Oficjalne otwarcie ul. Wysockiej i Rynek w Andrzejewie

We wtorek, 17 listopada 2021 r. doszło do oficjalnego otwarcia wyremontowanej ul. Wysockiej i Rynek w Andrzejewie, podczas którego przecięto biało-czerwoną wstęgę kończącą bardzo ważną inwestycję drogową. Oczekiwania mieszkańców Andrzejewa doczekały się realizacji i od listopada mają do dyspozycji doskonałe ulice. W uroczystym otwarciu zmodernizowanego odcinka udział wzięli: Wójt Gminy Beata Ponichtera, Sekretarz Gminy Robert Rosiak, Skarbnik Gminy Ewa Godlewska, Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Kazimierczuk, II Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kałuska, pracownicy Urzędu Gminy,  ks. Proboszcz Jerzy Kruszewski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, przedstawiciel firmy Zakładu Remontowo-Budowlanego Tomasz Dawidowski, kierownik budowy Marian Pecura oraz  projektant Paweł Sobieski, Zakres remontu ulic obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni z obustronnymi chodnikami, peronu autobusowego oraz parkingów. Ponadto, wybudowano aktywne przejście, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, wymieniono sieć wodociągową (zmiana materiału z żeliwa na Pe). Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Remontowo – Budowlany Tomasz Dawidowski z Ostrowi Mazowieckiej. Zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Rynek i Wysockiej w miejscowości Andrzejewo” zrealizowano przy udziale środków własnych Gminy Andrzejewo oraz dofinasowania z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość wykonania robót budowlanych danego odcinka wyniosła 938 468,41 zł brutto. Wysokość dofinansowania stanowiła 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, tj. 562 592,59 zł. Głos podczas uroczystego otwarcia zabrała Wójt Gminy Beata Ponichtera, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski oraz wykonawca inwestycji Tomasz Dawidowski podsumowując zakończoną inwestycję i podkreślając jej ważność. Następnie odbyło się symboliczne przecięcie biało-czerwonej wstęgi. Dopełnieniem oficjalnego otwarcia była wspólna modlitwa oraz poświęcenie ulic przez ks. Proboszcza Jerzego Kruszewskiego. Na koniec uroczystości wszyscy obecni przeszli się wyremontowaną ulicą dyskutując o jej zaletach i znaczeniu wykonanej inwestycji dla użytkowników drogi, a zwłaszcza dla społeczności gminnej. Modernizacja wspomnianych ulic w szczególności zwiększyła komfort poruszania się tymi drogami. Zniknęły ubytki i dziury, które do tej pory były uciążliwą codziennością dla użytkowników jezdni obawiających się o uszkodzenie samochodu. Wyraźnie zyskała również estetyka  centrum Andrzejewa.

GALERIA

Gmina Andrzejewo otrzymała dotacje na równomierny rozwój województwa mazowieckiego

W dniu 10 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz Janina Ewa Orzełowska, Radny Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak, a także przedstawiciele czterech gmin z powiatu ostrowskiego, w tym Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera. Podczas spotkania podpisane zostały umowy i przekazane dotacje w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.  Gmina Andrzejewo otrzymała od zarządu województwa mazowieckiego  dofinansowanie w wysokości 3 378 889 zł. Dzięki tym środkom finansowym gmina Andrzejewo będzie mogła przebudować drogi gminne i  przeprowadzić gruntowne remonty budynków.

 

Gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

Przedmiotem Programu „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

W ramach przedsięwzięcia szkoły podstawowe w gminie Andrzejewo uzyskały łącznie dofinansowanie do wycieczek w kwocie 32 116,00 zł., wkład własny stanowi kwota 8 029,00 zł.

 

      

Pokaz sprzętu wojskowego

W dniu 12 listopada 2021 r. na boisku sportowym przy ul. Krzyckiego w Andrzejewie odbył się pokaz sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W ramach akcji promocyjno – wizerunkowej można było zobaczyć nowoczesny sprzęt wojskowy m.in. czołg, samobieżną wyrzutnię rakietową WR – 40 Langusta, przeciwlotniczy zestaw rakietowy SPZR Poprad, broń strzelecką a także oraz  pojazdy wojskowe. W pokazie statycznym można było zapoznać się ze sprzętem:

- 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Karola Stefana Batorego – 1 Batalion Czołgów

- 15 Gołdapskim Pułkiem Przeciwlotniczym

- 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną

- 11 Mazurskim Pułkiem Artylerii im gen. J. Bema

Sprzęt wojskowy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych  a także dorosłych mieszkańców gminy Andrzejewo.

W czasie pokazu z okazji 11 Listopada Narodowego Dnia Niepodległości delegacja gminy, powiatu oraz wojska w składzie: Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera, Wicestarosta Ostrowski Pan Józef Rostkowski oraz żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej zapalili znicze na Mauzoleum w Andrzejewie oddając hołd poległym bohaterom w Bitwie pod Łętownicą i Andrzejewem w 1939 r..

GALERIA

 

103 rocznica odzyskania niepodległości

W dniu 9 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej w Andrzejewie odbyło się spotkanie z  Panem Markiem Krajewskim zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Andrzejewo w związku z obchodami 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Pan Marek jest lokalnym pasjonatem historii. W bardzo ciekawy sposób poprowadził on wyjątkową lekcję historii dla uczniów klas 7 i 8 z terenu całej gminy. Młodzież mogła zapoznać się z ważnymi wydarzeniami historycznymi Polski a zarazem oglądać militaria wojskowe. W spotkaniu   udział wzięły również władze samorządowe   gminy Andrzejewo – Wójt Gminy Beata Ponichtera oraz Sekretarz Gminy Pan Robert Rosiak, a także dyrektorzy  szkół podstawowych.  

Po zakończonym spotkaniu delegacje gminy i szkół w hołdzie poległym za wolność ojczyzny złożyli wiązanki na Mauzoleum oraz pomniku żołnierzy AK i NOW w Andrzejewie.

GALERIA

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 - co to oznacza dla Ciebie?

Zasadnicza część spisu powszechnego zakończyła się 30 września. To jednak nie koniec prac spisowych – przed nami jeszcze badanie kontrolne, które potrwa od 12 do 24 listopada. Obejmie ono w skali kraju losowo wybrane 100 tys. mieszkań, a jego celem będzie ocena jakości danych pozyskanych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Udział w tym badaniu jest obowiązkowy i równie ważny, co w samym spisie!

Wymóg przeprowadzenia badania kontrolnego jest zapisany w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Oprócz weryfikacji jakości danych spisowych, wyniki badania kontrolnego umożliwią również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych.

Podobnie jak w spisie zasadniczym, udział w badaniu kontrolnym jest OBOWIĄZKOWY, ale tym razem nie dotyczy każdej osoby mieszkającej w Polsce, a jedynie wylosowanej próby 100 tys. mieszkań w kraju.

Na czym polega badanie kontrolne?

Ankieter zadzwoni do osoby, która jako pierwsza spisała się w danym mieszkaniu, i poprosi o odpowiedź na kilka wybranych pytań: m.in. o to, gdzie respondent mieszkał 31 marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność narodowo-etniczną czy własność mieszkania. W ten sposób ankieter zweryfikuje jakość i precyzję danych zebranych podczas spisu zasadniczego.

Badanie kontrolne zajmie jedynie około 10 minut.

Nie ma powodów do obaw

Jeśli okaże się, że w spisie zasadniczym przez pomyłkę podałeś błędną informację, nie przejmuj się – nie spotkają Cię żadne konsekwencje. Najważniejsze, abyś podał prawdziwą informację, dzięki czemu ostateczne dane spisowe będą zgodne z rzeczywistością.

Podobnie jak w spisie zasadniczym, pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.

Tylko przez telefon i z numeru 22 828 88 88

Badanie kontrolne w NSP 2021 realizowane będzie WYŁĄCZNIE za pomocą wywiadów telefonicznych! Dlatego jeśli ktoś przyjdzie do Ciebie do domu i poda się za ankietera prowadzącego badanie kontrolne, jak najszybciej zakończ rozmowę i powiadom Policję o próbie oszustwa.

Pamiętaj też, że ankieterzy prowadzący badanie kontrolne będą dzwonić wyłącznie z numeru 22 828 88 88.

Jak zweryfikować rachmistrza

Jeśli masz wątpliwości co do uczciwości osoby, która zadzwoniła do Ciebie i przedstawiła się jako ankieter Urzędu Statystycznego, możesz to bez trudu sprawdzić. Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie https://spis.gov.pl/ lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Infolinia będzie działać w czasie trwania badania kontrolnego od poniedziałku do soboty w godzinach 10-14.

Nie będzie pytań o majątek czy konta bankowe

Podobnie jak podczas spisu powszechnego, w badaniu kontrolnym nie będzie żadnych pytań o stan majątkowy respondentów, posiadane nieruchomości, kosztowności i papiery wartościowe, dowód osobisty, dokumenty bankowe czy numery kont, karty i PIN. Zatem jeśli pojawiłyby się tego typu pytania, zakończ rozmowę jak najszybciej, bo najprawdopodobniej jest to próba wyłudzenia danych.

Gdzie szukać informacji?

Informacji w sprawach związanych z badaniem kontrolnym najlepiej szukać na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz za pośrednictwem infolinii spisowej (22 279 99 99). Warto też śledzić stronę internetową oraz media społecznościowe Urzędu Statystycznego w Warszawie:
https://warszawa.stat.gov.pl/
https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie/
https://twitter.com/Warszawa_STAT?lang=pl

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Andrzejewo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie otrzymała pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Andrzejewo uzyskała ponad 6 mln zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład”

W związku z ogłoszeniem realizacji Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych  w dniu 25 września 2021 r. w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja z udziałem posła Henryka Kowalczyka, posła Marka Zagórskiego, senatora Roberta Mamątowa,  oraz samorządowców powiatu ostrowskiego i ostrołęckiego. Na konferencji wręczone zostały symboliczne promesy z kwotą dofinansowania przeznaczoną na realizację wnioskowanych przez powiaty, miasta i gminy inwestycji.

W czasie konferencji Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera odebrała trzy promesy na realizację następujących zadań na terenie gminy Andrzejewo:

- „Odbudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Kuleszki – Nienałty” – wartość inwestycji 2 982 442 zł, w tym dofinasowanie  z Funduszu „Polski Ład” 2 832 442 zł. W miejscu projektowanej inwestycji w chwili obecnej znajduje się jednoprzęsłowy most nad rzeką Mały Brok. Jest on w złym stanie technicznym. W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowego mostu. Zakres prac przewiduje m.in. wykonanie robót ziemnych pod fundamenty, ustawienie pali fundamentowych, wykonanie płyty żelbetowej, wykonanie izolacji, chodników, odwodnienia, podbudowy na dojazdach, nawierzchni bitumicznej na dojazdach oraz na moście oraz elementów zabezpieczenia. Nowy most przyczyni się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Znikną również ograniczenia tonażowe dla pojazdów poruszających się po obecnym moście.

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo” – wartość inwestycji 1 918 800 zł, w tym dofinasowanie  z Funduszu „Polski Ład” 1 726 920 zł. Dzięki tej inwestycji zamontowane zostaną inteligentne lampy LED o mocy do 80W z wewnętrznym gniazdem, do którego można podłączyć sterownik.. Oświetleniem będzie sterowane urządzeniami obliczającymi godziny wschodów i zachodów słońca na podstawie pozycji geograficznej co bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości oświetlenia, szybkość reakcji w sytuacjach awaryjnych oraz na obniżenie kosztów. Inwestycja ta wpłynie na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego. Ważnym czynnikiem będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej co przełoży się na oszczędności w budżecie gminy.

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Andrzejewo” –  wartość inwestycji     1 654 000 zł, w tym dofinasowanie  z Funduszu „Polski Ład” 1 571 000 zł W ramach realizacji inwestycji planowana jest modernizacja dwóch odcinków dróg gminnych  tj. remont ulicy Wodnej w Andrzejewie oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo – Cechny. Obecnie obie te drogi są w złym stanie technicznym. Liczne spękania i nierówności utrudniają ruch pojazdów i stwarzają niebezpieczeństwo.

Ponadto w ramach tego samego programu powiat ostrowski otrzymał  dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego” w skład której wchodzi m.in. realizacja zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2607W Jasienica – Kowalówka- Stara Ruskołęka wraz z obiektem inżynierskim” leżąca na terenie gminy Andrzejewo.

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami