83. Rocznica Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem

Dnia 11 września 2022 roku w Andrzejewie odbyły uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone obchodom 83. Rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Jak co roku, w jedną z wrześniowych niedziel upamiętniono wydarzenia z dnia 12 i 13 września 1939 roku i oddano hołd żołnierzom walczącym za Ojczyznę. Uroczyste obchody 83. Rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem rozpoczęły się 11 września 2022 r. o godzinie 12:30 Mszą Świętą w intencji poległych żołnierzy w kościele parafialnym w Andrzejewie. Podczas kazania ksiądz proboszcz Jerzy Kruszewski nawiązał do heroicznej walki żołnierzy 18 Dywizji Piechoty oraz wydarzeń z września 1939 roku, a także znaczenia poświęcenia poległych dla polskiego narodu.  W pięknych słowach nawiązał również do powstania 18 Dywizji Zmechanizowanej, która powstała jak Feniks z popiołów z tradycji 18 Dywizji Piechoty.  Po Mszy Świętej dalsza część uroczystości ze względu na intensywne opady deszczu odbyły się kościele. Głos zabrała Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera, która powitała m. in.

- Sztandar i Żołnierzy 18 Dywizji Zmechanizowanej na czele z Dowódcą Pułku Logistyki w Łomży pułkownikiem Pawłem Gałązka, poczty sztandarowe, Księdza Proboszcza Jerzego Kruszewskiego wraz wikariuszami, Pawła i Stefana  Kosseckich , Pawła  Hertel i rodziny żołnierzy 18 Dywizji Piechoty, kombatantów,  Agnieszkę Krupińską  Zastępcę Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, Krzysztofa Winiarskiego  Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Józefa Rostkowskiego   Wicestarostę Ostrowskiego,  Rafała Kowalczyka - Wójta Gminy Wąsewo, samorządowców z powiatu ostrowskiego, St. bryg Leszka Falbowskiego   Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej,   reprezentację Szkół Podstawowych im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w  Andrzejewie, Starej Ruskołęce i Ołdakach Polonii, Radnych Rady Gminy Andrzejewo, przedstawicieli stwarzyszeń, pracowników Urzędu Gminy, GOPS i Biblioteki, Sołtysów i wszystkich zebranych.

Następnie Pani Beata Ponichtera przybliżyła historię 18 Dywizji Piechoty. Podkreśliła wielkie męstwo żołnierzy walczący w ostatniej bitwie na pod Łętownicą i Andrzejewem. W swoim przemówieniu nawiązała również do czasów współczesnych, gdzie próby destabilizacji granicy polsko-białoruskiej czy wybuch wojny na Ukrainie ukazały zagrożenia dla Polski. Pokreśliła jak rolę obecnie spełnia Wojsko Polskie, w tym 18 Dywizja Zmechanizowana.

Kolejny punkt uroczystości odbył się w Mauzoleum w Andrzejewie, na którym pochowano ponad 400 żołnierzy 18 Dywizji Piechoty. Pomimo niesprzyjającej pogody odczytano tam Apel Pamięci. Delegacje złożyły kwiaty na grobach żołnierzy 18 Dywizji, Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej

Obchody 83 Rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem 12-13 września 1939 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach 83 Rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem 12-13 września 1939 r.
Program uroczystości w dniu 11 września 2022 r. (niedziela)
> 9:00 złożenie wieńców pod pomnikiem w Łętownicy
> 9:15 start VI Masowego biegu ''Śladami bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem'' Łętownicą – Andrzejewo
> 10:00 - 16:00 pokaz sprzętu wojskowego (boisko sportowe)
> 10:00 - 16:00 pokaz militariów (boisko sportowe
> 12:30 Msza Święta w intencji poległych żołnierzy w kościele parafialnym w Andrzejewie
> 13:50 Apel Poległych i Salwa Honorowa oraz złożenie kwiatów przez delegacje w Mauzoleum w Andrzejewie
> 14:10 złożenie kwiatów na grobie żołnierzy AK i NOW na cmentarzu w Andrzejewie
>14:30 – 14:45 pokaz walki wręcz żołnierzy 18 DZ
Imprezy towarzyszące:
26-28 sierpnia 2022 r. (piątek - niedziela)
> Rajd motocyklowy ''Śladami września 1939'' -
Śladami bitwy nad Bzurą - GM Stajnia
8 września 2022 r. (czwartek)
> IV Rajd rowerowy ''Pamiętamy ''
9 września 2022 r. ( piątek) godz. 17.00 Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo
> ,,Kampania wrześniowa 1939'' spotkanie z historykiem Jarosławem Strenkowskim
14 września (środa)
> V Gra terenowa ''Ostatnia bitwa 18 Dywizji''
Organizator: Gmina Andrzejewo
Współorganizatorzy:
- 18 Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach
- Parafia pw. WNMP w Andrzejewie
- Urząd Gminy w Andrzejewie
- Szkoła Podstawowa w Andrzejewie, Ołdakach – Polonii i Starej Ruskołęce
- Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo
- Grupa Motocyklowa ,,Stajnia''
- AGD Pasterski sp. Jawna

II Wyścig Rowerowy im. błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W niedzielę, 28 sierpnia 2022 r. przy boisku sportowym w Andrzejewie odbył się II Wyścig Rowerowy im. błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zorganizowany prze Gminę Andrzejewo oraz Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne SPORTEAM z Zambrowa. Przed rozpoczęciem wyścigów wszyscy uczestnicy  zebrali się pod pomnikiem bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie. Po krótkiej modlitwie, Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera wraz z Sekretarzem gminy Panem Robertem Rosiakiem, przedstawicielem Sporteamu Panem Eugeniuszem Borowskim, ks. proboszczem Jerzym Kruszewskim oraz najmłodszymi uczestnikami wyścigu złożyli kwiaty przed pomnikiem patrona wydarzenia. Następnie Wójt Gminy  ogłosiła otwarcie zawodów oraz życzyła wszystkim uczestnikom powodzenia, dobrego i bezpiecznego współzawodnictwa.

            Rywalizacja rozpoczęła się o godzinie 13:30, a plan wyścigów składał się z kilku kategorii:

  • Oddziały przedszkole:

-  3-4 latki – 200 m

- 5-6 latki – 400 m

  • Uczniowie Szkół Podstawowych:

Kategoria Dziewcząt i Chłopców

- Rocznik 2014-2015 – 1 km

- Rocznik 2012 - 2013 – 1,5 km

- Rocznik 2010 - 2011 -  2 km

- Rocznik 2008 - 2009 - 3 km

- Szkoły Ponadpodstawowe – 4 km

  • Dorośli

- Kobiety – 8 km

- Mężczyźni - 12 km ( rowery inne niż szosowe)

- Mężczyźni - 20 km ( rowery szosowe)

- Mężczyźni + -  20 km ( rowery szosowe)

W tegorocznym wyścigu wzięło udział łącznie 72 rowerzystów. Były to osoby zajmujące się kolarstwem zawodowo jak i osoby uprawiające ten sport amatorsko,.  Do Andrzejewa zjechali kolarze z gminy Andrzejewo, Ostrowi Mazowieckiej, Zambrowa, Klubu Sportowego Kulesze Kościelne oraz z innych miejscowości. Uczestnikom towarzyszyli najbliżsi, którzy byli dopingowali swoim najbliższym. Trasa wyścigu dla młodszych uczestników biegła przez ulice A. Krzyckiego, Kościelną, Rynek oraz Pułtuską. Trasa dla osób dorosłych była wydłużona o ulicę Srebińską oraz Warszawską. Wyścigi w każdej kategorii przyniosły wiele emocji zarówno uczestnikom jak i zgromadzonym kibicom.

Najbardziej widowiskowe były straty najmłodszych uczestników z oddziałów przedszkolnych. W tych kategoriach wszyscy byli zwycięzcami.

Oddziały przedszkolne 3 i 4 lata – 5 osób wzięło udział

-Jakub Surowski

-Aleksandra Pruszkowska

-Amelia Tułowiecka

- Julia Rykowska

- Stanisław Pękała

Oddziały przedszkolne 5 i 6 lata – 7 osób wzięło udział

- Jan Raciński

- Piotr Zaremba

- Zofia Pruszkowska

- Kamil Pszczołowski

- Klaudia Gierałtowska

- Bartłomiej Dąbkowski

- Mikołaj Gumkowski

W kategoriach uczniów szkół podstawowych i dorosłych wyścigi wyłoniły zwycięzców w osobach:

Kategoria: uczniowie / rocznik 2014-2015 / - 13 osób wzięło udział

Dziewczęta

I miejsce – Donata Trzaska

II miejsce – Natalia Strzymińska

III miejsce -  Zuzanna Dmochowska

Chłopcy

I miejsce – Miłosz Żochowski

II miejsce – Wiktor Kraszewski

III miejsce – Antoni Bogucki

Kategoria: uczniowie / rocznik 2012-2013 – 14 osób udział wzięło

Dziewczęta

I miejsce – Gabriela Deszczyńska

II miejsce – Lena Kalinowska

Chłopcy

I miejsce – Hubert Gierałtowski

II miejsce – Oskar Choiński

III miejsce – Antoni Grodzki

Kategoria: uczniowie / rocznik 2010-2011 / – 7 osób wzięło udział

Dziewczęta

I miejsce – Lidia Kalinowska

II miejsce – Gabriela Kraszewska

III miejsce – Joanna Świerżyńska

Chłopcy

I miejsce – Hubert Drużyński

II miejsce – Konrad Kalinowski

III miejsce – Cezary Trzaska

Kategoria: uczniowie / rocznik 2008-2009/ - 2 osoby wzięło udział

Dziewczęta

I miejsce – Alicja Świerzyńska 

Chłopcy

 I miejsce - Daniel Ferenc

Kategoria: kobiety – 2 osoby wzięły udział

I miejsce – Marzena Tarnowska

II miejsce – Karolina Pękała 

Kategoria: mężczyźni /rowery szosowe rocznik 1982 i młodsi/ - 4 osób wzięło udział

I miejsce – Seweryn Kalinowski

II miejsce – Sebastian Sawicki

III miejsce – Grzegorz Raciński

Kategoria: mężczyźni / rowery szosowe rocznik 1962-1971/ - 3 osoby wzięło udział

I miejsce – Janusz Wróbel

II miejsce – Daniel Bauer

III miejsce – Kazimierz Czarkowski

Kategoria: mężczyźni / rowery szosowe rocznik 1961 i starsi/ - 4 osoby wzięło udział

I miejsce – Jerzy Łętowski

II miejsce – Leszek Skonieczny

III Miejsce Antoni Rafalik

Kategoria: mężczyźni / rowery inne niż szosowe / - 11 osób wzięło udział

I miejsce – Kamil Dąbrowski

II miejsce – Ryszard Głębocki

III miejsce – Adam Łapiński

            Zawodnicy kategorii przedszkolaków oraz szkół podstawowych otrzymali pamiątkowe medale. Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymali puchary.

Organizatorzy wyścigu składają podziękowania Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej oraz OSP Andrzejewo i Zaręby-Bolędy za zabezpieczenie trasy wyścigów oraz za doskonałą współpracę przy organizacji w trakcie wyścigu rowerowego. Opieka medyczna zapewniona była przez SPZOZ Meditrans.  

Dziękujemy również działaczom Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego SPORTEAM   na czele z Eugeniuszem Borowskim, Krzysztofem Borucem i Markiem Werpachowskim oraz wolontariuszom Zambrowa za zorganizowanie na bardzo wysokim poziomie wyścigu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz serdecznie gratulujemy!

XXI Dni Kukurydzy Andrzejewo 2022

Zakończyły się obchody XXI edycji Dni Kukurydzy Andrzejewo 2022, które dostarczyły wszystkim uczestnikom wiele atrakcji i wydarzeń. Organizatorem imprezy była gmina Andrzejewo, zaś współorganizatorem Samorząd Województwa Mazowieckiego. Sponsorem strategicznym  był GAZ SYSTEM S.A. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Obchody XXI Dni Kukurydzy Andrzejewo 2022 zostały rozłożone na dwa dni. W sobotę 20 sierpnia 2022 r. odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo na akwenie wodnym w Szumowie. Zwycięzcami zawodów, odpowiednio do miejsc zostali: Jan Nienałtowski, Karol Wołowicz oraz Andrzej Gralik.  

Tego samego dnia na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbył się cykl wykładów „Kukurydza – nowe rozwiązanie w uprawie”. Temat dotyczący nowej genetyki kukurydzy do produkcji wysokiej jakości kiszonki został przedstawiony przez firmę Skłodowski Spółka Jawna. Natomiast  podstawy agronomiczne uprawy kukurydzy przybliżyła firma Wialan.

Również w sobotę młodzi piłkarze z kategorii Żak rocznik 2014 i młodsi mogli wykazać się umiejętnościami sportowymi podczas Turnieju o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo. W rozgrywkach wzięło udział sześć drużyn: GKS Andrzejewo, LUKS Czerwin, Orz Goworowo, MKS Ruch Wysokie Mazowieckie I, MKS Ruch Wysokie Mazowieckie II, Rzekunianka Rzekuń. Z okazji tego wydarzenia zostało uroczyście otwarte boisko sportowe w parku w Andrzejewie. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021” w kwocie 191 tysięcy złotych. Całkowity koszt przebudowy to kwota 251 tysięcy złotych.

Drugi dzień obchodów XXI Dni Kukurydzy Andrzejewo 2022 odbył się na boisku sportowym przy ul. A. Krzyckiego w Andrzejewie w niedzielę 21 sierpnia 2022 r. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz dostarczało wiele atrakcji i możliwości w spędzeniu wolnego czasu, a słoneczna pogoda wprowadzała wszystkich w dobry nastrój.  Przy oficjalnym otwarciu Dni Kukurydzy Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera podkreśliła ciężką pracę rolników w obecnych trudnych czasach. Na uroczystość przybyli  licznie znamienici goście w gronie, których znaleźli się m. in. Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Mirosław Augustyniak Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Winiarski Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego,  Ks. dr Jerzy Kruszewski Proboszcz Parafii  w Andrzejewie, Zbigniew Chrupek Starostwa Ostrowski, Józef Rostkowski Wicestarosta Ostrowski, Radni Powiatu Ostrowskiego, Jerzy Bauer Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Urszula Wołosiewicz Wójt  Gminy Zaręby Kościelne, Rafał Kowalczyk Wójt Gminy Wąsewo, Rafał Kruszewski Wójt Gminy Nur, Jarosław Cukierman Wójt Gminy Szumowo, Justyna Kazimierczuk Przewodnicząca Rady Gminy Andrzejewo wraz z Radnymi, sołtysi i licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. Podczas części oficjalnej zostały wręczone statuetki dla zwycięzców Zawodów Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo, a także nagrody dla Panów Marka Racińskiego i Michała Perzyny, w podziękowaniu za wieloletnią i społeczną działalność na rzecz Gminnego Klubu Sportowego Max Rol Andrzejewo. Zostali nagrodzeni także uczniowie, który otrzymali najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty: Michalina Wojtkowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, Wiktoria Symon – uczennica Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce oraz Weronika Pieńkowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii. Przedstawiciele KRUS oraz LGD Zielone Sioło przeprowadzili konkursy, których zwycięzców nagrodzono.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Swoje talenty mieli okazję zaprezentować dzieci ze szkół z terenu Gminy Andrzejewo, a także lokalne zespoły muzyczne: ECHO Zaręby-Warchoły, Królewskie Inspiracje Króle Duże, Klub Seniora z Andrzejewa, Kwiaty Polskie Chmielewo oraz Zapominajka Zaręby Kościelne. Wspaniałej rozrywki dostarczyły występy zespołów muzycznych, które cieszyły się niezwykle dużym zainteresowaniem, a były to Duet Karo, gwiazda wieczoru – czyli Dejw, Kometa, Raider oraz Megustar. Na koniec czas umilił DJ, który poprowadził dyskotekę pod gwiazdami. 

Uczestnicy Dni Kukurydzy mogli skorzystać z licznych atrakcji. Najmłodsi mile spędziło czas na wesołym miasteczku. Mieszkańcy mogli spróbować lokalnych wyrobów oferowanych przez licznych wystawców oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Wśród licznych stoisk można było zapoznać się z działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, KRUS, LGD Zielone Sioło, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Organizator dziękuje wszystkim sponsorom, dzięki którym mogło odbyć się to wydarzenie.  Byli to: Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej Zambrów, Pronar, Usługi Transportowe „Darex” Dariusz Nowak, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Skłodowski Spółka Jawna, Usługi Rolnicze „Blejk” Marek Konarzewski, Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy spółka jawna, Bogusław Janowski, Usługi Transportowe Henryk Żebrowski, Sala Bankietowa Joanna Kaczorowska, Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski, Zakłady Mięsne Somianka Andrzej Ruciński, Wytwórnia Wód Gazowanych, Makaronów i Sękaczy Antoni Nietubyć, Zakład Produkcji Wędlin Marek i Irena Kowalczyk, Sklep odzieżowo-obuwnicze Janis, Hurtownia Artykułów do produkcji Rolnej Jolanta i Stanisław Nienałtowscy, Rolstal Janusz Pawłowski, Eko- Firma Przemysław Gruszka, Marek Góral Sklep komputerowy, Max-Term Muszyński Lubak oraz Fitness Trading Robert Szulborski.

 

GALERIA

II Wyścig rowerowy im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego Andrzejewo 2022

 

START: 28 sierpnia 2022 r. o godzinie 13.30
na Boisku Sportowym przy ul. Andrzeja Krzyckiego w Andrzejewie.
Zapisy: Od godziny 12.00
Dzieci
Oddziały przedszkolne 3-4 lata - 200 m
Oddziały przedszkolne 5-6 lat - 400 m
Uczniowie, rocznik 2014-2015 - 1 km
Uczniowie, rocznik 2012-2013 - 1,5 km
Uczniowie, rocznik 2010-2011 - 2 km
Uczniowie, rocznik 2008 - 2009- 3 km
Szkoły ponadpodstawowe - 4 km
Dorośli:
Kobiety - 8 km
Mężczyźni - 12 km (rowery inne, niż szosowe)
Mężczyźni - 20 km (rowery szosowe)
Wyścigi będą odbywać się na własnym sprzęcie (rowerach), obowiązkowy kask.
Obowiązują przepisy ruchu drogowego!

Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka Parcele

Zakończył się III i ostatni etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka Parcele.  Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych ,,TRAKT’’ sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem. Na tym etapie inwestycja swoim zakresem objęła wykonanie nawierzchni drogi o długości 700 m i szerokości 5 m z mieszanek mineralno-bitumicznych (4cm+4cm), pobocza o szerokości 0,75 m  i zjazdów z kruszywa niezwiązanego. Wartość robót wyniosła 442 917,76 zł. Gmina na realizację tego zadania uzyskała dofinasowanie od Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego  w wysokości do 60 % wartości inwestycji tj. 210.000,00 zł.

Przypomnijmy, że w roku 2020 wykonano I etap tej inwestycji. Wówczas to również Przedsiębiorstwo „TRAKT” wykonało nawierzchnię drogi o długości 508 m i szerokości 5 m. Zakres prac objął rozebranie starych i montaż nowych przepustów,  wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, położono warstwę z mieszanek mineralno-bitumicznych (4cm+4cm), pobocze o szerokości 0,75 m  i zjazdy. Dodatkowo, zostało wykonane brukowanie kamieniem polnym skarp, nasypów i przepustów oraz założono betonowe krawężniki do zjazdów. Całkowity koszt przebudowy I etapu  wyniósł 487 072,45 zł. Na daną inwestycję gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie pochodzące z rządowego programu - Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 340 950,00 zł.

Również w 2020 r. wykonano II etap tej inwestycji.  W ramach realizacji tego zadania wykonano na odcinku 700 m podbudowy z kruszywa łamanego, dokonano odwodnienia, wybudowano zjazdy i  założono przepusty oraz utwardzono kruszywem łamanym  pobocza. Wykonano również  kanał technologiczny wzdłuż układu drogowego. Wykonawcą prac były Usługi Transportowe Henryk Żebrowski Zambrów. Całkowity koszt tego etapu wyniósł 180 000,00 zł. Na dany etap gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 83 809,00 zł.  

Dzięki wszystkim trzem etapom przebudowy drogi mieszkańcy gminy, a w szczególności Ruskołęki Parcele mogą korzystać z całego ponad 1200 metrowego odcinka drogi wykonanego w całości z mieszanek mineralno-bitumicznych, z utwardzonymi poboczami, wykopanymi rowami i innymi elementami infrastruktury drogowej. Koszt wszystkich prac wyniósł 1 109 990,21 zł, z czego udało się pozyskać dofinasowanie w wysokości 634 759,00 zł.

 

XXI Dni Kukurydzy w Andrzejewie

 

 

Sponsor strategiczny XXI Dni Kukurydzy w Andrzejewie     

informacja o planowanych wyłączeniach prądu

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami