Rachmistrz telefoniczny – o co zapyta i czy można odmówić rozmowy?

O co zapyta rachmistrz Aktualnosci grafikaOsobom, które nie spisały się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), pomogą rachmistrzowie telefoniczni. Od początku maja zaczną dzwonić do mieszkańców z nr telefonu 22 828 88 88. Ze względu na wspólne zdrowie jest to obecnie jedyna forma pracy rachmistrzów. Warto wiedzieć wcześniej, jakich pytań się spodziewać i czy możemy prosić rachmistrza o inny termin rozmowy.

Pytania wyłącznie z formularza spisowego

W czasie spisu rachmistrz będzie odczytywać po kolei pytania formularza spisowego – ich treść jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. W żadnym razie nie może on wychodzić poza ten zakres i pytać np. o majątek, oszczędności, numer konta, posiadane nieruchomości, sposób spędzania wolnego czasu, czy planowane wyjazdy i ich terminy.

Warto też pamiętać, że w przypadku części pytań spisowych dostępna jest opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawia się ona w częściach formularza dotyczących niepełnosprawności, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

Czy można odmówić rachmistrzowi?

W momencie nawiązania z nami kontaktu przez rachmistrza nie mamy już możliwości odmówić udziału w spisie, dlatego namawiamy do spisania się z własnej inicjatywy przez Internet lub infolinię spisową (22 279 99 99). Jeśli zechcemy sprawdzić tożsamości rachmistrza można się wyjątkowo rozłączyć, ale wcześniej powinniśmy wskazać inny, możliwie szybki termin rozmowy.

Co zrobić, gdy dzwonił oszust?

Jeśli w trakcie rozmowy pytania będą wykraczać poza zakres spisu i nabierzemy podejrzeń, że dzwoniąca do nas osoba może podszywać się pod rachmistrza, należy się rozłączyć i powiadomić o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. Można też zawiadomić policję – na taką okoliczność warto zanotować numer telefonu, z którego do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony).

Podobnie należy postąpić, jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz okazał się oszustem.

Trwają też inne badania statystyczne

Zanim jednak uznamy, że mamy do czynienia z oszustem, warto pamiętać, że równolegle ze spisem prowadzone są inne cykliczne badania ankietowe statystyki publicznej. Nie należy się więc dziwić, jeśli po wypełnieniu obowiązku spisowego NSP 2021 zadzwoni do nas ankieter urzędu statystycznego z prośbą o udział w jakimś badaniu. Warto wesprzeć działania statystyki publicznej i zgodzić się na to – wyniki badań statystycznych służą przecież całemu społeczeństwu.

Podobnie jak w NSP 2021, w przypadku badań ankietowych też mamy prawo zweryfikować tożsamość dzwoniącej do nas osoby. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego znajdą wszystkie niezbędne informacje o terminach i zakresie poszczególnych badań na stronie internetowej: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/

Ze względu na sytuację epidemiczną badania ankietowe do odwołania są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Informacja Wójta Gminy Andrzejewo

Gmina Andrzejewo informuje, że 17 maja 2021 r. upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

 

  1. Wpłaty za zobowiązania podatkowe należy dokonać na rachunek bankowy:
  2. Wpłaty za odpady komunalne należy dokonać na rachunek bankowy:

82 8923 1047 0700 0879 2007 0001

Gmina Andrzejewo, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo

Tytuł wpłaty:

Łączne zobowiązanie podatkowe II rata 2021 r.

Imię, nazwisko i adres wpłacającego

13 8923 1047 0700 0879 2007 0176

Gmina Andrzejewo, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo

Tytuł wpłaty:

Opłata za odbiór odpadów komunalnych II rata 2021 r.

Imię, nazwisko i adres wpłacającego

Płatności można dokonać przelewem, w banku, na poczcie lub u Sołtysa wsi.
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zachęcamy do uiszczania opłat drogą elektroniczną.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
- podatki: tel.: 86 2717003 wew. 44
- odpady komunalne tel.: 86 2717003 wew. 35.

Uroczysta Msza Święta w intencji Strażaków oraz ich rodzin z okazji Dnia Strażaka 2021 w Gminie Andrzejewo

msza str9 maja 2021 roku o godzinie 13:30 w kościele parafialnym pw. WNMP w Andrzejewie została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji strażaków oraz ich rodzin z okazji Dnia Strażaka 2021. Z uwagi na stan epidemii uroczystość była zorganizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego z ograniczoną liczbą uczestników. We Mszy Świętej koncelebrowanej przez księdza proboszcza Jerzego Kruszewskiego uczestniczyli druhny i druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrzejewo: OSP Andrzejewo, OSP Przeździecko – Jachy, OSP Zaręby – Warchoły, OSP Zaręby – Bolędy, OSP Gołębie – Leśniewo, OSP Stara Ruskołęka, OSP Króle Duże, OSP Kowalówka oraz zaproszeni goście z jednostek OSP Przeździecko – Mroczki, OSP Łętownica, OSP Paproć Duża oraz OSP Szumowo. W uroczystości uczestniczyli również Wójt Gminy Andrzejewo – Beata Ponichtera oraz Sekretarz Gminy – Robert Rosiak. W czasie Mszy ksiądz proboszcz przybliżył postać św. Floriana mówiąc –„Święty Florian był przede wszystkim żołnierzem, któremu męstwa nie brakowało. Gdy próbowano zmusić go do odstępstwa od wiary chrześcijańskiej za wierność Chrystusowi był poddany torturom a następnie utopiony. Został patronem strażaków i hutników. Wiele osób uciekała się do jego wstawiennictwa podczas pożarów, klęsk powodzi i sztormów”. W pięknych słowach opisał również miłość do służby strażackiej.W imieniu samorządu gminnego - Wójt Gminy Andrzejewo wyraziła słowa podziwu i podziękowań dla strażaków państwowej i ochotniczej formacji. Podkreśliła, że strażacy są odpowiedzialni za życie i zdrowie mieszkańców. Ich zaangażowanie i poświęcenie w służbie pomocy innym jest wyrazem motta: "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek".

 

GALERIA

 

Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!

Dzwoni rachmistrz Sprawdz jego tożsamość i się spisz!

Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), powinny spodziewać się telefonu od rachmistrza. Jego tożsamość będzie można sprawdzić na kilka sposobów.

W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjonowały tylko dwie metody spisowe: samospis internetowy oraz spis przez telefon za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem 22 279 99 99. Od 13 maja akcję spisową wzmocnią rachmistrzowie telefoniczni – będą się oni kontaktować z osobami, które jeszcze nie wypełniły formularza spisowego.

Ze względu na sytuację epidemiczną wstrzymano do odwołania pracę rachmistrzów w terenie. Nie będą oni odwiedzać mieszkań i prowadzić spisu w formie bezpośredniej rozmowy.

Od czego rozpocznie się rozmowa?

Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy, zobaczy na ekranie swojego telefonu numer 22 828 88 88. Jest to gwarancja dla respondenta, że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się pod niego.

Rachmistrz rozpocznie rozmowę od przedstawienia się oraz podania instytucji, z której dzwoni. Na życzenie respondenta rachmistrz poda numer identyfikatora służbowego.

Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rachmistrz?

W czasie rozmowy rachmistrz ma obowiązek poinformować o dostępnych metodach weryfikacji swojej tożsamości. Można to zrobić:

- na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/,

- poprzez infolinię spisową 22 279 99 99.

Dodatkowo każdy z nas może zapytać rachmistrza o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru PESEL. Rachmistrz zna nasz nr PESEL i powinien wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można uznać go za prawidłowo uwierzytelnionego.

Co zrobić, gdy dzwonił oszust?

Jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz okazał się oszustem, należy powiadomić o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. Można też zawiadomić policję – na taką okoliczność warto zanotować numer telefonu, z którego do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony).

Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Ołdaki – Polonia

ses1W dniu 6 maja 2021 roku odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Andrzejewo, na której podjęto  uchwałę w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy Andrzejewo z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału sołectwa Ołdaki – Polonia.

W związku z tym Wójt Gminy wydał stosowne zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji. Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie podziału sołectwa Ołdaki - Polonia na dwa odrębne sołectwa tj.:

1) Sołectwo Ołdaki – Polonia obejmujący obszar wsi Ołdaki – Polonia,

2) Sołectwo Grodzick - Ołdaki obejmujący obszar wsi Grodzick – Ołdaki.

Mieszkańcy zamieszkujący sołectwo Ołdaki – Polonia będą mogli wyrazić swoją opinie dotycząca podziału sołectwa poprzez wypełnienie ankiet. Konsultacje odbędą się terminie      17 – 25 maj 2021 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Ołdakach – Polonia w godzinach 8:00 – 14:00.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach.

Konkurs "Święty Józef - Opiekun Świętej Rodziny" w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce

IMG 5373Dzień 8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok św. Józefa” z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła Powszechnego, który zakończy się 8 grudnia 2021 r. W liście apostolskim „Patris corde”, opublikowany z tej okazji, papież Franciszek określił św. Józefa m.in. tytułami „ukochany ojciec; ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi”, nawiązując do dekretu bł. Piusa IX ogłaszającego św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Przy tej okazji papież Franciszek ujawnił swoje osobiste nabożeństwo ku czci Oblubieńca NMP, podkreślając, że od ponad czterdziestu lat, codziennie odmawia modlitwę do św. Józefa.

Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce z okazji Roku św. Józefa ogłosiła konkurs "Święty Józef - Opiekun Świętej Rodziny" dla uczniów z klas I – VIII.

Figury Opiekuna Świętej Rodziny dzieci wykonały z masy solnej, papieru, tkanin i innych ciekawych materiałów.

Wynik rozstrzygnięcia konkursu:

I m-ce Aleksandra Kępista – kl. III

II m-ce Lena Wujkowska – kl. IV

III m-ce Olga Kotomska kl. II

Nagrody zwycięzcom wręczył Pan Arkadiusz Przeździecki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce oraz Pani Renata Han nauczyciel religii.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Rachmistrzowie spisowi rozpoczną pracę w maju

 

Pakiet 5 - Rachmistrzowie rozpoczna prace w majuNajważniejsze metody Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) to samospis internetowy i spis przez telefon. Spisywaniem mieszkańców Polski będą się też zajmować rachmistrzowie. Ze względu na sytuację epidemiczną rozpoczną pracę na początku maja i będą się kontaktować WYŁĄCZNIE przez telefon.

Obowiązek spisowy najlepiej wypełnić przez samospis internetowy w domu lub urzędzie gminy. Osoby, które preferują rozmowę telefoniczną, powinny zadzwonić na infolinię spisową dostępną pod numerem 22 279 99 99.

Jeśli jednak ktoś z ważnych powodów nie może spisać się z własnej inicjatywy i skorzystać z żadnej z tych opcji, powinien spodziewać się kontaktu ze strony rachmistrzów. Ich praca rozpocznie się na początku maja. Do czasu poprawy sytuacji epidemicznej rachmistrzowie będą pracować wyłącznie z wykorzystaniem telefonu. Na terenie województwa mazowieckiego przewidziano wsparcie 2,5 tys. rachmistrzów spisowych.

Jak zweryfikować rachmistrza?

Rachmistrz telefoniczny rozpocznie rozmowę od przedstawienia się i wyjaśnienia, że dzwoni, aby przeprowadzić spis.

Przed rozpoczęciem zadawania pytań spisowych, rachmistrz poinformuje o możliwości weryfikacji jego tożsamości. Można to zrobić dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Następnie dla ostatecznej weryfikacji obu stron rozmowy rachmistrz zapyta o wybraną cyfrę z numeru PESEL. Dzięki temu rachmistrz będzie miał pewność, że rozmawia z właściwą osobą.

Rachmistrz nie ma prawa pytać o majątek, konta bankowe, dochody, wyposażenie mieszkania czy czas nieobecności w domu (np. wyjazdy na działkę).

Rachmistrz nie przyjdzie w maju i czerwcu

Wizyty rachmistrzów w domach i mieszkaniach zostały zawieszone z powodu zwiększonego zagrożenia koronawirusem. Ostateczny termin uruchomienia tej formy zbierania danych będzie zależeć od poprawy sytuacji epidemicznej. Zmiana sposobu realizacji wywiadów będzie poprzedzona komunikatem służb statystyki publicznej podanym do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów lokalnych, stron internetowych i mediów społecznościowych urzędów miast i gmin na Mazowszu oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Nie daj się oszukać! Pamiętaj!

Jeśli spisałeś się już przez Internet - wypełniłeś formularz spisowy samodzielnie, zostałeś spisany przez współmieszkańców, w gminnym punkcie spisowym - lub poprzez Infolinię spisową (dzwoniąc na nią samodzielnie), Rachmistrz do Ciebie NIE ZADZWONI, ponieważ wypełniłeś już swój obowiązek spisowy.

Jeśli jednak, ktoś zadzwoni i przedstawi się jako rachmistrz, nie udzielaj odpowiedzi, rozłącz się i zgłoś ten fakt na Infolinii spisowej, w swoim urzędzie gminy/miasta lub na policję.

Również w przypadku wizyty w maju lub czerwcu osoby przedstawiającej się jako rachmistrz spisowy, nie wpuszczaj jej do domu i niezwłocznie powiadom o tej sytuacji urząd gminy/miasta lub zgłosić ten fakt na policję.

 

Flaga Województwa Mazowieckiego

flagawFlaga Województwa Mazowieckiego jest już wykorzystywana nie tylko na uroczystościach patriotycznych czy budynkach urzędowych, ale od teraz jej wizerunek mogą wykorzystywać wszyscy mieszkańcy regionu. Może ona zagościć przed domem, w miejscu pracy i nauki czy zostać użyta w celach promocyjnych.

Dzięki decyzji Sejmiku Województwa Mazowieckiego Flaga Województwa Mazowieckiego może być używana bez ograniczeń co do miejsca i czasu, jako symbol służący identyfikacji i promocji województwa mazowieckiego.

Symbolika flagi nawiązuje do historycznego herbu książąt mazowieckich i przypomina, jak długa, bogata i burzliwa była historia Mazowsza. Integruje i skłania do refleksji o naszych korzeniach. To symbol regionalnego patriotyzmu i przywiązania do mazowieckiej kultury, tradycji, ale także troski o dobro wspólne.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi. To doskonała okazja, aby obok Flagi Rzeczypospolitej Polskiej powiesić również Flagę Mazowsza, tym samym podkreślić patriotyzm i dumę z naszych osiągnięć jako wspólnoty samorządowej.

#FlagaMazowsza

 

GALERIA

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami