meczu wygrali 2:0. Dwie bramki przynoszące zwycięstwo strzelił Andrzej Piwoński. Pierwszy wynik meczu jest budujący, a zarazem daje nadzieje na dobre wyniki w kolejnych meczach tego sezonu. Warto zaznaczyć, że klub GKS MAX-ROL Andrzejewo działa dzięki wielkiemu zaangażowaniu zawodników i działaczy. Może on funkcjonować przy wsparciu finansowym ze strony Gminy Andrzejewo oraz sponsorów. W 2021 r. klub otrzymał  z gminy dotację w kwocie 30 000,00 zł. Jest ona przeznaczona  m. in. na koszty organizacji meczów, trenera, diet zawodników.  Ponadto w tym roku mieszkańcy Andrzejewa przeznaczyli  z własnego funduszu sołeckiego  kwotę 4 tys. zł, którą przeznaczono na zakup nowych strojów sportowych dla zawodników. Stroje zostały uroczyście przekazane w czasie pierwszego meczu przez Wójta Gminy Andrzejewo Panią Beatę Ponichtera  i Sołtysa Sołectwa Andrzejewa Pana Piotra Tyla.

Poniżej przedstawiamy terminarz spotkań GKS MAX-ROL Andrzejewo  grupa B 2021/2022 grupa Ostrołęka w roku 2021.

GKS Andrzejewo – Mazowsze Jednorożec – 29.08.2021 r. wynik: 2:0

WKS Mystkowiec Stary – GKS Andrzejewo – 05.09.2021 r.

GKS Andrzejewo – Iskra Zaręby-Kościelne – 12.09.2021 r.

Narew Ostrołęka II – GKS Andrzejewo  -19.09.2021 r.

GKS Andrzejewo – GKS ŁYSE – 03.10.2021 r.

ORZ Goworowo – GKS Andrzejewo – 10.10.2021 r.

GKS Andrzejewo – Świt Baranowo – 17.10.2021 r.

GLKS LELIS – GKS Andrzejewo – 24.10.2021 r.

Zapraszamy na mecze i wspólnego kibicowania drużynie GKS MAX-ROL Andrzejewo.

Skład zespołu:

Bramkarze – Jastrzębski Radosław, Dariusz Sobieski

Obrona – Płotczyk Daniel, Rakowiecki Marcin, Rybiński Kamil, Pękała Przemysław, Kulesza Patryk, Pac Piotr, Radgowski Piotr

Pomoc – Antoniak Bartłomiej, Piwoński Radosław, Sokołowski Paweł, Sutkowski Jakub, Saniewski Franciszek, Janiszewski Mateusz, Pryczyński Kamil, Cackowski Emil, Kamiński Łukasz

Atak – Piwoński Andrzej, Płotczyk Damian, Kraszewski Dominik

Działacze:

GKS MAX-ROL Andrzejewo

Prezes – Michał Perzyna

Wiceprezes oraz kierownik drużyny – Marek Raciński

Trener – Łukasz Kamiński

  

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami