Piknik Ekologiczny w Andrzejewie

się III Wyścig Rowerowy im. błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie

4 czerwca 2023r. odbędzie się III Wyścig Rowerowy im. błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie.

START: GODZ. 13:30 - Boisko sportowe ul. A. Krzyckiego (zapisy do godz.13:00)

Wyścig odbędzie się dla poszczególnych kategorii:

 • dzieci do 4 r.ż. - 200m                 
 • dzieci 5-6 lat - 400m           

Kategoria dziewczęta i chłopcy:

 • uczniowie / rocznik 2014 – 2015 / - 2 okrążenia ( 1,6 km )
 • uczniowie / rocznik 2012 – 2013 / -3 okrążenia (2,4 km )
 • uczniowie / rocznik 2010 – 2011 / -4 okrążenia ( 3,2 km )
 • uczniowie / rocznik 2008 – 2009 /- 6 okrążeń ( 4,2 km )
 • szkoły ponadpodstawowe (dziewczynki/chłopcy) –1 okrążenie ( 10,7 km )
 • kobiety – 1 okrążenie (10,7 km )
 • mężczyźni / rowery inne niż szosowe/ - 2 okrążenia ( 21,4 km )
 • mężczyźni / rowery szosowe/ - 3 okrążenia ( 32,1 km )

Regulamin wyścigu

Przebudowa ul. Winnej w Andrzejewie.

W maju 2023 r. zakończono prace przy przebudowie ul. Winnej w Andrzejewie. Inwestycja poległa na wykonaniu nowej  nawierzchni drogi z kostki betonowej grubości 8 cm na długości około 101 m. Zbudowano również zajazdy indywidualne również z kostki betonowej o grubości 8 cm. Wykonawcą przebudowy była Firma Transportowo- Usługowa Mirosław Przesmycki Małkinia. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 151 124,26 zł. Gmina Andrzejewo uzyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 74 354,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc na realizację ww. inwestycji została przyznana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Nawierzchnia drogi przed wykonaniem przebudowy była w bardzo złym stanie. Popękany asfalt i jego braki znacznie utrudniał mieszkańcom korzystanie z drogi i stwarzał zagrożenie. Dzięki modernizacji droga stała się przede wszystkim bezpieczna i znacznie podniósł się komfort jej użytkowania. Dzięki przebudowie wyraźnie zyskała estetyka pobliskiego otoczenia.

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja obchodzono Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z okazji tego święta Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz Sekretarz Gminy Andrzejewo Robert Rosiak odwiedzili Bibliotekę Publiczną Gminy Andrzejewo. Władze gminy Andrzejewo wręczyły Kierownikowi Biblioteki Pani Elżbiecie Rostkowskiej pięknego storczyka oraz list gratulacyjny, w podzięce za wykonywaną pracę bibliotekarza oraz trud wkładany w szerzeniu czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Andrzejewo. Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo będąc instytucją kultury, służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych i rozrywkowych osób korzystających z dóbr tego miejsca. Gromadzi i daje czytelnikom bezpłatny dostęp do księgozbiorów, czasopism, gier planszowych, co przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej. W ciągu roku 2022 w bibliotece zarejestrowano 611czytelników aktywnie korzystających z biblioteki. Liczba wypożyczeń wyniosła - 15864 woluminów, w tym dla: dzieci - 4832 vol; dorosłych - 8076 vol; literatura popularnonaukowa - 1576 vol. W ciągu roku 2022 zakupiono 1186 nowości wydawniczych za kwotę 36 000zł z czego połowę kwoty pozyskano z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka pozyskała również grant z Grupy lokalnego Działania w kwocie 8000 zł. Biblioteka Publiczna organizuje różne formy pracy skierowane dla różnych grup wiekowych. Są to najmłodsi, osoby dorosłe, jak również seniorzy. Dla dzieci zorganizowano: ferie zimowe, warsztaty plastyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka, spektakle teatralne, warsztaty plastyczne m.in. ,,Dekorowanie ozdób choinkowych oraz stroików wielkanocnych , zajęcia muzyczno-ruchowe, akcja Noc w bibliotece - spotkanie z magikiem Maciejem Piskorzem. Dla osób dorosłych zorganizowano m.in. spotkanie z policjantem, spotkanie z p. Wójt Gminy Andrzejewo Beatą Ponichterą, spotkanie ze strażakiem; Dzień Kobiet wspólnie z Klubem Seniora; lekcję historyczną z pasjonatem historii p. Jarosławem Strękowskim z okazji 83 rocznicy bitwy pod Andrzejewem  i Łętownicą; narodowe Czytanie ,,Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Biblioteka co jakiś czas zaprasza mieszkańców na przegląd nowości wydawniczych. Tworzone są również wystawki tematyczne z okazji rocznic historycznych. W bibliotece odbywają się zajęcia gry w szachy.

                                                 

Informacja o zakupie węgla po preferencyjnej cenie od 10 maja 2023 roku.

Szanowni Państwo,

Od środy 10 maja 2023 r. gmina Andrzejewo będzie prowadziła końcową sprzedaż węgla. 

Węgiel w asortymencie orzech i groszek będzie można zakupić za cenę

1850 zł brutto za 1 tonę (cena nie zawiera kosztów transportu).

Szacunkowa ilość węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

55,86 ton węgla orzech

26,02 ton węgla groszek

Węgiel można zakupić bez limitu ilościowego. Niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

 O zakup mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy złożyli do  Urzędu Gminy w Andrzejewie wniosek na zakupu węgla po preferencyjnej cenie oraz są uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego. Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2023 r. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.

Węgiel będzie dostępny w dwóch punktach odbioru:

- SKŁODOWSKI z o.o. Punkt Sprzedaży Andrzejewo, ul. Warszawska 53,  07-305 Andrzejewo, tel. 862 717 010 (węgiel groszek i orzech)

- BEST-ROL Przemysław Sołowiński, ul. Wodna 4, 07-305 Andrzejewo,     tel. 534 268 595 lub  605 313 192 (węgiel groszek i orzech).

Zasady zakupu węgla:

 • należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Andrzejewie Warszawska 36,  
 • po akceptacji wniosku należną kwotę za węgiel należy wpłacić przelewem w banku (np. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Andrzejewie),
 • wypełniony przekaz bankowy można otrzymać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Warszawska 36, pok. Nr 10 w godz. 9-14 (w dniach pracy urzędu),
 • po zaksięgowaniu należy odebrać fakturę za zakupiony węgiel. Fakturę odbieramy w Urzędzie Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, pok. Nr 11 w godz. 9-14 (w dniach pracy urzędu). Mieszkaniec otrzymuje jeden egzemplarz oryginalnej faktury
 • z oryginałem faktury należy udać do wybranego punktu wydającego węgiel celem odbioru. Przy odbiorze węgla należy okazać dowód osobisty,
 • przy odbiorze węgla należy podpisać odbiór węgla,
 • transport węgla z punktu wydawania do miejsca zamieszkania leży po stronie mieszkańca. Można przewieźć węgiel własnym transportem lub za dodatkową opłatą zamówić transport w punkcie wydania.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36,   07-305 Andrzejewo pok. Nr 10, tel. 862 717 003 wew. 15 lub 16.

 

Wójt Gminy Andrzejewo

Beata Urszula Ponichtera

Wzór wniosku do sprzedaży końcowej

 

Dzień Strażaka w Andrzejewie

W dniu 7 maja 2023 r. w gminie Andrzejewo uroczyście obchodzono Dzień Strażaka. Zgodnie z tradycją obchody święta rozpoczęto mszą świętą w Kościele parafialnym w Andrzejewie, którą celebrował ksiądz proboszcz. dr. Jerzy Kruszewski. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe, strażacy zarówno z gminy i parafii Andrzejewo, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej st. bryg. Leszek Falbowski oraz władze gminne na czele z Wójt Gminy Beatą Ponichtera.  Kazanie głoszone przez księdza dotyczyło postaci św. Floriana oraz jego patronatu nad strażakami. Ksiądz proboszcz  podziękował strażakom za ofiarę jaką jest strażacka służba na rzecz drugiego człowieka. Po mszy obecni strażacy przemaszerowali do pobliskiej siedziby jednostki OSP w Andrzejewie.  Zaproszeni goście podziękowali wszystkim strażakom za poświęcenie, z jakim niosą pomoc mieszkańcom gminy Andrzejewo, życzyli im zdrowia, pomyślności oraz bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia akcji. Uroczystość uwieńczył wspólny, ciepły posiłek w budynku remizy OSP w Andrzejewie.

Realizacja inwestycji na terenie gminy Andrzejewo.

Trwają prace przy trzech inwestycjach realizowanych przez gminę Andrzejewo.

 1. Wykonawcą zadania polegającego na Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Andrzejewie jest firma ,,JAN’’ Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński z Bryk. Koszt całej inwestycji to kwota 2 216 365,77 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych wynosi 2 125 000,00 zł. Stan robót:

- położone zostały nowe wykładziny w salach lekcyjnych i korytarzach.

- ocieplono strych oraz pomieszczenia biblioteki i świetlicy,

- trwa wykonywanie elewacji.

 1. Inwestycja Termomodernizacji świetlicy w Królach Małych jest realizowana przez firmę INB inż. Krystian Kalinowski z Pułtuska. Koszt inwestycji to kwota 699613,53 zł, z czego kwota dofinansowania z Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju w Województwa Mazowieckiego to kwota 516 000,00 zł. Stan robót:

- zamontowane zostały nowe instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne,

- wybudowano ścianki działowe w łazienkach,

- trwa wykonanie izolacji zewnętrznej budynku.

 1. Wykonawcą przebudowy ul. Winnej w Andrzejewie jest firma Transportowo- Usługowa Mirosław Przesmycki z Małkini. Koszt całkowity inwestycji to 151124,26zł w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w wysokości 74 354,00zł. Stan robót:

-  usunięto starą nawierzchnię,

- zamontowano krawężniki,

- położono warstwę podbudowy mieszanki z kruszywa kruszonego stabilizowanego cementem.

Warsztaty CARITAS w Andrzejewie

W dniu 13 kwietnia 2023 r.   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrzejewie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Działanie to realizowane było z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2022. Warsztaty były skierowane dla rodzin z dziećmi oraz seniorów. Zajęcia przeprowadzone były w 3 etapach. Były to:

 1. ,,Harmonia w diecie” – Jak hormony wpływają na samopoczucie? Co jeść, aby odżywić organizm? Burza hormonów – hit czy mit?
 2. ,,Harmonia w kuchni” Drużyna ANANASÓW vs. ARBUZÓW – quiz kulinarny i wspólny posiłek.
 3. ,, Harmonia w portfelu” – Jak mądrze robić zakupy i nie ,,przepalać” domowego budżetu? Zasady niemarnowania żywności.

Pierwszy etap spotkania przeprowadzony był w formie prezentacji oraz jej szczegółowego omówienia. Kolejne 2 etapy były formą warsztatu ( praca w 2 grupach). Na warsztatach zapewnione były atrakcyjne materiały szkoleniowe dla uczestników. Były też wplecione zabawy ruchowe, w które zaangażowały się osoby z każdej grupy wiekowej. Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w każdym etapie szkolenia. Atmosfera była bardzo miła. W spotkaniu uczestniczyła Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, Sekretarz gminy Andrzejewo Robert Rosiak, Kierownik GOPS w Andrzejewie Bożena Zalewska wraz z pracownikami.  Uwieńczeniem spotkania było wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu każdej osobie dorosłej. Dzieci otrzymały prezenty od organizatorów spotkania.

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami