Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

 Starosta Ostrowski informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia    5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Ustawa zakłada stworzenie na obszarze kraju sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów lub radców prawnych oraz za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.  W powiecie ostrowskim zlokalizowane zostały 3 punkty pomocy prawnej, w Ostrowi Mazowieckiej, w Małkini Górnej oraz w Nurze.

Zaproszenie na szkolenie

 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza rolników na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w związku z planowanym naborem od 10 lutego do 10 marca 2016 roku wniosków na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach PROW na lata 2014-2020.
Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:
 
•       Zasady ubiegania się o pomoc.
•       Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.
•       Ogólne informacje na temat oceny wniosków o przyznanie pomocy.
Spotkanie odbędzie się w dniu 18.02.2016r. (czwartek) o godzinie 11.00 na sali konferencyjnej Urządu Gminy Andrzejewo
 

Ogłoszenie Wójta Gminy

 Wójt Gminy Andrzejewo uprzejmie informuje, że od dnia 01 do 29 lutego 2016 roku każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może składać wniosek do tut. Urzędu. Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich potwierdzone kopie za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione w okresie od  01 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Kwota zwrotu zostanie wyliczona w decyzji wystawionej przez tut. Urząd. Pieniądze wypłacone będą w terminie od 01 do 29 kwietnia 2016 roku przelewem na wskazany przez podatnika rachunek bankowy. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1ha użytków rolnych  w 2016 r. wyniesie 86,00 zł. Poniżej  do pobrania dokumenty wymagane przy składaniu wniosku

 

        Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

        Załącznik do wniosku

Ogłoszenie o konsultacjach

 Konsultacje projektu Programu współpracy  Gminy Andrzejewo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

 Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2016 rok”. Powyższy projekt opublikowany został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu.

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce

Dnia 22.01.2016 r. Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce gościła w swoich murach bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, a mianowicie ukochane babcie i cudownych dziadków. Ich wnuczęta, czyli uczniowie klas 0-III, chcąc podziękować im za ich miłość, troskę i opiekę, przygotowali dla nich z okazji "Dnia Babci i Dziadka" część artystyczną, na którą złożyły się humorystyczne scenki, wiersze, piosenki i taniec "Koziorajka". Dziadkowie zostali również obdarowani przez swoje wnuczęta, pięknymi, własnoręcznie wykonanymi upominkami.

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

 Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.


Organizatorami konkursu są:
·         Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
·         Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
·         Państwowa Inspekcja Pracy,
·       Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.
 
 

ARiMR uruchamia pomoc dla rolników

 Od 10 lutego do 10 marca 2016 r.rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.

Na terenie gminy Andrzejewo występują obszary OSN w obrębach ewidencyjnych:
Godlewo-Gorzejewo, Gołębie-Leśniewo, Mianowo, Pieńki Wielkie oraz Żelazy-Brokowo.
Pomoc będzie można otrzymać m.in. na budowę urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych (obornika, gnojówki i gnojowicy) oraz pasz soczystych. Dofinasowanie będzie można uzyskać również na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji..
Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR pod linkiem:
 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami