ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLN

W dniach od dnia 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego.Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od 1 lutego 2021 r. do  31 lipca 2021 r. Każdy producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego  i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła. Jednocześnie informujemy, iż osoby, które będą składać wniosek w 2021 roku po raz pierwszy, a posiadają bydło do wniosku powinny dołączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

                        Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
                                      100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
                         oraz
                    30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2021 r. na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju numer 17 lub pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 32

Formularz

Oświadczenie

Wzór wniosku akcyza 2021

Załącznik do wniosku

 

 

Informacja Wójta Gminy Andrzejewo

 

 

INFORMACJA

5473f80a0044f46e3b82671aa1167d7e

W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa sołectwa Króle Duże Pana Andrzeja Wardaszka w dniu 12 lipca 2021 roku o godzinie 12:00 w Remizie OSP w Królach Dużych odbędzie się zebranie sołeckie, na którym wybrany zostanie nowy sołtys. 

Rozbudowa ul. Wysockiej i Rynek w Andrzejewie

 

20210702 123735

 

 

Gmina Andrzejewo rozpoczęła realizację zadania „Rozbudowa ulicy Rynek i Wysockiej w miejscowości Andrzejewo”. Inwestycja ta była bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Ulice te położone w centrum miejscowości były w bardzo złym stanie technicznym.

Dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego gmina otrzymała dofinasowanie w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, można było rozpocząć realizację wykonania zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22 czerwca 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie rozbudowy pomiędzy Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójt Gminy Panią Beatę Ponichtera i Skarbnika Panią Ewę Godlewską a wykonawcą Zakładem Remontowo – Budowlanym Tomasz Dawidowski Ostrów Mazowiecka.

W zakres prac wchodzi wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych jezdni, chodników, peronu autobusowego, parkingów. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, wybudowany zostanie nowy wodociąg oraz zbudowane będzie nowe oświetlenie uliczne. Całkowity koszt robót wyniesie 938 468,41 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 listopada 2021 roku.

Za wszystkie utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane budową bardzo przepraszamy.

 

Półmetek spisu - zaczyna się wyścig z czasem!

Pakiet 10 - wynik na półmetku NSP 2021Miłośnicy piłki nożnej wiedzą, że druga połowa meczu jest znacznie ważniejsza i bardziej emocjonująca. Podobnie jest z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Druga połowa NSP 2021 (lipiec-wrzesień) będzie czasem bardzo intensywnych starań o pełny stuprocentowy wynik. Wciąż bowiem obowiązku spisowego nie wypełniło niespełna 60% mieszkańców Mazowsza.

Na tle mieszkańców kraju mamy pewne powody do zadowolenia z naszej postawy. Obowiązek spisowy wypełniło ponad 2 miliony mieszkańców, a z odsetkiem spisanych osób na poziomie ponad 40%, Mazowsze zajmuje pozycję wicelidera – lepsze jest tylko znacznie mniejsze województwo opolskie. .

Najlepsze wyniki w małych gminach

Na początku NSP 2021, gdy funkcjonował tylko samospis internetowy i telefoniczny, najbardziej aktywne były duże miasta oraz gminy z metropolii warszawskiej. Gdy pracę rozpoczęli rachmistrzowie, do walki o czołowe miejsca z powodzeniem włączyły się mniejsze gminy. Na koniec czerwca pierwszą najlepszą trójkę Mazowsza stanowiły gminy wiejskie: Młynarze (powiat makowski), gdzie spisało się 83% mieszkańców, Jabłonna Lacka (powiat sokołowski) 82% oraz Czernice Borowe (powiat przasnyski) i Rzewnie (powiat makowski) po 76%.

Wśród dużych miast Mazowsza zdecydowanie najlepszym wynikiem może się pochwalić Warszawa (44%). W tej grupie – z wyjątkiem stolicy – odsetek spisanych osób jest generalnie nieco niższy niż średnia wojewódzka: w Siedlcach było to 39%, w Radomiu i Ostrołęce 37%, zaś w Płocku 35%.

Samospis internetowy najpopularniejszy

Podstawową i najpopularniejszą metodą udziału jest samospis internetowy dostępny na stronie https://spis.gov.pl/. Nie powinno to dziwić, bo jest to metoda obowiązkowa, ale też najwygodniejsza.

Z internetowej aplikacji spisowej skorzystało na Mazowszu ponad 1,5 mln mieszkańców, czyli 70% spisanych dotychczas osób. Najczęściej z tej metody korzystali mieszkańcy Ząbek, Lesznowoli i Warszawy (po około 40%).

Niedoceniony samospis telefoniczny

Równolegle z samospisem internetowym działa samospis telefoniczny za pośrednictwem infolinii statystycznej (nr 22 279 99 99). Choć jest prawie tak samo wygodny jak aplikacja internetowa, to cieszy się popularnością głównie wśród osób starszych. W gronie spisanych osób tę metodę wybrało 6% mieszkańców Mazowsza.

Rachmistrzowie dają radę!

Wkład rachmistrzów w prace spisowe pozostaje niezwykle istotny, zwłaszcza w mniejszych gminach.

Początkowo rachmistrzowie kontaktowali się tylko telefonicznie. Dzięki poprawie sytuacji epidemicznej od czerwca trwają wywiady bezpośrednie. Jak dotąd rachmistrzowie terenowi spisali ponad 23% mieszkańców województwa mazowieckiego. Oznacza to, że co piąty spisany jak dotąd mieszkaniec Mazowsza to efekt pracy rachmistrzów terenowych. Najbardziej aktywni byli oni w gminach: Jabłonna Lacka – spisali tu 70% mieszkańców, Młynarze – 64% oraz Czernice Borowe i Rusinów – po 60%.

Gramy do końcowego gwizdka!

Ostatnie trzy miesiące NSP 2021 będą czasem wytężonych starań o każdy pojedynczy wypełniony formularz spisowy. Osoby, które nie wypełniły obowiązku spisowego, powinny to jak najszybciej nadrobić pamiętając, że biorąc udział w spisie mają wpływ na przyszłość swoją i swoich bliskich. Dane spisowe będą bowiem wykorzystywane przez kolejnych 10 lat m.in. przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie dróg, szkół, przedszkoli, bibliotek, dostępności do wielu usług publicznych, czy podziale środków na lokalne inwestycje.

Jeśli z kimś skontaktuje się rachmistrz, należy się zgodzić na rozmowę i od razu spisać. Pamiętajmy, że jego podstawowym zadaniem jest udzielnie nam pomocy i wsparcia w wypełnianiu formularza. Nie warto czekać z udziałem w spisie do końca września. Zrób to jak najszybciej i miej spokojne wakacje oraz poczucie dobrze wypełnionego obowiązku.

Dlatego nie czekaj – poczuj się częścią drużyny „Mazowsze” i spisz się już teraz!

Raport z przebiegu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Ołdaki – Polonia dotyczących Statutu zawierającego organizację i zakres działania nowoprojektowanego sołectwa Ołdaki – Polonia

 

herbRaport z przebiegu konsultacji z mieszkańcami  miejscowości Ołdaki – Polonia dotyczących Statutu zawierającego organizację i zakres działania nowoprojektowanego sołectwa Ołdaki – Polonia

 

1.     Podjęte działania

a)     w dniu 31 marca 2021 r. Rada Gminy Andrzejewo podjęła Uchwałę Nr XXI/139/2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Andrzejewo,

b)     w dniu 7 maja 2021 r. Wójt Gminy Andrzejewo podpisał Zarządzenie Nr 209/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Ołdaki – Polonia,

c)     w konsultacjach brali udział mieszkańcy miejscowości Ołdaki – Polonia,

d)     terminy i miejsce przeprowadzenia konsultacji:

- budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Ołdaki – Polonia w dniach           17 – 21 maja 2021 r. w godzinach 8:00 – 14:00

- budynek Urzędu Gminy w Andrzejewie w dniach 17 – 27 maja 2021 r. w godzinach 8:00 – 15:30

2.     Zastosowane narzędzia konsultacyjne

Jako narzędzie konsultacyjne zastosowane zostały ANKIETY w których mieszkańcy miejscowości Ołdaki – Polonia mogli wyrazić swoją opinię na temat Statutu zawierającego organizację i zakres działania nowoprojektowanego sołectwa Ołdaki – Polonia.

3.     Zebrane opinie mieszkańców

W konsultacjach brało udział 3 mieszkańców z miejscowości Ołdaki – Polonia.

 Wyniki głosowania

- za 2 osoby,

- przeciw 1 osoba

- wstrzymało się 0 osób

 Uwagi - brak

 

Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić grzywny!

Pakiet 9 - Grzywna za brak udziału w spisieObowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) jest nałożony na Ciebie mocą ustawy. Jeśli uporczywie będziesz odmawiać spisania się, grozi Ci kara grzywny w wysokości nawet do 5 tys. złotych! Już trwają przygotowania pierwszych wniosków do sądu.

Mimo zbliżającego się półmetka NSP 2021 wielu mieszkańców nie wypełniło jeszcze obowiązku spisowego. Tłumaczenia są z reguły podobne : „brakuje mi czasu”, „zrobię to we wrześniu” lub „poczekam na rachmistrza”. Ryzyko jest jednak takie, że w końcu zapomnimy się spisać. A z tym wiążą się określone konsekwencje.

Jakim prawem?

Obowiązek spisowy jest zapisany w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (art. 3). Zgodnie zaś z ustawą o statystyce publicznej „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie” (art. 57).

Z osobami, które nie spisały się przez Internet lub telefon, skontaktuje się rachmistrz spisowy. Jeśli w trakcie rozmowy z rachmistrzem będziemy na różne sposoby unikać udziału w spisie, jest to równoznaczne z odmową, co może skutkować przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku ustawowego i wszczęciem postępowania. Podstawą do takiego działania jest zapis z art. 17a ustawy narodowym spisie powszechnym: „Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego”.

Skąd kwota 5 tys. złotych możliwej grzywny? W Kodeksie wykroczeń znajdujemy zapis: „Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych” (art. 24).

Wszystko jest zatem precyzyjnie uregulowane i nie ma podstaw do kwestionowania zarówno obowiązku spisowego, jak i karania za unikanie spisu.

Chcesz uniknąć grzywny?

Po prostu spisz się! W dowolny sposób – najlepiej od razu przez Internet na stronie https://spis.gov.pl/, w punkcie spisowym w Urzędzie Gminy/Miasta lub przez infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99. Nie odmawiaj rozmowy z rachmistrzem. Skontaktuje się on z Tobą osobiście lub zadzwoni, a na wyświetlaczu telefonu pojawi się numer 22 828 88 88 lub numer infolinii spisowej. Pamiętaj, że Rachmistrz chce Ci pomóc w spisie! Jeśli jesteś w danej chwili zajęty i nie masz czasu, ustal inny możliwie szybki termin rozmowy.

Co zrobi rachmistrz, gdy odmówisz?

Rachmistrz przy każdej odmowie spisania się (również w trakcie rozmowy telefonicznej, kiedy argumentujesz, że do końca spisu masz jeszcze czas) ma obowiązek przygotować specjalną notatkę urzędową. Na jej podstawie będą kierowane do sądu wnioski o ukaranie. Niestety jest już kilka przypadków wszczęcia takiej procedury.

Czy warto ryzykować konieczność wizyt w sądzie, składania zeznań i płacenia wysokiej grzywny? Odpowiedz sobie sam.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

zak3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 24 i 25 czerwca 2021 r. odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2020/2021 we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie gminy Andrzejewo. Dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I-VII otrzymali świadectwa promocji do wyższych klas, nagrody i dyplomy. Szczególnie ten dzień będą wspominać uczniowie klas VIII, którzy zakończyli naukę w swoich szkołach. Był to dla nich ostatni dzień, w którym spotkali się wspólnie z nauczycielami i koleżankami i kolegami ze szkoły.

Uroczystości w poszczególnych szkołach były okazją do wręczenia przez Wójta Gminy Andrzejewo Panią Beatę Ponichterę stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce. Stypendia otrzymali:

- Aniela Sutkowska – Szkoła Podstawowa w Andrzejewie

- Lena Wujkowska – Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce

- Patrycja Najgrodzka – Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce

- Martyna Godlewska – Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 na emeryturę przeszedł Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce Pan Arkadiusz Przeździecki. Panu Dyrektorowi składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę nauczyciela i dyrektora na rzecz społeczności szkoły.

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

 

Wójt Gminy Andrzejewo z wotum zaufania i absolutorium tytułu wykonania budżetu za rok 2020

 

 

wot1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 czerwca 2021 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Andrzejewo, na której radni decydowali      m. in. o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo tytułu wykonania budżetu za rok 2020. W Sesji wzięli udział również sołtysi z gminy Andrzejewo po dłuższej nieobecności spowodowanej obostrzeniami związanymi z panującą pandemią.

Sesja rozpoczęła się debatą nad Raportem o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2020 oraz omówieniem wykonania budżetu gminy za 2020 rok, który przedstawiał się następująco:

-wydatki bieżące: planowane na koniec roku w wysokości 18.677.782,05 zł, wykonano w 95,24%, tj. w kwocie 17.788.524,19zł;

- wydatki majątkowe: planowane na koniec roku w kwocie 3.555.961,37 zł, wykonano w 97,95%, tj. w kwocie 3.482.930,95 zł.

W ramach wydatków realizowane były przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, które objęły wszystkie sołectwa Gminy Andrzejewo. Plan wydatków wyniósł 432.464,80 zł, wykonano wydatki w ramach funduszu w wysokości 351.964,18 zł, tj. 81,4% planu.

Rok 2020 zakończył się nadwyżką w wysokości 2.247.768,50 zł. Dług Gminy na koniec roku 2020 wyniósł 9.312.329,50 zł, w tym:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w   wysokości 202.726,50 zł;

- kredyty i obligacje w wysokości 9.106.603,00 zł;

W roku 2020 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w wysokości 2.190.583,25 zł, w tym pożyczki z banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.160.321,05 zł.

Struktura głównych wydatków budżetowych w 2020 r.
Ogółem: 21.271.455,14 zł

  1. Oświata i wychowanie - 5 440 998,25 (25,6%)
  2. Pomoc społeczna i Rodzina - 6 318 646,01 (29.7%)
  3. Drogi – 1 757 814,61 (8,3 %)
  4. Administracja (+ promocja ) – 2 044 323,34 (9,6%)
  5. Wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia (gospodarka komunalna) – 4 322 464,35 (20,3%)
  6. Oświetlenie uliczne – 124 712,27 (0,6%)
  7. Staże – 190 121, 41 (0,9%)
  8. Kultura (Biblioteka, świetlice) – 604 577 , 74 (2,8 %)
  9. Pozostałe (sport, informatyka, gospodarka gruntami, wybory) – 231 942,53 ( 1,1%)

Zadłużenie Gminy Andrzejewo na koniec 2020 roku wyniosło 9.312.329,50 zł. Zadłużenie to wyniosło 39,6%. Przypomnijmy, że w ubiegłych latach zadłużenie wynosiło w 2015 r. 60,7%, 2016 r. 53,5 %, 2017 r. 45,2 %, 2018 r. 47,4 % i w 2019 r. 52,2 %.

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Andrzejewo w 2020 roku należą:

- Dokończenie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych oraz budowy budynku magazynowego do przechowywania osadu sprasowanego-odwodnionego - 1.254.893,81 zł

- Zakup nieruchomości przy SUW Króle Małe na bezpieczną strefę ochrony sanitarnej - 2.744,09

- Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Zaręby-Bolędy - 18.286,53 zł

- Przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Andrzejewo - 159.358,16 zł

- Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinkach od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km - 143.500,00 zł

- Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2611W - 150.000,00 zł

- Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Króle Małe i Króle Duże 14.100,01 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeździecko-Dworaki - 12.357,07 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka-Parcele - 492.072,45 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka-Parcele - 185.150,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załuski-Lipniewo - 55.165,50 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejewo-Kolonie - 71.494,49 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo-Klacze - 25.726,68 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejewo - 55.606,82 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruskołęka - 26.479,44 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasienica-Parcele - 56.688,07 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazy-Brokowo dokumentacja - 11.000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Olszewo-Cechny – wykonanie map - 4.000,00 zł

- Przebudowa ul. Winnej w miejscowości Andrzejewo – wykonanie map - 1.000,00 zł

- Przebudowa ul. Wodnej w miejscowości Andrzejewo – wykonanie map - 2.000,00 zł

- Wytyczenie granic drogi gminnej w miejscowości Łętownica-Parcele - 13.900,00 zł

- Budowa altany w miejscowości Przeździecko-Lenarty - 12.245,88 zł

- Budowa altany w miejscowości Stara Ruskołęka - 24.166,00 zł

- Budowa altany w miejscowości Załuski-Lipniewo - 22.200,00 zł

- Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Andrzejewo ul. Warszawska - 15.798,74 zł

- Zakup ciągnika z osprzętem - 212.138,10 zł

- Zakup koparko ładowarki - 147.600,00 zł

- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby-Warchoły - 9.805,22 zł

- Wykonanie klimatyzacji i ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieńki-Żaki - 7.626,00 zł

- Dokończenie przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże - 275.053,70 zł

 Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Andrzejewo udzieliła wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok Wójtowi Gminy Andrzejewo Pani Beacie Ponichtera.

 

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami