Odbudowa drogi w Ołdakach – Polonii

 

IMG 20190710 100942Trwają prace przy odbudowie drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia gmina Andrzejewo na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km. Prace dotyczą zakresu budowy nawierzchni, robót odwodnieniowych, elementów bezpieczeństwa ruchu oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Inwestorem odbudowy jest Powiat Ostrowski przy współfinansowaniu Gminy Andrzejewo. Wykonawcą robót, w wyniku przeprowadzonego przetargu zostało Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka. Całkowity koszt modernizacji tego odcinka wynosi 2 670 686,58 zł. Powiat Ostrowski i Gmina Andrzejewo sfinansująodbudowę po 343 500,00 zł, zaś ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk pokryte będą brakujące środki (około 80% wartości odbudowy). Zgodnie z zawartą umową prace powinny potrwać do 27.09.2019 r. Osoby korzystające z drogi powiatowej w czasie remontu prosimy o wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

GALERIA

 

XIX POLONIJNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ im. JANA STYPUŁY

IMG 4156W dniach 27-28.06.2019r. odbyły się XIX Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły. Miejscem organizacji Igrzysk była Łomża.

Młodzi sportowcy z Polski i zagranicy zmagali się m.in. w pływaniu, zapasach, tenisie stołowym, szachach, siatkówce, koszykówce, piłce nożnej i strzelectwie.

W konkurencji szachów grupa w Igrzyskach brała udział grupa 18 uczniów gminy Andrzejewo, którzy reprezentowali Szkołę Podstawową w Andrzejewie, Oładach-Polonni i Starej Ruskołęce. Konkurowali oni w silnej obsadzie szachistów z Białorusi, Estonii, Irlandii i Polski.

W Igrzyskach szachowych z pośród uczniów gminy Andrzejewo najwyższe 4 miejsce zajęła Natalia Sudak w grupie dziewcząt do lat 16. Piąta w tej samej grupie była Katarzyna Wardaszka.

Jednym z celów tego turnieju szachowego oprócz poprawy swoich umiejętności była możliwość zdobycia kategorii szachowych. Ten cel został w pełni zrealizowany. Uczniowie z gminy Andrzejewo zdobyli 6 piątych i 2 czwarte kategorie.

IV kat. zdobył Michał Ogonowski i Paulina Zaremba.

V kat. uzyskali Szymon Przeździecki, Jakub Podbielski, Natalia Sutkowska, Martyna Godlewska, Maja Szymańska i Kamila Świerżewska. Trzeba zaznaczyć, że są to uczniowie klas I-III.

Wyjazd doszedł do skutku dzięki wsparciu Pani Beaty Ponichtery Wójta Gminy Andrzejewo.

Opiekunami młodzieży byli Damian Jasko i Arkadiusz Przeździecki.

Komunikat dotyczący suszy na terenie Gminy Andrzejewo

Fotolia 204957945 Subscription Monthly MW związku z licznymi zapytaniami rolników gminy Andrzejewo dotyczącymi upraw objętych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Wójt Gminy Andrzejewo wystosował wniosek do Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery o zakwalifikowanie terenu gminy Andrzejewo do obszarów zagrożonych suszą. Wojewoda Mazowiecki w odpowiedzi na wniosek, stwierdził iż zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy na terenie gminy Andrzejewo w okresie od 21 marca do dnia 10 lipca 2019 nie wystąpiła susza. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki nie powoła komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Andrzejewo. W załączeniu udostępniamy pismo Wójta Gminy Andrzejewo oraz odpowiedź Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wniosek Wójta

Odpowiedź Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Zapisy na zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo

zawody-wędkarskie-1-640x427W zawiązku z organizacją spławikowych zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo w dniu 17 sierpnia 2019 r., prosimy o zgłaszanie się mieszkańców Gminy Andrzejewo w celu wpisania na listę uczestników. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie karty wędkarskiej oraz adres zameldowania na terenie Gminy Andrzejewo. Zapisy prowadzi Pan Dariusz Pękała( tel. 602356207) oraz Jacek Kosowski( tel. 606976370), termin zapisów do 1 sierpnia 2019 r.

Modernizacja boiska sportowego w Andrzejewie

 

IMG 20190711 132140W 2019 r. gmina Andrzejewo zamierza przeprowadzić modernizację boiska sportowego w Andrzejewie znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie przy ul. Warszawskiej. Zadanie to ma polegać na wymianie starej zniszczonej nawierzchni boiska o wymiarach 36,0 m x 18,0 m, wykonaniu nowej podbudowy z betonu jamistego i położeniu nowej nawierzchni ze sztucznej trawy. Prace obejmują również zamontowanie piłkochwytów o wys. 6,0 m oraz stojaka na rowery. Przewidywany koszt inwestycji to 165 340,44 zł. Na wniosek Wójta Gminy Andrzejewo Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przyznaniu gminie Andrzejewo pomocy finansowej w ramach programu pn.: „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na ten cel w wysokości 79 000 zł.

 

Zaproszenie do współpracy - Strategia Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego

herb

 

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) wraz z partnerami operacji zaprasza do udziału w budowie oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Ten ważny i ambitny projekt jest skierowany do producentów żywności ekologicznej z terenu czterech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Inicjatorzy przedsięwzięcia są również otwarci na pomysły osób mieszkających w innych województwach. Strategia ma odmienić polską wieś i dać rolnikom, producentom żywności ekologicznej narzędzia do prowadzenia dochodowej działalności na rynku zdominowanym przez dużych graczy, jak też zacieśnić współpracę w zakresie prowadzenia wspólnej i spójnej promocji.

– Wymienione województwa są regionami o dużym potencjale w zakresie produkcji żywności ekologicznej. Rozdrobnione gospodarstwa powinny podążać w tym kierunku, ponieważ to dla nich szansa na uzyskanie dodatkowych dochodów. Zwłaszcza w kontekście rosnącego rynku i zapotrzebowania na żywność ekologiczną. Niestety, obecnie ten potencjał jest uśpiony. Brakuje współpracy producentów między innymi w zakresie promocji, tworzenia oferty handlowej żywności wysokiej jakości. Nie ma jednolitego, konkretnego kierunku rozwoju ponadregionalnego – zauważa Jan Czaja ze Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA.

Strategia ma wskazać kierunki rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego i wypracować działania promocyjne i zasady współpracy na poziomie ogólnopolskim. Powstanie takiego opracowania jest konieczne także ze względu na zagrożenia, jakie czyhają na polską wieś, czyli odejście producentów od rolnictwa ekologicznego. Zanik tradycyjnego, sielskiego krajobrazu wsi przełoży się negatywnie na turystykę na obszarach wiejskich. Brak turystów, to brak środków finansowych na rozwój gospodarczy.

- Wspomniana strategia będzie miała na celu zaoferowanie rolnikom ekologicznym rozwiązań pozwalających im funkcjonować na rynku zdominowanym przez duże podmioty, zagospodarowanie istniejącej niszy rynkowej oraz zaspokojenie potrzeby konsumentów poszukujących żywności o najwyższych walorach zdrowotnych lub wrażliwych na wpływ produkcji na środowisko naturalne – dodaje Jan Czaja.

W ramach budowy Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego przewidziano też cztery działania. Pierwszym z nich jest coroczne spotkanie rolników ekologicznych w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (zaplanowane na 20 lipca 2019 r.), poświęcone wymianie doświadczeń, z panelem dyskusyjnym z udziałem wykładowców i rolników. Zaplanowano omówienie czterech obszarów tematycznych: plan działań dla żywności i dla rolnictwa ekologicznego (np. poprzez wprowadzenie produktów ekologicznych do menu publicznych zakładów zbiorowego żywienia), rolniczy handel detaliczny produktów ekologicznych, promocja rolnictwa ekologicznego i edukacja ekologiczna.

Kolejnym działaniem jest zorganizowanie czterech stoisk promocyjno-edukacyjnych (w terminach 20 lipca br., 18 sierpnia br. oraz 8 i 15 września br.) na dużych regionalnych imprezach skierowanych do konsumentów. Projekt dopełnia oddolna strategia rozwoju rolnictwa ekologicznego (obejmująca: Finansowanie rolnictwa ekologicznego; Certyfikację rolnictwa ekologicznego; Środki ochrony roślin; Centralizację zarządzania rolnictwem ekologicznym w Polsce w Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego; Rolniczy Handel detaliczny; Promocję Rolnictwa ekologicznego; Edukację ekologiczną).

Całość dopełni seminarium w Warszawie (połowa miesiąca września), podczas którego zostanie zaprezentowana strategia. W spotkaniu wezmą udział naukowcy zajmujący się m. in. krótkimi łańcuchami dostaw, eksperci ds. rolnictwa ekologicznego oraz rolnicy biorący udział w pracach nad tworzeniem oddolnej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Podczas seminarium zostaną przedstawione i poddane dyskusji wyniki ankiet prowadzonych na imprezach promocyjno-edukacyjnych w czterech województwach.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.grupa.odrolnika.pl/

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

 

Komunikat_Informacja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu/operacji KSOW

 

Ankieta dotycząca przywrócenia linii kolejowej Ostrołęka-Ostrów Mazowiecka-Małkinia

herbW związku z podjętą przez Starostwo Powiatowe inicjatywą przywrócenia kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Ostrołęka-Ostrów Mazowiecka-Małkinia prosimy o zapoznanie się z pismem starosty ostrowskiego oraz wypełnienie ankiety w wersji online lub papierowej

PISMO PRZEWODNIE

ANKIETA ONLINE

ANKIETA W WERSJI PAPIEROWEJ

Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 rok.

IMG 20190626 122835Dnia 26 czerwca 2019 r. podczas VII Sesji Rady Gminy w Andrzejewie, Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera otrzymała wotum zaufania, a po przedstawieniu oraz jednogłośnym przyjęciu sprawozdań z wykonania budżetu obecni radni udzielili absolutorium za 2018 rok. Po raz pierwszy w trakcie sesji został przedstawiony obowiązkowy raport o stanie Gminy Andrzejewo za 2018 rok, do którego zobligowane są wszystkie gminy. Raport miał na celu ukazanie aktualnej, wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji gminy Andrzejewo, gdzie poruszane były kwestie gospodarcze i społeczne. Po zaprezentowaniu raportu nastąpiła debata radnych oraz udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Andrzejewo. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminy w debacie mogli uczestniczyć również mieszkańcy gminy po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku, ale nikt z mieszkańców nie podjął się zgłoszenia swojego uczestnictwa w debacie. W raporcie poruszono kwestie dotyczące m. in.: ogólnych informacji, demografii, drogownictwa, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, finansów oraz informacji o stanie szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie, Bibliotece Publicznej w Andrzejewie oraz realizowanych programów, uchwał i zarządzeń. Po zakończonej debacie uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Andrzejewo została jednomyślnie przyjęta. Następnie przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrzejewo za rok 2018, w tym: strukturę głównych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych, zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych, strukturę wydatków oraz strukturę zadłużenia gminy Andrzejewo. Radni również jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo. Po udzielonym absolutorium Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera została uhonorowana gromkimi brawami i kwiatami. Wójt serdecznie podziękowała za udzielone absolutorium, a także za dobrą współpracę z Radnymi Rady Gminy Andrzejewo, pracownikami Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy Andrzejewo.

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami