Umowa na termomodernizację szkoły podpisana

szkpodW dniu 18 maja 2017 roku podpisana została umowa z firmą „Lebart” Bartosz Łogwiński i wspólnik sp. j. z siedzibą w Rakowiskach, ul. Kryształowa 21 (Biała Podlaska) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie”.

Prace będą wykonane w dwóch etapach:

- I etap – zakończony zostanie do 15 listopada 2017 r.

- II etap – zakończony zostanie do 15 lutego 2018 r.

Koszt ogólny inwestycji opiewa na kwotę 1.992.600,00 zł.

Na wykonanie zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę Niskoemisyjną Nr działania 4.2 Efektywność energetyczna.

W chwili obecnej szkoła „straszy” swoim wyglądem. Nieszczelne okna i drzwi są przyczyną zwiększonych wydatków na ogrzanie budynku w okresie jesienno – zimowym. Ponadto,                     aby zwiększyć efektywność energetyczną zmodernizowana zostanie kotłownia, a stary piec olejowy zastąpiony nowym na biomasę (pelet).  Na dachu budynku zostanie wykonana „mini” elektrownia fotowoltaiczna.

Jest to bardzo dobra informacja zarówno dla dzieci uczęszczających do tej szkoły jak i dla rodziców, ponieważ znacząco podniesie się standard budynku, co z kolei wpłynie na lepszy poziom nauczania i wyniki jakie osiągają uczniowie.

Kolejne nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

zielone sioloStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

  • Przedsięwzięcia 1 (P.1)„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”- grupy defoworyzowane,
  • Przedsięwzięcia 2 (P.2)„Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.

Nabory wniosków rozpoczną się w dniu 29.05.2017 r. i będą trwały do dnia 12.06.2017 r. Wzory wniosków i dokumentacji konkursowej znajdą Państwo na stronie www.zielonesiolo.pl w zakładce „NABORY WNIOSKÓW”.

Szkolenie LGD "Zielone Sioło"

zielone sioloW związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które odbędzie się w terminie 29 maja-12 czerwca br. zapraszamy na szkolenie o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. poddziałania. Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na przedsięwzięcia:

P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” – grupy defoworyzowane

P.2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.

Ponadto prowadzący przedstawi zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.

Termin spotkania zaplanowana na dzień 29 maja 2017 r.(poniedziałek) godz. 10.00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Goście w naszej gminie

 

pokaz

W poniedziałek 24 kwietnia gościliśmy w naszej gminie przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie realizowania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, głównie unijnych. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Gminnej, gdzie gości powitali  Prezes działającej na terenie naszego powiatu LGD „Zielone Sioło” Adriana Rukat oraz Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski. Jednym z punktów programu była prezentacja obszaru działania LGD „Zielone Sioło”. Prezentacja dziedzictwa kulturowego, terenów turystyczno-rekreacyjnych oraz imprez cyklicznych odbywających się na terenie powiatu ostrowskiego wzbudziła duże zainteresowanie przybyłych gości. Wójt Michał Rutkowski przedstawił również projekty realizowane przez gminę Andrzejewo, zarówno  samodzielnie jak i w partnerstwie z Parafią pw. WNMP w Andrzejewie czy Biblioteką Publiczną Gminy Andrzejewo. W imieniu LGD „Razem dla Radomki”  głos zabrał jej Prezes Cezary Adam Nowak, który wyraził nadzieję na dalszą współpracę i wymianę doświadczeń. Na koniec spotkania goście mogli na własne oczy zobaczyć efekty realizacji projektów. Dzięki uprzejmości ks. Jerzego Kruszewskiego – Proboszcza naszej parafii zwiedzili kościół parafialny i jego otoczenie, zrewitalizowane dzięki środkom zewnętrznym. Wizyta gości 7 potwierdza, iż ciekawe pomysły wdrożone w życie na terenie naszej gminy zyskały uznanie i być może zostaną powielone w innych regionach.


6

 

Kolejne trafne inwestycje

 

2ledKorzystając z funduszu sołeckiego mieszkańcy wsi Pieńki – Sobótki postanowili wykorzystać przyznane im środki na inwestycję polegającą na wymianie starych lamp rtęciowych na nowe wykonane w technologii LED. Kolejny projekt, który jest już finalizowany to budowa altany przy remizie OSP  we wsi Kowalówka. Obiekt ten będzie idealnym miejscem na spotkania mieszkańców wioski w ciepłe, letnie wieczory. 3altana

 

Zaczynamy równanie dróg gruntowych

 

2 Na terenie Gminy Andrzejewo rozpoczęły się prace związane z równaniem i profilowaniem gminnych dróg gruntowych o nawierzchni nietrwałej na terenie wszystkich sołectw. W pierwszej kolejności zrobione zostały drogi, które w poprzednich latach nawieziono pospółką żwirowo cementową. Należy pamiętać, że wszelkie prace związane z równaniem i profilowaniem gminnych dróg gruntowych uzależnione są od warunków atmosferycznych, które z uwagi na opady deszczu, nie pozwalają często na kontynuowanie robót.. Jeżeli tylko pogoda nas wesprze prace ruszą dalej, a więc prosimy o cierpliwość i zrozumienie. 

 

Nowy „Dom” bociana w Pieńkach Wielkich

 

2Coraz częściej spotykamy się z ludźmi, którym bocianie gniazdo zwyczajnie przeszkadza. Na szczęście wciąż są i tacy, którzy zrobią wszystko, aby je ocalić.Taka sytuacja miała miejsce na terenie naszej Gminy w miejscowości Pieńki Wielkie. Poprzedni słup na którym znajdowało się bocianie gniazdo został złamany poprzez silny wiatr. Mieszkańcy wsi przy współpracy z firmą P.H.U. „MADO” Andrzej Mróz postawili nowy filar na którym umieścili gniazdo.

Wszystkim zaangażowanym w tą „akcję” bardzo dziękujemy!

 

Recepta na życie – zaproszenie do Andrzejewa

 

wieczórRyszard Skłodowski, to poeta, animator kultury, samorządowiec i nauczyciel. Całe życie związany z Andrzejewem i ziemią andrzejewską. I mimo, że był i pracował w różnych częściach Europy, to Andrzejewo, miejscowi ludzi i historia, są jego życiową bazą i punktem odniesienia. Pierwsza satyra Ryszarda Skłodowskiego została opublikowana w 1978 roku na łamach ówczesnej prasy ogólnopolskiej „Gromada – Rolnik Polski”. Od tego czasu pisał i był publikowany na różnych łamach prasy regionalnej i ogólnopolskiej. Pisał satyry, w których komentował bieżące wydarzenia lokalne i ogólnopolskie. Pisał teksty do pieśni patriotycznych i religijnych. Jego twórczość to swoista kronika wydarzeń ziemi andrzejewskiej, to kod mentalności mieszkańców Andrzejewa, to żywy przejaw religijnej kultury ludowej tej części Mazowsza. Kultura ta naznaczona jest mentalnością szlachecką mieszkańców, wydarzeniami religijnymi, bohaterami powstania styczniowego i II wojny światowej, to przeżywanym dzieciństwem przez późniejszego Kard. Stefana Wyszyńskiego. Po latach zebrał swą twórczość i została ona wydana w jednym tomiku poezji. Tomik ten, zatytułowany „Recepta na życie”, zostanie zaprezentowany w czasie wyjątkowego spotkania autorskiego w Publicznej Bibliotece Gminy Andrzejewo.Nie dziwi więc, że tym spotkaniem już interesuje sie wiele osób, nie tylko mieszkańców Andrzejewa. Sam twórca oraz gospodarze Biblioteki zapraszają na nie wszystkich zainteresowanych 3 kwietnia 2017 r, do siedziby Biblioteki przy ulicy Warszawskiej 36. Wieczór poetycki rozpocznie się o godz. 18:00. W trakcie będzie możliwość wysłuchania fragmentów wierszy, wysłuchania mini-wykładu na temat twórczości ludowej (dr Dariusz Tułowiecki – socjolog z UKSW w Warszawie) oraz uzyskanie autografu Twórcy na egzemplarzu autorskim. 

 

Podkategorie

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami