Drużyna piłki nożnej GKS MAX ROL ANDRZEJEWO awansowała do klasy A!

 

sMecze piłki nożnej drużyny GKS MAX ROL ANDRZEJEWO w rundzie wiosennej klasy B 2019/2020 grupa Ostrołęka, które miały odbyć się wiosną 2020 r. niestety zostały odwołane. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o tym, iż w związku z pandemią koronawirusa rozgrywki nie zostaną dokończone. To spowodowało, iż miejsca w tabeli poszczególnych drużyn zostały utrzymane na takim samym poziomie na jakim zakończono rundę jesienną. Decyzją władz związku było to, aby drużyny z pozycji 1 i 2 awansowały do klasy A Ciechanów - Ostrołęka. Są to Kurpik Kadzidło z 24 punktami oraz GKS MAX ROL ANDRZEJEWO z 19 punktami. Poniżej przedstawiamy tabelę po rundzie jesiennej klasy B 2019/2020 grupa Ostrołęka, gdzie drużyna z Andrzejewa na koniec sezonu zajmowała miejsce II.

 

P

B

1.

Kurpik Kadzidło

24

29-7

2.

GKS Andrzejewo

19

37-19

3.

VLKS Ołdaki

19

22-13

4.

Orz Goworowo

17

24-18

5.

KS Pniewo

14

23-21

6.

Świt Baranowo

12

24-14

7.

FC 2013 Różan

11

23-31

8.

WKS Mystkowiec

6

16-25

9.

GLKS Lelis

3

10-39

10.

Iskra Zaręby Kościelne

3

11-32

Warto zaznaczyć, iż GKS MAX ROL ANDRZEJEWO po raz pierwszy w historii awansowało do klasy A, grupa Ciechanów-Ostrołęka. Rozgrywki tej klasy rozpoczną się latem 2020, jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

W Urzędzie Gminy w Andrzejewie odbyło się spotkanie wiceprezesa klubu i kierownika drużyny Pana Marka Racińskiego z Panią Wójt Beatą Ponichterą, na którym zostały omówione zasady finansowania działalności klubu oraz przygotowania technicznego boiska, a także budowy barierek przy trybunach i remontu pomieszczeń socjalnych.

Władze Gminy Andrzejewo serdecznie gratulują zawodnikom oraz wszystkim działaczom, którzy przyczynili się do wywalczenia awansu.

 

Powrót uczniów z klas I-III do szkół oraz konsultacje dla klas VIII

IMG 20200525 112612Od poniedziałku, 25 maja 2020 r. dzieci z klas I-III szkoły podstawowej powróciły do placówek oświatowych. Rozpoczęły się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a także jest możliwość zorganizowania zajęć dydaktycznych oraz odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas VIII we wszystkich szkołach podstawowych gminy Andrzejewo, tj. w Ołdakach-Polonii, w Starej Ruskołęce oraz w Andrzejewie. Jednocześnie nadal ma się odbywać nauka zdalna.

Dyrektorzy szkół otrzymali deklaracje od rodziców o tym, czy zdecydują się wysłać swoje dzieci na zajęcia. Najwięcej deklaracji złożyli rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Andrzejewie.

Szkoły mają funkcjonować w określonym reżimie sanitarnym. Placówki spełniły wszelkie wymagania przeciwepidemiczne stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Ponadto, informujemy, iż nie uruchomiono dowozów dla dzieci ze względu na brak wytycznych GIS-u. W szkołach podstawowych zostały wprowadzone obowiązkowe odgórne procedury, m.in. wszystkie placówki zostały wyposażone w środki ochrony osobistej, obowiązuje dezynfekcja rąk oraz robiony jest pomiar temperatury. Dodatkowo, pomieszczenia oraz klasy są regularnie wietrzone.

Program Czyste Powietrze 2.0 Nabór wniosków na nowych zasadach

ulotka-II v2

Informacja Wójta Gminy

Bez tytułu

GAZ-SYSTEM przekazał środki finansowe na zakup sprzętu IT do zdalnej nauki gminie Andrzejewo

GAZ-SYSTEM DLA EDUKACJI plakat 2Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w maju 2020 r. podjął decyzję o włączeniu się w charytatywną pomoc w walce z pandemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 poprzez przekazanie znaczących środków finansowych dla placówek edukacyjnych, tj. szkół. Dzięki uruchomionemu w maju przez spółkę programowi pod nazwą „GAZ-SYSTEM dla edukacji” samorządy będą miały możliwość zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego (laptopy, tablety, słuchawki oraz routery z mobilnym Internetem) na czas trwania zdalnej nauki dla najbardziej potrzebujących uczniów w gminach.

GAZ-SYSTEM wspiera placówki szkolne w wielu obszarach. W ciągu ostatnich 3 lat spółka przeprowadziła ponad 200 warsztatów edukacyjnych, podczas których prezentowane były w formie eksperymentów naukowych właściwości gazu ziemnego oraz korzyści stosowania tego surowca w produkcji energii i ciepła. Dodatkowo, każdego roku spółka kieruje też wsparcie do najmłodszych przekazując im wyprawki szkolne na rozpoczęcie roku szkolnego.

W gminie Andrzejewo niełatwa sytuacja wiążąca się z zamknięciem placówek oświatowych na dłuższy czas narzuciła innowacyjne standardy funkcjonowania szkół i organizowania zajęć edukacyjnych w formie nauki zdalnej. Taka forma wymaga dysponowania sprzętem komputerowym oraz dostępu do Internetu, a nie każda rodzina jest w stanie zainwestować w niezbędne wyposażenie.

W ramach programu pomocowego „GAZ-SYSTEM dla edukacji” wpływającego istotnie na trudną naukę uczniów w czasach pandemii spółka przekazała kwotę wynoszącą 750 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla placówek edukacyjnych. Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” zostanie uskuteczniany na terenie województw, w których Operator Gazociągów Przesyłowych posiada sieci przesyłowe, bądź realizuje projekty inwestycyjne infrastrukturalne. Wsparcie dotarło do 25 gmin, w tym do gminy Andrzejewo. Otrzymane środki finansowe pozwolą na zakup laptopów oraz zestawów słuchawkowych i myszy komputerowych do trzech szkół gminy Andrzejewo, tj. Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce, w Ołdakach-Polonii oraz w Andrzejewie.

Ponadto, program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” wpisuje się w rządowy program zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu uczniów oraz został objęty honorowym patronatem Ministrów Edukacji Narodowej, Klimatu, Cyfryzacji, a także Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Po zakończeniu pandemii koronawirusa placówki szkolne będą mogły wykorzystywać otrzymany sprzęt podczas zajęć lekcyjnych.

Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera składa podziękowanie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. za przekazane środki finansowe, które pozwolą uczniom szkół podstawowych z terenu gminy Andrzejewo w tych trudnych czasach uczyć się na właściwym poziomie i zdobywać wiedzę.

XV Sesja Rady Gminy Andrzejewo

IMG 20200520 113621Dnia 20 maja 2020 r. o godz. 11:00 odbyło się posiedzenie XV Sesji Rady Gminy Andrzejewo. Otwarcia zebrania dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Justyna Kazimierczuk. W obradach uczestniczyło 14 radnych, a także Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera, Skarbnik Gminy Pani Ewa Godlewska, Sekretarz Gminy Pan Robert Rosiak oraz Kierownik GOPS-u Pan Robert Kaniecki.

Sesja odbyła się w niecodzienny sposób, gdyż bez uczestnictwa zaproszonych gości oraz z zachowaniem szczególnych zasad obowiązujących w czasie pandemii COVID-19.Zostało zagwarantowane bezpieczeństwo osób. Obecni posiadali maseczki ochronne, rękawiczki, a także mogli skorzystać z płynów do dezynfekcji powierzchni i rąk. Zachowane zostały również odpowiednie odległości pomiędzy osobami uczestniczącymi w posiedzeniu.

Na początku sesji zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w którym zostały określone sprawy związane z pandemią, wszelkimi inwestycjami, budżetem, oświatą, gospodarką wodno-ściekową itd. Następnie jednogłośnie podjęto trzy uchwały: w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Andrzejewo na lata 2020-2032, w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 oraz w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Andrzejewo za 2019 rok.


Zmiana budżetu polegała na zwiększeniu planu dochodów oraz wydatków o kwotę wynoszącą 549 563,00 zł. Po zmianach planu dochodów gminy na 2020 r. wynosi 20 894 242,13 zł zaś wydatków 20 348 366,08. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan dochodów o środki pochodzące z pomocy finansowej w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2020” na wykonanie prac remontowych strażnicy OSP Przeździecko-Jachy. W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów o darowiznę przeznaczoną na zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki w czasie pandemii CODID-19. W dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację Programu „Opieka75+”. Zwiększono również środki finansowe na inwestycje drogowe dzięki czemu w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na modernizację dróg gminnych w miejscowościach Andrzejewo, Andrzejewo - Kolonie, Jabłonowo – Klacze, Nowa Ruskołęka, Jasienica – Parcele i Załuski Lipniewo.

 

Tydzień wykładów prawniczych on-line

 

98309131 925938604553694 8917708345498927104 oFundacja Togatus Pro Bono realizuje na terenie powiatu ostrowskiego nieodpłatną pomoc prawną wraz z edukacją prawną. W związku z sytuacją epidemiologiczną, edukacja prawna w formie wykładów/szkoleń będzie się zdalnie na platformie facebooka Fundacji.
Zachęcamy do bezpłatnych zapisów na wydarzenia dotyczące poszczególnych wykładów/szkoleń, podczas których możecie Państwo zadawać pytania prawnikowi.

TUTAJ znajdują się infromacje dotyczące tych wydarzeń.

 

 

 

Terminy i tematy wykładów
Sprawa rozwodowa
21.05.2020 godz. 18:00
https://www.facebook.com/events/671249380333338/
Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej
22.05.2020 godz. 18.00
https://www.facebook.com/events/247855909630416/
Na podstawie i w granicach prawa
25.05.2020 godz. 17.00
https://www.facebook.com/events/580932972556291/
Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem
26.05.2020 godz. 17:00
https://www.facebook.com/events/247460249938546/
Sprawy alimentacyjne
27.05.2020 godz. 18:00
https://www.facebook.com/events/279748386735263/
Upadłość konsumencka
28.05.2020 godz. 18.00
https://www.facebook.com/events/2732520706978633/

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami