Trwają prace remontowe Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych.

 

 DSC0789Modernizacja największej na terenie Gminy Andrzejewo hydroforni została podzielona na dwa etapy. Wszystko za sprawą bardzo szerokiego zakresu robót budowlanych jakie zostały przewidziane podczas remontu. Realizacja I etapu już trwa, natomiast II etap zaplanowano na pierwszą połowę 2020 r. Hydrofornia w Królach Małych zaopatruje w wodę ponad połowę obszaru gminy. Poza gruntowną modernizacją budynku hydroforni i wykonaniem nowych instalacji łącznie z montażem agregatu prądotwórczego, zaplanowano również wymianę wszystkich sieci podziemnych znajdujących się na terenie stacji oraz obudowę studni głębinowych. Przewidziano także montaż dodatkowych dwóch zbiorników zewnętrznych do gromadzenia uzdatnionej wody. Wykonawcą inwestycji jest Firma BARTOSZ sp. j. Bujwicki, Sobiech z Białegostoku, wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego. Cały koszt inwestycji I etapu wynosi 2 337 224,75 zł. W ramach dofinansowania ze środków PROW  przewidziano również budowę budynku magazynowego do przechowywania osadu sprasowanego - odwodnionego. Na tę część zadania jeszcze nie zostało zorganizowane postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy. Przebudowa i rozbudowa SUW w Królach Małych dofinansowana jest ze środków PROW na lata 2014 - 2020 w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Ogólna kwota dofinansowania na te dwa przedsięwzięcia oraz wykonanie części dokumentacji projektowej Gmina Andrzejewo otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 511 096,00 zł.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim

pup

"Niech żyje bal" program rozrywkowy z okazji Święta Kobiet

 

 

zdjecia do arykułu 3Z okazji Święta Kobiet Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo przy współpracy z grupą teatralną „Kop” z Krakowa, zorganizowała w dniu 7 marca 2019 r. program rozrywkowy pt. „Niech żyje bal”. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Klubu Seniora oraz Kół Gospodyń Wiejskich, a także zaprzyjaźnieni czytelnicy biblioteki. Artyści zaprezentowali humorystyczny program, który rozbawił zgromadzoną publiczność do łez. Dużym zainteresowaniem cieszył się także występ członkini andrzejewskiego Klubu Seniora- Pani Teresy Świderskiej, która zarecytowała wiersz własnego autorstwa. Po zakończeniu części artystycznej przyszedł czas na życzenia dla Pań.

zdjecia do artukułu 2

 

 

IMG 20190307 190547

 

 

Dzień sołtysa

 

20140311101732 dziensoltysaZ okazji Dnia Sołtysa, życzymy wszystkim Sołtysom Gminy Andrzejewo oraz radom sołeckim satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności, osiągnięcia zaplanowanych przez mieszkańców Państwa wsi celów i zamierzeń, wytrwałości w codziennej pracy oraz spełnienia planów osobistych.

Życzymy odwagi i wytrwałości w konsekwentnym realizowaniu planów, gotowości do zmierzenia się z nowymi problemami, pozytywnej energii i przyjaznych ludzi, z którymi przyjdzie się Państwu spotkać.

 

 

Wójt Gminy Andrzejewo                                                      Przewodnicząca Rady Gminy                                                                              

Beata Urszula Ponichtera                                                      Justyna Kazimierczuk    

 

 

                                                                                                                             

 

 

Wizyta Marszałka Województwa w gminie Andrzejewo

 

marszalekW dniu 1 marca 2019 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Andrzejewo, na którą przybył Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Wicestarosta Ostrowski Pan Józef Rostkowski. W sesji uczestniczyła także Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera wraz z Sekretarzem Gminy Panem Robertem Rosiakiem oraz Skarbnikiem Gminy Panią Ewą Godlewską. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również sołtysi z terenu Gminy Andrzejewo oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

W czasie obrad, którymi kierowała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Justyny Kazimierczuk podjęto kilka uchwał. Podjęto uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok, zmian w budżecie gminy na 2019 r. oraz przyjęto programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrzejewo na 2019 rok.

Po jednogłośnym przyjęciu przez Radę Gminy uchwał, radni oraz zaproszeni goście wysłuchali wystąpienia Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pan Adam Struzik omówił istotne problemy dotyczące samorządu województwa mazowieckiego, w tym bardzo ważne sprawy dotyczące drogowego i kolejowego transportu publicznego. Marszałek przedstawił również możliwości dofinansowania działań gminy ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy własnych województwa mazowieckiego, jakie przewidziane są w bieżącej perspektywie finansowej.

Istotne dziedziny, które wskazał Marszałek to programy dofinansowań kierowane do sołectw, programy na infrastrukturę sportową, gospodarkę niskoemisyjną, zabytki, straż pożarną, drogi oraz gospodarkę wodno- kanalizacyjną.

Uczestnicy sesji z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia Marszałka. Podczas dyskusji głos zabrał również Wicestarosta Ostrowski oraz Wójt gminy Andrzejewo.

Tego samego dnia po południu Marszałek Województwa spotkał się z mieszkańcami gminy Andrzejewo w Szkole Podstawowej w Andrzejewie. Na zaproszenie Wójta Gminy Andrzejewo Pani Beaty Ponichtera w spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Pani Danuta Bodzek – Dyrektor Opery Kameralnej w Warszawie, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Józef Rostkowski, Ksiądz Proboszcz Parafii Andrzejewo Jerzy Kruszewski, radni gminy oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy, Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Rycerze Kolumba. Marszałek w swoim wystąpieniu podkreślił rangę i znaczenie działania lokalnych organizacji na rzecz społeczeństwa gminy. Zaproszeni goście mogli podziwiać zmagania w różnych konkursach przygotowanych dla mieszkańców gminy np. krojeniu kapusty na czas, obieranie ziemniaków czy umiejętność wykonania sałatek, które później wszyscy mieli okazję degustować.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Andrzejewo

 

Gmina Andrzejewo zaprasza mieszkańców na serię szkoleń, które mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą odbywały się w okresie marzec 2019 – styczeń 2020. Szczegółowy zakres szkoleń w załączniku.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 86 271 70 03 w. 46

OPIS MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH

 

plakcyf

 

Podkategorie

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami