Światowy Dzień Pszczół

Od kilku tygodni Szkoła Podstawowa w Andrzejewie realizuje projekt  edukacyjny „Odkrywamy tajemnice ekosystemu lasu i ekosystemu łąki”, którego celem jest rozbudzenie wśród  uczniów zainteresowania przyrodą najbliższego otoczenia oraz przybliżenie im zagrożeń i wyzwań związanych z ochroną przyrody. W ramach tego przedsięwzięcia  ekologicznego, z okazji Światowego Dnia Pszczół, 20 maja 2022 r. w  szkole odbyły się warsztaty edukacyjne  dla uczniów klas I –VII, które przeprowadziła właścicielka pasieki pani Mariola Przychodzeń. Zaproszony gość w bardzo ciekawy sposób opowiedział o swojej pasji, przybliżył słuchaczom życie i zwyczaje pszczół  oraz  znaczenie tych owadów w przyrodzie. Z bliska uczniowie mogli zobaczyć, jak wygląda wnętrze ula i plastry miodu. Największe zainteresowanie wzbudziły same  pszczoły, które pani Mariola  przywiozła w specjalnej  klatce.  Dzieci miały przyjemność przymierzyć strój pszczelarza oraz obejrzeć przybory, których używa w swojej codziennej pracy: dymkę zwaną podkurzaczem, ramkę, dłuto, itp. Spotkanie zakończyło się degustacją różnego rodzaju miodów, które dzieciom bardzo smakowały.

Dziękujemy Pani Marioli Przychodzeń za przeprowadzenie ciekawych zajęć. Z okazji Światowego Dnia Pszczół życzymy  Pani  dużo wytrwałości w realizacji zamierzeń związanych z pasją oraz satysfakcji z pracy z pszczołami.

 W ramach powyższego projektu powstała  również łąka kwietna, która będzie stanowić doskonałe miejsce  do doświadczeń  i obserwacji owadów zapylających oraz hotel dla owadów, który będzie ostoją dla dzikich zapylaczy. Dziękujemy panu Jerzemu Gołasiowi jego wykonanie.

Uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego

Poświęcenie Pomnika Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli. W kwietniu 1910 roku rodzina Wyszyńskich przeprowadziła się z Zuzeli do Andrzejewa, gdzie ojciec Stefana otrzymał posadę organisty. Andrzejewo i kościół w Andrzejewie jest jednym z kilku miejsc szczególnie bliskich Prymasowi, gdyż tutaj przyjmował sakramenty – Pierwszą Komunię Świętą oraz Sakrament Bierzmowania. Jak sam powiedział podczas kazania w czasie wizyty w Andrzejewie w dniu 13 czerwca 1971 roku: „w tej świątyni kształtowało się, rozwijało i dochodziło do świadomości moje powołanie kapłańskie. Tutaj postanowiłem, że pójdę do seminarium i będę pracował nad tym, aby zasłużyć sobie na łaskę kapłaństwa. I tu po raz pierwszy wyjawiłem swoją tajemnicę mojemu Ojcu, który tyle lat służył ku większej chwale Bożej. Nie bez oporu otrzymałem od ojca błogosławieństwo na drogę kapłaństwa Chrystusowego”. Ponadto na  cmentarzu parafialnym w Andrzejewie pochowana jest matka i siostra prymasa.

            Pod koniec roku 2019,  społeczność gminy i parafii andrzejewskiej podjęła działania by upamiętnić związek Prymasa z Andrzejewem. Postanowiono zbudować pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego. Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie pod przewodnictwem proboszcza naszej parafii Ks. Jerzego Kruszewskiego. Członkowie Komitetu oraz członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba przeprowadzili zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców sołectw gminy Andrzejewo, parafii Andrzejewo oraz kilku innych sołectw ościennych na budowę pomnika.

Główne uroczystości poświęcenia Pomnika Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyły się 21 maja 2022 r. Rozpoczęły się one od Mszy Świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Andrzejewie trakcie której w kazaniu Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski powiedział:

- „Jesteśmy Drodzy Bracia powołani do rzeczy wyższych i o tym mówił nam w swoim nauczaniu społecznym Stefan Wyszyński, bo jego powołaniem i pasją było to nauczanie społeczne kościoła. Zwracał się do wszystkich stanów aby pracowali dla Polski, aby poświęcali swój czas dla społeczności tych większych i tych mniejszych, zwracał nam uwagę żeby ten kosmos, ten świat zmieniać, ale zachować pewien porządek i aby przez ten kosmos, ten świat widzieć inny świat do którego zostaliśmy wszyscy powołani. Tym wszystkim którzy uczestniczyli w budowie tego pomnika chciałbym serdecznie podziękować. Pan Bóg im to wynagrodzi, a to piękne działo pozostanie na wieki. Inni którzy przyjeżdżają do tej miejscowości być może nie zdają sobie sprawy z tego, że mieszkał tu przez kilka lat Kardynał Stefan Wyszyński, a przez ten pomnik będą mogli odkryć że na tym szlaku pielgrzymim Błogosławionego Stefana Kardynała znajduje się Andrzejewo i Łomża. Także niech Pan Bóg Wam dobrodzieje wynagrodzi, a mieszkańcom tej parafii i młodzieży przypomina, że z tej ziemi pochodzi ten wspaniały rodak – Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński”.   Po mszy głos zabrała   Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera, która powiedziała:

- „Jako gospodarz gminy Andrzejewo mam zaszczyt - w tym historycznym dla naszej miejscowości dniu - serdecznie państwa powitać i podziękować za obecność na uroczystości poświęcenia figury błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, która jest wyrazem hołdu składanego Prymasowi Tysiąclecia przez naszą lokalną społeczność. Już od wielu lat mieszkańcy naszej gminy i parafii świadomi niezwykle doniosłych zasług kardynała Stefana Wyszyńskiego wielokrotnie dawali wyraz swojej wdzięczności za wszelkie dobro, które się stało naszym udziałem za sprawą jego posługi duszpasterskiej. Bliskie relacje osobiste prymasa z mieszkańcami Andrzejewa i okolic we wczesnej młodości i w czasie jego późniejszych wizyt były dodatkowym argumentem, aby uhonorować go trwałym monumentem wpisanym w krajobraz ziemi andrzejewskiej”.

Następnie przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie złożyli podziękowania wszystkim darczyńcom dzięki, którym mógł powstać pomnik

            Potem odbyła się część artystyczna, w której wystąpili: chór ze szkoły Podstawowej w Andrzejewie, Jakub Świderski i Urszula Jagielska, Dorota Zysik oraz Paweł Andruszkiewicz.

            Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz uczestników pod pomnik i jego uroczyste poświęcenie przez Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Po poświęceniu przedstawiciele samorządu Mazowsza: Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Mirosław Augustyniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego a także Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz przedstawiciele gmin i powiatu ostrowskiego złożyli kwiaty przed pomnikiem.

 Ponadto z okazji tej uroczystości, gmina Andrzejewo wydała publikację Ryszarda Skłodowskiego - pisarza, nauczyciela i wieloletniego Radnego Gminy Andrzejewo pt. „Kościół i Ojczyzna. Cierniste ścieżki posługi duszpasterskiej Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.  Pierwszy egzemplarz książki otrzymał Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Uczestnicy uroczystości również zostali obdarowani tą publikacją.

 

GALERIA

Przygodę z książką czas zacząć

W dniu 13 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej w Andrzejewie odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów kasy Ia i Ib przygotowane przez Agnieszkę Łużyńską nauczyciela bibliotekarza Biblioteki Szkolnej. Był to ważny punkt rozpoczętej przygody z literaturą poprzez włączenie pierwszoklasistów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Uroczystość uświetnili swym przybyciem Pani Beata Urszula Ponichtera Wójt Gminy Andrzejewo, Pan Robert Rosiak Sekretarz Gminy i Pani Aneta Wyszomirska Przewodnicząca Rady Rodziców. Podniosłego aktu pasowania dokonał Pan Wojciech Strzeszewski Dyrektor Szkoły Podstawowej.

Tematem przewodnim uroczystości było hasło Z JĘZYKIEM OJCZYSTYM ZA PAN BRAT. Pierwszoklasiści, w asyście swych koleżanek i kolegów z klasy drugiej i trzeciej, rywalizowali o trofeum SOWY MADREJ GŁOWY, uczestnicząc w rożnych konkurencjach językowych i stając w szranki z zawiłościami języka ojczystego. Zmagania poprzedziło przedstawienie z całą plejadą językowych znakomitości, na czele z Królem Alfabetem, Królową Gramatyką i Królową Ortografią w asyście walecznego dworu – znaków przestankowych. W ten oto sposób reprezentanci najstarszych klas wprowadzali swych młodszych kolegów w świat książki. Wszyscy nowo upieczeni czytelnicy dostali książkę stanowiącą formę zaproszenia do świata literatury, a przewodniczący klas pierwszych składając własnoręcznie podpisy potwierdzili wcześniej wypowiedziane zobowiązania wobec Książki i Biblioteki.

Konsultacje projektu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wójt Gminy Andrzejewo informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Andrzejewo".

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która znajduje się poniżej w załączniku nr 1. Możliwość składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Andrzejewo" ma każdy pełnoletni mieszkaniec gminy, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, firmy i instytucje działające na terenie gminy Andrzejewo .

Wnioski i uwagi można zgłaszać na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Andrzejewo lub przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , na „Formularzu uwagi do PGN” stanowiącym załącznik nr 2, znajdującym się poniżej terminie od dnia 17.05.2022 r. do dnia 07.06.2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Andrzejewo.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁACZNIK NR 2

 

Opieka Wytchnieniowa’’ - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  ,,Opieka Wytchnieniowa’’ – edycja 2022, który jest w całości finansowany z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 19 200 zł. Program kierowany jest do rodzin oraz opiekunów sprawujących  opiekę nad  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Celem Programu jest zapewnienie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków związanych z opieką aby zapewnić czas na odpoczynek. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie zapewnia ,,Opiekę Wytchnieniową’’ zatrudniając  wykfalifikowaną opiekunkę oraz lokal udostępniony przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu. Opieka jest świadczona przez 1,5 godziny dziennie oraz jest zapewniony transport dla dzieci.  

 

Wycieczka szkolna do Warszawy

Dnia 05.05.2022 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce w ramach projektu ,,Poznaj Polskę " udali się na wycieczkę do Warszawy. Jej celem było rozwijanie zainteresowań sportem i turystyką, zapoznanie z historią wydarzeń sportowych, rozbudzanie ciekawości uczniów oraz wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenie się poprzez doświadczenie, propagowanie różnych form rekreacji. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Muzeum Sportu i Turystyki, gdzie też odbyły się zajęcia edukacyjne ,,Ja kibic". Następnie uczestnicy odbyli krótki spacer, podczas którego zatrzymali się przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Niezwykłą atrakcją okazał się pobyt w parku trampolin, „Stacja Grawitacja", gdzie uczniowie wykazali się wyjątkową sprawnością fizyczną. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego, gdzie obejrzeli wystawę sprzętu wojskowego np.: helikoptery, armaty, czołgi. Kolejnym etapem było zwiedzanie wystaw stałych w Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie poprzez samodzielne wykonywane doświadczenia uczyli się poznawać własne otoczenie. Uczestnicy wycieczki do domu wrócili bardzo zadowoleni z możliwości poznania stolicy Polski.

Uroczystości św. Floriana – patrona strażaków

4 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień wspomnienia św. Floriana i jednocześnie Międzynarodowy Dzień Strażaka. Za swego opiekuna uważają go również hutnicy i kominiarze.

Święto to skierowane jest do wszystkich strażaków, którzy wykazują się odwagą i bohaterstwem każdego dnia pełnienia służby. To bowiem strażacy zmierzają tam, skąd inni uciekają – często narażając swoje życie i zdrowie. Kiedy mówimy o strażakach zawodowych, nie można zapominać o oddanych ochotnikach, którzy bezinteresownie pomagają społeczeństwu. O każdej porze dnia i nocy to właśnie na strażaków pędzą z pomocą, ratując ludzi ze zmiażdżonych aut czy broniąc płonące mienie.

W naszym kościele parafialnym w Andrzejewie w dniu 3 maja 2022 r. tradycyjnie została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji strażaków, którą celebrował ksiądz proboszcz. dr. Jerzy Kruszewski. W swoim kazaniu ksiądz proboszcz zwrócił się do wszystkich strażaków i przypomniał postać św. Floriana, podziękował za ofiarę jaką jest strażacka służba na rzecz drugiego człowieka.

W uroczystości udział wzięli poczty sztandarowe, strażacy zarówno z gminy i parafii Andrzejewo, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej bryg. Leszek Falbowski oraz władze gminne na czele z Wójt Gminy Panią Beatą Ponichtera, która w swoim przemówieniu złożyła wszystkim strażakom serdeczne podziękowania za pełnioną służbę i zaangażowanie w niesieniu pomocy innym ludziom.

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami