Nabór wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych (500+)

 

logo 500Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o świadczenia wychowawcze (500+) na nowy, rozpoczynający się dnia 1 października okres świadczeniowy 2017/2018.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie GOPS w Andrzejewie, listownie bądź elektronicznie za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy, jest rok 2016.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

 

 

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy można uzyskać w siedzibie GOPS (ul. Warszawska 36, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30, pokój nr 3) oraz pod nr tel. 86 271 71 20.

Formularz wniosku wraz z załącznikami na nowy okres świadczeniowy:

1. SW-1_nowy_okres

2. ZSW-01_nowy_okres

3. ZSW-3_nowy

4. ZSW-04_nowy_okres

 

 

Wrzesień 1939 – PAMIĘTAMY!

muralW czerwcu 2016 roku Fundacja „Gdańska Szkoła Muralu” przygotowała projekt i wykonała mural na ścianie jednego z budynków gospodarczych znajdującego się obok terenów rekreacyjnych przy ul. Krzyckiego, który poprzez swoją monumentalną formę jest pomnikiem pamięci.Dzieło tematyką nawiązuje do bitwy, stoczonej na polach Łętownicy i Andrzejewa w dniach 12 – 13 września 1939 r. W centralnej jego części umieszczono twarze dwóch dowódców 18 Pułku Piechoty Ziemi Łomżyńskiej – generała Stefana Kosseckiego i pułkownika Aleksandra Hertla. Poza tym na muralu widzimy jeszcze inne motywy wojenne z tamtego okresu. Całe dzieło zajmuje powierzchnię blisko 100 m2.

Praca była koordynowana przez dwóch artystów:

- Rafała Roskowińskiego – artysta, malarz, pionier i legenda współczesnego polskiego muralizmu, skupiony na tematyce historycznej i patriotycznej

- Piotra Karsznia – artysta z zamiłowania, ilustrator, rysownik, zaangażowany historycznie i patriotycznie.

Absolutorium dla Wójta

herbRada Gminy Andrzejewo jednomyślnie udzieliła wójtowi Michałowi Rutkowskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok.  

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium wójtowi gminy Andrzejewo odbyło się podczas posiedzenia Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2017 r. Sprawozdanie z działalności za 2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok przedstawił radnym wójt gminy. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy. Następnie radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo za 2016 rok.

Warto podkreślić, że dochody budżetu Gminy Andrzejewo w 2017 roku po wprowadzonych zmianach stanowią rekordową jak dotychczas kwotę  17.931.000,00 zł, czyli dużo większą niż pod koniec 2015 roku. 

Prace na ul. Pułtuskiej, Koziej i Brodnej zakończone

 koziaPUŁTUSKA

1b

Zakończone zostały prace remontowe polegające na przebudowie trzech ulic na terenie miejscowości Andrzejewo: ulicy Pułtuskiej, oraz ulic Brodnej i Koziej.  Na oba zadania pozyskane zostało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wykonawcą ul. Pułtuskiej była firma „KORUND” Maciej Maliszewski – Suchożebry. Całkowity koszt inwestycji to 167.168,16 zł z czego wartość otrzymanego dofinansowania opiewa na kwotę 106.369,00 zł. Wykonawcą ul. Brodnej i Koziej była firma „EKO – TECH” Paweł Jarząbek – Wiśniewo. Całkowity koszt inwestycji to 265,799,14 zł z czego wartość otrzymanego dofinansowania opiewa na kwotę 169.127,00 zł.

3c

2a

 

 

Edukacja przez Szachy w Szkole

 

18949059 791241267720432 1117369886 o2 czerwca 2017 roku na Torwarze w Warszawie odbył się IV Finałowy Turniej Ogólnopolskiego Projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole".  Wystartowało w nim 700 młodych szachistów z klas I-III z całej Polski. Po raz pierwszy także trzech uczniów Szkoły Podstawowej w Andrzejewie pod kierunkiem instruktora szachowego Arkadiusza Przeździeckiego. Wszyscy spisali się bardzo dobrze. W 6 rundach odnosząc po 4 zwycięstwa. W kategorii chłopców kl. I Michał Ogonowski zajął 22 miejsce ( 76 uczestników), Marcin Majewski był 40  ( 217 uczestników) w klasie II i Aniela Sutkowska 18 wśród 91 dziewczynek z klas II . Na drugi rok planowany jest wyjazd uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy.
 19024411 791624114348814 424208404 o 18948766 791241504387075 1908578851 o  

 

VI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Młode Talenty 2017”

 

konkczytDnia 24.05.2016 r. w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbyła się VI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Młode Talenty” pod hasłem „Zakochaj się w czytaniu”.

Celem konkursu było:

1.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

2.Popularyzacja literatury pięknej.

3.Doskonalenie umiejętności recytatorskich.

4.Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.

5.Pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego.

6.Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko poetyckich.

Do konkursu przystąpiło 36 uczestników z  11 szkół powiatu ostrowskiego. Patronat nad konkursem objęli Starosta Powiatu Ostrowskiego pan Zbigniew Kamiński i Wójt Gminy Andrzejewo pan Michał Rutkowski. Gościem konkursu był sekretarz gminy pan Piotr Skłodowski , którzy wraz z panem dyrektorem Arkadiuszem Przeździeckim wręczyli nagrody książkowe i dyplomy, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. Koordynatorem całego konkursu była pani Wioletta Wajszczyk.

Komisja nagrodziła następujące osoby:

kl. 0-III

I miejsce

Angelika Świderska - SP Ołdaki Polonia

Julia Kamińska - SP Stara Ruskołęka

II miejsce

Wiktoria Gwardiak - SP Andrzejewo

III miejsce

Julia Kowalczyk - ZPO Wąsewo

Wyróżnienie

Michał Ogonowski - SP Andrzejewo

Julia Wujkowska - SP Stara Ruskołęka

Julia Żyłowska - SP Ołdaki Polonia

Aleksandra Najgrodzka- PSP Jasienica

Klaudia Łoniewska – ZPO Wąsewo

kl. IV-VI

I miejsce

Krystian Krasiński - PSP Jasienica

II miejsce

 Julia Skłodowska -PSP Szulborze

III miejsce

Róża Dziak - PSP Zaręby Kościelne

Katarzyna Wardaszka – SP Stara Ruskołęka

Wyróżnienie

Marta Bogucka – ZSP Boguty-Pianki

Julia Zadroga – SP Glina

Karolina Przeździecka – SP Andrzejewo

Wiktoria Wojciechowska – PSP Zaręby Kościelna

Gratulujemy!

 

Nadanie sztandaru dla OSP Stara Ruskołęka

Logo OSP Stara Ruskołęka 01W minioną niedzielę 21.05.2017r. odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru  jednostce OSP Stara Ruskołęka. Uroczystość zbiegła się z  obchodami70 rocznicy  powstania jednostki.
Tę wyjątkową dla lokalnej społeczności ceremonię zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście:
Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego - dh Andrzej Wyszogrodzki
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Eugeniusz Bogucki
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Jacek Murawski
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej bryg. mgr inż. Janusz Iwanowski
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej mł. bryg. mgr inż. Leszek Falbowski
Radny sejmiku województwa mazowieckiego - p. Marian Krupiński
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrzejewie dh - Andrzej Biały
Wójt gminy Andrzejewo - Michał Rutkowski
Proboszcz parafii pod wezwaniem NMP w Andrzejewie - ks. Jerzy Kruszewski
sekretarz gminy Andrzejewo - Piotr Skłodowski.
Ponadto w uroczystościach uczestniczyli poczty sztandarowe oraz druhowie z: OSP Króle Duże, OSP Andrzejewo, OSP Gołębie-Leśniewo, OSP Zaręby-Bolędy , OSP Kowalówka oraz mieszkańcy wsi Stara Ruskołęka.

Umowa na termomodernizację szkoły podpisana

szkpodW dniu 18 maja 2017 roku podpisana została umowa z firmą „Lebart” Bartosz Łogwiński i wspólnik sp. j. z siedzibą w Rakowiskach, ul. Kryształowa 21 (Biała Podlaska) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie”.

Prace będą wykonane w dwóch etapach:

- I etap – zakończony zostanie do 15 listopada 2017 r.

- II etap – zakończony zostanie do 15 lutego 2018 r.

Koszt ogólny inwestycji opiewa na kwotę 1.992.600,00 zł.

Na wykonanie zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę Niskoemisyjną Nr działania 4.2 Efektywność energetyczna.

W chwili obecnej szkoła „straszy” swoim wyglądem. Nieszczelne okna i drzwi są przyczyną zwiększonych wydatków na ogrzanie budynku w okresie jesienno – zimowym. Ponadto,                     aby zwiększyć efektywność energetyczną zmodernizowana zostanie kotłownia, a stary piec olejowy zastąpiony nowym na biomasę (pelet).  Na dachu budynku zostanie wykonana „mini” elektrownia fotowoltaiczna.

Jest to bardzo dobra informacja zarówno dla dzieci uczęszczających do tej szkoły jak i dla rodziców, ponieważ znacząco podniesie się standard budynku, co z kolei wpłynie na lepszy poziom nauczania i wyniki jakie osiągają uczniowie.

Podkategorie

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami