Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

 

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.

20200908 084747Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej. Punkt Spisowy jest zlokalizowany w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo, przy ul. Warszawskiej 36 w Andrzejewie i jest dostępny w godzinach pracy biblioteki, tj.:

Poniedziałek: 730 - 1600

Wtorek: 730 - 1700

Środa: 730 - 1700

Czwartek: 730 - 1700

Piątek: 730 - 1700

Sobota: 730 - 1400

Przy korzystaniu z Gminnego Punktu Spisowego nie obowiązuje rejonizacja. Najwygodniej i najbliżej będzie oczywiście udać się do Punktu Spisowego w gminie, w której mieszkamy. Mamy jednak pełne prawo skorzystać z tej opcji w każdym urzędzie miasta lub gminy w Polsce.

Funkcjonowanie Gminnych Punktów Spisowych w gminach zlokalizowanych na terenie powiatów objętych obostrzeniami epidemicznymi (obszary żółte i czerwone) będzie zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń.

 

Konferencja MODR

kukuodr

Zakończenie realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych”.

hydrokrStacja Uzdatniania Wody w Królach Małych w konsekwencji długookresowej eksploatacji i postępującego zużycia maszyn technologicznych, wytwarzaniu niskiego ciśnienia wody w sieci wodociągowej i produkcji wody niespełniającej wymagań sanitarnych wymagała pilnej potrzeby naprawy tego sanu rzeczy. W związku z tym gmina Andrzejewo postanowiła przebudować i rozbudować stację. Złożono wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na wykonanie przebudowy i rozbudowy SUW w Królach Małych. Wniosek uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i otrzymał dofinansowanie na kwotę 1 511 096,00zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych wyłoniona została firma Bartosz sp. J. Bujwicki, Sobiech z Białystoku. Całkowity koszt modernizacji z gwarancją na 6 lat wyniósł 3 439 786,00 zł. Odbiór robót już nastąpił i stacja pracuje zgodnie z założeniami projektowymi.Modernizacja największej na terenie Gminy Andrzejewo hydroforni została podzielona na dwa etapy. Wszystko za sprawą bardzo szerokiego zakresu robót budowlanych jakie zostały przewidziane podczas prac. Realizacja I etapu została zakończona 14 września 2019 r., natomiast II etap zrealizowano w 2020 r. W ramach dwóch etapów wykonano:

-remont, termomodernizację, przebudowę funkcjonalności pomieszczeń wraz z rozbudową polegającą na nadbudowie dachu dwuspadowego

-wymiana ogrodzenia działki na systemowe stalowe z cokołem betonowym prefabrykowanym

-zagospodarowanie terenu ujęcia

- budowa wjazdu wraz z drogami wewnętrznymi oraz oświetlenie terenu

-rozbudowa ujęcia o dostosowanie dwóch zbiorników retencyjnych wody o pojemności 2x150m3

-remont ujęć głębinowych polegających na wymianie obudów, pomp wraz z osprzętem,

-wymiana sieci i instalacji sanitarnych na ujęciu tj. instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej,

-przebudowa kanalizacji sanitarnej z wymianą szamba na nowe oraz kanalizacja technologiczna z wymianą odstojnika na nowy z odprowadzeniem do rowu,

-wymiana sieci i instalacji elektrycznych na terenie działek oraz wewnątrz budynku SUW

-wyposażenie stacji w nowoczesny system zdalnej kontroli i zarządzania

- budowę agregatu prądotwórczego, który załącza się automatycznie w przypadku braku energii elektrycznej. Hydrofornia w Królach Małych zaopatruje w wodę ponad połowę obszaru gminy. Inwestycja przyczyniła się do poprawy życia mieszkańców 15 miejscowości (Dąbrowa, Godlewo-Gorzejewo, Gołębie-Leśniewo, Jasienica-Parcele, Kowalówka, Króle Duże, króle Małe, Kuleszki-Nienałty, Mianowo, Nowa Ruskołęka, Olszewo-Cechny, Pęchratka Mała, Ruskołęka Parcele, Stara Ruskołęka, Janowo). Stacja ta zaopatruje w wodę około 2 000 odbiorców. SUW Króle Małe przed modernizacją pracowała ze średnią dobową wydajnością do Qśr~750 m3/d. Obecnie, stacja pracuje po modernizacji ze średnią dobową wydajnością do Qmaxd~1200 m3/d. Urządzenia uzdatniające wodę pracują o wydajności Qh ~ 60m3/h, natomiast wydajność pompowni podającej wody na sieć Qmaxh ~100m3/h. Wszystkie wyniki badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody produkowanej w SUW Króle Małe przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrowi Mazowieckiej wykazały, że woda wykazuje bardzo dobre parametry i nadaje się do spożycia bez żadnych zastrzeżeń. Dzięki zastosowaniu bardzo dobrej technologii tłoczenia wody (tzw. falowniki) uzyskano ciśnienie wody zapewniające dostarczenie wody o odpowiednim ciśnieniu do wszystkich odbiorców (nawet na końcu linii).O działaniach podejmowanych przez gminę Andrzejewo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wypowiedziała się Pani Beata Ponichtera  Wójt Gminy Andrzejewo:

"Jeden z najważniejszych moich priorytetów tej kadencji   jest podjęcie działań mających na celu poprawę jakości wody pitnej dostarczanej przez 3 stacje uzdatniania wody mieszkańcom gminy Andrzejewo. Cieszę się bardzo, że dzięki przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych znaczna część mieszkańców gminy Andrzejewo może otrzymywać wodę w bardzo dobrych parametrach fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz w odpowiednim ciśnieniu. To nie koniec inwestycji obejmujących zakres gospodarki wodno-ściekowej. W dniu 7 maja 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo”. W ramach przyznanych środków finansowych z Unii Europejskiej w kwocie 488 805 zł zostanie zbudowany nowy zbiornik retencyjny na wodę na Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach-Bolędach, który w znaczny sposób poprawi w okresie dużego rozbioru, szczególnie w okresie suszy, zaopatrzenie w wodę. Ponadto, środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę 32 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Andrzejewo."

 

GALERIA

 

Spotkanie w sprawie budowy gazociągu

gazo

Piknik charytatywny w Andrzejewie

Piknik Charytatywny

Kto musi wziąć udział w spisie rolnym?

 

Obowiązek spisowy - grafika na stronę internetowąJeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego.

Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne. Na obowiązek nie ma wpływu fakt czy jest się właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje się je z innego tytułu. Tak samo jak to, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w. 1.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

 

Zdalne nauczanie w szkołach

trzecieGmina Andrzejewo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła XYZ otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

 

Remonty cząstkowe dróg gminnych w gminie Andrzejewo

20200819 122713Jedną z głównych przesłanek potrzeby przeprowadzenia remontów dróg gminnych w gminie Andrzejewo był fakt złego stanu technicznego tych dróg spowodowany głównie licznymi dziurami i wybojami. W ubiegłych latach przeprowadzaliśmy łatanie ubytków w asfaltach masą mineralno – asfaltową na zimno. W tym roku korzystając z faktu, iż firma BUDO – MOST z Białegostoku wykonywała powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych skorzystaliśmy z ich dodatkowych usług i przy pomocy remontera z wyżej wymienionej firmy uzupełnione zostały ubytki na drogach poprzez wtryskiwanie rozgrzanej do 60 stopni emulsji wraz z kruszywem. Remontem objęte zostały ulice w miejscowości Andrzejewo, droga w miejscowości Łętownica – Parcele, Przeździecko – Jachy, Przeździecko – Lenarty, Zaręby – Choromany, Pieńki Wielkie, Stara Ruskołęka, Ruskołęka – Parcele, Dąbrowa i Nowa Ruskołęka. Jeżeli chodzi o trwałość napraw to będzie to trwalsze niż łatanie dziur masą na zimno, gdyż wtryskiwana emulsja na gorąco wypełnia pęknięcia w asfalcie łącząc je ze sobą

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami