Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2022 r.

W dniu 12 lipca 2022 r.   Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, która dotyczyła realizacji zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2022 r.”. W spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści: Senator RP Robert Mamątow, posłowie na Sejm: Anna Maria Siarkowska, Marek Zagórski i Arkadiusz Czartoryski.

W ramach przedsięwzięcia od mieszkańców gminy Andrzejewo zostanie odebrane i unieszkodliwione ponad 150 t odpadów zawierających azbest. Przewidziany całkowity koszt zadania wynosi 54 912,06 zł, w tym dotacja ze środków WFOŚiGW wynosić będzie  35000,00 zł. Wykonawcą zadania będzie PGK Sp. z o. o. w Zambrowie. Planowany termin zbiórki azbestu to sierpień 2022 r.

Grant na zakup wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo

W dniu 7 lipca 2022 r. w Jasienicy podpisana została umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie 19 „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Umowa została pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło” reprezentowaną przez Adrianę Rukat Prezesa Zarządu oraz Grzegorza Nadratowskiego Wiceprezesa a Biblioteką Publiczną Gminy Andrzejewo reprezentowaną przez Elżbietę Rostkowską Kierownika Biblioteki. Wysokość przyznanego grantu opiewa na kwotę 8.000,00 zł. W ramach otrzymanych środków zakupione zostanie wyposażenie do Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo: aparat fotograficzny, niszczarka oraz jednostka centralna komputerowa.

 

 

 

Spotkanie informacyjne LGD „ZIELONE SIOŁO”

W dniu 22.07.2022 r. ( piątek) o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbędzie się spotkanie dotyczące  informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”realizowanego przez LGD „ ZIELONE SIOŁO” dla mieszkańców obszaru objętego Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do którego należy m.in.  Andrzejewo

Jednocześnie informujemy o rozpoczętym naborze wniosków przez LGD „ ZIELONE SIOŁO”  dla operacji składanych w ramach przedsięwzięcia P.1 „ Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej „  termin naboru rozpoczął się 14 lipca i będzie trwał do 28 lipca 2022r do godz.15.00 Więcej informacji na stronie internetowej www.zielonesiolo.pl

Wycieczka Klubu Seniora w Andrzejewie

W związku z 10-leciem istnienia Klubu Seniora w Andrzejewie, Wójt Gminy Andrzejewo ufundował wycieczkę dla członków Klubu. Odbyła się ona 6 lipca 2022 r. Wycieczkę rozpoczęto od zwiedzania Pułtuska. Zwiedzano tam  otoczony ogrodami Zamek w Pułtusku dawną siedzibę biskupów płockich, gdzie obecnie znajduje się kompleks handlowo-rekreacyjny - Dom Polonii. Następnie zwiedzono Muzeum Regionalne w Pułtusku, w którym można było podziwiać m.in. meteoryty. Następnie uczestnicy wycieczki odwiedzili Bazylikę Kolegiacką Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny  oraz basztę obronną. Seniorzy poświęcili chwilę na spacer po Rynku, gdzie znajdują się fontanny oraz ławeczka Krzysztofa Klenczona, a także kamienica, w której zatrzymał się na kilka dni Napoleon. Ciekawostką jest, że w Pułtusku były nagrywane fragmenty do filmów pt. ,,Alternatywy 4’’ oraz ,,Sztos’’. Kolejną atrakcją, był rejs gondolami wokół Pułtuska po rzece Narwi, w czasie którego poznano uroki Wenecji Mazowsza. Następnym punktem wyjazdu był przejazd do Loretto, z którym związana jest historia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam seniorzy odwiedzili Klasztor Sióstr Loretanek, w którym mieści się obiekt przystosowany do pracy z młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi.

 

GALERIA

Wręczenie nagrody dla hodowcy koni

W dniu 28 maja 2022 r. na terenie Ośrodka Jeździeckiego „Becker Sport Equestrian Center” w miejscowości Kaleń – Towarzystwo w Gminie Żabia Wola odbył się VI Młodzieżowy Czempionat Koni Hodowlanych Wszystkich Ras zorganizowany przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie. Była to największa tego typu wystawa na terenie województwa Mazowieckiego. Hodowcy zaprezentowali około 90 sztuk najlepszych koni różnych ras, które były oceniane i nagradzane łącznie z wyłonieniem czempiona i wiceczempiona w czterech kategoriach:

- klacze roczne

- ogiery roczne

- klacze dwuletnie

- ogiery dwuletnie.

Gminę Andrzejewo w tej wystawie reprezentowała Pani Katarzyna Kalinowska, zamieszkała Przeździecko – Jachy, której klacz Sonata zajęła III miejsce i otrzymała 39,5 pkt. Należy tutaj podkreślić iż czempion otrzymał 41 pkt więc jest to bardzo mała różnica.

Pani Katarzyna Kalinowska już od 2016 roku bierze udział w programie ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim, realizowanym pod nadzorem Instytutu Zootechniki w Krakowie. Rasa koni sztumskich była na wyginięciu, bo w dużo mniejszym stopniu niż kiedyś były one użytkowane przez rolników. Wspomniany program powstał po to, aby odnowić tę rasę. Wiadomo już, że wpłynął on bardzo na zwiększenie liczby tych zwierząt Konie tej rasy ceni się je ze względu na charakter. Są bardzo przyjazne i szybko nawiązują wieź z człowiekiem. Świetnie nadają się do hipoterapii, koń to świetny towarzysz i wierny przyjaciel człowieka.  

Sukcesy koni z hodowli Pani Kalinowskiej:

 1. Klacz Samanta –Champion Wystawy Koni Sztumskich w Kętrzynie
 2. Klacz Samanta –Wiceczempion II Ogólnopolskiej Wystawy Klaczy Ras Zimnokrwistych –Józefin 12.10.2019
 3. Klacz Abiga –Wiceczempion Ogólnopolska Wystawa Klaczy Ras Zimnokrwistych –Józefin 20.10.2018
 4. Klacz Stella –Wiceczempion IV Młodzieżowego Czemponatu Koni Hodowlanych Wszystkich Ras –Józefin 11 maja 2019
 5. Klacz Amira –Wiceczempin V Młodzieżowego Czempionatu Koni Hodowlanych Wszystkich Ras Józefin 3 lipca 2021 r

6.Klacz Sonata 3 lokata VI Młodzieżowy Czempionat Koni Hodowlanych Wszystkich Ras Kaleń –Towarzystwo 28 maja 2022 r

W ramach podziękowania w dniu 29 czerwca 2022 r. podczas Sesji Rady Gminy Andrzejewo Pani Katarzyna Kalinowska otrzymała od Wójta Gminy Andrzejewo Pani Beaty Ponichtera bon towarowy do wykorzystania w firmie SKŁODOWSKI Sp. jawna – w imieniu której odebrał go jej tata Andrzej.  Wójt w swoim przemówieniu podkreśliła fakt wielkiego zaangażowanie w działaniach związanych z hodowlą koni, podziękowała Katarzynie i Andrzejowi za godne reprezentowanie gminy oraz życzyła dalszych sukcesów.

GALERIA

 

XXII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach

W dniu 29 czerwca 2022r. w ramach XXII Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży rozegrano trzy turnieje szachowe w różnych kat. wiekowych.  Po raz kolejny uczestniczyli w nich uczniowie z Gminy Andrzejewo. 17 osobowa ekipa pod opieką  Damiana Jasko i Arkadiusza Przeździeckiego rywalizowała z zawodnikami nie tylko Polski, ale także z Czech, Ukrainy, Białorusi  i Litwy i osiągnęła ona duży sukces. Zajęła I miejsce w klasyfikacji drużynowej zdobywając 26,5pkt., wyprzedzając drużyny z Sokółki i Łomży, które zdobyły po 26 pkt. Do punktacji drużynowej zaliczano punkty zdobyte przez sześciu najlepszych zawodników drużyny z każdej grupy wiekowej.  Bardzo dobrze spisali się nasi uczniowie w poszczególnych grupach wiekowych. W kategorii do lat 13 chłopców złoty medal zdobył Jakub Podbielski  5,5pkt.,  brązowy  Zaremba Adrian 5pkt., a czwarte miejsca zajął Michał Ogonowski 4,5 pkt..  Jakub i Adrian zdobyli IV kat. szachową.  W grupie dziewcząt do lat 13  brązowy medal zdobyła Natalia Sutkowska, czwarta była Aleksandra Duda, a szósta Martyna Godlewska - wszystkie one zdobyły po 4 punkty. Natalia i Ola zdobyły także IV kategorię. Pierwsza i druga zawodniczka w tej grupie miały po 4 punkty. W kategorii do lat 16 brązowy medal zdobyła Aniela Sutkowska zdobywając 5 punków. W najmłodszej grupie 6. miejsce zajęła Wiktoria Gralik, zdobywając  V kategorię szachową.  V kategorię zdobyli  też chłopcy do lat 10 - Marcel Gumkowski i Aleksander Sutkowski.  Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe koszulki i mogli zjeść obiad. Wyjazd tak licznej drużyny mógł dojść do skutku dzięki  Wójt Gminy Andrzejewo Beacie Ponichterze, która udostępniła autokar szkolny.

Wójt Gminy Andrzejewo z wotum zaufania i absolutorium tytułu wykonania budżetu za rok 2021

29 czerwca 2022 r. odbyła się XXX1 Sesja Rady Gminy Andrzejewo, na której radni decydowali      m. in. o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo tytułu wykonania budżetu za rok 2021. W Sesji wzięli udział również sołtysi z gminy Andrzejewo po dłuższej nieobecności spowodowanej obostrzeniami związanymi z panującą pandemią.

Sesja rozpoczęła się  debatą nad Raportem o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2021 oraz omówieniem wykonania budżetu gminy za 2021 rok, który przedstawiał się następująco:

 • Plan dochodów po zmianach wyniósł 24.317.313,77 zł i został wykonany w 102,99%, tj. w kwocie 25.044.443,37 zł.
 • Plan wydatków po zmianach wyniósł 23.955.973,66 zł i został zrealizowany w 95,71%, tj. w kwocie 22.928.311,22 zł, w tym:

-wydatki bieżące: planowane na koniec roku w wysokości 18.726.103,98 zł, wykonano w  96,12%, tj. w kwocie 17.999.564,20 zł;

- wydatki majątkowe: planowane na koniec roku w kwocie 5.229.869,68 zł, wykonano w 95,71%, tj. w kwocie 4.928.747,02 zł.

W ramach wydatków realizowane były przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, które objęły wszystkie sołectwa Gminy Andrzejewo. Plan wydatków wyniósł 474.375,54 zł, wykonano wydatki w ramach funduszu w wysokości 388.815,66 zł, tj. 81,96% planu.

Rok 2021 zakończył się nadwyżką w wysokości 2.116.132,15 zł. Dług Gminy na koniec roku 2021 wyniósł  9.152.351,00 zł, w tym:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w   wysokości 58.748,00 zł;

- kredyty i obligacje w wysokości 9.093.603,00 zł;

W roku 2021 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w wysokości 859.978,50 zł.

Struktura głównych wydatków budżetowych w 2021 r.
Ogółem: 22.928.311,22 zł

 1. Oświata i wychowanie - 716.729,00 zł (24,83%)
 2. Pomoc społeczna i Rodzina – 6.084.686,00 zł (26.54%)
 3. Drogi – 3.115.558,00 zł (13,59 %)
 4. Administracja Rada Gminy (+ promocja ) – 2.150.119,00 zł (9,38%)
 5. Wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, gospodarka odpadami (+gospodarka komunalna) – 2.466.483 zł (10,76%)
 6. Staże – 446.445,00 zł (1,95%)
 7. Kultura (Biblioteka, świetlice) – 860.753,00 zł (3,75 %)
 8. Pozostałe (sport, informatyka, akcyza) – 1.598.842,00 zł ( 6,97%)
 9. Pozostałe – 488.696,22 zł (2,13%)

Zadłużenie Gminy Andrzejewo na koniec 2021 roku wyniosło 9.152.351,00 zł. Zadłużenie to wyniosło 36,5 %. Przypomnijmy, że w ubiegłych latach zadłużenie wynosiło w 2015 r. 60,7%, 2016 r. 53,5 %, 2017 r. 45,2 %, 2018 r. 47,4 % i w 2019 r. 52,2 %, 2020 39,6%.

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Andrzejewo w 2021 roku należą:

- Budowa zbiornika retencyjnego na Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach – Bolędach oraz budowa  przydomowych oczyszczalni ścieków w 32 gospodarstwach mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie gminy Andrzejewo - Kwota całkowita 939 888 zł dofinansowanie z PROW 2014-2020  475 840 zł.

- Rozbudowa ulicy Rynek i Wysockiej w miejscowości Andrzejewo – koszt całkowity 938 468,41zł dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 562 592,59 zł oraz  Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 375 875,82 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazy – Brokowo – 442.401,90 zł,  dofinasowanie Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) w kwocie 140 000,00 zł

- Modernizacja dróg metodą cienkopowierzchniowego utwardzania (tzw. szutrówki) wykonano drogi gminne w miejscowościach: Andrzejewo, Andrzejewo – Kolonie, Ruskołeka Parcele, Pieńki – Sobótki, Przeździecko – Dworaki, Przeździecko – Jachy, Zareby –  Warchoły

- budowa altan w miejscowościach Pieńki – Sobótki, Przeździecko – Dworaki, Zaręby – Bolędy,  Przeździecko – Lenarty, Godlewo – Gorzejewo. Koszt każdej po 20 000 zł. Dofinasowanie Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw po 10 000 zł

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Andrzejewie – koszt 255.640,54 zł. Dofinasowanie Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 w kwocie 191 730 zł

- zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Andrzejewo – koszt 227944 zł. Dofinasowanie Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach OSP-2021 80 000 zł

- zakup bramy garażowej oraz remont boksu garażowego w budynku remizy OSP Gołębie – Leśniewo – 25.000 zł. W całości sfinansowane z programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021”.

Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Andrzejewo udzieliła wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok  Wójtowi Gminy Andrzejewo Pani Beacie Ponichtera.

 

GALERIA

 

 

MIAS-y Mazowsze 2022 dla sołectw Gminy Andrzejewo.

Dnia 15 czerwca 2022 roku zostały podpisane umowy pomiędzy gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Beatę Ponichterę a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Członków Zarząd Województwa Mazowieckiego Janinę Ewę Orzełowską oraz Elżbietę Lanc w obecności Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosława Augustyniaka. Umowy dotyczą dofinansowania na wykonanie altan w miejscowościach Zaręby-Warchoły i Grodzick-Ołdaki, zakup i montaż bram przy budynku świetlicy wiejskiej w Królach Dużych a także wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kowalówce. Koszt każdej z inwestycji to 20 000 zł, a kwoty dofinansowania wynoszą po 10 000 zł. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022, powstaną nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej oraz bezpieczeństwa.

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami