Warsztaty CARITAS w Andrzejewie

W dniu 13 kwietnia 2023 r.   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrzejewie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Działanie to realizowane było z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2022. Warsztaty były skierowane dla rodzin z dziećmi oraz seniorów. Zajęcia przeprowadzone były w 3 etapach. Były to:

 1. ,,Harmonia w diecie” – Jak hormony wpływają na samopoczucie? Co jeść, aby odżywić organizm? Burza hormonów – hit czy mit?
 2. ,,Harmonia w kuchni” Drużyna ANANASÓW vs. ARBUZÓW – quiz kulinarny i wspólny posiłek.
 3. ,, Harmonia w portfelu” – Jak mądrze robić zakupy i nie ,,przepalać” domowego budżetu? Zasady niemarnowania żywności.

Pierwszy etap spotkania przeprowadzony był w formie prezentacji oraz jej szczegółowego omówienia. Kolejne 2 etapy były formą warsztatu ( praca w 2 grupach). Na warsztatach zapewnione były atrakcyjne materiały szkoleniowe dla uczestników. Były też wplecione zabawy ruchowe, w które zaangażowały się osoby z każdej grupy wiekowej. Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w każdym etapie szkolenia. Atmosfera była bardzo miła. W spotkaniu uczestniczyła Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, Sekretarz gminy Andrzejewo Robert Rosiak, Kierownik GOPS w Andrzejewie Bożena Zalewska wraz z pracownikami.  Uwieńczeniem spotkania było wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu każdej osobie dorosłej. Dzieci otrzymały prezenty od organizatorów spotkania.

Promesa na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczego dla OSP Andrzejewo

W dniu 1 kwietnia 2023 r.  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie  odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu   samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 22 jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego.  Wśród tych jednostek znalazła się OSP w Andrzejewie.  Delegacja tej jednostki reprezentowana przez Prezesa Witolda Jeglikowskiego oraz Gospodarza Damiana Pszczołowskiego w obecności Wójta Gminy Andrzejewo Beaty Ponichtera otrzymała promesę   w wysokości 950 000 zł na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka obecnie dysponuje dwoma średnimi samochodami, które mają ok 30 lat i są  słabym stanie technicznym. Nowy samochód jest niezbędny dla usprawnienia pracy strażaków. Posiadanie takiego pojazdu znacznie podniesie bezpieczeństwo każdego z mieszkańców gminy, zaś w sytuacjach zagrożenia poprawi sprawność przeprowadzanej akcji ratowniczej.  Na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Andrzejewie zostały zaplanowane środki finansowe pochodzące z:                                                                                                           

-Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 475 000 zł;                                                                                                                                

 -dotacji budżetowej KSRG w wysokości 155 000zł.                                                                                               

- środki własne i samorządowe – od 320 000 do 600 000 zł (z zależności od wyników przetargu).

Gmina Andrzejewo udzieli pomocy finansowej oraz wesprze jednostkę w przeprowadzeniu procedur zakupowych samochodu dla OSP w Andrzejewie.        

Spotkanie informacyjne odnośnie programu "Czyste Powietrze"

II Otwarty Turniej ,,Królewskie Szachy" w Starej Ruskołęce.

Rekordowa liczba 132 szachistów wystartowała w II Otwartym Turnieju Królewskie Szachy w Starej Ruskołęce, który odbył się 26 marca 2023 r. Tak liczny udział świadczy o rosnącej popularności tej dyscypliny sportu w naszym regionie.

Pierwsze miejsce z kompletem 7 pkt., zdobył Obiedziński Piotr z Łomży, drugi był Wądołowski Adrian także z Łomży 6 pkt, trzecie miejsce wywalczył Mamiński Rafał z Ostrowi Mazowieckiej 6 pkt.

Najlepsza kobietą była Szewczyk Malwina Akademia Szachowa Sobocińscy 5 pkt., a najlepszym zawodnikiem z Gminy Andrzejewo został Zaremba Krystian 5pkt.

Puchary otrzymali także najlepsi uczniowie szkół podstawowych:

Dziewczęta do lat 11:

 1. Szewczyk Maja A.SZ. Sobocińscy 4.5pkt.
 2. Podbielska Zuzanna SP3 Ostrów Maz.3pkt.

3.Trzaska Wiktoria SP1 Ostrów Maz. 3pkt.

Wyróżniona z Gminy Andrzejewo: Gralik Wiktoria SP Stara Ruskołęka 3pkt.

Dziewczęta do lat 13:

 1. Dziewa Anna A.SZ. Sobocińscy 4.5pkt.
 2. Zaremba Paulina GOK Czyżew 4 pkt.
 3. Trzaska Kamila SP3 Ostrów Maz. 4pkt.

Wyróżniona z Gminy Andrzejewo: Godlewska Martyna SP Ołdaki 4 pkt.

Dziewczęta do lat 15:

 1. Sutkowska Aniela SP Andrzejewo 5 pkt.
 2. Świerzyńska Alicja SP Andrzejewo 4 pkt.
 3. Budniak Oliwia SP Wąsewo 3 pkt.

 

Chłopcy do lat 11:

1 Grucel Tomasz Ciechanowiec 5pkt.

 1. Śledziewski Olaf MUKS Stoczek Białystok 4,5 pkt.
 2. Kryjan Stanisław Czarna Białostocka Dom Kultury 4,5pkt.

Wyróżnienie z Gminy Andrzejewo: Sutkowski Aleksander SP Andrzejewo 4 pkt.

Chłopcy do lat 13:

 1. Przychodzeń Witold SP Andrzejewo 5 pkt.
 2. Zaremba Adrian SP Andrzejewo 4,5 pkt.
 3. Dobkowski Alan SP1 Ostrołęka 4 pkt.

Wyróżniony z Gminy Andrzejewo: Godlewski Marcin 4 pkt.

Chłopcy do lat 15:

 1. Fercho Mikołaj SP Wąsewo 5 pkt.
 2. Bobrowski Michał SP3 Ostrów Maz. 5 pkt.
 3. Sienicki Julian GOK Czyżew 5pkt.

Wyróżniony z gminy Andrzejewo: Ogonowski Michał SP Andrzejewo 4,5 pkt.

Wyróżniony zawodnik ze Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce Płotczyk Kacper.

Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami z rąk p. Beaty Ponichtery - Wójta Gminy Andrzejewo, Sekretarza Gminy Roberta Rosiaka i Dyrektor Szkoły Wioletty Wajszczyk. Pani Wójt pogratulowała wszystkim uczestnikom sportowej postawy podczas gry a szczególnie wyróżnionym zawodnikom wysokich umiejętności szachowych.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów: Gminie Andrzejewo, Bankowi Spółdzielczemu w Ostrowi Maz. o/ Andrzejewo i Centrum Handlowemu w Andrzejewie – Hanna Cymbalak, oraz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce na czele z panią Emilią Najgrodzką, która to zadbała o słodki poczęstunek dla wszystkich przybyłych zawodników i gości. Na zakończenie imprezy sędzia turnieju, Sławomir Sobociński, podziękował Arkadiuszowi Przeździeckiemu za popularyzację szachów w powiecie ostrowskim i przekazał wydaną przez Akademie Szachową Sobocińscy książkę o tematyce szachowej.

Pani Wójt Beata Ponichtera wraz z Dyrektor Szkoły panią Wiolettą Wajszczyk zaprosiły na turniej już za rok.

,,Pierwszy dzień wiosny” w szkołach Gminy Andrzejewo

Dnia 21 marca w Szkole Podstawowej oraz Oddziale Przedszkolnym w Andrzejewie, odbyło się przestawienie nawiązujące do Pierwszego Dnia Wiosny.  Z tej okazji rodzice przygotowali dzieciom występ o charakterze muzyczno – teatralnym. Przygotowane odbyło się pod kierunkiem Bogumiły Bauer. Rodzice, którzy wzięli udział w inscenizacji, wykazali się swoimi zdolnościami aktorskimi. Na początku przedstawiono każdą postać, będącą jedną z oznak wiosny. Były to: kwiatki, pszczółka, motylki, biedronka, wiewiórka, deszcz, wiatr, słońce oraz pani Wiosna. Stroje były kolorowe, część z nich samodzielnie wykonana. Każda z postaci miała za zadanie wraz z publicznością przywołać Wiosnę. Dzieci na prośbę rodziców przywoływały Wiosnę okrzykami, tańcem, śpiewem. Wszyscy wspólnie wykonali piosenkę ,,Maszeruje wiosna”. Wykonana została również piosenka z repertuaru Skaldów pt. ,,Wiosna”. Na zakończenie przedstawienia rodzice poczęstowali pociechy cukierkami. Na ręce Pań biorących czynny udział w występie, Dyrektor Szkoły Podstawowej Wojciech Strzeszewski wręczył czekoladki i kwiaty. Był to gest w podzięce za trud włożony w przygotowania. Wśród zaproszonych gości, znaleźli się: Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz Sekretarz Gminy Andrzejewo Robert Rosiak. Publiczności bardzo podobał się występ, który nagrodziła gromkimi brawami.

Uwieńczeniem całej uroczystości była możliwość zrobienia zdjęć, z udziałem dzieci oraz postaci symbolizujących oznaki wiosny.

Podpisanie umów w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego

W dniu 14 marca 2023r.  w Andrzejewie podpisano umowy w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Dokumenty zostały podpisane pomiędzy Członkami Zarządu Województwa Mazowieckiego, a władzami Gminy Andrzejewo. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowały: Elżbieta Lanc oraz Janina Orzełowska, zaś Gminę Andrzejewo : Wójt Gminy Beata Ponichtera oraz Skarbnik Gminy Paulina Pecura. Na spotkaniu obecni byli Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Mirosław Augustyniak oraz Marcin Grabowski. W podpisanych umowach określono zakres finansowy zadań oraz termin ich realizacji. W zdarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście. Byli to m.in. przedstawiciele Szkoły Podstawowej z Ołdak- Polonia oraz sołtysi poszczególnych miejscowości.

Jedna z umów dotyczyła rozbudowy budynku szkoły w miejscowości Ołdaki-Polonia. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany został na 1 450 000,00zł, gdzie kwota dofinansowania na rok 2023 wyniesie: 870 000,00zł. Wkład własny Gminy to -  580 000,00zl. Termin realizacji rozbudowy budynku szkoły określono w czasie: od 02.03.2023r. do 20.11.2023r.

Kolejna umowa dotyczyła wymiany nawierzchni na drodze gminnej nr 26112W w miejscowości Przeździecko-Lenarty. Koszt całkowity wykonania zadania wyniesie 850 000,00zł. Dofinansowanie na rok 2023 mieści się w kwocie 510 000,00zł, gdzie wkład własny Gminy będzie wynosił 340 000,00zł. Termin realizacji został zaplanowany w czasie od 02.03.2023r. do 30.11.2023r.

Trzecia umowa dotyczyła przebudowy odcinków dróg gminnych, wykonanych technologią potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Koszt całkowity zadania wynosi 1 300 000,00zł. Kwota dofinansowania to: 772 889,00zł; zaś wkład własny Gminy - 527 111,00zł. Termin realizacji określono w dniach: od 01.03.2023r. do 20.11.2023r.

Ostatnia umowa dotyczyła modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby-Bolędy. Koszt całkowity zadania został oszacowany na sumę 350 000,00zł, gdzie dofinansowanie również wyniesie 350 000,00zł. Realizacja zadania nastąpi w Grudniu 2023r.  

Podczas spotkania głos zabrała Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera. W swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważne dla gminy są planowane inwestycje.    

Informacja o rozstrzygnięciu pisemnego przetargu nieograniczonego

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami