Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 21.04.2022r. w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Udział w nim wzięły dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu gminy Andrzejewo. Konkurs ten ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Eliminacje polegały na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań z dziedziny pożarnictwa i pierwszej pomocy medycznej. Prace uczniów oceniało jury w składzie: Prezes Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Andrzejewie dh Krzysztof Jasko, p. Agnieszka Choromańska, p. Sławomir Tabędzki, p. Renata Han. Eliminacje wyłoniły czterech reprezentantów gminy do eliminacji powiatowych w/w konkursu.

I grupa wiekowa:

 1. Paweł Maty – SP Stara Ruskołęka
 2. Jan Maty – Stara Ruskołęka

II grupa wiekowa:

 1. Julia Żyłowska – SP Ołdaki Polonia
 2. Oliwier Leszczyński – SP Andrzejewo

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane i wręczone przez Wójt Gminy Andrzejewo p. Beatę Ponichterę.

Trwają prace przy budowie mostu w miejscowości Kuleszki - Nienałty

Rozpoczęły się prace przy budowie mostu w miejscowości Kuleszki – Nienałty.  Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Całkowicie zamknięty został przejazd drogą gminną.  W związku z tym wyznaczono objazd prowadzący przez  Dąbrowę. Wykonawca inwestycji firma RAITIL Sp. z o.o. całkowicie rozebrała stary drewniany most. Zostały wbite trzy ścianki szczelne  pod  filary mostu, w których ułożono zbrojenie i zabetonowano. Zaczęto umacniać koryto i brzegi rzeki koszami gabionowymi. Zbudowano przejazd techniczny. Przypomnijmy, że wartość inwestycji wynosi 2 072 072,07 zł. Gwarancja została udzielona na 7 lat. Realizacja tak bardzo ważnej inwestycji dla mieszkańców gminy Andrzejewo możliwa była dzieci pozyskaniu środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości zadania tj. 1 968 468,47 zł.

GALERIA

Informacja o przerwie w dostawie prądu

Życzenia Wielkanocne

Turniej Szachowy Królewskie Szachy

Dnia 9 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbył się I Otwarty Turniej Szachowy Królewskie Szachy. Wystartowało w nim 96 zawodników m.in. z Warszawy, Łomży, Ostrołęki, Czyżewa, Ostrowi Mazowieckiej, Małkini, Wąsewa, Zambrowa, Ciechanowca. Była także liczna, bo aż 27 osobowa reprezentacja z Gminy Andrzejewo. Organizatorzy przygotowali 32 puchary i pamiątkowe medale, które wręczali p. Beata Ponichtera – Wójt Gminy Andrzejewo, Robert Rosiak – Sekretarz Gminy i Wioletta Wajszczyk - Dyrektor Szkoły.

Podczas turnieju zawodnicy rozegrali 7 rund systemem szwajcarskim, tempem 10 min + 5 s na ruch na zawodnika. W kat. Open pierwsze miejsce zajął Siurnicki Cezary z Ostrołęki 6,5 pkt., drugi był Gugała Paweł, a trzeci Wójcik Wiesław obaj z Warszawy. Najlepszą kobietą została Gietek Wiktoria z Łomży 4,5 pkt. Najlepszym zawodnikiem z Gminy Andrzejewo był Nagórka Wiesław 5 pkt, a zawodniczką Zaremba Paulina 4pkt..

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

D 10

 1. Trzaska Wiktoria – Ostrów Maz.
 2. Todzia Zuzanna - Wąsewo
 3. Głębocka Natalia – Szumowo

najlepsza z Gminy Andrzejewo - Gralik Wiktoria SP Stara Ruskołęka

C 10

 1. Grucel Tomasz – Ciechanowiec
 2. Taraszkowski Paweł - A. Sz. Sobocińscy
 3. Skowroński Antoni – Wąsewo.

Najlepszy z Gminy Andrzejewo - Sutkowski Aleksander SP Andrzejewo

D 13 

 1. Zaremba Paulina – GOK Czyżew
 2. Sutkowska Natalia SP Ołdaki
 3. Galińska Pola Akademia Sobocińscy
 4. Duda Aleksandra - SP Stara Ruskołęka

C 13 

 1. Stokowski Jan Boguty – Pianki
 2. Chełstowski Jerzy KS Elbrus Łomża
 3. Łuczaj Kacper – Ostrów Mazowiecka
 4. Zaremba Adrian SP Andrzejewo

D 16  

 1. Getek Wiktoria Łomża
 2. Sutkowska Aniela SP Andrzejewo
 3. Wiśniewska Ewelina GOK Czyżew

C 16  

 1. Pietruszewski Jakub GOK Czyżew
 2. Chełstowski Bartosz KS Elbrus Łomża
 3. Zawistowski Mateusz - Małkinia Górna

najlepszy zawodnik z Gminy Andrzejewo Majewski Marcin.

Puchary otrzymali także: najmłodsza uczestniczka turnieju sześcioletnia Brzęk Zofia z Łomży i uczniowie SP w Starej Ruskołęce: Kamila Świerżewska  i Jakub Rosiński. Poza tym wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Turniej przebiegał w miłej, sportowej atmosferze, stworzonej przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce – Wiolettę Wajszczyk i dyrektora turnieju Arkadiusza Przeździeckiego. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała ekipa Akademii Szachowej Sobocińscy z sędzią głównym Sławomirem Sobocińskim.

Turniej mógł odbyć się dzięki naszym sponsorom: Gmina Andrzejewo, Michał Skłodowski Spółka Jawna, Bank Spółdzielczy Ostrów Maz., Centrum Handlowe – Hanna Cymbalak. Szczególne podziękowanie kierujemy do Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce na czele z przewodniczącą p. Emilią Najgrodzką za przygotowanie słodkiego stołu dla wszystkich gości turnieju.

 

GALERIA

 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka Parcele

We wtorek, dnia 05.04.2022 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Wójt Gminy Beata Ponichtera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Godlewskiej podpisała umowę dotyczącą przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka Parcele. Wykonawcą tego zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych ,,TRAKT’’ sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, w imieniu którego umowę podpisał Jerzy Szklaruk – Prezes Zarządu.  Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o długości 700 m i szerokości 5 m z mieszanek mineralno-bitumicznych (4cm+4cm), pobocza o szerokości 0,75 m  i zjazdów z kruszywa niezwiązanego. Czas wykonania inwestycji określono na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość robót wynosi 442 917,76 zł. Gmina na realizację tego zadania uzyskała dofinasowanie od Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego  w wysokości do 60 % wartości inwestycji.   

 

Pomoc Ukrainie

Biorąc pod uwagę sytuację na Ukrainie związaną z rosyjską agresją mieszkańcy gminy Andrzejewo po raz kolejny wyciągnęli pomocną dłoń w kierunku obywateli Ukrainy.  Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej gminy, pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo zorganizowali zbiórkę pieniężną. Uzbierano ponad 8000 zł., za które zakupiono żywność i baterie.  W dniu 25 marca 2022 r. dary zostały dowiezione na przejście graniczne w Dorohusku i przekazane stronie ukraińskiej.

GALERIA

 

Wystawa „Ojcowie Niepodległości”

W dniu 16 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Andrzejewie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości” przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkoły z klas IV – VIII na czele z Panem Dyrektorem Wojciechem Strzeszewskim oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się:  Marcin Grabowski- Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, Beata Ponichtera – Wójt Gminy Andrzejewo oraz Robert Rosiak – Sekretarz Gminy Andrzejewo.

Wystawa plenerowa, składa się z 10 wolnostojących ekspozytorów. Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości.  W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci  wielkich Polaków, którzy w znaczny sposób przyczynili się do odzyskania niepodległości. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali oni różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI. Autorami wystawy są dr Zofia Fenrych i Mateusz Lipko.  

Społeczność szkolna z ogromnym zainteresowaniem wysłuchała prelekcji, którą przygotowały Barbara Nagórka- nauczyciel historii i Agnieszka Lużyńska – nauczyciel bibliotekarz. Panie w interesujący sposób przybliżyły zebranym sytuację w Polsce i na świecie w latach 1914-1918. Podzieliły się swoją wiedzą na temat najwybitniejszych działaczy niepodległościowych: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego i ich zasług w odzyskanie przez Polskę niepodległości.   

Na zakończenie goście w przemówieniach omówili różne aspekty współczesnego patriotyzmu. Zgodnie podkreślili, iż najcenniejszą rzeczą dla narodu jest wolne, suwerenne i niezawisłe państwo, a niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Ponadto nawiązali do wielkiej roli Ojców Niepodległości w jej odzyskaniu a także  do współczesnych czasów w jakich znajduje się Polska poprzez pryzmat wojny  w Ukrainie.

 

GALERIA

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami