Ogłoszenie o konkursie

 

herb maly InformacjeWójt Gminy Andrzejewo ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 27 października 2009 r. w 
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz inne stanowisko kierownicze w 
poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436                 
 ze zm.).

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII 2016.08.04

 

herb maly InformacjeW załaczniku pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze stwierdzeniem ognisk afrykańskiego pomoru świń

      OTWÓRZ

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce

Wójt Gminy Andrzejewo
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce, 07-305 Andrzejewo


I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
II. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Ogłoszenie

 

 herb maly InformacjeWójt Gminy Andrzejewo uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 roku każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może składać wniosek do tut. Urzędu. Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich potwierdzone kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 roku do 31 lipca 2016 roku. Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji wystawionej przez tut. Urząd nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2016 roku przelewem na wskazany rachunek bankowy. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 r. wynosi 86,00 zł.

WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA - POBIERZ

 

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

W niedzielę 17 lipca 2016 r. na terenach rekreacyjnych przy ul. Warszawskiej w Andrzejewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Do tegorocznej rywalizacji swoje reprezentacje wystawiło 6 jednostek OSP z terenu gminy.
Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Janusza Iwanowskiego, której przewodził sędzia główny mł. bryg. mgr inż. Leszek Falbowski.

Zespoły zaprezentowały się w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce - OSP Andrzejewo z wynikiem: 122,45 pkt
II miejsce - OSP Kowalówka z wynikiem: 127,00 pkt
III miejsce - OSP Stara Ruskołęka z wynikiem: 130,66 pkt
IV miejsce - OSP Króle Duże z wynikiem: 142,60 pkt
V miejsce - OSP Zaręby-Warchoły z wynikiem: 162,87 pkt
VI miejsce - OSP Zaręby-Bolędy z wynikiem: 170,67 pkt
Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski ufundował pamiątkowe statuetki oraz podziękował za udział wszystkim druhom z poszczególnych jednostek OSP i wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji zawodów.
Zwycięzcom gratulujemy.

DROGI ZOSTANĄ DOFINANSOWANE

W piątek 15 lipca br. nastąpiło podpisanie pomiędzy Gminą Andrzejewo a Samorządem Województwa Mazowieckiego umów dotyczących przekazania wsparcia finansowego dla inwestycji drogowych w ramach działania „Podstawowe usługi i ochrona wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Umowy dotyczą dofinansowania trzech inwestycji: przebudowy ulicy Pułtuskiej oraz ulicy Koziej i Brodnej w Andrzejewie, a także przebudowy drogi gminnej Stara Ruskołęka- Króle Małe.

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Andrzejewo na lata 2016-2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje: Wójt Gminy Andrzejewo przystąpił do opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Andrzejewo na lata 2016-2021.

Program na celu m.in. długotrwały, zrównoważony rozwój gminy, w którym kwestie ochrony środowiska są równoważne na równi z kwestiami rozwoju społecznego i gospodarczego. W związku z powyższym, osoby i podmioty zainteresowane mogą zapoznać się z treścią dokumentu oraz innych dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie (stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne) w terminie od dnia 14.07.2016 r. do dnia 04.08.2016 r.: 1. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, 2. na stronie internetowej www.andrzejewo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.andrzejewo.pl . Uwagi i wnioski na formularzu konsultacji można składać, tj. od 14 lipca 2016 r. do 4 sierpnia 2016 r.: - w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo - ustnie do protokołu w ww. siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, pok. nr 12 - za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Andrzejewo. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Formularz uwag do projektu

XVI POLONIJNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W SZACHACH


W dniach 27-28 czerwca w Łomży odbył się turniej szachowy w ramach XVI Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Startowali w nich także uczniowie ze szkół podstawowych w Starej Ruskołęce i Andrzejewa reprezentując Gminę Andrzejewo.
Po raz pierwszy grali oni z rówieśnikami z innych krajów (Białorusi, Litwy, Estonii i Ukrainy). Poziom turnieju był bardzo wysoki, dominowali w nim goście z zagranicy. Najwyższe czwarte miejsce zajęła Natalia Sudak, która w kat. do 13 lat była czwarta.
Wyjazd był bardzo udany, nasi uczniowie mogli spotkać się z silnymi przeciwnikami.
Cieszy też to, że kolejna grupa zdobyła kategorie szachowe: IV - Aniela Sutkowska, Maciej i Mateusz Rutkowscy, V zaś Paulina Frądczyk, Łukasz Frączyk i Przemysław Płotczyk.

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami