Złote i diamentowe gody w gminie Andrzejewo

MEDALEPodobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku Wójt Gminy Andrzejewo oraz Kierownik USC postanowili uczcić 50-tą i 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Andrzejewo, które tak zacne jubileusze obchodziły w 2020 r. Opóźnienie wręczenia medali oraz statuetek spowodowane było rozprzestrzeniająca się w Polsce pandemią. Dlatego też zachowując wszelkie środki ostrożności oraz dzieląc jubilatów na grupy po 4 pary, 26 marca 2021r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się uroczystość, gdzie zebranych gości powitali: Wójt Gminy- Beata Ponichtera, Ksiądz Proboszcz – Jerzy Kruszewski, Sekretarz Gminy- Robert Rosiak, Skarbnik Gminy – Ewa Godlewska oraz Kierownik USC – Grażyna Baranowska. Podczas powitania Pani Wójt podziękowała jubilatom za przyjęcie zaproszenia na tę uroczystość oraz zwróciła uwagę na fakt, że swoim postępowaniem dają oni przykład młodszym pokoleniom jak przetrwać w związku małżeńskim długie lata.

Mieliśmy zaszczyt gościć 1 parę (spośród 3 w gminie), która obchodziła 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego i którą Pani Wójt uhonorowała pamiątkową statuetką oraz 10 par (spośród 13), którym wręczono medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Następnie wzniesiono toast szampanem i odśpiewano gromkie sto lat. Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” otrzymali: Elżbieta i Zdzisław Kosowscy – Załuski-Lipniewo, Zofia i Stanisław Cichowscy – Andrzejewo, Halina i Janusz Żebrowscy – Stara Ruskołęka, Barbara i Józef Dłuscy – Żelazy-Brokowo, Elżbieta i Tadeusz Rutkowscy – Kuleszki-Nienałty, Danuta i Władysław Godlewscy - Łętownica-Parcele, Janina i Stanisław Wojtkowscy – Pieńki Wielkie, Walentyna i Stanisław Hilarczukowie – Mianowo, Dorota i Henryk Niemyjscy – Zaręby-Warchoły, Marianna i Michał Kacprzykowie – Andrzejewo-Kolonie, Zofia i Tadeusz Modzelewscy – Pęchratka Mała, Cecylia i Stefan Dmochowscy – Andrzejewo, Elżbieta i Stanisław Szwarc – Andrzejewo. Statuetki z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego otrzymali: Alfreda i Jan Wyszyńscy – Pieńki-Sobótki, Janina i Eugeniusz Wujkowscy – Ruskołęka-Parcele, Bogusława i Stanisław Kowalczykowie – Dąbrowa.Wszystkim jubilatom życzymy dużo zdrowia i radości oraz jeszcze wielu jubileuszy obchodzonych w gronie najbliższych.

GALERIA ZDJĘĆ

Przedszkolny Rodzinny Konkurs Plastyczny „Wielkanocna Ozdoba”

 

20210323 110826Dnia 23 marca 2021 r. w Przedszkolu działającym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie odbyło się podsumowanie Rodzinnego Konkursu Plastycznego – „Wielkanocna Ozdoba”.

Organizatorami w/w konkursu były opiekunki grup przedszkolnych Panie: Joanna Gwardiak, Aldona Myśliwa, Barbara Ołdakowska, Ewa Warszawin i Bożena Kotomska.

Mając na celu kultywowanie tradycji wykonywania stroików wielkanocnych, organizatorzy zaprosili do udziału w konkursie przedszkolaki wraz z rodzicami. Pomysł przerósł oczekiwania organizatorów. Do konkursu zgłosiło się 66 uczestników, prezentując swoje prace, które jednocześnie przez kilka dni zdobiły przedszkolny korytarz, wprowadzając świąteczny nastrój.

Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie prace zostały wystawione na kiermasz wielkanocny, z którego pozyskane fundusze przeznaczone zostaną na zakup zabawek dla przedszkolaków.

Na wstępie uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły Pan Wojciech Strzeszewski, który powitał zaproszonych gości: Wójta Gminy Andrzejewo Panią Beatę Ponichterę, Sekretarza Gminy Pana Roberta Rosiaka, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Natalię Wyszomirską.

W/w goście stanowili komisję konkursową, która oceniając prace wzięła pod uwagę walory estetyczne jej wykonania, pomysłowość i oryginalność, wkład twórczy oraz różnorodność wykorzystanych materiałów. Finał konkursu mógł być tylko jeden, komisja nie miała żadnych wątpliwości - wszyscy uczestnicy ogłoszeni zostali zwycięzcami oraz nagrodzeni dyplomami, nagrodami książkowymi i słodką świąteczną niespodzianką przygotowaną przez Radę Rodziców.

Pani Wójt Beata Ponichtera podsumowując konkurs gratulowała wszystkim uczestnikom, a w szczególności przedszkolakom ich zaangażowania i włożony wkład pracy. Życząc Wesołego Alleluja otworzyła kiermasz wielkanocny, zakupując jako pierwsza jeden ze stroików.

Wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom bardzo dziękujemy za szczególne zaangażowanie, pomysłowość i kreatywność. Wesołych Świąt.

 

Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne

 

pakiet 2 - bezpieczenstwo danych

Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) będą podlegać rygorystycznej ochronie. Gwarantują to zarówno zapisy prawne nakładające m.in. bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne blokujące osobom niepowołanym dostęp do danych spisowych.

Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. Za jej złamanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolności.

Dane spisowe są również odpowiednio zabezpieczone pod względem informatycznym. Właściwa ochrona informatyczna jest niezbędna – badania statystyczne są dziś prowadzone w przeważającej mierze za pośrednictwem Internetu. Również podczas NSP 2021 spis każdej osoby będzie przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji internetowej.

System zabezpieczeń informatycznych polskiej statystyki publicznej jest na bieżąco sprawdzany i aktualizowany. Zadziałał bez zarzutu podczas ubiegłorocznego Powszechnego Spisu Rolnego.

Warto podkreślić, że dane spisowe będą przekazywane do wiadomości publicznej jedynie w formie zagregowanej – czyli łącznie dla danego szczebla terytorialnego (gmina, powiat, województwo, kraj) lub zakresu tematycznego (np. gospodarstwa domowe wg liczby osób). W żadnym wypadku nie będą publikowane dane dotyczące poszczególnych osób lub pojedynczego gospodarstwa domowego!

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

 

Założenie Koła Gospodyń Wiejskich w Królach Dużych

 

kologospoW dniu 16 marca 2021 roku odbyło się spotkanie założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich w Królach Dużych. W spotkaniu wzięły udział również władze Gminy Andrzejewo – Wójt Gminy Pani Beata Ponichtera, Sekretarz Gminy Pan Robert Rosiak, Radny Gminy Pan Wojciech Litwa oraz Sołtys Sołectwa Pan Andrzej Wardaszka.  Zgodnie z ustawą Koło Gospodyń Wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich. Koło Gospodyń Wiejskich zostało zgłoszone do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która prowadzi rejestr Kół Gospodyń i z chwilą wpisu do tego rejestru Koło Gospodyń Wiejskich nabywa osobowość prawną.

Podczas zebrania zostały wybrane władze statutowe Koła:

- Przewodnicząca Koła Gospodyń: Teresa Matys

- Zastępca: Agnieszka Łuniewska

- Skarbnik: Ewa Oczechowska

Skład Komisji Rewizyjnej:

- Agata Prabucka

- Teresa Łuniewska

- Maria Kalinowska
Doskonałym miejscem na spotkania integracyjne i prowadzenie działalności Koła Gospodyń będzie nowo przebudowana świetlica w Królach Dużych.
Wszystkim członkom nowopowstałego Koła Gospodyń Wiejskich życzymy jak najwięcej zapału w społecznej pracy i realizacji zadań służących integracji społeczności Króli Dużych.

 

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

Zasady, których należy przestrzegać, aby uniknąć sytuacji, w której wilki oswajają się
i zaczynają stwarzać problemy wg S. Nowak i R.W. Mysłajka, opublikowane
w opracowaniu pt: „Po sąsiedzku z wilkami”. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” Twardorzeczka 2019:

•          NIGDY NIE DOKARMIAJ WILKÓW, nawet jeśli zwierzęta wyglądają na wychudzone
i wymagające pomocy. Zamiast karmić lub próbować samodzielnie pomagać wilkowi, zawiadom natychmiast właściwą terenowo Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) i skontaktuj się ze Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”.

•          Mieszkając w pobliżu lasu, przetrzymuj odpadki spożywcze w szczelnych pojemnikach
z pokrywami. Resztki żywności pozostawione na kompoście poza ogrodzeniem posesji,
w szczególności kawałki mięsa i wędlin, mogą zwabiać wilki. Zainstalowanie oświetlenia
z czujnikami ruchu w pobliżu miejsc składowania odpadów kuchennych może odstraszać wilki od podchodzenia w ich pobliże.

•          Jeśli jesteś turystą, spacerujesz po lesie, wędrujesz z plecakiem, biwakujesz w lesie, uprawiasz biegi terenowe lub inne rodzaje rekreacji aktywnej, jesteś zbieraczem grzybów lub jagód, nigdy nie pozostawiaj resztek żywności w koszach na parkingach leśnych, miejscach biwakowych, pod wiatami i w innych miejscach odpoczynku dla turystów, nawet jeśli wydaje się, że są one szczelne i regularnie opróżniane.

•          Jeśli jesteś fotografem przyrodniczym lub myśliwym, nigdy nie dostarczaj mięsa na nęciska przy czatowniach lub ambonach. Nie ma znaczenia, czy są to szczątki martwych zwierząt dzikich lub hodowlanych, czy też produkty zawierające mięsne składniki, np. karma dla psów. Wilki, dzięki niezwykle czułemu węchowi, orientują się, że to człowiek dostarczył pokarm, i mogą zacząć postrzegać ludzi jako dostarczycieli pożywienia.

•          Jeśli pracujesz w lesie, jesteś np. pracownikiem zakładu usług leśnych, budowniczym dróg leśnych, instalatorem sieci energetycznych, nigdy nie pozostawiaj żywności w miejscu pracy. Pakuj wszystkie odpadki i zabieraj z sobą. Pozostawiona żywność może zwabiać drapieżniki w pobliże pracujących w lesie ludzi.

•          Jeśli jesteś leśnikiem lub pracownikiem parku narodowego i odpowiadasz za turystyczne udostępnianie terenów leśnych, nie instaluj w lesie koszy na odpadki. W zamian zainstaluj tablice zachęcające turystów do zabierania resztek jedzenia i opakowań po żywności ze sobą do domu.

•          Bądź świadom, że jakikolwiek jest powód pozostawiania lub udostępniania resztek żywności w lesie lub w jego pobliżu, wilki, a szczególnie młode osobniki, mogą uzależnić się od takiego źródła pokarmu i w efekcie nauczyć się postrzegać ludzi jako dostarczycieli pożywienia.

•          Zawsze zwracaj uwagę i odpowiednio reaguj na sytuację z której wynika, że wilki regularnie żerują na pokarmie pozostawianym przez ludzi (nęciska, czatownie fotograficzne, kosze i doły na śmieci, kompostowniki, itp.). Zawiadom o tym natychmiast odpowiedni Urząd Gminy i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

•          Jeśli znajdziesz w lesie szczenię wilka, NIGDY GO NIE DOTYKAJ ANI NIE ZABIERAJ Z SOBĄ, nawet jeśli wygląda na chore i skrajnie wycieńczone. Jeśli masz możliwość, zrób mu kilka zdjęć i zaznacz to miejsce w swoim telefonie (np. w Google Maps), albo zapamiętaj numer najbliższego słupka oddziałowego i natychmiast zawiadom właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i skontaktuj się ze Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”.

•          Jeśli dowiesz się, że ktoś przetrzymuje nielegalnie wilka w niewoli, dla dobra swojego i sąsiadów, natychmiast zawiadom odpowiednią RDOŚ.

Jeśli spotkasz w lesie wilka, który podchodzi zbyt blisko (na odległość poniżej 30 m) lub przygląda się zbyt długo i nie czujesz się komfortowo w tej sytuacji, albo też drapieżnik poszczekuje lub warczy na ciebie, podejmij następujące działania:

  • Unieś ręce i machaj nimi szeroko w powietrzu. To rozprzestrzeni twój zapach, sprawi że twoja sylwetka będzie lepiej widoczna.
  • Pokrzykuj głośno, ostrym tonem w stronę wilka. To pozwoli mu zorientować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile widziany.
  • Jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, rzucaj w niego będącymi w zasięgu ręki przedmiotami, najlepiej grudami ziemi.
  • Wycofaj się spokojnie; możesz przyspieszyć dopiero gdy masz pewność, że zwierzę jest daleko i nie interesuję się tobą.

Jeśli masz taką możliwość, zrób zwierzęciu zdjęcie i zawiadom o zdarzeniu właściwy Urząd Gminy, RDOŚ i Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”.

 

XVIII OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Plakat - zaproszeniedo udziału w Konkursie

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - OTWÓRZ

 

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

 

pakiet 2 - jakie beda pytaniaWyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem – wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np. dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywających za granicą).

Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowiązek, ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza! To kolejny dobry powód, by zapoznać się z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021.

Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione tajemnicą statystyczną – jednostkowe dane dotyczące poszczególnych osób i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

 

Spotkanie z wykonawcą gazociągu Polska-Litwa

Informacja

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami