Informacja Wójta Gminy

Bez tytułu

GAZ-SYSTEM przekazał środki finansowe na zakup sprzętu IT do zdalnej nauki gminie Andrzejewo

GAZ-SYSTEM DLA EDUKACJI plakat 2Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w maju 2020 r. podjął decyzję o włączeniu się w charytatywną pomoc w walce z pandemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 poprzez przekazanie znaczących środków finansowych dla placówek edukacyjnych, tj. szkół. Dzięki uruchomionemu w maju przez spółkę programowi pod nazwą „GAZ-SYSTEM dla edukacji” samorządy będą miały możliwość zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego (laptopy, tablety, słuchawki oraz routery z mobilnym Internetem) na czas trwania zdalnej nauki dla najbardziej potrzebujących uczniów w gminach.

GAZ-SYSTEM wspiera placówki szkolne w wielu obszarach. W ciągu ostatnich 3 lat spółka przeprowadziła ponad 200 warsztatów edukacyjnych, podczas których prezentowane były w formie eksperymentów naukowych właściwości gazu ziemnego oraz korzyści stosowania tego surowca w produkcji energii i ciepła. Dodatkowo, każdego roku spółka kieruje też wsparcie do najmłodszych przekazując im wyprawki szkolne na rozpoczęcie roku szkolnego.

W gminie Andrzejewo niełatwa sytuacja wiążąca się z zamknięciem placówek oświatowych na dłuższy czas narzuciła innowacyjne standardy funkcjonowania szkół i organizowania zajęć edukacyjnych w formie nauki zdalnej. Taka forma wymaga dysponowania sprzętem komputerowym oraz dostępu do Internetu, a nie każda rodzina jest w stanie zainwestować w niezbędne wyposażenie.

W ramach programu pomocowego „GAZ-SYSTEM dla edukacji” wpływającego istotnie na trudną naukę uczniów w czasach pandemii spółka przekazała kwotę wynoszącą 750 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla placówek edukacyjnych. Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” zostanie uskuteczniany na terenie województw, w których Operator Gazociągów Przesyłowych posiada sieci przesyłowe, bądź realizuje projekty inwestycyjne infrastrukturalne. Wsparcie dotarło do 25 gmin, w tym do gminy Andrzejewo. Otrzymane środki finansowe pozwolą na zakup laptopów oraz zestawów słuchawkowych i myszy komputerowych do trzech szkół gminy Andrzejewo, tj. Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce, w Ołdakach-Polonii oraz w Andrzejewie.

Ponadto, program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” wpisuje się w rządowy program zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu uczniów oraz został objęty honorowym patronatem Ministrów Edukacji Narodowej, Klimatu, Cyfryzacji, a także Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Po zakończeniu pandemii koronawirusa placówki szkolne będą mogły wykorzystywać otrzymany sprzęt podczas zajęć lekcyjnych.

Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera składa podziękowanie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. za przekazane środki finansowe, które pozwolą uczniom szkół podstawowych z terenu gminy Andrzejewo w tych trudnych czasach uczyć się na właściwym poziomie i zdobywać wiedzę.

XV Sesja Rady Gminy Andrzejewo

IMG 20200520 113621Dnia 20 maja 2020 r. o godz. 11:00 odbyło się posiedzenie XV Sesji Rady Gminy Andrzejewo. Otwarcia zebrania dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Justyna Kazimierczuk. W obradach uczestniczyło 14 radnych, a także Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera, Skarbnik Gminy Pani Ewa Godlewska, Sekretarz Gminy Pan Robert Rosiak oraz Kierownik GOPS-u Pan Robert Kaniecki.

Sesja odbyła się w niecodzienny sposób, gdyż bez uczestnictwa zaproszonych gości oraz z zachowaniem szczególnych zasad obowiązujących w czasie pandemii COVID-19.Zostało zagwarantowane bezpieczeństwo osób. Obecni posiadali maseczki ochronne, rękawiczki, a także mogli skorzystać z płynów do dezynfekcji powierzchni i rąk. Zachowane zostały również odpowiednie odległości pomiędzy osobami uczestniczącymi w posiedzeniu.

Na początku sesji zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w którym zostały określone sprawy związane z pandemią, wszelkimi inwestycjami, budżetem, oświatą, gospodarką wodno-ściekową itd. Następnie jednogłośnie podjęto trzy uchwały: w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Andrzejewo na lata 2020-2032, w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 oraz w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Andrzejewo za 2019 rok.


Zmiana budżetu polegała na zwiększeniu planu dochodów oraz wydatków o kwotę wynoszącą 549 563,00 zł. Po zmianach planu dochodów gminy na 2020 r. wynosi 20 894 242,13 zł zaś wydatków 20 348 366,08. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan dochodów o środki pochodzące z pomocy finansowej w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2020” na wykonanie prac remontowych strażnicy OSP Przeździecko-Jachy. W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów o darowiznę przeznaczoną na zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki w czasie pandemii CODID-19. W dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację Programu „Opieka75+”. Zwiększono również środki finansowe na inwestycje drogowe dzięki czemu w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na modernizację dróg gminnych w miejscowościach Andrzejewo, Andrzejewo - Kolonie, Jabłonowo – Klacze, Nowa Ruskołęka, Jasienica – Parcele i Załuski Lipniewo.

 

Tydzień wykładów prawniczych on-line

 

98309131 925938604553694 8917708345498927104 oFundacja Togatus Pro Bono realizuje na terenie powiatu ostrowskiego nieodpłatną pomoc prawną wraz z edukacją prawną. W związku z sytuacją epidemiologiczną, edukacja prawna w formie wykładów/szkoleń będzie się zdalnie na platformie facebooka Fundacji.
Zachęcamy do bezpłatnych zapisów na wydarzenia dotyczące poszczególnych wykładów/szkoleń, podczas których możecie Państwo zadawać pytania prawnikowi.

TUTAJ znajdują się infromacje dotyczące tych wydarzeń.

 

 

 

Terminy i tematy wykładów
Sprawa rozwodowa
21.05.2020 godz. 18:00
https://www.facebook.com/events/671249380333338/
Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej
22.05.2020 godz. 18.00
https://www.facebook.com/events/247855909630416/
Na podstawie i w granicach prawa
25.05.2020 godz. 17.00
https://www.facebook.com/events/580932972556291/
Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem
26.05.2020 godz. 17:00
https://www.facebook.com/events/247460249938546/
Sprawy alimentacyjne
27.05.2020 godz. 18:00
https://www.facebook.com/events/279748386735263/
Upadłość konsumencka
28.05.2020 godz. 18.00
https://www.facebook.com/events/2732520706978633/

 

Msza Św. w intencji strażaków

 

IMG 20200510 130952Międzynarodowy Dzień Strażaka to święto, które jest obchodzone 4 maja w dniu wspomnienia Świętego Floriana, patrona strażaków. Z tej okazji w niedzielę 10 maja 2020 roku w kościele św. Bartłomieja w Andrzejewie została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin. W tym roku w związku z panującą pandemią koronawirusa w naszej gminie oraz w całym kraju obchody Dnia Strażaka wyglądały inaczej, niż zwykle i odbyły się w ograniczonym zakresie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Podczas Mszy Św. celebrowanej przez ks. proboszcza dr Jerzego Kruszewskiego zostało wygłoszone kazanie, w którym podkreślono szczególną rolę, jaką pełnią strażacy w obecnych czasach często niosąc pomoc poszkodowanym z narażeniem własnego życia. Ponadto, w nabożeństwie nie zabrakło adoracji patrona strażaków św. Floriana.

W uroczystej Mszy Św. uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Andrzejewo: Gołębie-Leśniewo, Przeździecko-Jachy, Kowalówka, Króle Duże, Stara-Ruskołęka, Andrzejewo, Zaręby-Bolędy i Zaręby-Warchoły. Nie zabrakło również druhn oraz druhów z gminy Szumowo oraz gminy Zambrów, tj. z Paproci Dużej, Łętownicy oraz Przeździecko-Mroczki. W nabożeństwie oprócz strażaków uczestniczyli również: Wójt Gminy Beata Ponichtera, Sekretarz Gminy Robert Rosiak oraz Zarząd Gminny OSP RP w Andrzejewie.

Przypomnijmy, że w dniu 4 maja 2020 r. Wójt Gminy Beata Ponichtera złożyła strażakom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz spełnienia planów i powodzenia w życiu osobistym oraz zawodowym. Życzyła by wszystkie akcje ratowniczo-gaśnicze kończyły się szczęśliwym powrotem do domu, a społeczne uznanie towarzyszyło w codziennej działalności oraz by Św. Florian otaczał strażaków swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności.

Więcej zdjęć TUTAJ.

 

Zakończono prace remontowe pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Ołdakach-Polonii

 

IMG 20200430 122145W dniu 30 kwietnia 2020 r. nastąpił odbiór końcowy zakończonych prac remontowych pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Ołdakach-Polonii. Zleceniodawcą robót była gmina Andrzejewo, zaś wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Marcin Jarząbek, Przeździecko Drogoszewo.

W ramach zamówienia i wykonanych robót została wykonana naprawa konstrukcji podłogi, położono panele podłogowe 8 mm, AC4 pow. około 25 m2, oczyszczono oraz załatano miejscowe ubytki tynku na ścianach i sufitach, szpachlowano, gruntowano i pomalowano ściany i sufit, zdemontowano stare i zamontowano nowe drzwi wejściowe, a także wykonano ścianę, na której uczniowie będą mogli rysować mazakami, bądź kredą. Jest to ściana pomalowana specjalną farbą tablicową. Całkowity koszt związany z realizacją inwestycji wyniósł 9 000 zł.

Wykonana inwestycja przyczyniła się do poprawy wyglądu pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Ołdakach-Polonii.

Więcej zdjęć TUTAJ.

 

Międzynarodowy Dzień Strażaka - Życzenia

Dzień Strażaka

Otwarcie Biblioteki Publicznej w Gminie Andrzejewo

IMG 20200504 091032W dniu 4 maja 2020 r. została otwarta Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo. Przy podjętej decyzji została wzięta pod uwagę liczba użytkowników oraz warunki lokalowe, w tym wielkość pomieszczenia, w którym będą przebywać czytelnicy. Biblioteka została przygotowana do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii. Pani Elżbieta Rostkowska Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo w porozumieniu z Wójtem Gminy Andrzejewo Panią Beatą Ponichtera opracowała nowe zasady korzystania z biblioteki zgodnie wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz z rekomendacjami Biblioteki Narodowej.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

1. Czytelnik przebywając w bibliotece ma obowiązek noszenia rękawiczek oraz zasłonięcia nosa i ust (maseczka, chustka, przyłbica itp.).
2. Wydzielona jest strefa ograniczeń oraz stanowisko obsługi Czytelnika zgodnie z wymogami epidemiologicznymi.
3. Na terenie Biblioteki mogą przebywać tylko 3 osoby, nie więcej.
4. Czytelnia zostaje zamknięta do dyspozycji czytelników.
5. Zwrócone książki zostaną poddane 14 dniowej kwarantannie! Po tym czasie zostaną włączone do księgozbioru.
6. Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony! Książki podaje bibliotekarz!
 
Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek – Piątek: 7:30-17:00
Sobota: 8:00-14:00
 
Telefon: 661 602 030
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i liczymy na Wasze zrozumienie. Apelujemy do wszystkich o przestrzeganie zasad.

Więcej zdjęć TUTAJ.

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami