Misja: programowanie

 

IMG 20210225 101720W lutym 2021 r. w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce zakończył się projekt „Misja: programowanie” organizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (lider projektu) i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, trwający od listopada 2020r. Celem projektu jest popularyzacja wczesnej nauki programowania w szkołach. Dzięki włączeniu elementów programowania do pracy z uczniami, lekcje stały się bardziej ciekawsze. Uczniowie mogli uczyć się poprzez zabawę i mieć przy okazji wiele radości i satysfakcji. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Uczestniczyli w nich uczniowie klas I –III, pod kierunkiem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej panią Renatę Bojanowską oraz panią Wiolettę Ogrodnik. W ramach realizacji powyższego projektu szkoła pozyskała dwa roboty edukacyjne Photom Edu, 2 tablety Huawei, matę edukacyjną oraz 3 gry Scottie Go! Wartość przekazanego sprzętu to 3 436zł.

 

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

dzien-soltysa123-1

Spisz się, bo liczysz się dla Polski!

 

artykuł do biuletynu gminnego grafika pion1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas.

Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie, a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie dzięki spisom władze państwowe, regionalne i lokalne mają dostęp do informacji i danych niezbędnych do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają długą tradycję – w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat!

Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepodległej!

Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które przypominało współczesny spis powszechny, była „Lustracja dymów i podanie ludności” przeprowadzona w 1789 r. na podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak można domyślić się z nazwy, liczono wtedy mieszkańców i „dymy”, czyli domy wyposażone w komin.

Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszechny ludności odbył się w Polsce już po odzyskaniu niepodległości. Dla odradzającej się Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu było jednym z priorytetów, ale ze względu na niezwykle trudną sytuację młodego państwa udało się go zorganizować dopiero w 1921 roku.

„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że odrodzoną Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln osób. Etniczni Polacy stanowili niecałe 70% ludności, najliczebniejszą mniejszością narodową byli Ukraińcy (15%).

Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się zatem równo w stulecie pierwszego spisu powszechnego odrodzonej Polski.

Spisać musi się KAŻDY!

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu podlegają:

-         Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,

-         cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,

-         Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę,

-         osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy i cudzoziemcy,

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

Dlaczego spis jest tak ważny?

Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czteroletni, jak i w momencie odradzania niepodległej Polski, wynikały z przeświadczenia, że wiedza o ludności, jej strukturze i zróżnicowaniu, jest niezbędna dla sprawnego zarządzania państwem. Dziś jest podobnie – prowadzenie jakichkolwiek skutecznych działań w przestrzeni publicznej wymaga wiedzy i danych statystycznych.

Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. Na tyle często, by dane spisowe były aktualne, ale jednocześnie możliwie rzadko, by minimalizować koszty i ograniczać konieczność angażowania czasu i uwagi mieszkańców .

Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć do planowania i podejmowania działań we wszystkich najważniejszych dla kraju sferach: w polityce rodzinnej, mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej.

Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców i organizować połączenia w regionie.

Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy dokładnie przede wszystkim sytuację demograficzną polskiego społeczeństwa i naszej gminy, a także przyjrzymy się najważniejszym wyzwaniom związanym z tym tematem: z jednej strony urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś coraz intensywniejszemu starzeniu się naszego społeczeństwa. Spis to również jedyne badanie dające pełny obraz poziomu wykształcenia wszystkich mieszkańców, niepełnosprawności, wyznania czy narodowości.

Najlepiej przez Internet – w domu lub w Urzędzie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie pierwszym w historii polskich spisów ludności, w którym PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie samospis internetowy. W ten sposób statystyka publiczna wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom dotyczącym możliwości elektronicznego załatwiania spraw urzędowych.

Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca spisu

Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. W każdej gminie w Polsce będzie funkcjonować miejsce do samospisu internetowego, będzie też można liczyć na wsparcie wyznaczonego pracownika Urzędu. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić do Urzędu Gminy/Miasta i zapytać o możliwość spisania się.

Rachmistrz osobiście lub telefonicznie

Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje się rachmistrz spisowy. W sumie na terenie województwa mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. Osoby będące rachmistrzami przeszły specjalne szkolenie zakończone egzaminem. Musiały też złożyć przysięgę zachowania tajemnicy statystycznej – nie wolno im pod żadnym pozorem ujawniać i przekazywać informacji uzyskanych podczas wywiadów spisowych.

Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać na dwa sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i telefoniczny. Forma prowadzonych wywiadów będzie zależeć od sytuacji epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów.

W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca).

WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie możemy już poprosić o możliwość samodzielnego spisania się przez Internet. Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z aplikacji spisowej i wypełnić obowiązek spisowy w dogodnym dla siebie momencie.

Nie będzie sprawdzany majątek ani telewizory

W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane ŻADNE informacje dotyczące majątku, oszczędności czy posiadanych kosztowności. Również w części formularza dotyczącej zasobów mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań o wartość nieruchomości.

Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE zawarte w formularzu spisowym. Nie ma zatem np. prawa sprawdzać, czy mamy w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy opłacamy za niego abonament.

Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli mieć samodzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi w formularzu spisowym, powinien wybrać aplikację spisową i jak najszybciej ją wypełnić.

Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy do śledzenia strony internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie – będą na nich czekać ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

 

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

laurka1

Remont OSP w Starej Ruskołęce

 

20210107 091252W ramach zadania określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w zakresie rolnictwa i ochrony ludności z dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Ruskołęce otrzymała dofinansowanie na zadanie „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej” w kwocie 13.300,00 zł.

Jednostka OSP w Starej Ruskołęce jest stowarzyszeniem działającym na terenie wiejskim. Założona została w 1947 roku. Remiza OSP powstała w 1972 roku, natomiast gruntowny remont przeszła w 2015 roku.

Głównymi celami działania jednostki są:

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi

- branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów

Obecnie jednostka zrzesza 26 druhów.

W skład Zarządu OSP wchodzą:

Prezes - Krzysztof Han

Naczelnik - Wiesław Kalupa

Wiceprezes - Waldemar Tatko

Sekretarz - Marcin Duda

Skarbnik - Robert Biały

W ramach realizacji otrzymanego dofinansowania dokonano zakupu wyposażenia strażnicy w skład czego weszły:

- 3 szafy strażackie STRN 400/4 – 3960 zł

- 4 regały magazynowe – 1480 zł

Wykonany został również remont pomieszczenia gospodarczego polegający na ułożeniu gresu na 18 m 2 – 1440 zł oraz położenie tynku mozaikowego na 34 m 2 – 3400 zł. Ponadto został także wykonany napis nazwy jednostki na budynku garażowym – koszt 3020 zł.

20210107 090904Wnętrze po remoncie będzie bardziej funkcjonalne, co przyczyni się do prawidłowego przechowywania i utrzymania posiadanego sprzętu. Realizacja prac remontowych przyczyni się do poprawy stanu technicznego oraz zmniejszenia kosztów utrzymania budynku OSP. Wykonanie zadania pozytywnie wpłynie na poprawę jakości pracy strażaków, poprzez podniesienie komfortu ich pracy i zwiększenie gotowości bojowej a to przełoży się na poprawę ochrony przeciwpożarowej.

 

Już za miesiąc spis powszechny!

aktualności - Już za miesiąc spis powszechny1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu. Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości gospodarstwa domowego w danej gminie. Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca)

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie

20210211 101534W czwartek 11 lutego 2021 r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie, na które przybyli zaproszeni goście: Wicestarosta Ostrowski Pan Józef Rostkowski, Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Adam Brzózka, Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera, Sekretarz Gminy Pan Robert Rosiak oraz Skarbnik Gminy Pani Ewa Godlewska. Zebranie prowadził Przewodniczący Zarządu GSW Pan Marek Raciński przy pomocy Pani Ewy Staniaszko. Podczas spotkania zapewniony był odpowiedni reżim sanitarny. Przyjęty plan finansowy na rok 2020 wynosił 352 802,15 zł. Wpływy z wpłat dokonanych przez członków Spółki na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 133 995,68 zł. Wskaźnik ściągalności składek wyniósł 92,15%. Spółka w roku 2020 otrzymała dotacje w łącznej kwocie 81 345,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatu Ostrowskiego oraz gminy Andrzejewo. W roku 2020 Gminna Spółka Wodna w Andrzejewie wykonała następujące prace:

- koszenie mechaniczne skarp rowów melioracyjnych – 74,214 km

- naprawa urządzeń melioracyjnych – 116 szt.

- naprawa przepustów melioracyjnych – 10 szt.

- naprawa studzienek drenarskich – 6 szt.

- czyszczenie studzienek drenarskich – 191

- odmulanie mechaniczne rowów melioracyjnych – 17.809 km

- plantowanie urobku po odmuleniu – 10.590 km

- odkrzaczanie rowów melioracyjnych

Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 165.350,91 zł. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31,12.2020 r. wynosi 150 231,40 zł. Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie zatwierdziło realizację budżetu i roczne sprawozdania finansowe za rok 2020. Podjęto również uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2021 wraz z planem pracy na rok 2021. Zgodnie z postanowieniem Wlanego Zgromadzenia GSW kwota zobowiązania drenacyjnego na rok 2021 nie uległa zmianie i nadal będzie wynosić 19 zł za 1 ha odwodniony rowami i odwodniony drenami.

Mamy nadzieję, że z każdym rokiem praca Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie

na rzecz rolników będzie realizowała główny cel spółki czyli utrzymanie, eksploatację i konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Andrzejewo.

Pomoc GAZ-SYSTEMU dla OSP w Andrzejewie

 

zdjeospOchotnicza Straż Pożarna w Andrzejewie otrzymała pomoc finansową od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spółka przekazała w formie umowy darowizny kwotę 18 000 zł. z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych bojowych dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach pożarniczych. Z niewielkim udziałem środków własnych zakupiono 6 trzyczęściowych kompletów. Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Andrzejewie składają serdeczne   podziękowanie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. za przekazane środki finansowe, które pozwolą w znaczny sposób podnieść gotowość bojową jednostki. Przypomnijmy, że w 2020 r. rozpoczęła się inwestycja „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego, tj. odcinek południowy gazociągu Polska – Litwa”. Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi (w tym m.in. kabel światłowodowy), który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy, co przyczyni się do integracji systemów przesyłowych i rynków gazu krajów bałtyckich. Budowa gazociągu na terenie gminy Andrzejewo przebiega przez miejscowości Zaręby - Choromany, Zaręby - Warchoły, Ołdaki – Polonia. Przeździecko – Lenarty i Przeździecko – Jachy na odcinku 7,3 km. Gazociąg zbudowany będzie pod ziemią na głębokości 120 cm, średnica rury wyniesie 700 mm przy ciśnieniu roboczym 8400 kPa.

 

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami