Sterylizacja zwierząt w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”

 

Szanowni Mieszkańcy,

 Gmina Andrzejewo pozyskała dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Andrzejewo w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024". Całkowita wartość zadania wynosi 30 000,00 zł brutto. W ramach ww. środków finansowych Mieszkańcy gminy Andrzejewo będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego zabiegu weterynaryjnego kastracji lub sterylizacji swoich psów i kotów oraz rejestracji (czipowania) wprowadzenie nr do bazy danych – Safe Animal.

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i prośbom mieszkańców ww. wsparcie finansowe ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, przede wszystkim psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności.

Formularz zgłoszeniowy

 

,,Koncert Trzech Tenorów” w Andrzejewie

W dniu 16 marca 2024 o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej w Andrzejewie odbył się niezapomniany ,,Koncert Trzech Tenorów”. Wydarzenie to zostało zorganizowane oraz sfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ponadto Wójt gminy Andrzejewo Beata Ponichtera zadedykowała ten koncert kobietom z gminy Andrzejewo, z tego też powodu żeńska część publiczności mogła poczuć się wyjątkowo. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej - Alicja Węgorzewska, Zastępca Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej ds. Finansowych i Rozwoju - Danuta Bodzek oraz mieszkańcy gminy Andrzejewo. Na scenie wystąpili sami wspaniali artyści. Koncert poprowadziła światowej sławy śpiewaczka operowa – Alicja Węgorzewska, która swoim przepięknym głosem wprowadziła słuchaczy w świat baśni. Widzowie mogli zobaczyć i usłyszeć m.in. Dionizego Płaczkowskiego, Dorotę Ritz, Huberta Stolarskiego oraz Pawła Wisnara. Muzykom towarzyszyła orkiestra pod dyrekcją Artura Jaronia. Ogromnych emocji dostarczył wszystkim występ wybitnego instrumentalisty - skrzypka Bogdana Kierejszy. Po występach, głos zabrała Wójt Gminy dziękując artystom za tak wspaniałe, pełne wzruszeń występy. Słowa wdzięczności skierowała również do osób zaangażowanych w organizację w/w wydarzenia oraz do widowni za tak liczne przybycie. Uwieńczeniem całej uroczystości był moment wręczenia kwiatów na ręce muzyków. Zgromadzeni mieli możliwość zdobycia płyty z utworami z albumu głównej gwiazdy wieczoru - Alicji Węgorzewskiej, na okładkach której artystka wypisywała dedykację wraz z autografem. Można było też zrobić pamiątkowe zdjęcia z artystami.

,,Koncert Trzech Tenorów” był niezwykle ważnym wydarzeniem kulturalnym dla społeczności lokalnej gminy Andrzejewo, który dostarczył przybyłym na nie osobom wiele pozytywnych emocji i wzruszeń. Piękna akustyczna sala, profesjonalne oświetlenie, bogato zdobione stroje artystów to tylko kilka elementów, które wprawiły odbiorców w zachwyt i zdumienie.

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu wydarzenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Andrzejewie – Wojciechowi Strzeszewskiemu wraz z pracownikami placówki oraz pracownikom Urzędu Gminy.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy gościć tak wspaniałe osobistości w naszej Gminie!

Nowe umowy na dofinansowania inwestycji

Dnia 07.03.2024 r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Papieża Polaka w Starym Lubotyniu zostały podpisane umowy z przedstawicielami samorządów z terenu powiatu ostrowskiego. Zawarte umowy dotyczyły dofinansowań inwestycji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego, który reprezentowały Panie: Elżbieta Lanc - wicemarszałek województwa, Janina Ewa Orzełowska - członkini zarządu województwa mazowieckiego oraz Joanna Sokołowska - zastępczyni dyrektora ds. bezpieczeństwa publicznego.

Gmina Andrzejewo reprezentowana przez Wójta Gminy Andrzejewo Beatę Ponichtera oraz Skarbnika Gminy Paulinę Pecura podpisała umowy, dzięki którym będzie mogła zrealizować szereg bardzo ważnych zadań.  Otrzymane dofinasowania pochodzą z pięciu programów realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Są to:

 1. Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych.

Dofinasowanie przeznaczone jest na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Starej Ruskołęce. Dofinansowanie uzyskane przez gminę Andrzejewo na realizację tego zadania to 200 000,00zł.

 1. Mazowsze dla Sportu.

W ramach funduszu w Andrzejewie zostanie zbudowane boisko do piłki plażowej siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kwota dofinansowania wynosi 145 755,00zł.

 1. Mazowsze dla Straży Pożarnych.

Gmina Andrzejewo dofinansowanie to przeznaczy na remont strażnicy oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP. Wsparcie finansowe wyniosło 126 000,00zł.

 1. Mazowsze dla Sołectw.

Gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie 30 000,00zł na wsparcie dla sołectw: Gołębie Leśniewo oraz Mianowo.

5.Mazowsze dla Zwierząt.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000,00zł na zapobieganie bezdomności zwierząt.

Łączna kwota dofinansowania otrzymanego przez Gminę Andrzejewo z Zarządu Województwa Mazowieckiego wyniosła 516 755,00 zł.

Spotkanie sieciujące pn. „Aktywizacja społeczna i rozwój współpracy w środowiskach lokalnych”

 

 

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło” oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) w Ostrołęce prowadzony przez Fundację „Fundusz Współpracy” serdecznie zapraszają przedstawicielki i przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych i sołectw z powiatu ostrowskiego zainteresowanych wsparciem w rozwoju swojej działalności oraz współpracą na rzecz rozwoju lokalnej społeczności na Spotkanie sieciujące pn. „Aktywizacja społeczna i rozwój współpracy w środowiskach lokalnych”, które odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) w godz. 15.00-17.00 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Komorowa, ul. Bociańskiego 16, 07-310 Komorowo

W programie:

 • wymiana doświadczeń i informacji o działaniach podejmowanych przez uczestników spotkania;
 • przedstawienie oferty Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;
 • omówienie możliwości pozyskiwania środków na działania lokalne i rozwój organizacji;
 • przegląd aktualnych konkursów dotacyjnych dla organizacji, w tym programu Mazowsze Lokalnie oraz konkursów Samorządu Województwa Mazowieckiego i in.;

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr  tel.: +48 602 778 363 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W czwartek 15 lutego 2024 r. w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Uczniowie zmierzyli się z testem składającym się z trzydziestu pytań z dziedziny pożarnictwa i pierwszej pomocy medycznej. Z pośród dwunastu uczestników wyłoniono czterech reprezentantów Gminy Andrzejewo do eliminacji powiatowych, którzy wykazali się największą znajomością przepisów i umiejętnościami w zakresie w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Zmagania uczestników oceniła komisja, w której składzie znaleźli się: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Andrzejewie dh Krzysztof Jasko oraz Agnieszka Choromańska, Agnieszka Lużyńska, i Renata Han.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się:

I grupa wiekowa:

 1. Amelia Majewska – SP Andrzejewo,
 2. Wiktor Kowalczyk – SP Ołdaki Polonia.

II grupa wiekowa:

 1. Natalia Sutkowska – SP Ołdaki Polonia,
 2. Patrycja Leszczyńska – SP Andrzejewo.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci bonów podarunkowych ufundowanych przez Wójta Gminy Andrzejewo Panią Beatę Ponichterę.

Głównym celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawaniu tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów na szczeblu powiatowym.

Zakończono prace na odcinku drogi gminnej w Starej Ruskołęce

Zakończono prace na odcinku drogi gminnej w Starej Ruskołęce. Zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 260102W w miejscowościach Stara Ruskołęka i Ruskołęka-Parcele do drogi powiatowej nr 2604W” wykonała Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki z Małkini Górnej. Inwestycja ta została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 1 684 232,20zł. Wkład własny gminy wyniósł 750 957,22zł. Zakres prac objął zerwanie starej nawierzchni drogi, wykonanie podbudowy a następnie nowej nawierzchni wraz ze zjazdami i przepustami. W Tłusty Czwartek, 8 lutego 2024 r., odbyła się uroczystość otwarcia drogi gminnej w miejscowościach Stara Ruskołeęka i Ruskołęka Parcele biegnącej przy Świetlicy Wiejskiej
w Starej Ruskołęce. Uroczystość rozpoczął ks. dr Jerzy Kruszewski proboszcz parafii Andrzejewo pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który poświęcił przebudowaną drogę. Następnie głos zabrali Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz wykonawca inwestycji Mirosław Przesmycki, którzy w kilku słowach omówili przebieg prac, a także podziękowali za współpracę. W uroczystości wzięli udział również: Sekretarz Gminy Andrzejewo Robert Rosiak, inspektor nadzoru Paweł Sobieski, kierownik budowy Roman Lewandowski, geodeta Krzysztof Malec, radni oraz mieszkańcy Starych Ruskołąk oraz Ruskołęki-Parceli. Ostatnim elementem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, ks. proboszcz Jerzy Kruszewski, Mirosław Przesmycki, Krzysztof Malec oraz Aneta Majewska.

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej ,,Andrzejewo’’ w Andrzejewie

W dniu 8 lutego 2024 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej ,,Andrzejewo’’ w Andrzejewie, któremu przewodniczył Marek Raciński. Przywitał zgromadzonych gości: wicestarostę ostrowskiego Józefa Rostkowskiego, Wójta Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę, sekretarza Roberta Rosiaka, skarbnika Paulinę Pecurę, Dyrektor Wydziału Środowiska, Geologii i Leśnictwa „SGL” Adama Brzózka, członków zarządu, delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie oraz sołtysów.

Gminna Spółka Wodna ,,Andrzejewo’’ w Andrzejewie wypełnia zadania takie jak utrzymanie, eksploatacja oraz konserwacja urządzeń wodnych, usuwanie awarii, odmulanie mechaniczne rowów, czyszczenie studzienek drenarskich czy naprawa mostków przejazdowych na rowach melioracyjnych.

Budżet Gminnej Spółki Wodnej za rok 2023 wyniósł 446 775,86 zł.

Gminna Spółka Wodna w roku 2023 otrzymała dotacje o łącznej kwocie 158 696,06 zł, pochodzące z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy Andrzejewo.

Podczas spotkania przeprowadzono wybory Zarządu Gminnej Spółki Wodnej ,,Andrzejewo’’ na kadencję 2024 – 2029, która składa się z 11 członków:

 1. Marek Raciński – Przewodniczący Zarządu,
 2. Wojciech Strzeszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
 3. Roman Siejki – Członek Zarządu ,
 4. Tadeusz Jastrzębski - Członek Zarządu,
 5. Kazimierz Kulesza - Członek Zarządu,
 6. Wiesław Kalupa - Członek Zarządu,
 7. Wojciech Stańczuk - Członek Zarządu,
 8. Regina Choromańska - Członek Zarządu,
 9. Krzysztof Kotomski - Członek Zarządu,
 10. Ireneusz Zalewski - Członek Zarządu,
 11. Grzegorz Godlewski - Członek Zarządu.

W składzie Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej ,,Andrzejewo ‘’ na kadencję 2024 – 2029 znaleźli się:

 1. Marcin Perkowski – Przewodniczący Komisji,
 2. Andrzej Aliński - Członek Komisji,
 3. Rafał Kietliński - Członek Komisji.

            Na rok 2024 GSW ,,Andrzejewo’’ zaplanowano kolejne działania zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i zachowaniem dobrego stanu ekologicznego środowiska
na obszarze działania.

            Doroczne spotkanie delegatów Gminnej Spółki Wodnej ,,Andrzejewo’’ jest doskonałą okazją do wprowadzanie niezbędnych zmian i ulepszeń, wymiany postrzeżeń oraz pomysłów. Zebranie zakończyło się podziękowaniami złożonymi przez Wójt Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę oraz wicestarostę Józefa Rostkowskiego.

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami