Zakończono odbudowę drogi powiatowej w miejscowości Ołdaki-Polonia gmina Andrzejewo.

 

IMG 20191030 103748Nastąpił odbiór prac związanych z odbudową drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia gmina Andrzejewo na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km. W pracach komisji brali przedstawiciele inwestora Powiatu Ostrowskiego na czele ze Starostą Ostrowskim Panem Zbigniewem Chrupkiem, przedstawiciele Gminy Andrzejewo z Wójtem Gminy Panią Beatą Ponichtera oraz przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka. W ramach odbudowy wykonano nową nawierzchnię i odwodnienie drogi, elementy bezpieczeństwa ruchu oraz wprowadzono stałą organizacji ruchu. Całkowity koszt modernizacji tego odcinka wyniósł 2 670 686,58 zł. Powiat Ostrowski i Gmina Andrzejewo sfinansują odbudowę po 343 500,00 zł, zaś ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk pokryte będą brakujące środki (około 80% wartości odbudowy).

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

oczyszczGmina Andrzejewo ogłasza nabór na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu  "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Zgłoszenia można dokonać do dnia 28.10.2019 r. w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy w Andrzejewie.

Wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące kryteria:

1. są rolnikami,

2. rodzina liczy co najmniej 5 osób,

3. zadeklarują wniesienie wkładu własnego.

Szczegóły tel. 86 271 70 03 wew. 46

Zakończenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany.

IMG 20191021 095040Dnia 15 października 2019 r. zakończyła się realizacja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany od km 0+000 do km 0+230. Wykonawcą robót, w wyniku przeprowadzonego przetargu był P. W. WIKRUSZ Miedzna reprezentowany przez Pana Adama Witkowskiego. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wyniósł 243 987,97 zł brutto. Na daną inwestycję gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie w ramach dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 120 000 zł. Przebudowa drogi objęła: montaż przepustów, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem naturalnym, wykonanie zjazdów bitumicznych i z kruszywa łamanego oraz obruk wlotów i wylotów, wykonanie oznakowania pionowego. Prace zostały wykonane w sprzyjających warunkach, gdzie w czasie wykonywania robót nie wystąpiły żadne czynniki utrudniające realizację zadania.

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Andrzejewo

Dnia 15 października 2019 r. w Gminie Andrzejewo był obchodzony uroczysty Dzień Edukacji Narodowej. Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym w Andrzejewie, gdzie podczas kazania została poruszona kwestia istotnej roli autorytetu. Nauczyciel powinien być wzorcem wychowawczym, a zarazem mistrzem w swoim zawodzie. Następnie, wydarzenie było kontynuowane w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach-Bolędach. W tym miejscu, wszystkich gości przywitała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach-Polonii pani Agnieszka Choromańska. Głos zabrała również Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, gdzie podkreśliła jak ważną rolę dla Gminy Andrzejewo odgrywa rozwój edukacji. W trakcie przemówienia zostały złożone najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje wraz z corocznym uroczystym wręczeniem nagród Wójta Gminy Andrzejewo dla wyróżnionych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody otrzymali:

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Andrzejewie:

Joanna Gwardiak,

Katarzyna Sutkowska,

Iwona Majewska,

Jolanta Zalewska,

Ewa Warszawin,

Bożena Kotomska.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ołdakach-Polonii:

Janina Gosk,

Danuta Rostkowska,

Damian Jasko.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce:

Wioletta Ogrodnik,

Ewa Zielonka,

Renata Bojanowska.

Ponadto, pani Wójt przekazała podziękowania za poświęcony czas oraz otrzymane wsparcie podczas obchodów 80. rocznicy bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Nie zabrakłowyrazów wdzięczności za efekty działań jakimi są lekcje współczesnego patriotyzmu, wrażliwości społecznej oraz szacunku do historii naszego kraju i pamięci o jej bohaterach nie tylko podczas obchodów rocznicowych, ale także przez cały rok.

Podziękowania otrzymali:

-Wojciech Strzeszewski,

-Agnieszka Przychodzeń,

-Iwona Majewska,

-Barbara Nagórka,

-Ewa Warszawin,

-Damian Jasko,

-Szkoła Podstawowa w Ołdakach-Polonii,

-Szkoła Podstawowa w Andrzejewie,

-Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce.

Podczas wydarzenia zostały wręczone kwiaty pod postacią przepięknych róż dla wszystkich nauczycieli, nauczycieli emerytowanych, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców.

W uroczystości brali udział wszyscy nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, w Ołdakach-Polonii oraz w Starej Ruskołęce, nauczyciele emerytowani, przedstawiciele administracji i obsługi, rodzice, goście, Wójt Gminy Beata Ponichtera, ks. proboszcz Jerzy Kruszewski oraz wikariusze, Sekretarz Gminy Robert Rosiak, Skarbnik Gminy Ewa Godlewska oraz pracownicy obsługi szkół Ewa Staniaszko i Urszula Kosowska.

Informacja o wyłączeniach prądu

pge1

Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Andrzejewo

 DSC1936W dniu 8.10.2019 r w Gminie Andrzejewo odbyła się uroczystość Złotych i Diamentowych Godów wraz z wręczeniem medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz statuetek dla par z 60-letnim stażem. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Św. odprawioną przez ks. proboszcza Jerzego Kruszewskiego w kościele parafialnym św. Bartłomieja w Andrzejewie. Podczas nabożeństwa wszyscy jubilaci z długim stażem odnowili przysięgę małżeńską, dzięki której na nowo będą mogli doświadczyć łaski, którą otrzymali w dniu ślubu. Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, gdzie pani Wójt Beata Ponichtera zabrała głos i przywitała wszystkich jubilatów oraz gości uczestniczących w jubileuszu: ks. proboszcza Jerzego Kruszewskiego, Sekretarza Gminy Roberta Rosiaka, Skarbnika Gminy Ewę Godlewską oraz Kierownika USC Grażynę Baranowską. Ponadto, pani Wójt złożyła gratulacje i skierowała słowa życzeń i uznania dla par, a także podziękowała za godne i długie pożycie małżeńskie. Najważniejszą częścią w świętowaniu długiego pożycia małżeńskiego było wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla par z 50-letnim stażem nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz przekazanie statuetek dla par z 60-letnim stażem ufundowanych przez Wójta Gminy Andrzejewo. W tym roku medalami za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

1. Irena i Antoni Zaręba, Zaręby-Warchoły;

2. Teresa i Tadeusz Michalik Andrzejewo, ul. Winna;

3. Alina i Eugeniusz Kocińscy Andrzejewo , ul. Warszawska;

4. Janina i Henryk Rudzińscy, Ruskołęka-Parcele;

5. Krystyna i Andrzej Marian Wilanowscy, Kowalówka;

6. Ewa i Zygmunt Różyccy, Pieńki-Sobótki;

7. Jadwiga i Jan Pskiet, Dąbrowa.

Zaś pamiątkowe statuetki dla par z 60-letnim stażem otrzymali Państwo:

1. Jadwiga i Marian Tymińscy, Pieńki Wielkie;

2. Teresa i Jerzy Krysztosiak, Mianowo;

3. Irena i Tadeusz Jabłonowscy, Olszewo-Cechny;

4. Feliksa i Roman Rafalik, Stara Ruskołęka.

Fundusz Dróg Samorządowych - dofinansowanie dla Gminy Andrzejewo

Resized 20190923 122710W dniu 23 września 2019 r. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Wójt Gminy Beata Ponichtera otrzymała dofinansowanie dla Gminy Andrzejewo w kwocie 385 409,00 zł pochodzące z rządowego programu - Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinasowanie przekazał Minister Środowiska Henryk Kowalczyk w obecności Wicewojewody Sylwestra Dąbrowskiego, posła Arkadiusza Czartoryskiego oraz Dyrektora Delegatury Marcina Grabowskiego. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przebudowę drogi gminnej nr 260106W od km 0+000 do km 0+508,4 w miejscowości Ruskołęka Parcele. Obecny, istniejący przekrój drogowy o szerokości nawierzchni szutrowej od 4,00 – 5,00 m z obustronnymi poboczami o nieregularnej szerokości zostanie przebudowany, gdzie zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa do szerokości nawierzchni wynoszącej 5,00 m z obustronnymi poboczami szerokości po 0,75 m i rowami odwodnieniowymi. Zostało ogłoszone już postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na koniec lipca 2020 r. Przy szacowanej całkowitej kwocie realizacji inwestycji, która wynosi 550 585,18 zł dofinasowanie udzielone z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie około 70%.

Informacja Wójta Gminy

folia

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami