Zakończono odbudowę drogi powiatowej w miejscowości Ołdaki-Polonia gmina Andrzejewo.

 

IMG 20191030 103748Nastąpił odbiór prac związanych z odbudową drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia gmina Andrzejewo na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km. W pracach komisji brali przedstawiciele inwestora Powiatu Ostrowskiego na czele ze Starostą Ostrowskim Panem Zbigniewem Chrupkiem, przedstawiciele Gminy Andrzejewo z Wójtem Gminy Panią Beatą Ponichtera oraz przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka. W ramach odbudowy wykonano nową nawierzchnię i odwodnienie drogi, elementy bezpieczeństwa ruchu oraz wprowadzono stałą organizacji ruchu. Całkowity koszt modernizacji tego odcinka wyniósł 2 670 686,58 zł. Powiat Ostrowski i Gmina Andrzejewo sfinansują odbudowę po 343 500,00 zł, zaś ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk pokryte będą brakujące środki (około 80% wartości odbudowy).

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

oczyszczGmina Andrzejewo ogłasza nabór na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu  "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Zgłoszenia można dokonać do dnia 28.10.2019 r. w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy w Andrzejewie.

Wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące kryteria:

1. są rolnikami,

2. rodzina liczy co najmniej 5 osób,

3. zadeklarują wniesienie wkładu własnego.

Szczegóły tel. 86 271 70 03 wew. 46

Zakończenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany.

IMG 20191021 095040Dnia 15 października 2019 r. zakończyła się realizacja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany od km 0+000 do km 0+230. Wykonawcą robót, w wyniku przeprowadzonego przetargu był P. W. WIKRUSZ Miedzna reprezentowany przez Pana Adama Witkowskiego. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wyniósł 243 987,97 zł brutto. Na daną inwestycję gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie w ramach dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 120 000 zł. Przebudowa drogi objęła: montaż przepustów, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem naturalnym, wykonanie zjazdów bitumicznych i z kruszywa łamanego oraz obruk wlotów i wylotów, wykonanie oznakowania pionowego. Prace zostały wykonane w sprzyjających warunkach, gdzie w czasie wykonywania robót nie wystąpiły żadne czynniki utrudniające realizację zadania.

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Andrzejewo

Dnia 15 października 2019 r. w Gminie Andrzejewo był obchodzony uroczysty Dzień Edukacji Narodowej. Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym w Andrzejewie, gdzie podczas kazania została poruszona kwestia istotnej roli autorytetu. Nauczyciel powinien być wzorcem wychowawczym, a zarazem mistrzem w swoim zawodzie. Następnie, wydarzenie było kontynuowane w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach-Bolędach. W tym miejscu, wszystkich gości przywitała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach-Polonii pani Agnieszka Choromańska. Głos zabrała również Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, gdzie podkreśliła jak ważną rolę dla Gminy Andrzejewo odgrywa rozwój edukacji. W trakcie przemówienia zostały złożone najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje wraz z corocznym uroczystym wręczeniem nagród Wójta Gminy Andrzejewo dla wyróżnionych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody otrzymali:

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Andrzejewie:

Joanna Gwardiak,

Katarzyna Sutkowska,

Iwona Majewska,

Jolanta Zalewska,

Ewa Warszawin,

Bożena Kotomska.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ołdakach-Polonii:

Janina Gosk,

Danuta Rostkowska,

Damian Jasko.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce:

Wioletta Ogrodnik,

Ewa Zielonka,

Renata Bojanowska.

Ponadto, pani Wójt przekazała podziękowania za poświęcony czas oraz otrzymane wsparcie podczas obchodów 80. rocznicy bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Nie zabrakłowyrazów wdzięczności za efekty działań jakimi są lekcje współczesnego patriotyzmu, wrażliwości społecznej oraz szacunku do historii naszego kraju i pamięci o jej bohaterach nie tylko podczas obchodów rocznicowych, ale także przez cały rok.

Podziękowania otrzymali:

-Wojciech Strzeszewski,

-Agnieszka Przychodzeń,

-Iwona Majewska,

-Barbara Nagórka,

-Ewa Warszawin,

-Damian Jasko,

-Szkoła Podstawowa w Ołdakach-Polonii,

-Szkoła Podstawowa w Andrzejewie,

-Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce.

Podczas wydarzenia zostały wręczone kwiaty pod postacią przepięknych róż dla wszystkich nauczycieli, nauczycieli emerytowanych, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców.

W uroczystości brali udział wszyscy nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, w Ołdakach-Polonii oraz w Starej Ruskołęce, nauczyciele emerytowani, przedstawiciele administracji i obsługi, rodzice, goście, Wójt Gminy Beata Ponichtera, ks. proboszcz Jerzy Kruszewski oraz wikariusze, Sekretarz Gminy Robert Rosiak, Skarbnik Gminy Ewa Godlewska oraz pracownicy obsługi szkół Ewa Staniaszko i Urszula Kosowska.

Informacja o wyłączeniach prądu

pge1

Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Andrzejewo

 DSC1936W dniu 8.10.2019 r w Gminie Andrzejewo odbyła się uroczystość Złotych i Diamentowych Godów wraz z wręczeniem medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz statuetek dla par z 60-letnim stażem. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Św. odprawioną przez ks. proboszcza Jerzego Kruszewskiego w kościele parafialnym św. Bartłomieja w Andrzejewie. Podczas nabożeństwa wszyscy jubilaci z długim stażem odnowili przysięgę małżeńską, dzięki której na nowo będą mogli doświadczyć łaski, którą otrzymali w dniu ślubu. Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, gdzie pani Wójt Beata Ponichtera zabrała głos i przywitała wszystkich jubilatów oraz gości uczestniczących w jubileuszu: ks. proboszcza Jerzego Kruszewskiego, Sekretarza Gminy Roberta Rosiaka, Skarbnika Gminy Ewę Godlewską oraz Kierownika USC Grażynę Baranowską. Ponadto, pani Wójt złożyła gratulacje i skierowała słowa życzeń i uznania dla par, a także podziękowała za godne i długie pożycie małżeńskie. Najważniejszą częścią w świętowaniu długiego pożycia małżeńskiego było wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla par z 50-letnim stażem nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz przekazanie statuetek dla par z 60-letnim stażem ufundowanych przez Wójta Gminy Andrzejewo. W tym roku medalami za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

1. Irena i Antoni Zaręba, Zaręby-Warchoły;

2. Teresa i Tadeusz Michalik Andrzejewo, ul. Winna;

3. Alina i Eugeniusz Kocińscy Andrzejewo , ul. Warszawska;

4. Janina i Henryk Rudzińscy, Ruskołęka-Parcele;

5. Krystyna i Andrzej Marian Wilanowscy, Kowalówka;

6. Ewa i Zygmunt Różyccy, Pieńki-Sobótki;

7. Jadwiga i Jan Pskiet, Dąbrowa.

Zaś pamiątkowe statuetki dla par z 60-letnim stażem otrzymali Państwo:

1. Jadwiga i Marian Tymińscy, Pieńki Wielkie;

2. Teresa i Jerzy Krysztosiak, Mianowo;

3. Irena i Tadeusz Jabłonowscy, Olszewo-Cechny;

4. Feliksa i Roman Rafalik, Stara Ruskołęka.

Fundusz Dróg Samorządowych - dofinansowanie dla Gminy Andrzejewo

Resized 20190923 122710W dniu 23 września 2019 r. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Wójt Gminy Beata Ponichtera otrzymała dofinansowanie dla Gminy Andrzejewo w kwocie 385 409,00 zł pochodzące z rządowego programu - Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinasowanie przekazał Minister Środowiska Henryk Kowalczyk w obecności Wicewojewody Sylwestra Dąbrowskiego, posła Arkadiusza Czartoryskiego oraz Dyrektora Delegatury Marcina Grabowskiego. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przebudowę drogi gminnej nr 260106W od km 0+000 do km 0+508,4 w miejscowości Ruskołęka Parcele. Obecny, istniejący przekrój drogowy o szerokości nawierzchni szutrowej od 4,00 – 5,00 m z obustronnymi poboczami o nieregularnej szerokości zostanie przebudowany, gdzie zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa do szerokości nawierzchni wynoszącej 5,00 m z obustronnymi poboczami szerokości po 0,75 m i rowami odwodnieniowymi. Zostało ogłoszone już postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na koniec lipca 2020 r. Przy szacowanej całkowitej kwocie realizacji inwestycji, która wynosi 550 585,18 zł dofinasowanie udzielone z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie około 70%.

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami