Promesa na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczego dla OSP Andrzejewo

W dniu 1 kwietnia 2023 r.  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie  odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu   samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 22 jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego.  Wśród tych jednostek znalazła się OSP w Andrzejewie.  Delegacja tej jednostki reprezentowana przez Prezesa Witolda Jeglikowskiego oraz Gospodarza Damiana Pszczołowskiego w obecności Wójta Gminy Andrzejewo Beaty Ponichtera otrzymała promesę   w wysokości 950 000 zł na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka obecnie dysponuje dwoma średnimi samochodami, które mają ok 30 lat i są  słabym stanie technicznym. Nowy samochód jest niezbędny dla usprawnienia pracy strażaków. Posiadanie takiego pojazdu znacznie podniesie bezpieczeństwo każdego z mieszkańców gminy, zaś w sytuacjach zagrożenia poprawi sprawność przeprowadzanej akcji ratowniczej.  Na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Andrzejewie zostały zaplanowane środki finansowe pochodzące z:                                                                                                           

-Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 475 000 zł;                                                                                                                                

 -dotacji budżetowej KSRG w wysokości 155 000zł.                                                                                               

- środki własne i samorządowe – od 320 000 do 600 000 zł (z zależności od wyników przetargu).

Gmina Andrzejewo udzieli pomocy finansowej oraz wesprze jednostkę w przeprowadzeniu procedur zakupowych samochodu dla OSP w Andrzejewie.        

Spotkanie informacyjne odnośnie programu "Czyste Powietrze"

II Otwarty Turniej ,,Królewskie Szachy" w Starej Ruskołęce.

Rekordowa liczba 132 szachistów wystartowała w II Otwartym Turnieju Królewskie Szachy w Starej Ruskołęce, który odbył się 26 marca 2023 r. Tak liczny udział świadczy o rosnącej popularności tej dyscypliny sportu w naszym regionie.

Pierwsze miejsce z kompletem 7 pkt., zdobył Obiedziński Piotr z Łomży, drugi był Wądołowski Adrian także z Łomży 6 pkt, trzecie miejsce wywalczył Mamiński Rafał z Ostrowi Mazowieckiej 6 pkt.

Najlepsza kobietą była Szewczyk Malwina Akademia Szachowa Sobocińscy 5 pkt., a najlepszym zawodnikiem z Gminy Andrzejewo został Zaremba Krystian 5pkt.

Puchary otrzymali także najlepsi uczniowie szkół podstawowych:

Dziewczęta do lat 11:

 1. Szewczyk Maja A.SZ. Sobocińscy 4.5pkt.
 2. Podbielska Zuzanna SP3 Ostrów Maz.3pkt.

3.Trzaska Wiktoria SP1 Ostrów Maz. 3pkt.

Wyróżniona z Gminy Andrzejewo: Gralik Wiktoria SP Stara Ruskołęka 3pkt.

Dziewczęta do lat 13:

 1. Dziewa Anna A.SZ. Sobocińscy 4.5pkt.
 2. Zaremba Paulina GOK Czyżew 4 pkt.
 3. Trzaska Kamila SP3 Ostrów Maz. 4pkt.

Wyróżniona z Gminy Andrzejewo: Godlewska Martyna SP Ołdaki 4 pkt.

Dziewczęta do lat 15:

 1. Sutkowska Aniela SP Andrzejewo 5 pkt.
 2. Świerzyńska Alicja SP Andrzejewo 4 pkt.
 3. Budniak Oliwia SP Wąsewo 3 pkt.

 

Chłopcy do lat 11:

1 Grucel Tomasz Ciechanowiec 5pkt.

 1. Śledziewski Olaf MUKS Stoczek Białystok 4,5 pkt.
 2. Kryjan Stanisław Czarna Białostocka Dom Kultury 4,5pkt.

Wyróżnienie z Gminy Andrzejewo: Sutkowski Aleksander SP Andrzejewo 4 pkt.

Chłopcy do lat 13:

 1. Przychodzeń Witold SP Andrzejewo 5 pkt.
 2. Zaremba Adrian SP Andrzejewo 4,5 pkt.
 3. Dobkowski Alan SP1 Ostrołęka 4 pkt.

Wyróżniony z Gminy Andrzejewo: Godlewski Marcin 4 pkt.

Chłopcy do lat 15:

 1. Fercho Mikołaj SP Wąsewo 5 pkt.
 2. Bobrowski Michał SP3 Ostrów Maz. 5 pkt.
 3. Sienicki Julian GOK Czyżew 5pkt.

Wyróżniony z gminy Andrzejewo: Ogonowski Michał SP Andrzejewo 4,5 pkt.

Wyróżniony zawodnik ze Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce Płotczyk Kacper.

Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami z rąk p. Beaty Ponichtery - Wójta Gminy Andrzejewo, Sekretarza Gminy Roberta Rosiaka i Dyrektor Szkoły Wioletty Wajszczyk. Pani Wójt pogratulowała wszystkim uczestnikom sportowej postawy podczas gry a szczególnie wyróżnionym zawodnikom wysokich umiejętności szachowych.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów: Gminie Andrzejewo, Bankowi Spółdzielczemu w Ostrowi Maz. o/ Andrzejewo i Centrum Handlowemu w Andrzejewie – Hanna Cymbalak, oraz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce na czele z panią Emilią Najgrodzką, która to zadbała o słodki poczęstunek dla wszystkich przybyłych zawodników i gości. Na zakończenie imprezy sędzia turnieju, Sławomir Sobociński, podziękował Arkadiuszowi Przeździeckiemu za popularyzację szachów w powiecie ostrowskim i przekazał wydaną przez Akademie Szachową Sobocińscy książkę o tematyce szachowej.

Pani Wójt Beata Ponichtera wraz z Dyrektor Szkoły panią Wiolettą Wajszczyk zaprosiły na turniej już za rok.

,,Pierwszy dzień wiosny” w szkołach Gminy Andrzejewo

Dnia 21 marca w Szkole Podstawowej oraz Oddziale Przedszkolnym w Andrzejewie, odbyło się przestawienie nawiązujące do Pierwszego Dnia Wiosny.  Z tej okazji rodzice przygotowali dzieciom występ o charakterze muzyczno – teatralnym. Przygotowane odbyło się pod kierunkiem Bogumiły Bauer. Rodzice, którzy wzięli udział w inscenizacji, wykazali się swoimi zdolnościami aktorskimi. Na początku przedstawiono każdą postać, będącą jedną z oznak wiosny. Były to: kwiatki, pszczółka, motylki, biedronka, wiewiórka, deszcz, wiatr, słońce oraz pani Wiosna. Stroje były kolorowe, część z nich samodzielnie wykonana. Każda z postaci miała za zadanie wraz z publicznością przywołać Wiosnę. Dzieci na prośbę rodziców przywoływały Wiosnę okrzykami, tańcem, śpiewem. Wszyscy wspólnie wykonali piosenkę ,,Maszeruje wiosna”. Wykonana została również piosenka z repertuaru Skaldów pt. ,,Wiosna”. Na zakończenie przedstawienia rodzice poczęstowali pociechy cukierkami. Na ręce Pań biorących czynny udział w występie, Dyrektor Szkoły Podstawowej Wojciech Strzeszewski wręczył czekoladki i kwiaty. Był to gest w podzięce za trud włożony w przygotowania. Wśród zaproszonych gości, znaleźli się: Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz Sekretarz Gminy Andrzejewo Robert Rosiak. Publiczności bardzo podobał się występ, który nagrodziła gromkimi brawami.

Uwieńczeniem całej uroczystości była możliwość zrobienia zdjęć, z udziałem dzieci oraz postaci symbolizujących oznaki wiosny.

Podpisanie umów w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego

W dniu 14 marca 2023r.  w Andrzejewie podpisano umowy w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Dokumenty zostały podpisane pomiędzy Członkami Zarządu Województwa Mazowieckiego, a władzami Gminy Andrzejewo. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowały: Elżbieta Lanc oraz Janina Orzełowska, zaś Gminę Andrzejewo : Wójt Gminy Beata Ponichtera oraz Skarbnik Gminy Paulina Pecura. Na spotkaniu obecni byli Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Mirosław Augustyniak oraz Marcin Grabowski. W podpisanych umowach określono zakres finansowy zadań oraz termin ich realizacji. W zdarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście. Byli to m.in. przedstawiciele Szkoły Podstawowej z Ołdak- Polonia oraz sołtysi poszczególnych miejscowości.

Jedna z umów dotyczyła rozbudowy budynku szkoły w miejscowości Ołdaki-Polonia. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany został na 1 450 000,00zł, gdzie kwota dofinansowania na rok 2023 wyniesie: 870 000,00zł. Wkład własny Gminy to -  580 000,00zl. Termin realizacji rozbudowy budynku szkoły określono w czasie: od 02.03.2023r. do 20.11.2023r.

Kolejna umowa dotyczyła wymiany nawierzchni na drodze gminnej nr 26112W w miejscowości Przeździecko-Lenarty. Koszt całkowity wykonania zadania wyniesie 850 000,00zł. Dofinansowanie na rok 2023 mieści się w kwocie 510 000,00zł, gdzie wkład własny Gminy będzie wynosił 340 000,00zł. Termin realizacji został zaplanowany w czasie od 02.03.2023r. do 30.11.2023r.

Trzecia umowa dotyczyła przebudowy odcinków dróg gminnych, wykonanych technologią potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Koszt całkowity zadania wynosi 1 300 000,00zł. Kwota dofinansowania to: 772 889,00zł; zaś wkład własny Gminy - 527 111,00zł. Termin realizacji określono w dniach: od 01.03.2023r. do 20.11.2023r.

Ostatnia umowa dotyczyła modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby-Bolędy. Koszt całkowity zadania został oszacowany na sumę 350 000,00zł, gdzie dofinansowanie również wyniesie 350 000,00zł. Realizacja zadania nastąpi w Grudniu 2023r.  

Podczas spotkania głos zabrała Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera. W swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważne dla gminy są planowane inwestycje.    

Informacja o rozstrzygnięciu pisemnego przetargu nieograniczonego

Dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 260102W Stara Ruskołęka i Ruskołęka-Parcele

W   lutym 2023 roku w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce odbyło się wręczenie czeków na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na ręce Wójta Gminy Andrzejewo Beaty Ponichtery, czek na dofinasowanie wysokości  1 732 530,55 zł przekazali wiceminister Henryk Kowalczyk, senator Robert Mamątow, poseł Marek Zagórski, wicewojewoda Sylwester Dąbrowski oraz Kierownik Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowskiego.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zadanie pt.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 260102W Stara Ruskołęka i Ruskołęka-Parcele’’ na odcinku o długości 990 m. (od świetlicy w Starej Ruskołece w stronę Ruskołęki Parcele). Przewidywany koszt inwestycji to 2 475 043,64 zł, z czego kwota dofinasowania stanowi około 70 % kosztów całkowitych.

Wskazany odcinek drogi wymaga remontu ze względu na liczne nierówności, spękania oraz różną szerokość  nawierzchni, dodatkowo rowy przydrożne wymagają odmulenia. Przyczyną obecnego stanu drogi jest długotrwałą eksploatacja.

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie:

- jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m,

- pobocza o szerokości 0,75 m utwardzanego kruszywem łamanym,

- kanału technologicznego,

- odwodnienia do przydrożnych rowów oraz odtworzenie i odmulenie istniejących rowów.

Wybory organów jednostek pomocniczych gminy Andrzejewo

W  dniach 10 stycznia – 17 lutego 2023 r. odbyły się wybory organów jednostek pomocniczych gminy Andrzejewo. Mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierali sołtysów i członków rad sołeckich na nową 4 letnią kadencję. Wybory zostały przeprowadzone we wszystkich trzydziestu jeden sołectwach z terenu Gminy Andrzejewo. Przewodniczącą każdego z zebrań była Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera

W sołectwach: Jasienica-Parcele, Króle Duże, Kuleszki-Nienałty oraz Olszewo-Cechny wybrano nowych sołtysów. W pozostałych sołectwach sołtys pozostał ten sam. W znacznej większości sołectw kandydowała jedna osoba, tylko w jednym sołectwie zgłoszono dwóch kandydatów. W każdym sołectwie wybrano również 3 osobowe rady sołeckie. Średnia frekwencja obecności mieszkańców podczas przeprowadzonych wyborów wyniosła 20,57%.  Sołectwo  Godlewo-Gorzejewo miało największą frekwencję, która wyniosła 43,75%.

Podczas zebrań  poruszane zostały istotne kwestie związane z   potrzebami mieszkańców. Tematy rozmów z Wójtem   dotyczyły budowy i poprawy stanu dróg, oświetlenia ulicznego, jakości wody, kanalizacji oraz innych aspektów życia codziennego mieszkańców.

Wykaz sołtysów sołectw Gminy Andrzejewo kadencji 2023 -2027:

 1. Andrzejewo - Tyl Piotr
 2. Dąbrowa - Krakówka Jarosław
 3. Godlewo-Gorzejewo - Kraszewski Łukasz
 4. Gołębie-Leśniewo - Gołaszewska Jadwiga
 5. Grodzick-Ołdaki - Żyłowski Tomasz
 6. Janowo - Kulesza Kazimierz
 7. Jasienica-Parcele - Łuniewski Krzysztof
 8. Kowalówka - Biały Andrzej
 9. Króle Duże - Falkowski Marek
 10. Króle Małe - Świerżyńska Barbara
 11. Kuleszki-Nienałty - Kulesza Artur
 12. Łętownica-Parcele - Gromek Mirosław
 13. Mianowo - Siejk Roman
 14. Nowa Ruskołęka - Sołowiński Rafał
 15. Olszewo-Cechny - Wilk Tomasz
 16. Ołdaki Polonia - Zaręba Andrzej
 17. Pęchratka Mała - Bauer Jakub
 18. Pieńki Sobótki - Kulesza Barbara
 19. Pieńki Wielkie - Godlewski Krzysztof
 20. Pieńki Żaki - Zaremba Sylwester
 21. Przeździecko-Dworaki - Przeździecka Agata
 22. Przeździecko-Grzymki - Dąbkowski Karol
 23. Przeździecko-Jachy - Zalewski Ireneusz
 24. Przeździecko-Lenarty - Godlewski Andrzej
 25. Ruskołęka Parcele - Brzostek Beata
 26. Stara Ruskołęka - Frączyk Lidia
 27. Załuski-Lipniewo - Kempisty Jarosław
 28. Zaręby-Bolędy - Nowacki Tadeusz
 29. Zaręby-Choromany - Przeździecka Marzanna
 30. Zaręby-Warchoły - Perkowski Roman
 31. Żelazy-Brokowo - Szulborska Zofia

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami