Manewry 2018 r.

9W dniu  22.07.2018 r.  odbyły się I manewry strażackie zorganizowane przez Wójta Gminy Andrzejewo – Michała Rutkowskiego. Jednostka OSP Andrzejewo należąca do KSRG otrzymuje z PSP Ostrów Mazowiecka powiadomienie o pożarze gminnego Przedszkola w Andrzejewie,  wyjeżdżają  dwa samochody pożarnicze w pełnej odsadzie. Na miejscu okazało się, że w bardzo zadymionym budynku mogą przebywać poszkodowane osoby, trwa rozpoznanie, rozpoczyna się akcja gaszenia. W tym samym czasie na miejsce pożaru przybywa samochód z PSP Ostrów Mazowiecka, dowództwo od Komendanta Gminnego - Witolda Jeglikowskiego  przejmuje  -  bryg. mgr Dariusz Zadroga. Strażacy odpowiednio uposażeni w maskach tlenowych po przeszukaniu pomieszczeń budynku na noszach wynoszą z objawami omdlenia i zatrucia dymem jedna osobę udzielając jej fachowej przedmedycznej pomocy . W tym samym czasie na pomoc wzywane są pozostałe  jednostki posiadające średnie samochody pożarnicze z OSP Stara Ruskołęka, Króle Duże i Zaręby Warchoły.  Z powodu braku dojazdu do palącego się budynku, woda z tych pojazdów przekazywana jest do wozów bojowych  OSP Andrzejewo. Wzywa się  również pozostałe gminne jednostki z OSP  Zaręby-Bolędy, Gołębie-Leśniewo, Kowalówka i Przeździecko-Jachy. Strażacy z tych jednostek  organizują  punkt czerpania wody przy ulicy Wodnej, z rozstawionych basenów napełnionych woda  z gminnego stawu  samochody czerpią  wodę i dowożą na miejsce pożaru.  Druhowie z jednostki Przeździecko-Jachy kierują ruchem drogowym na ulicy Warszawskiej, cofające samochody pożarnicze po nowy zapas wody   stwarzała realne zagrożenie kolizyjne. W manewrach brało udział 8 jednostek działających na terenie naszej gminy, strażacy wykazali  się odpowiednim przygotowaniem bojowym jak również umiejętnością udzielania pomocy osobie poszkodowanej. Po zakończonych manewrach wójt zaprosił na tradycyjna grylową kiełbaskę, następnie wszystkie samochody strażackie przejechały przed kościół gdzie z okazji święta św. Krzysztofa zostały poświęcone przez Proboszcza Naszej Parafii Księdza Doktora – Jerzego Kruszewskiego

1

100 lat mieszkanki Gminy Andrzejewo

 

20180712 140210Wyjątkowa uroczystość miała miejsce w dniu 12 lipca 2018r. Mieszkanka gminy Andrzejewo Pani Józefa Nowaszewska obchodziła właśnie swoje 100 urodziny. Urodziła się 7 lipca 1918 roku w Nowym Jorku. Jako dwuletnie dziecko przyjechała z matką do Polski (ojciec zmarł w Stanach Zjednoczonych). Gdy Pani Józefa w czerwcu 1937 roku wyszła za mąż za Józefa Nowaszewskiego razem zamieszkali w Mianowie w gminie Andrzejewo. To właśnie tu, nasza jubilatka, wychowując dwóch synów i prowadząc gospodarstwo rolne borykała się z problemami i przeciwnościami losu szczególnie w trudnym okresie II wojny światowej, gdy mąż został powołany do wojska w 1939 roku i dopiero po 8 latach wrócił z wojny do domu. W Mianowie, gdzie jubilatka mieszkała razem z synem i jego rodziną, dożyła sędziwego wieku. Po śmierci męża w 1987 r. oraz śmierci syna i synowej Pani Józefa zamieszkała w domu swojej wnuczki Pani Elizy Nietubyć w Popielarni koło Ostrowi Mazowieckiej. Dzięki uprzejmości i gościnności Pani Elizy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności drogiej jubilatce złożyli: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Pan Marcin Grabowski, który odczytał list przesłany przez Premiera Mateusza Morawieckiego, Kierownik KRUS Placówki Terenowej w Ostrowi Mazowieckiej Pani Beata Ponichtera wraz z pracownikiem Panią Agnieszką Jadczak oraz Wójt Gminy Andrzejewo Pan Michał Rutkowski i Kierownik USC w Andrzejewie Pani Grażyna Baranowska. Wszyscy goście wraz z życzeniami przekazali dostojnej jubilatce piękne bukiety kwiatów zaś Wójt Gminy Andrzejewo podarował kosz pełen słodkości. Następnie uczestnicy uroczystości wspólnie wznieśli toast oraz odśpiewali Pani Józefie gromkie 200 lat.

 

Zagospodarowanie terenu nad rzeką Mały Brok

altankaGmina Andrzejewo w ramach zadania EKOEDUKARIUM „Energia z natury” wykonała zagospodarowanie terenu nad rzeką Mały Brok. Bardzo zaniedbany teren, który jest własnością Gminy zmienił zupełnie swoje oblicze. Wykonano tam nasadzenia drzew, postawiono wiatę edukacyjną oraz 10 sztuk tablic edukacyjnych. Teren, który kiedyś straszył swoim wyglądem dziś cieszy oko mieszkańców.  Inwestycja częściowo została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

podwójne

Zawody Wędkarskie o puchar Wójta Gminy

 


ZAWODY1Zapraszamy wszystkich wędkarzy zamieszkałych na terenie gminy Andrzejewo do zapisów na spławikowe zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy, które będą organizowane w dniu 18.08.2018 r. Dla zwycięzców czekają cenne nagrody. Termin zapisów upływa z dniem 31 lipca 2018. Więcej informacji pod nr 606 976 370 lub w pok. nr 12 w Urzędzie Gminy Andrzejewo

 

Konkurs zbiórki i segregacji odpadów w szkołach Gminy Andrzejewo

IMG 20180621 081144W dniu 20 czerwca 2018 r. zakończył się konkurs zbiórki i segregacji odpadów, który już po raz kolejny organizowany był w szkołach podstawowych z terenu naszej gminy. Przez blisko miesiąc uczniowie gromadzili w wyznaczonych kontenerach przy szkołach makulaturę, szkło oraz tworzywa sztuczne. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się niezwykle dużym zainteresowaniem uczniów, którzy z pomocą rodziców rywalizowali o zgromadzenie jak największej ilości posegregowanych odpadów. W tym roku w ramach konkursu udało się zebrać aż 12 650 kg odpadów. Jest to wynik jak dotąd nigdy nie uzyskano.

Największą ilość odpadów w przeliczeniu na jednego ucznia biorącego udział w konkursie zebrała Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii. Kolejne miejsca zajęły: Szkoła Podstawowa w Andrzejewie i Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce.

Klasyfikacja indywidualna konkursu przedstawia się następująco:

  1. Piotr Kosowski- uczeń SP Andrzejewo, zgromadził 1 990 kg odpadów,
  2. Anna Kaczyńska- uczennica SP Ołdaki Polonia zgromadziła 1 227,5 kg odpadów,
  3. Paulina Frądczyk- uczennica SP Stara Ruskołęka zgromadziła 1 143 kg odpadów.

Laureaci konkursu otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe, tj. deskorolka elektryczna, tablet i słuchawki bluetooth.

Fundatorami nagród w konkursie są Wójt Gminy Andrzejewo oraz Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy plenerowej Dni Kukurydzy 2018, które odbędą się 19 sierpnia. Tego typu akcje mają przede wszystkim na celu zwiększenie świadomości ekologicznej o korzyściach płynących z segregacji odpadów, nie tylko wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy ale i ich całych ich rodzin. Pamiętajmy, że dzięki prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów przyczyniamy się przede wszystkim do ograniczenia masy odpadów zanieczyszczających środowisko, a tym samym zminimalizowania zagrożenia dla przyrody i zdrowia nas samych. Wyrabianie nawyków porządku i gospodarności jest też ekonomiczniejszym rozwiązaniem. System selektywnej zbiórki jest po prostu tańszy. Prowadzenie selektywnej zbiórki przynosi również korzyści w postaci osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów. Zaznaczyć należy, że nieosiągnięcie wymaganych wskaźników skutkuje nałożeniem przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska kary pieniężnej na gminy. Prowadzenie selektywnej zbiórki w naszych gospodarstwach domowych oraz organizacja akcji typu „Gminny konkurs zbiórki i segregacji odpadów” pozwalają na uniknięcie tego typu kar. Jako inicjatorzy tegorocznej akcji zbiórki i segregacji odpadów pragniemy serdecznie podziękować pracownikom szkół za współpracę podczas organizacji konkursu oraz jego sprawne przeprowadzenie. Dziękujemy także PGK w Zambrowie za zaangażowanie poprzez odbieranie i ważenie odpadów. Duże słowa uznania kierujemy w stronę uczniów oraz ich rodziców, którzy bardzo aktywnie wyróżnili się podczas tegorocznej akcji.

Do zobaczenia za rok!

 

Wójt jednogłośnie otrzymał absolutorium

 

herbW dniu 26 czerwca 2018 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Andrzejewo, której jednym z punktów było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Andrzejewo oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za 2017 rok. Warto podkreślić fakt, iż budżet gminy za 2017 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 37.300,85 zł. Zakładane dochody (uwzględniając zmiany w trakcie roku) w wysokości 18 890 035,78 zł zostały wykonane w 98,08% planu natomiast zakładane wydatki (uwzględniając zmiany w trakcie roku) w wysokości 18 977 272,78 zł zostały wykonane w 97,44% w tym wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 989 134,44 zł tj. 90,31%.

 

Otwarcie drogi gminnej Stara Ruskołęka – Króle Małe

 

 DSC9558W dniu 21 czerwca 2018 roku odbył się odbiór końcowy nowo wyremontowanego odcinka drogi gminnej o długości 996 mb Stara Ruskołęka – Króle Małe. Inwestycja swoim zakresem objęła roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, renowację rowów i przepustów, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, brukowanie wlotów i wylotów przepustów, oznakowanie pionowe. Jest to ważna inwestycja dla naszej społeczności, ponieważ droga od Starej Ruskołęki przez Króle Małe, Króle Duże wraz z niedawno wyremontowanym odcinkiem drogi powiatowej stanowi najkrótsze połączenie z węzłem w Podborzu, a co za tym idzie z drogą ekspresową Warszawa – Białystok. Również Starostwo wyremontowało odcinek drogi powiatowej w Królach Dużych. Całkowity koszt zadania to kwota 939.01821zł w tym dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 540.843,00 zł. Wykonawcą inwestycji była firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki. W uroczystym otwarciu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce. Był to dla nich również ważny dzień, ponieważ kilkoro z nich oficjalnie odebrało swoje pierwsze karty rowerowe. Uczniowie jako pierwsi mogli się przejechać po nowo otwartym odcinku drogi. 

 

Składanie wniosków suszowych w Gminie Andrzejewo


susza1-620x420Aktualne warunki atmosferyczne doprowadziły do suszy atmosferycznej i glebowej. Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem tego zjawiska proszeni są o zgłaszanie szkód w Urzędzie Gminy Andrzejewo do pokoju nr 12. Wnioski będa przyjmowane do dnia 20 lipca 2018

Poszkodowani przez suszę rolnicy mogą starać się o niskooprocentowane kredyty na wznowienie produkcji rolnej, odroczenia lub umorzenia w podatku rolnym, odroczenia lub umorzenia w części lub w całości składek KRUS, odroczenia spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Poniżej zamieszczamy: regulamin  działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego i wniosek o szacowanie szkód.

 

 

OTWÓRZ

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami