Zakończenie projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w gminie Andrzejewo

 

img2 1W 2019 roku Gmina Andrzejewo poprzez zawarcie umowy z Fundacją Promocji Gmin Polskich uczestniczyła w projekcie pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego". Projekt zakładał organizację bezpłatnych szkoleń w ciągu roku mających na celu podniesienie umiejętności korzystania z technik komputerowych uczestników szkoleń, w tym mieszkańców naszej gminy. Zorganizowane szkolenia zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i obejmowały one osiem obszarów tematycznych:

- cyfrowo kompetentni,
- działam w sieciach społecznościowych,
- kultura w sieci,
- rolnik w sieci,
- moje finanse i transakcje w sieci,
- mój biznes w sieci,
- rodzic w Internecie,
- tworzę własną stronę internetową.

img2 4W szkoleniach przeprowadzonych w wymiarze 128 godzin (1 moduł – 16 godzin szkoleniowych) wzięło udział 288 chętnych osób, mieszkańców gminy Andrzejewo, które ukończyły 25 lat oraz nie posiadały, bądź chciały podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Gmina na rzecz projektu zakupiła 24 komputery przenośne, by zapewnić uczestnikom praktyczny udział w szkoleniu. Po zakończeniu projektu Wójt Gminy Pani Beata Ponichtera przekazała nowe komputery do Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii oraz w Starej Ruskołęce.

 

XIII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

 DSC2122Dnia 30 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie odbył się XIII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek pod patronatem Starosty Powiatu Ostrowskiego Pana Zbigniewa Chrupka, Wójta Gminy Andrzejewo Pani Beaty Ponichtera, dyrektora Szkoły Podstawowej w Andrzejewie Pana Wojciecha Strzeszewskiego. Patronat honorowy objął ksiądz dr Jerzy Kruszewski proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejewie pan Wojciech Strzeszewski powitał wszystkich uczestników, opiekunów oraz zaproszonych gości. Następnie Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Pan Józef Rostkowski , dokonał uroczystego otwarcia Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

Uczniowie prowadzący festiwal to Magdalena Ościłowska i Kamil Miazga z klasy VIII.W konkursie wzięło udział 132 uczniów ze szkół podstawowych i średnich Powiatu Ostrowskiego.

Eliminacje zostały przeprowadzone w następujących kategoriach:

  • Szkoły Podstawowe:
  • Soliści klasy I-III,
  • Soliści klasy IV-VIII,
  • Zespoły wokalne IV-VIII,
  • Szkoły Średnie:
  • Soliści,
  • Zespoły

 

 

W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście :

- pan Józef Rostkowski - wicestarosta Powiatu Ostrowskiego,

- pan Robert Rosiak - Sekretarz Gminy Andrzejewo,

- pani Natalia Wyszomirska - Przewodnicząca Rady Rodziców w Andrzejewie.

Jury w składzie:

- pan Krzysztof Witkowski - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zambrowie,

- ksiądz dr Jerzy Kruszewski proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie,

- pan Jarosław Pszczołowski Organista parafii Andrzejewo

przyznało następujące nagrody:

W kategorii soliści I-III

I miejsce — Patrycja Najgrodzka SP Stara Ruskołęka

II miejsce — Malwina Karpińska SP nr 3 Ostrów Maz.

                        Aleksandra Kulesza SP Andrzejewo

III miejsce — Zofia Wyrzykowska SP nr 2 Ostrów Maz.

                        Emilia Skupiewska SP Szulborze Wielkie

Wyróżnienie — Karolina Ugniewska SP nr 1 Ostrów Maz.

W kategorii soliści IV-VIII

I miejsce — Emilia Gałązka SP Komorowo

II miejsce — Aleksandra Staniszewska SP nr 2 Ostrów Maz.

                        Julia Wujkowska SP Stara Ruskołęka

III miejsce — Karolina Stepnowska SP nr Nowa Osuchowa

                        Dominika Świerżewska SP Andrzejewo

Wyróżnienie — Krystian Barszcz SP nr Małkinia Górna

                        Michał Wojtkowski SP Nur

W kategorii zespoły IV-VIII

I miejsce — zespół TO MY SP nr 2 Ostrów Maz.

II miejsce — zespół GRAZIOSO SP nr 1 Ostrów Maz.

                        Zespół ŚPIEWAJĄCA DZIESIĄTKA SP Komorowo

III miejsce — zespół ŚNIEŻYNKI SP nr Zaręby Kościelne

                        Zespół wokalny SP Ołdaki Polonia

W kategorii soliści szkoły średnie

I miejsce — Paulina Pieniążek LO Kopernik Ostrów Maz.

II miejsce — Julia Leszczyńska LO Kopernik Ostrów Maz.

III miejsce — Patrycja Królik LO Kopernik Ostrów Maz.

W kategorii zespoły szkoły średnie

I miejsce — zespół KOPERNICZEK LO Kopernik Ostrów Maz.

Nagrody również otrzymali uczniowie występujący gościnnie na początku i na zakończeniu festiwalu: Lidia Wojciechowska SP Andrzejewo, Dominika Deptuła Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowi Maz, zespół Iskierki z klas III SP w Andrzejewie Nagrody ufundował Starosta Powiatu Ostrowskiego Pan Zbigniew Chrupek. Poczęstunek dla wszystkich zasponsorowała Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera. Po podsumowaniu, zaproszeni goście min. Sekretarz Gminy Andrzejewo Pan Robert Rosiak oraz Wicestarosta Ostrowski – Józef Rostkowski, w swoich wystąpieniach podziękowali organizatorom za przygotowanie oraz przeprowadzenie w/w festiwalu.

Starosta zadeklarował kontynuację festiwalu w przyszłym roku szkolnym. Na zakończenie dyrektor Pan Wojciech Strzeszewski pogratulował zwycięzcom i uczestnikom konkursu.

                                              

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

W dniach od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. producenci rolni mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Każdy producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

W celu uzyskania informacji o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 roku.

                       Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
                                         100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
                                                                     oraz
      30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 44.

 

 

Wzór wniosku

 

Załącznik do wniosku

Dzień Babci i Dziadka.

 

IMG 4863W dniu 24 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołece została zorganizowania uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu dzieci zaprosiły swoje kochane babcie i dziadków. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera. Na wstępie uroczystości dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Przeździecki przywitał przybyłych gości, złożył im serdeczne życzenia, a następnie oddał głos najmłodszym uczniom, którzy pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowali wzruszający program artystyczny składający się z wierszy i piosenek z lat młodości naszych zacnych gości. Ponadto zaproszeni goście obejrzeli humorystyczne scenki związane tematycznie z tymże świętem i pokaz tańca ,, Czekolada”. Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem, ukradkiem ocierali łzy, ale również często wybuchali gromkim śmiechem. Dzieci przygotowały również dla swoich najukochańszych dziadków poczęstunek w postaci ciasta, kawy i innych pyszności oraz obdarowały ich upominkami, które własnoręcznie wykonały. Uroczystość zakończyła wspólna zabawa dzieci ze swoimi gośćmi, oraz konkurs muzyczny ,,Jaka to melodia”. Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze.

IMG 4786

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

weterynarz1

Zagospodarowanie centrum Andrzejewa

 

IMG 20200115 125845W Andrzejewie do użytku oddany został plac zabaw i siłownia zewnętrzna z urządzeniami sprawnościowymi dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie parku w Andrzejewie oraz parking przy szkole podstawowej w Andrzejewie. Wykonawcą robót była firma ROYAL PLAY, Łukasz Piotrowski z Marek. Całkowita kwota inwestycji wyniosła 426 843,80 zł brutto. W ramach budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej przeprowadzono demontaż istniejących zabawek i urządzeń oraz nawierzchni poliuretanowej. Zamontowano nowe urządzenia służące do zabawy: podwójna huśtawka, bujak konik, bujak motorek, podwójny bujak, piramida linowa, zestaw zabawkowy, karuzela Twister, huśtawki ważki, zestaw zamkowy, piaskownica oraz urządzenia sprawnościowe wchodzące w skład siłowni zewnętrznej. Dojście do placu zostało utwardzone kostką brukową. Nie zabrakło również ogrodzenia o wysokości do 1,5 m oraz małej architektury, tj. ławek, stojaków na rowery, metalowych koszy, tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z placu. Przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie ul. Warszawska wykonano 10 stanowisk parkingowych wraz z utwardzeniem terenu przeznaczonego dla samochodów osobowych i autobusów. Położono nową nawierzchnię z kostki betonowej grafitowej, chodniki oraz ustawiono betonowe krawężniki.

 

 

obrazek

 

Bezpiecznie na drodze w Królach Dużych i Królach Małych

IMG 20191227 110149Gmina Andrzejewo podjęła działania w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniach dróg gminnych i powiatowych we wsi Króle Duże (przy sklepie) oraz Króle Małe (przy warsztacie samochodowym). Mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości zgłosili poważny problem polegający na nie stosowania się przez kierowców do obowiązujących przepisów ruchu drogowego na danych skrzyżowaniach. Skutkami lekceważenia znajdującego się na skrzyżowaniach znaku STOP były liczne wypadki, w tym wypadki śmiertelne oraz kolizje. Wójt Gminy Andrzejewo podjął odpowiednie czynności i w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrowi Mazowieckiej podjęto odpowiednie działania. Zbudowano na niebezpiecznych skrzyżowaniach cztery progi zwalniające. Trzy z nich zostały sfinansowane przez gminę Andrzejewo, zaś jeden przez powiat ostrowski. Wykonawcą robót została firma VIOL-MAX Usługi Budowlane Wioleta Zakrzewska Pętkowo-Wielkie. Mamy nadzieję, że dzięki zamontowanym progom zwalniającym kierowcy zdejmą nogę z gazu i zwiększy się dzięki temu poziom bezpieczeństwa na tych dwóch skrzyżowaniach.

Informacje GAZ-SYSTEM S.A.

       Gaz-System-Logo    Wizja lokalna

  1. W dniach 14-15.01.2020r. planujemy - jako Inwestor GAZ-SYSTEM S.A. - przeprowadzenie wewnętrznej wizji lokalnej miejsc trudnych/newralgicznych pod względem technicznym.
  2. Następnie w dniach 20-21.01.2020r. będzie wykonana wizja lokalna z udziałem przedstawicieli firm uczestniczących w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych ww. inwestycji.

W trakcie czynności na trasie inwestycji pojawią się oznakowane pojazdy Inwestora, jak również firm uczestniczących w ww. przetargu, możliwe też jest wejście pracowników jak też przedstawicieli firm biorących udział w wizji na teren nieruchomości, na których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja, jednak nie będą tam prowadzone żadne prace.

II.       Prace budowlane

W dniu 31.12.2019r. uruchomione zostało postępowanie przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych gazociągu Polska-Litwa odcinek południowy. Rozstrzygnięcia przetargu przewidujemy dokonać w II/III kwartale 2020 roku.

Następnie – po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą robót budowlanych – planujemy wraz z Wykonawcą przeprowadzenie w gminach spotkań informacyjnych dedykowanych dla Właścicieli nieruchomości, na których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja. O fakcie tym będziemy informować społeczności lokalne i Włodarzy Gmin kolejnymi dedykowanymi pismami.

III.      Wycinka drzew

Trwają prace związane z wycinką drzew i krzewów. Prowadzone są czynności związane z zawiadomieniami Właścicieli gruntów, na których rosną drzewa, w zakresie tyczenia terenu wycinki oraz wycinką. Przypominamy w tym miejscu, iż Wykonawcą wycinki drzew i krzewów jest firma:

DRWALEX  Wiesław  Grzyb

Białobiel, ul. Spokojna 7  ;  07-402  Lelis

tel./fax. (029) 76818 72  ;  kom.  662 550 387

mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ;  www.drwalexgrzyb.pl

IV.      Powierzchniowe badania archeologiczne:

W okresie luty - kwiecień 2020r. planowane jest na całej trasie inwestycji przeprowadzenie weryfikacyjnych archeologicznych badań powierzchniowych, w celu lokalizacji nieznanych dotąd stanowisk archeologicznych, które mogą wejść w kolizję z inwestycją.

W trakcie czynności możliwe jest wejście Wykonawcy badań na teren nieruchomości/działek prywatnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania ww. badań, jakie są wymagane do sporządzenia właściwej dokumentacji i opracowań na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Prace terenowe ograniczają się do powierzchniowego sprawdzenia terenu, w trakcie którego z powierzchni ziemi pozyskuje się ruchome zabytki archeologiczne, np.: fragmenty potłuczonych naczyń glinianych, przedmioty krzemienne czy metalowe, a zatem badania te nie będą wymagały ingerencji/naruszenia gruntu i jego struktury.

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami