Nadanie sztandaru dla OSP Stara Ruskołęka

Logo OSP Stara Ruskołęka 01W minioną niedzielę 21.05.2017r. odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru  jednostce OSP Stara Ruskołęka. Uroczystość zbiegła się z  obchodami70 rocznicy  powstania jednostki.
Tę wyjątkową dla lokalnej społeczności ceremonię zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście:
Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego - dh Andrzej Wyszogrodzki
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Eugeniusz Bogucki
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Jacek Murawski
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej bryg. mgr inż. Janusz Iwanowski
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej mł. bryg. mgr inż. Leszek Falbowski
Radny sejmiku województwa mazowieckiego - p. Marian Krupiński
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrzejewie dh - Andrzej Biały
Wójt gminy Andrzejewo - Michał Rutkowski
Proboszcz parafii pod wezwaniem NMP w Andrzejewie - ks. Jerzy Kruszewski
sekretarz gminy Andrzejewo - Piotr Skłodowski.
Ponadto w uroczystościach uczestniczyli poczty sztandarowe oraz druhowie z: OSP Króle Duże, OSP Andrzejewo, OSP Gołębie-Leśniewo, OSP Zaręby-Bolędy , OSP Kowalówka oraz mieszkańcy wsi Stara Ruskołęka.

Umowa na termomodernizację szkoły podpisana

szkpodW dniu 18 maja 2017 roku podpisana została umowa z firmą „Lebart” Bartosz Łogwiński i wspólnik sp. j. z siedzibą w Rakowiskach, ul. Kryształowa 21 (Biała Podlaska) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie”.

Prace będą wykonane w dwóch etapach:

- I etap – zakończony zostanie do 15 listopada 2017 r.

- II etap – zakończony zostanie do 15 lutego 2018 r.

Koszt ogólny inwestycji opiewa na kwotę 1.992.600,00 zł.

Na wykonanie zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę Niskoemisyjną Nr działania 4.2 Efektywność energetyczna.

W chwili obecnej szkoła „straszy” swoim wyglądem. Nieszczelne okna i drzwi są przyczyną zwiększonych wydatków na ogrzanie budynku w okresie jesienno – zimowym. Ponadto,                     aby zwiększyć efektywność energetyczną zmodernizowana zostanie kotłownia, a stary piec olejowy zastąpiony nowym na biomasę (pelet).  Na dachu budynku zostanie wykonana „mini” elektrownia fotowoltaiczna.

Jest to bardzo dobra informacja zarówno dla dzieci uczęszczających do tej szkoły jak i dla rodziców, ponieważ znacząco podniesie się standard budynku, co z kolei wpłynie na lepszy poziom nauczania i wyniki jakie osiągają uczniowie.

Kolejne nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

zielone sioloStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

  • Przedsięwzięcia 1 (P.1)„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”- grupy defoworyzowane,
  • Przedsięwzięcia 2 (P.2)„Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.

Nabory wniosków rozpoczną się w dniu 29.05.2017 r. i będą trwały do dnia 12.06.2017 r. Wzory wniosków i dokumentacji konkursowej znajdą Państwo na stronie www.zielonesiolo.pl w zakładce „NABORY WNIOSKÓW”.

Szkolenie LGD "Zielone Sioło"

zielone sioloW związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które odbędzie się w terminie 29 maja-12 czerwca br. zapraszamy na szkolenie o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. poddziałania. Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na przedsięwzięcia:

P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” – grupy defoworyzowane

P.2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.

Ponadto prowadzący przedstawi zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.

Termin spotkania zaplanowana na dzień 29 maja 2017 r.(poniedziałek) godz. 10.00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Goście w naszej gminie

 

pokaz

W poniedziałek 24 kwietnia gościliśmy w naszej gminie przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie realizowania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, głównie unijnych. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Gminnej, gdzie gości powitali  Prezes działającej na terenie naszego powiatu LGD „Zielone Sioło” Adriana Rukat oraz Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski. Jednym z punktów programu była prezentacja obszaru działania LGD „Zielone Sioło”. Prezentacja dziedzictwa kulturowego, terenów turystyczno-rekreacyjnych oraz imprez cyklicznych odbywających się na terenie powiatu ostrowskiego wzbudziła duże zainteresowanie przybyłych gości. Wójt Michał Rutkowski przedstawił również projekty realizowane przez gminę Andrzejewo, zarówno  samodzielnie jak i w partnerstwie z Parafią pw. WNMP w Andrzejewie czy Biblioteką Publiczną Gminy Andrzejewo. W imieniu LGD „Razem dla Radomki”  głos zabrał jej Prezes Cezary Adam Nowak, który wyraził nadzieję na dalszą współpracę i wymianę doświadczeń. Na koniec spotkania goście mogli na własne oczy zobaczyć efekty realizacji projektów. Dzięki uprzejmości ks. Jerzego Kruszewskiego – Proboszcza naszej parafii zwiedzili kościół parafialny i jego otoczenie, zrewitalizowane dzięki środkom zewnętrznym. Wizyta gości 7 potwierdza, iż ciekawe pomysły wdrożone w życie na terenie naszej gminy zyskały uznanie i być może zostaną powielone w innych regionach.


6

 

Kolejne trafne inwestycje

 

2ledKorzystając z funduszu sołeckiego mieszkańcy wsi Pieńki – Sobótki postanowili wykorzystać przyznane im środki na inwestycję polegającą na wymianie starych lamp rtęciowych na nowe wykonane w technologii LED. Kolejny projekt, który jest już finalizowany to budowa altany przy remizie OSP  we wsi Kowalówka. Obiekt ten będzie idealnym miejscem na spotkania mieszkańców wioski w ciepłe, letnie wieczory. 3altana

 

Zaczynamy równanie dróg gruntowych

 

2 Na terenie Gminy Andrzejewo rozpoczęły się prace związane z równaniem i profilowaniem gminnych dróg gruntowych o nawierzchni nietrwałej na terenie wszystkich sołectw. W pierwszej kolejności zrobione zostały drogi, które w poprzednich latach nawieziono pospółką żwirowo cementową. Należy pamiętać, że wszelkie prace związane z równaniem i profilowaniem gminnych dróg gruntowych uzależnione są od warunków atmosferycznych, które z uwagi na opady deszczu, nie pozwalają często na kontynuowanie robót.. Jeżeli tylko pogoda nas wesprze prace ruszą dalej, a więc prosimy o cierpliwość i zrozumienie. 

 

Nowy „Dom” bociana w Pieńkach Wielkich

 

2Coraz częściej spotykamy się z ludźmi, którym bocianie gniazdo zwyczajnie przeszkadza. Na szczęście wciąż są i tacy, którzy zrobią wszystko, aby je ocalić.Taka sytuacja miała miejsce na terenie naszej Gminy w miejscowości Pieńki Wielkie. Poprzedni słup na którym znajdowało się bocianie gniazdo został złamany poprzez silny wiatr. Mieszkańcy wsi przy współpracy z firmą P.H.U. „MADO” Andrzej Mróz postawili nowy filar na którym umieścili gniazdo.

Wszystkim zaangażowanym w tą „akcję” bardzo dziękujemy!

 

Podkategorie

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami