Zawody sportowo-pożarnicze Gminy Andrzejewo

W niedzielę 30 czerwca 2024 r. na boisku sportowym w Andrzejewie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiło 6 jednostek OSP Gminy Andrzejewo:  Andrzejewo,  Kowalówka, Stara Ruskołęka, Zaręby-Bolędy, Gołębie-Leśniewo oraz Zaręby-Warchoły. W zawodach gościnnie, poza konkursem udział wzięły dwie drużyny: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z jednostki Zaręby-Bolędy oraz Doświadczona - ,,OLD BOY” reprezentowana przez strażaków ze wszystkich jednostek znajdujących się na terenie gminy. W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, Sekretarz Gminy Ewa Staniaszko, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej st. bryg. Leszek Falbowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – Grzegorz Jasionowski oraz spora rzesza kibiców, którą zachęciła do przybycia piękna pogoda. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, której przewodził sędzia główny st. kpt. Łukasz Jary. Zawody rozpoczęto o godzinie 10:00 zbiórką wszystkich drużyn strażackich. Zespoły rywalizowały w dwóch konkurencjach. Pierwszą z nich była sztafeta pożarnicza z przeszkodami, w czasie której drużyna na wyznaczonej trasie pokonując liczne przeszkody, wykonywała różne zadania. Drugą konkurencją, były ćwiczenia bojowe. Strażacy mieli za zadanie jak najszybciej zbudować i podłączyć do motopompy linię ssawną, uruchomić motopompę, rozwinąć linię zasilającą do dwóch prądowników i przy ich pomocy obrócić tarczę, a także strącić cztery pachołki. W obu konkurencjach liczył się czas. Dodatkowo sędziowie dodawali punkty karne za niewykonanie którejś z czynności bądź wykonanie jej w sposób niewłaściwy; niezgodny z regulaminem zawodów. Suma punktów z obu konkurencji (po uwzględnieniu punktów karnych) wpływała na ostateczną klasyfikację drużyny.

Klasyfikacja generalna zawodów sportowo-pożarniczych:

 1. OSP Stara Ruskołęka – 121,09 pkt
 2. OSP Andrzejewo – 133,1 pkt
 3. OSP Gołębie-Leśniewo – 145, 34 pkt
 4. OSP Zaręby-Bolędy – 146,5 pkt
 5. OSP Zaręby- Warchoły– 158,65 pkt
 6. OSP Kowalówka – 159,3 pkt.

Po wyczerpujących zmaganiach strażaków swoje umiejętności w ćwiczeniach bojowych poza kwalifikacją punktową zaprezentowały drużyny: MDP Zaręby-Bolędy oraz „OLD BOY”. Rywalizacja strażaków przebiegła sprawnie, zgodnie z regulaminem oraz zasadami bhp. Na zakończenie zawodów głos zabrali zaproszeni goście, gratując jednostkom zaangażowania i bardzo dobrych wyników. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy a trzy pierwsze zostały odznaczone pucharami, które wręczyła Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera. Puchar oraz dyplom otrzymały również dwie drużyny gościnne. Pani Wójt podziękowała druhom za czynny udział w zawodach oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji powyższego wydarzenia.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

Więcej informacji w załączniku

 

OTWÓRZ

Trzeci nabór na stanowisko Ekodoradcy w Gminie Andrzejewo

Więcej informacji w załączniku

OTWÓRZ

Wójt Gminy Andrzejewo otrzymał absolutorium

W dniu 28 czerwca 2024r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyła się III sesja Rady Gminy Andrzejewo prowadzona przez Przewodniczącego Rady Krzysztofa Jasko. W Sesji udział wzięli sołtysi z gminy Andrzejewo, dyrektorzy gminnych Szkół Podstawowych, kierownik GOPS w Andrzejewie oraz Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo.

Sesja rozpoczęła się  debatą nad Raportem o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2023 oraz omówieniem wykonania budżetu gminy za rok 2023.

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 30.670.831,00 zł, w tym:

- dochody bieżące: zaplanowano w wysokości 16.790.444,00 zł;

- dochody majątkowe: zaplanowano w wysokości 13.880.387,00 zł;

Wydatki budżetowe w trakcie roku zwiększono o kwotę 2.347.230,09 zł. Plan wydatków  po zmianach wyniósł 37.162.922,09 zł i został zrealizowany w 95,70 % planu, tj. w kwocie 35.563.492,05 zł

Wydatki budżetowe w kwocie 34.815.692,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.983.609,84 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18.832.082,16 zł.

Wydatki budżetowe w trakcie roku zwiększono o kwotę 2.347.230,09 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 37.162.922,09 zł i został zrealizowany w 95,70 % planu, tj. w kwocie 35.563.492,05 zł

W ramach wydatków realizowane były przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, które objęły wszystkie sołectwa Gminy Andrzejewo. Plan wydatków wyniósł 559.472,39 zł, wykonano wydatki w ramach funduszu w wysokości 511.493,16 zł, tj. 91,42 % planu..

Wykonane wydatki ogółem były wyższe o 22,99 % w stosunku do roku 2022.

Rok 2023 zakończył się deficytem w wysokości 823.108,44 zł przy planowanym 4.144.861,00 zł. Dług gminy na koniec roku 2023 wyniósł 7.479.000,00 zł, w tym:

- kredyty i obligacje w wysokości 7.479.000,00 zł;

W roku 2023 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w wysokości 1.123.000,00 zł.

 

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Andrzejewo w 2023 roku należą:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeździecko-Jachy, koszt 188 167,86 zł. Dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego ,,Lokalne Centra Integracji’’  -  150 000,00 zł.

- Remont Sali gimnastycznej  w szkole podstawowej w Starej Ruskołęce, koszt 159 999,73 zł. Dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego ,,Mazowsze dla sportu’’ -  109 161,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany, koszt 294 618,95 zł, dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych  -  140 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany, koszt 294 618,95 zł, dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych  -  140 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 260102W w miejscowościach Stara Ruskołęka i Ruskołęka -  Parcele do drogi powiatowej 2604W, koszt 2 435 189,42 zł, Dofinansowanie  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 684 423,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruskołęka, koszt 2 216 365,77 zł, Dofinansowanie Polski Ład  - 2 100 174,98 zł,

- Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 260102W Stara Ruskołęka – Przeździecko Grzymki  w miejscowości Ruskołęka Parcele koszt 678 627,90 zł., Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 678 627,90zł,

- Budowa ulicy Winnej w Andrzejewie, koszt 151 124,26 zł., dofinansowanie z PROW  -74 354,00 zł,

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby Bolędy, koszt 411 091,82 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 350 000,00 zł,

- Zakup samochodu dla OSP Andrzejewo, koszt 1 156 200,00 zł, Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 150 000,00 zł, KSRG– 155 000,00 zł, WFOŚIGW – 475 000,00 zł, środki własne gminy 376 000,00 zł,

- Rozbudowa budynku szkoły w miejscowości Ołdaki Polonia, koszt 1 252 792,28 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 751 675,00 zł,

- Rozbudowa dróg na terenie gminy Andrzejewo (szutrówki Drogi zostały wykonane w sołectwach: Dąbrowa – 720m, Ruskołęka-Parcele , 3 odcinki – 1050m, 250m, 250m, Pieńki-Sobótki – 300m,  Andrzejewo-Kolonie - 500m, Załuski-Lipniewo – 200m, Olszewo-Cechny – 210m, cztery odcinki w miejscowości Andrzejewo-Kolonie -120m, 220m, 300m, 710m, 150m (łączna długość tych odcinków dróg wynosi 1400m), koszt 1 303 121,04 zł, dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego -772 889,00 zł,

- Remont budynku OSP Króle Duże, koszt 28 750,00 zł, dofinansowane  z Urzędu Marszałkowskiego „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” - 28 750,00 zł,

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, koszt 2 458 807,13 zł, dofinansowanie 2 063 684 zł,

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Królach Małych, koszt 663 835,36 zł, dofinansowanie 392 601,21 zł,

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo, koszt 2 029 233,60 zł, dofinansowanie 1 726 920 zł,

- Przekazanie dotacji do Powiatu Ostrowskiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Jasienica- Stara Ruskołęka”, koszt 12 993 907,48 zł, dotacja gminy 1 376 241,00 zł,

- Przekazanie dotacji do Powiatu Ostrowskiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przeździecko Lenarty – Przeździecko Grzymki” koszt 1 445 919,12 zł, dotacja gminy

512 571,00 zł,

- Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Starej Ruskołęce koszt 24 000 zł,

- Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Mianowie koszt 17 967,96 zł,

- Wykonanie ogrodzenia  placu gminnego w Andrzejewie, koszt 28 988,99 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego  „Mazowsze dla sołectw 2023” – 10 000 zł,

- Wykonanie ogrodzenia  placu gminnego w Kuleszki Nienałty, koszt 22 394,36 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego  „Mazowsze dla sołectw 2023” – 10 000 zł,

- Wykonanie ogrodzenia  placu gminnego w Przeździecko Grzymki, koszt 23 071,50 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego  „Mazowsze dla sołectw 2023” – 10 000 zł,

- Wykonanie altany w miejscowości Żelazy-Brokowo – koszt altany 23 000,00 zł, dofinansowanie z ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022’’ w kwocie 10 000 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 26112W w miejscowościach Przeździecko Lenarty – Ołdaki Polonia (355m), koszt 633 849,75 zł, dofinansowanie  z Zarządu Województwa Mazowieckiego– 380 309,85 zł.

 

W dziale Oświata i wychowanie podsumowano liczbę nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, oddziałów/ klas, uczniów z poszczególnych szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy za rok 2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację wszystkich zadań w 2023 roku otrzymał budżet w wysokości 2 729 098,31 zł:

 1. Zasiłek stały – 68 226,82 zł,
 2. Zasiłek stały – składki zdrowotne do w/w świadczenia – 5 632,66 zł,
 3. Zasiłek okresowy – 9 312,00 zł,
 4. Zasiłek celowe i specjalny zasiłki celowe – 9 400,00 zł,
 5. Pomoc w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 99 107,70 zł. (natomiast świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności – 8 800,00 zł – łącznie z Programu „Posiłek w szkole i w domu” zrealizowano kwotę 107 907,70 zł. (Umowa z Wojewodą Mazowieckim o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023),
 6. Pomoc w formie usług opiekuńczych – 4 377,60 zł,

7 Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 122 467,34 zł,

 1. Realizacja Ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 2. Realizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Pani Wójt poruszyła istotny dla Gminy temat demografii, nakreślając zebranym strukturę ludności na terenie gminy Andrzejewo w latach 2020 – 2023,

 1. Realizacja zadania w sprawie udzielania pomocy w formie stypendiów szkolnych dla uczniów z terenu Gminy Andrzejewo – 57 441,00 zł.,
 2. Współpraca z CARITAS Diecezji Łomżyńskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020,
 3. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej – pokrywanie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej na kwotę ponad 11 189,00 zł. oraz współpraca na różnych płaszczyznach (na podstawie porozumienia w sprawie zasad ponoszenia wydatków przez Gminę Andrzejewo w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej),
 4. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej – pokrywanie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej na kwotę ponad 12 872,92 zł.14. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży (porozumienie pomiędzy Gminą Andrzejewo a Miastem Łomża w sprawie „Powierzenia Miastu Łomża zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającej na kierowaniu mieszkańców Gminy Andrzejewo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży”,
 5. Pomoc w formie pracy socjalnej,
 6. Świadczenia wychowawcze – program „Rodzina 500+” – 1 710 128,00 zł.,
 7. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 328 102,12 zł.
 8. Współpracując z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w 2023 roku podpisano dwie umowy na realizację Programów:
 9. a) Opieka Wytchnieniowa– 67 207,18 zł w 100% finansowane z budżetu państwa
 10. b) Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej– 92 138,30 zł w 100% finansowane z budżetu państwa

 

W trakcie sesji radni podjęli uchwały w sprawach:   

 - udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Andrzejewo;

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok;

- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo;

- zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

- zmian w budżecie gminy na rok 2024;

- zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

- zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Promocji Gminy;

- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na 2024 rok

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Andrzejewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

- wystąpienia do Wójta Gminy Andrzejewo z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami;

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza w miejscowości Andrzejewo

- zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2024 – 2036.                        

W dalszej części obrad Rada Gminy Andrzejewo udzieliła wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok Wójtowi Gminy Pani Beacie Ponichtera. Radni na czele z przewodniczącym Rady oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych wręczyli Pani Wójt kwiaty.

Podziękowania złożono również Panu Ryszardowi Skłodowskiemu za pełnioną funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Andrzejewo (1994r - 2014r), członka Rady (2014-2018) wiceprzewodniczącego Rady (2018-2024).

Ważnym punktem sesji było pożegnanie sekretarza Gminy Andrzejewo Pana Roberta Rosiaka w związku z objęciem nowego stanowiska – wicestarosty zambrowskiego. Nowym Sekretarzem Gminy została Pani Ewa Staniaszko, którą oficjalnie powitano na sesji.

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Szkołach Podstawowych Gminy Andrzejewo

W dniu 20 czerwca 2024 roku w oddziale przedszkolnym w Andrzejewie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Pożegnano 6 latków, którzy od września br. staną się uczniami klasy pierwszej Szkoły Podstawowej. Występy artystyczne w wykonaniu  dzieci dostarczyły wielu wzruszeń i emocji rodzicom oraz zaproszonym gościom. Następnego dnia tj. 21 czerwca 2024 roku zakończono rok szkolny we wszystkich szkołach podstawowych z terenu naszej gminy. Jak co roku uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w kościele parafialnym w Andrzejewie, w której uczestniczyli uczniowie, rodzice oraz kadra pedagogiczna. Był to szczególny dzień dla uczniów klas ósmych, którzy mury szkół opuścili bezpowrotnie stając się ich absolwentami. W każdej ze szkół po przemówieniach i występach artystycznych, podsumowano mijający rok szkolny oraz wręczono uczniom nagrody, dyplomy i statuetki za szczególne osiągnięcia zarówno w nauce jak i sporcie, czytelnictwie czy poszczególnych konkursach. Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera wyróżniła następujących uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce w mijającym roku szkolnym:

- Kamila Świerżewska – uczennica Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce,

- Rafał Kalinowski –uczeń Szkoły Podstawowej Ołdakach Polonii,

- Patrycja Leszczyńska – uczennica Szkoły Podstawowej w Andrzejewie,

- Julian Moczydłowski – uczeń Szkoły Podstawowej w Andrzejewie,

- Aleksander Sutkowski – uczeń Szkoły Podstawowej w Andrzejewie.

 

Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w szachach

W rozegranych 8 czerwca w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo Mistrzostwach Gminy Szkół Podstawowych w szachach uczestniczyło 22 uczniów, którzy grali systemem szwajcarskim 6 rund. W kat. chłopców pierwsze miejsce zajął Adrian Zaremba - 5pkt, drugi był Michał Ogonowski - 5 pkt, a trzeci  Marcin Godlewski 4,5 pkt - wszyscy Szkoła Podstawowa w Andrzejewie.  W kat. dziewcząt pierwsza była Aleksandra Duda 4pkt - SP Stara Ruskołęka, druga Maja Szymańska 3,5 pkt - SP Andrzejewo, a trzecia Wiktoria Gralik 3pkt - SP Stara Ruskołęka. Zwycięzcy otrzymali z rąk Pani Wójt Beaty Ponichtery puchary, a pozostali uczestnicy pamiątkowe medale. Pani Wójt podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w turnieju i duże umiejętności,  pani Elżbiecie Rostkowskiej za pomoc w przeprowadzeniu turnieju i Arkadiuszowi Przeździeckiemu za przygotowanie młodzieży i sędziowanie.

IV Wyścig Rowerowy im. błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W dniu 09.06.2024r. w Andrzejewie odbył się IV Wyścig Rowerowy im. błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Organizatorem wydarzenia była Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo oraz Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne SPORTEAM z Zambrowa.

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wydarzenie objęte Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Przed rozpoczęciem wyścigu wszyscy zebrali się przed pomnikiem bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie, gdzie odmówiono modlitwę. Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera wraz z ks. proboszczem Jerzym Kruszewskim, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ołdakach-Polonii Agnieszką Choromańską oraz najmłodszymi uczestnikami wyścigu złożyli znicze pod pomnikiem błogosławionego. Następnie Wójt Gminy ogłosiła otwarcie zawodów oraz życzyła wszystkim uczestnikom powodzenia w bezpiecznym współzawodnictwie.

Wyścig rozpoczął się o godzinie 13:30. Obejmował on kategorie:

 • Oddziały przedszkole:

-  3-4 latki – 200 m

- 5-6 latki – 400 m

 • Uczniowie Szkół Podstawowych

- Rocznik 2015-2016 – 1,6 km

- Rocznik 2013 - 2014 – 2,4 km

- Rocznik 2011 - 2012 -  3,2 km

- Rocznik 2009 - 2010 – 4,8 km

Wyścig dla dzieci i uczniów odbył się na trasie pętli ograniczonej ulicami Krzyckiego –  Kościelna – Rynek – Pułtuska -  Krzyckiego o długości 800 m. przy zamkniętym ruchu drogowym

 • Szkoły ponadpodstawowe oraz dorośli ( kobiety, mężczyźni )

- Szkoły ponadpodstawowe -10,7km

- Kobiety –10,7 km

- Mężczyźni – 21,4 km ( rowery inne niż szosowe)

- Mężczyźni – 32,1 km ( rowery szosowe )

Wyścig dla uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych odbył się na pętli ograniczonej ulicami i miejscowościami: Krzyckiego –Kościelna – Andrzejewo-Zarzecze – Pieńki-Żaki – Pieńki Wielkie – Pieńki-Sobótki – Jabłonowo-Klacze – Kościelna –Krzyckiego o długości 10,7 km.

W tegorocznym wyścigu wzięło udział łącznie 89 rowerzystów z każdej kategorii wiekowej. Były to osoby zajmujące się kolarstwem zawodowo jak i osoby uprawiające ten sport amatorsko.  Do Andrzejewa zjechali kolarze z gminy Andrzejewo, Zambrowa, Szumowa, Ostrołęki, Klubu Sportowego Kulesze Kościelne oraz z innych miejscowości. Wyścigi w każdej kategorii przyniosły wiele emocji zarówno uczestnikom jak i zgromadzonym kibicom. Głównym celem wyścigu była popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej, a także propagowanie  zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji; integracja społeczności lokalnej.

 

Oddziały przedszkolne 3 i 4 lata – 8 osób wzięło udział

- Dawid Rafalik

- Nikola Pszczołowska

- Kajetan Przychodzeń

- Magdalena Kempista

- Oliwia Ołtarzewska

- Szymon Kotomski

- Agata Raczyńska

- Amadeusz Bielawa

Oddziały przedszkolne 5 i 6 lata – 10 osób wzięło udział

- Jan Raciński

- Oliwier Rafalik

- Oliwia Pszczołowska

- Klara Gierałtowska

- Michalina Malinowska

- Antoni Dąbrowski

- Aleksandra Pruszkowska

- Mikołaj Rydel

-Jan Iwanowski

-Oliwia Gołębiewska

W kategoriach uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorosłych wyścigi wyłoniły zwycięzców w osobach:

Kategoria: uczniowie / rocznik 2015-2016 / - 16 osób wzięło udział

I miejsce – Miłosz Żochowski

II miejsce – Antoni Klewinowski

III miejsce – Antoni Bogucki

Kategoria: uczniowie / rocznik 2013-2014 – 11 osób udział wzięło

I miejsce – Oskar Żochowski

II miejsce – Krystian Pruszkowski

III miejsce – Antoni Ossowski

 

 

Kategoria: uczniowie / rocznik 2011-2012 / – 5 osób wzięło udział

I miejsce – Patryk Strzymiński

II miejsce – Konstanty Bogucki

III miejsce – Mikołaj Ossowski

Kategoria: uczniowie / rocznik 2009-2010/ - 6 osób wzięło udział

I miejsce – Oskar Choiński

II miejsce – Lidia Kalinowska

III miejsce – Antoni Grodzki

Kategoria: Szkoły Ponadpodstawowe – 3 osoby wzięło udział

I miejsce – Alex Giers

II miejsce – Gabriel Łaszczych

III miejsce – Jakub Krakówka

Kategoria: kobiety – 3 osoby wzięło udział

I miejsce – Teresa Kempisty

II miejsce – Natalia Skłodowska

III miejsce – Aleksandra Świerżyńska

Kategoria: mężczyźni /rowery szosowe rocznik 1985 i młodsi/ - 8 osób wzięło udział

I miejsce – Damian Strzała

II miejsce – Tomasz Jarkowski

III miejsce – Szymon Kobes

Kategoria: mężczyźni / rowery szosowe rocznik 1984-1965/ - 8 osób wzięło udział

I miejsce – Arkadiusz Baczewski

II miejsce – Janusz Wróbel

III miejsce – Sebastian Dmochowski

Kategoria: mężczyźni / rowery szosowe rocznik 1964 i starsi/ - 6 osoby wzięło udział

I miejsce – Jerzy Łętowski

II miejsce – Kazimierz Czarkowski

III Miejsce – Leszek Skonieczny

Kategoria: mężczyźni / rowery inne niż szosowe / - 5 osób wzięło udział

I miejsce – Dariusz Czarkowski

II miejsce – Kamil Dąbrowski

III miejsce – Piotr Raciński

Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera wyróżniła dwóch najlepszych zawodników z terenu gminy Andrzejewo w kategoriach: szkoły ponadpodstawowe oraz dorośli ( kobiety, mężczyźni). Byli to: Piotr Raciński oraz Mariusz Kotomski.

Wszyscy uczestnicy wyścigu otrzymali medale za uczestnictwo w wydarzeniu. Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymali puchary nagradzające: I, II, III miejsce. W kategoriach dzieci wieku przedszkolnego, wszystkie dzieci były zwycięzcami i za udział otrzymały medale.

Organizatorzy wyścigu składają podziękowania Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej oraz OSP Andrzejewo i Zaręby Bolędy za zabezpieczenie trasy wyścigów oraz za doskonałą współpracę przy organizacji w trakcie wyścigu rowerowego. Opieka medyczna zapewniona była przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,MEDITRANS OSTROŁĘKA”.                                                                                                                                                               Dziękujemy działaczom Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego SPORTEAM na czele z Eugeniuszem Borowskim, Krzysztofem Borucem i Tadeuszem Lipińskim oraz wolontariuszom Zambrowa za zorganizowanie na bardzo wysokim poziomie wyścigu.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz dziękuje

Międzynarodowy Dzień Dziecka i Rodziny w Gminie Andrzejewo

15 maja co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny, zaś 1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka. W ostatnich dniach wszystkie Szkoły Podstawowe Gminy Andrzejewo czciły te jakże ważne święta, sprawiając wiele przyjemności uczestnikom tych wydarzeń. Te dni dla najmłodszych różniły się od zwykłego dnia w szkolnej ławce. W Szkole Podstawowej w Andrzejewie, Ołdakach – Polonii i Starej Ruskołęce dzieci z młodszych klas uczestniczyły w grach i zabawach ze swoimi wychowawcami, zaś starsze klasy wzięły udział w grach zespołowych. Główną atrakcją dla wszystkich dzieci były m.in. dmuchane place zabaw i zjeżdżalnie, maskotka - duży miś, animacje. Nie zabrakło również słodkości, które umiliły ten wyjątkowy dzień. Był też czas na rywalizacje sportowe i zajęcia integrujące całą społeczność szkolną oraz rodziców z ich pociechami. W każdej ze szkół obchody Dnia Dziecka oraz Dnia Rodziny były czasem bardzo wyjątkowym oraz pełnym radości.

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami