Spotkanie z S.M. Kamilą Leszczyńską

Upływający rok związany jest z osobą Kard. Stefana Wyszyńskiego, nie tylko przez fakt beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, ale również z powodu obrania tego Wielkiego Polaka przez Sejm i Senat RP jako Patrona Roku 2021. By uświetnić dodatkowo obchody tych wydarzeń, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejewie Pan Wojciech Strzeszewski, zorganizował i poprowadził spotkanie z S.M. Kamilą Leszczyńską, autorką książki poświęconej życiu i działalności Kardynała. We wspomnianym spotkaniu, twórczyni publikacji „CHCĘ MIEĆ MATKĘ, KTÓRA NIE UMIERA. Opowiadanie o życiu Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski”, zaprezentowała dzieciom i młodzieży, w sposób obrazowy i przystępny, wizerunek Wielkiego Polaka, w którego życiorys opatrzność wplotła czas spędzony w Andrzejewie. Stanowi to dla  mieszkańców tej gminy, powód do dumy i radości. W prezentacji sylwetki Prymasa Tysiąclecia podsumowaniem stało się „ABC Społecznej Krucjaty Miłości” przywołane przez przybyłego, wraz z autorką książki, ojca Łukasza Szokaluka. Było ono wskazówką i zaproszeniem sformułowanym przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1967 roku, który nawoływał do propagowania dobra i miłości wokół nas, by czynić nas lepszymi ludźmi. Spotkanie było ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, pokazującym uczniom jak wiele zależy od nas samych.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Andrzejewo

W dniu 12 października 2021 r. odbyły się po raz dziesiąty obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Andrzejewo.  Cała uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00 Mszą Świętą w kościele w Andrzejewie. Następnie na zaproszenie organizatora tej edycji obchodów Dnia Edukacji Narodowej tj. dyrektora i społeczności Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce wszyscy zaproszeni goście spotkali się świetlicy wiejskiej w Starej Ruskołęce.

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele ze wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Andrzejewo, nauczyciele emeryci, pracownicy szkół, Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Podczas uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera. Złożyła ona wszystkim nauczycielom najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowała za trud pracy jaki wkładają w wychowanie młodego pokolenia. Ponadto wręczyła nagrody Wójta Gminy Andrzejewo za osiągnięci dydaktyczno-wychowawcze, które wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły i kształtują korzystny jej wizerunek w środowisku. W tym roku nagrody otrzymali:

- Wojciech Strzeszewski i Agnieszka Lużyńska – Szkoła Podstawowa w Andrzejewie

- Agnieszka Choromańska i Danuta Rostkowska – Szkoła Podstawowa w Ołdakach – Polonii

- Wioletta Wajszczyk i Arkadiusz Przeździecki – Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe róże. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.

GALERIA

Uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu bojowego „KAZIK” dla OSP w Andrzejewie

W sobotę, 9 października 2021 r. miało miejsce uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu bojowego Opel Movano „KAZIK” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13:00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Andrzejewie, gdzie odbyła się koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył ks. Proboszcz Jerzy Kruszewski. Po Mszy Św. nastąpił przemarsz pocztu sztandarowego, zaproszonych gości i i strażaków na plac przy strażnicy OSP w Andrzejewie.

Kolejno, prowadzący uroczystość druh Damian Pszczołowski złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego przekazania samochodu pożarniczego jednostce OSP w Andrzejewie.

Przybyłych gości powitał prezes OSP Witold Jeglikowski. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Andrzejewie oraz podkreślił jak duże znaczenie dla mieszkańców Andrzejewa i gminy ma pojawienie się nowego wozu strażackiego.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było oficjalne wręczenie dokumentów i kluczyków przez Wójta Gminy Panią Beatę Ponichtera oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika na ręce Prezesa OSP Witolda Jeglikowskiego i Naczelnika OSP Dariusza Wajszczyka. Następnie nastąpiło  poświęcenia samochodu strażackiego przez ks. Proboszcza Jerzego Kruszewskiego.

Strażacy OSP Andrzejewo zostali chrzestnymi nowego samochodu bojowego i nadali mu imię „Kazik”. Jest to wyraz uznania dla zasłużonego, byłego Prezesa OSP Pana Kazimierza Mierzejewskiego, który pełnił służbę 50 lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie.

„Z woli ludu strażackiego, tutejszej jednostki OSP nadaję ci imię „Kazik”, działaj sprawnie, gaś skutecznie i rozsławiaj miejscowość Andrzejewo na całą okolicę.”

Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki OSP został sfinansowany ze środków budżetu gminy Andrzejewo w wysokości 147 994,00 zł. Ponadto, poprzez uruchomienie programu OSP-2021 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego gmina Andrzejewo otrzymała pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 80 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 227 994,00 zł.

Warto wspomnieć, iż Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zapowiedział wręczenie pamiątkowego medalu „Pro Masovia” na ręce Pana Kazimierza Mierzejewskiego. Jest to medal honorowy przyznawany przez marszałka województwa mazowieckiego za przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

GALERIA

 

 

KRUS zaprasza rolników na bezpłatną rehabilitację leczniczą

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie
 21-dniowych, bezpłatnych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Z rehabilitacji Leczniczej mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, osoby ubezpieczone na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez
18 miesięcy przed  złożeniem wniosku oraz osoby posiadające prawo do okresowej renty rolniczej
 z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji,
 ze schorzeniami:

  • Narządu ruchu (np. stany pourazowe kości, stawów, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa
    i pozostałych stawów, reumatoidalne zapalenie stawów)
  • Układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze)
  • Po przebytej chorobie COVID-19 (np. przebyte covidowe śródmiąższowe zapalenie płuc
    w okresie wydolności oddechowej). Rehabilitacja po COVID-19 może być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.

W przypadku zainteresowania wyjazdem na rehabilitację należy złożyć Wniosek
o skierowanie na rehabilitację leczniczą
(formularz KRUS) wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę wraz z niezbędnymi wynikami badań i dokumentacją dot. leczenia.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl w zakładce Rehabilitacja lub w placówce KRUS.

 

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z załącznikami należy złożyć w najbliższej Placówce KRUS.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  29 760-74-20

 

Wydarzenia towarzyszące obchodom 82. Rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem

Oprócz głównych uroczystości obchodów 82. Rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem na terenie gminy Andrzejewo zostało zorganizowanych szereg wydarzeń towarzyszącym.

W dniu 16 września 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Andrzejewie odbyło się spotkanie z   prof. dr hab. Adamem Czesławem Dobrońskim, który w ciekawy sposób przedstawił przebieg bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą. Nawiązał również do historii swojej ostatnio wydanej książki pod tytułem „ Ziemia Ostrowska do 1914 roku”.

W niedzielę 19 sierpnia 2021 roku podczas głównych uroczystości dodatkowo odbyły się:

- pokaz sprzętu wojskowego  - zorganizowany przez 18 Dywizję Zmechanizowaną w Siedlcach

- pokaz jazdy konnej – zorganizowany przez Szwadron Kawalerii Konnej z Zarąb Kościelnych

- pokaz militariów – zorganizowany przez Klub Strzelectwa Sportowego SAGITTARIUS oraz Klub Strzelectwa Sportowego BAZUKA

- pokaz motocykli – Grupa Motocyklowa STAJNIA

- szczepienia przeciw COVID 19 w mobilnym punkcie zorganizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego

Ponadto po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Covid – 19  odbyły się dodatkowe imprezy towarzyszące rocznicy:

- V edycja Masowego Biegu Śladami tej bitwy. 

- IV Gra terenowa „Ostatnia bitwa 18 DP”. Uczestniczyła w niej młodzież ze wszystkich szkół z terenu Gminy Andrzejewo, która  mogła poznać losy 18 Dywizji Piechoty.

- VI Rajd Rowerowy „MŁODZI PAMIĘTAJĄ  2021”.

- 4. Rajd Motocyklowy Śladami Września 39 WIELUŃ PAMIĘTAMY

 

Szczegóły: www.andrzjewo.pl, fb/Gmina Andrzejewo

 

Usuniecie azbestu z terenu giny Andrzejewo w 2021 r

 

 

Dobiegła końca tegoroczna zbiórka azbestu na terenie gminy Andrzejewo. Całkowity koszt zadania wynosił 15.990,22 zł. W ramach zbiórki zebrano i  przekazano do unieszkodliwienia nieco ponad 43 Mg materiałów zawierających azbest, zdemontowanych z obiektów budowlanych ( mieszkalnych i gospodarskich) z nieruchomości położonych na terenie gminy. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie z siedzibą przy ul. Polowej 19, 18-300 Zambrów. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 2693/21/OZ/DA podpisanej 14.09.2021 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 15.986,13 zł. Pozostała część kosztów zadania pokryta została ze środków własnych budżetu gminy.

82. Rocznica Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem

W dniu 19 września 2021 roku w Andrzejewie odbyły się uroczystości związane z obchodami 82. Rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Pomimo, iż od tamtych wydarzeń minęło już tyle lat to pamięć o nich trwa i jest nadal żywa wśród mieszkańców bliższej i dalszej okolicy. Każdego roku w jedną z wrześniowych niedziel z tej okazji w Andrzejewie odbywają się uroczystości patriotyczne upamiętniające żołnierzy walczących w obronie Ojczyzny. Oddając hołd poległym kultywuje się heroizm i poświęcenie w obronie wolności i niepodległości Polski.

18 Dywizja Piechoty wchodziła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Jej dowódcą był płk. dyplomowany Stefan Kossecki. We wrześniu 1939 r. zadaniem Dywizji była obrona 120 – kilometrowego pasa frontu wzdłuż Narwi od Kamianki do Rutek. Do 10 września 1939 r. 18 Dywizja Piechoty uczestniczyła w bojach z przeważającymi siłami niemieckimi na rubieży rzeki Narwi, następnie wycofała się wzdłuż kierunku z Łomży przez Zambrów na Nur. Dnia 11 wrześnie nie powiodła się próba opanowania węzła komunikacyjnego Zambrów, który już wcześniej był zajęty przez Niemców. Rano 12 września wykrwawione oddziały osiągnęły rejon Srebrny Borek, Paproć, Łętownica. Polskie oddziały z chwilą osiągnięcia rejonu Łętownicy rozpoczęły bój mający na celu przebicie się przez Andrzejewo. O świcie 13 września 1939 r. jak twierdzi płk Witold Sztark „18 Dywizja Piechoty nie skapitulowała ona przestała istnieć w wyniku walk z przeważającym nieprzyjacielem”. 

Oficjalne obchody 82. rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem rozpoczęły się w dniu 19 września 2021 r.  o godzinie 12:30 uroczystą Mszą Świętą w intencji poległych w kościele parafialnym w Andrzejewie. Podczas kazania ksiądz proboszcz Jerzy Kruszewski nawiązał do wydarzeń sprzed lat, które miały miejsce w naszym kościele parafialnym. Kościół ten był świątynią w której umierającym żołnierzom udzielano rozgrzeszenia. Ta świątynia była zbroczona krwią żołnierza niemieckiego i polskiego. Kiedy trzeba było opatrywać rany – opatrywano je wszystkim.

Po Mszy Świętej dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafialnym.

Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera zabierając głos powitała zebranych gości wśród których znaleźli się:

- dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. Dyw. Dr Jarosława Gromadzińskiego wraz z żołnierzami 

- ppłk Krzysztof Rabka – przedstawiciel 18 Pułku Logistycznego w Łomży

- ppłk Krzysztof Kwiatkowski – przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie

- ppłk Leszek Iwaniec - Dowódca Garnizonu Ostrów Mazowiecka

- ppłk Robert Grodziński – zastępca dowódcy 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie

- pan Senator Marka Komorowskiego

- pani Justyna Pętkowska – Dyrektor Biura Poselskiego Marka Zagórskiego

- pan Paweł Dycht –  zastępca  dyrektora departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

- pani Agnieszka Krupińska – zastępca Kierownika delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce

- pan Piotr Gursztyn – przedstawiciel Prezesa Zarządu TVP Pana Jacka Kurskiego

- rodziny żołnierzy walczących na polach bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem: rodzinę Kosseckich, Hertlów i Kurskich

 - kombatanta płk. Antoniego Zienkiewicza

- przedstawiciele władz samorządowych,  

- społeczność szkolna,

- mieszkańców gminy Andrzejewo

W swoim przemówieniu Wójt Gminy Andrzejewo pani Beata Ponichtera poinformowała, iż uroczystości odbywają się z tygodniowym opóźnieniem. Związane to było z beatyfikacją Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak dodała „Andrzejewo było bliskie jego sercu. Tu spędził część swojej młodości, pierwsza spowiedź, tu przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej, przyjął sakrament bierzmowania. Prymas Tysiąclecia znalazł się w gronie osób odznaczonych Honorową Odznaką 18 Dywizji Piechoty. W liście skierowanym do kombatantów 15 czerwca 1978 roku napisał: „Ukochani Bracia Żołnierze (…), cenię Waszą miłość do Boga i Ojczyzny, oraz ofiarę krwi Waszych Kolegów, którzy gromadnie ginęli na Ziemi Łomżyńskiej w obronie Wiary i Wolności oraz wielu z nich leży na Cmentarzu w Andrzejewie przy grobie mej Matki. W moich modlitwach polecam Dobremu Bogu Was i Poległych”. 

Następnie głos zabrał dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. Dyw. Dr Jarosław Gromadziński oraz pan Piotr Gursztyn – przedstawiciel Prezesa Zarządu TVP Pana Jacka Kurskiego

Kolejnym punktem uroczystości był Apel Poległych i Salwa Honorowa oraz złożenie kwiatów przez delegacje w Mauzoleum oraz na grobie żołnierzy Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej w tym delegacja Gminy Andrzejewo w składzie: Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Kazimierczuk, Sekretarz Gminy Andrzejewo Robert Rosiak oraz Paweł i Stefan Kosseccy.

Całą uroczystość swoim występem artystycznym uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej w Andrzejewie. Odczytany został   wiersz autorstwa pana Ryszarda Skłodowskiego oraz chór szkolny, który zaśpiewał hymn Szkoły Podstawowej w Andrzejewie im. 18 DP Ziemi Łomżyńskiej. Dodatkowo oprawą muzyczną uroczystości zajęła się orkiestra dęta wojskowa.

Organizatorami uroczystości byli:

- Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera

- 18 Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach

GALERIA

82 Rocznica Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami