Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież zapobiega pożarom ”

 

konk1W dniu 20.02.2018 roku w SP Stara Ruskołęka odbyły się gminne eliminacje do XLI Edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem  Młodzież zapobiega pożarom ”.

 W turnieju wzięło udział 16 uczestników z  :

  • SP z Oddziałami Gimnazjalnymi w Andrzejewie
  • SP Ołdaki Polonia
  • SP Stara Ruskołęka

Turniej odbył się w dwóch grupach wiekowych w formie pisemnej.

            Zwycięzcy turnieju w poszczególnych grupach:

            I grupa

 I miejsce Julia Żyłowska SP Ołdaki Polonia

II miejsce Magdalena Ościłowska - SP Andrzejewo

II grupa

 I miejsce Paulina Żyłowska Ołdaki Polonia

II miejsce Katarzyna Żyłowska Ołdaki Polonia

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Andrzejewo, a wręczone przez Wójta Gminy Andrzejewo p. Michała Rutkowskiego, Sekretarza Zarządu Gminnego Związku OSP w Andrzejewie druha Krzysztofa Hana i Dyrektora SP Stara Ruskołęka p. Arkadiusza Przeździeckiego.

 

Dotacje na wyposażenie gabinetu pielęgniarek

medicine-300x281Gmina Andrzejewo otrzymała od Wojewody Mazowieckiego dotacje na zadanie polegające na wyposażeniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, który został zakupiony do gabinetu pielęgniarek w Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie. Wysokość przyznanych środków to kwota 6.213,00 zł. W ramach tego dofinansowania zakupiono: kozetkę lekarską, stolik zabiegowy, specjalną szafkę do przechowywania leków i wyrobów medycznych, szafa do przechowywania dokumentacji medycznej, waga ze wzrostomierzem, parawan, aparat do pomiaru ciśnienia dla dzieci i dorosłych, stetoskop, tablice do badania ostrości wzroku.

Informacja Wójta Gminy - zwrot podatku akcyzowego

 

akcyzaWójt Gminy Andrzejewo informuje, że od dnia 1 do 28 lutego 2018 r. rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku wynosi 86,00 zł.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 3 do 30 kwietnia 2018 r. na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

 

Poniżej do pobrania potrzebne dokumenty:

 

    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 

    Załącznik do wniosku

 

Umowa na remont drogi podpisana

drorusW dniu 9 stycznia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Andrzejewo, a Firmą Transportowo – Usługową Mirosław Przesmycki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 260103W Stara Ruskołęka – Króle Małe.

Przekazanie placu wykonawcy już nastąpiło i o ile tylko warunki pogodowe na to pozwolą to firma rozpocznie remont. Zakończenie inwestycji przewiduje się na 30 maj 2018 r.

Obecny stan drogi jest bardzo zły. Jednak już niedługo mieszkańcy okolicznych wiosek i wszyscy uczęszczający tamtędy kierowcy będą mogli cieszyć się nowo wyremontowanym odcinkiem trasy. 

Podkategorie

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami