Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2022 r

                     

Dobiegła końca tegoroczna zbiórka azbestu na terenie gminy Andrzejewo. Całkowity koszt zadania wynosił 54.895,51 zł. W ramach zbiórki zebrano i  przekazano do unieszkodliwienia nieco ponad 150 Mg materiałów zawierających azbest, zdemontowanych z obiektów budowlanych ( mieszkalnych i gospodarskich) z nieruchomości położonych na terenie gminy. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie z siedzibą przy ul. Polowej 19, 18-300 Zambrów. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 2087/22/OZDA podpisanej 12.07.2022 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 34.990,39 zł. Pozostała część kosztów zadania pokryta została ze środków własnych budżetu gminy.

 

 

Informacja o zakupie węgla po preferencyjnej cenie przez mieszkańców Gminy Andrzejewo

Szanowni Państwo,

Od wtorku 6 grudnia 2022 r. można dokonywać zakupu węgla po preferencyjnej cenie przez mieszkańców Gminy Andrzejewo.

Węgiel w asortymencie groszek i orzech będzie można zakupić w cenie 1950 zł brutto za 1 tonę.

O zakup mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy złożyli do  Urzędu Gminy w Andrzejewie wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie oraz są uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego.

Węgiel będzie dostępny w dwóch punktach odbioru:

- SKŁODOWSKI S.J. Punkt Sprzedaży Andrzejewo, ul. Warszawska 53,  Andrzejewo, tel. 862 717 010 (węgiel groszek i orzech)

- BEST-ROL Przemysław Sołowiński, ul. Wodna 4, 07-305 Andrzejewo,     tel. 534 268 595 lub  605 313 192 (węgiel orzech).

Według limitu na 2022 i 2023 r. przysługuje zakup węgla po preferencyjnej cenie w ilości 3000 kg.

Zasady zakupu węgla:

 • Przekaz bankowy można otrzymać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Warszawska 36, pok. Nr 10 w godz. 9-14 (w dni robocze),
 • Należną kwotę należy wpłacić przelewem w banku (np. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Andrzejewie),
 • Po zaksięgowaniu należy odebrać fakturę za zakupiony węgiel. Fakturę należy odebrać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, pok. Nr 11 w godz. 9-14 (w dniach pracy urzędu),
 • Z oryginałem faktury należy udać się do wybranego składu węgla. Przy odbiorze węgla należy okazać fakturę i dowód osobisty,
 • Transport węgla z punktu wydania do miejsca zamieszkania leży po stronie mieszkańca,
 • W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu węgla lub dokonano zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to niezrealizowany limit przechodzi na 2023 r.

Przed podjęciem decyzji o zakupie, węgiel można obejrzeć we wskazanych składach opału. Sprzedaż węgla będzie dokonywana  według posiadanego na składzie surowca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36,   07-305 Andrzejewo pok. Nr 10, tel. 862 717 003 wew. 15 lub 16.

 

 

Wójt Gminy Andrzejewo

     Beata Ponichtera

Modernizacja ul. Wodnej i Rynek w Andrzejewie

W związku z otrzymanym przez Gminę Andrzejewo dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych trwają modernizacje dwóch dróg na terenie gminy Andrzejewo, ul. Wodna i Rynek w Andrzejewie oraz droga Andrzejewo – Olszewo-Cechny. Łączna kwota inwestycji wynosi 2 402 737,24 zł, zaś kwota dofinansowania to 1 571 000,00 zł., co stanowi 65% kosztów inwestycji. Wykonawca robót to Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych ,,TRAKT’’ Sp. z o.o. z Wysokiego Mazowiecka.

Prace modernizacyjne na ul. Wodnej i Rynek dobiegły końca. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, chodników i zjazdów, oznakowania, a także regulacji pionowej studzienek oraz budowy nowego wodociągu z przyłączami. Koszt inwestycji to 823 893,32 zł.

Przebudowa drogi gminnej Andrzejewo – Olszewo-Cechny jest wykonywana  na odcinku o długości 1 km 416,43 m. W zakresie prac znajduje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, przepustów pod koroną drogi wraz ze zjazdami, a także oznakowania. Koszt inwestycji wyniesie 1 578 840,92 zł.

Zły stan nawierzchni drogowej znacznie utrudniał mieszkańcom korzystanie z dróg i stwarzał zagrożenie. Dzięki modernizacji drogi stały się przede wszystkim  bezpieczne i znacznie podniósł komfort jazdy.

Zakup nowej przyczepy

Gmina Andrzejewo zakupiła od firmy PRONAR przyczepę budowlaną (skorupową) – model T679/4M z tylnym wywrotem i tylną klapą rozwierną- wahliwą oraz zaczepami do mocowania ładunku. Osadzona jest ona na zawieszeniu typu tandem z wahaczami podłużnymi. Przyczepa posiada instalację hydrauliczną wywrotu z automatycznym zaworem ocinającym. Nowy sprzęt będzie służył do przewozu gruzu, kamieni, żwiru, piasku, gliny i kruszywa. Znajdzie ona zastosowanie podczas prac remontowych dróg i placów gminnych. Koszt zakupu wyniósł 56 949,00 zł.

Gmina realizuje projekt "Cyfrowa Gmina"

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Gminie Andrzejewo

W dniu 10 listopada 2022 r. w centrum Andrzejewa przy budynku Urzędu Gminy uroczyście wciągnięto flagę państwową na nowym maszcie zamontowanym w ramach projektu ,,Pod biało-czerwoną’’. Projekt ten sfinansowany przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej zakładał zjednoczenie Naszego kraju i jego mieszkańców. Nie tylko honoruje poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęca do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego,   opierała się  o zapał i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn- gmin. Do projektu mogła również przystąpić gmina Andrzejewo dzięki dużej aktywności jej mieszkańców, którzy wzięli udział w internetowym głosowaniu. To ich głosy sprawiły, że można było zakupić i zamontować nowoczesny 12 metrowy maszt flagowy, na którym godnie powiewa flaga biało-czerwona. Celem projektu było także  upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 

Pierwszego uroczystego wciągnięcia fagi na masz przy śpiewie hymnu państwowego dokonała Wójt Gminy Beata Ponichtera wraz Kierownikiem Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcinem Grabowskim. W czasie dalszych obchodach Narodowego Dnia Niepodległości, które odbyły się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy zaproszeni goście mówili o roli symboli narodowych w wychowaniu młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. Wysłuchano również okolicznościowego koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Klubu Seniora w Andrzejewie.  

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz w Andrzejewie, gdzie oddano hołd poległym obrońcom ojczyzny. Kwiaty oraz znicze złożono w Mauzoleum  Żołnierzy 18 Dywizji Piechoty oraz na Pomniku Żołnierzy  Narodowej Organizacji Wojskowej oraz Armii Krajowej. Delegacje składały się z przedstawicieli instytucji publicznych i kościoła Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce  Marcina Grabowskiego, Księdza Proboszcza Jerzego Kruszewskiego, Wójta Gminy Andrzejewo Beaty Ponichtera, Sekretarza Gminy Roberta Rosiaka, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Andrzejewo Ryszarda Skłodowskiego oraz delegacje ze Szkół Podstawowych w Andrzejewie na czele Dyrektorem Wojciechem Strzeszewskim, w Starej Ruskołęce na czele Dyrektorem Wiolettą Wajszczyk oraz Ołdakach Polonii na czele Dyrektorem Agnieszką Choromańską. 

Maszt z flaga Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną" pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 29.12.2022 Andrzejewo.

Wniosek na preferencyjny zakup węgla.

Gmina Andrzejewo przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstwa domowego. Aby zakupić węgiel po preferencyjnej cenie należy złożyć wniosek (w zał.)

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie gminy Andrzejewo,
 • jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 • nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1500 kilograma w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3000 kilograma w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Na co można złożyć wniosek?

We wniosku można określić frakcję węgla jaką chce się kupić. Może to być:

 • ekogroszek/groszek 5-31,5 mm
 • gruby    powyżej 31,5 mm
 • miał   0-5 mm

Można złożyć wniosek na zakup węgla:

 • do 31 grudnia 2022 r. (maksymalnie do 1500 kg)
 • od 1 stycznia 2023 r.  (maksymalnie do 1500 kg)

Sposób złożenia wniosku:

 • osobiście w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, pokój nr 10 (I piętro)
 1. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo,
 • przesłać na adres:

Urząd Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo,

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (nie zapomnij podpisać załącznika z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym),
 • przesłać przez e-PUAP,
 • wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Andrzejewie lub do pobrania w załącznikach.

WNIOSEK PDF

WNIOSEK DO EDYCJI

 

Remont garażu OSP Zaręby Warchoły

Remont garażu OSP Zaręby Warchoły dobiegł końca. Został on wykonany w ramach zadania ,,Mazowieckie Strażnice OSP – 2022’’ finansowanej z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach prac remontowych zerwano starą farbę ze ścian i sufitu, pomalowano sufit i ściany farbą emulsyjną, pomalowano lamperię farbą olejową , skuto starą posadzkę, wykonano nową  posadzkę betonową. Zadanie dotyczyło nie tylko remontu garażu. Zamontowaną również nowoczesną bramę garażową. Całkowity koszt inwestycji to 30 000,00 zł, w tym koszt remontu: 16 593,00 zł oraz zakup bramy: 13 407,00 zł.

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami