Edukacja przez Szachy w Szkole

 

18949059 791241267720432 1117369886 o2 czerwca 2017 roku na Torwarze w Warszawie odbył się IV Finałowy Turniej Ogólnopolskiego Projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole".  Wystartowało w nim 700 młodych szachistów z klas I-III z całej Polski. Po raz pierwszy także trzech uczniów Szkoły Podstawowej w Andrzejewie pod kierunkiem instruktora szachowego Arkadiusza Przeździeckiego. Wszyscy spisali się bardzo dobrze. W 6 rundach odnosząc po 4 zwycięstwa. W kategorii chłopców kl. I Michał Ogonowski zajął 22 miejsce ( 76 uczestników), Marcin Majewski był 40  ( 217 uczestników) w klasie II i Aniela Sutkowska 18 wśród 91 dziewczynek z klas II . Na drugi rok planowany jest wyjazd uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy.
 19024411 791624114348814 424208404 o 18948766 791241504387075 1908578851 o  

 

VI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Młode Talenty 2017”

 

konkczytDnia 24.05.2016 r. w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbyła się VI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Młode Talenty” pod hasłem „Zakochaj się w czytaniu”.

Celem konkursu było:

1.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

2.Popularyzacja literatury pięknej.

3.Doskonalenie umiejętności recytatorskich.

4.Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.

5.Pielęgnowanie wartości estetycznych  języka ojczystego.

6.Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko poetyckich.

Do konkursu przystąpiło 36 uczestników z  11 szkół powiatu ostrowskiego. Patronat nad konkursem objęli Starosta Powiatu Ostrowskiego pan Zbigniew Kamiński i Wójt Gminy Andrzejewo pan Michał Rutkowski. Gościem konkursu był sekretarz gminy pan Piotr Skłodowski , którzy wraz z panem dyrektorem Arkadiuszem Przeździeckim wręczyli nagrody książkowe i dyplomy, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. Koordynatorem całego konkursu była pani Wioletta Wajszczyk.

Komisja nagrodziła następujące osoby:

kl. 0-III

I miejsce

Angelika Świderska - SP Ołdaki Polonia

Julia Kamińska - SP Stara Ruskołęka

II miejsce

Wiktoria Gwardiak - SP Andrzejewo

III miejsce

Julia Kowalczyk - ZPO Wąsewo

Wyróżnienie

Michał Ogonowski - SP Andrzejewo

Julia Wujkowska - SP Stara Ruskołęka

Julia Żyłowska - SP Ołdaki Polonia

Aleksandra Najgrodzka- PSP Jasienica

Klaudia Łoniewska – ZPO Wąsewo

kl. IV-VI

I miejsce

Krystian Krasiński - PSP Jasienica

II miejsce

 Julia Skłodowska -PSP Szulborze

III miejsce

Róża Dziak - PSP Zaręby Kościelne

Katarzyna Wardaszka – SP Stara Ruskołęka

Wyróżnienie

Marta Bogucka – ZSP Boguty-Pianki

Julia Zadroga – SP Glina

Karolina Przeździecka – SP Andrzejewo

Wiktoria Wojciechowska – PSP Zaręby Kościelna

Gratulujemy!

 

Nadanie sztandaru dla OSP Stara Ruskołęka

Logo OSP Stara Ruskołęka 01W minioną niedzielę 21.05.2017r. odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru  jednostce OSP Stara Ruskołęka. Uroczystość zbiegła się z  obchodami70 rocznicy  powstania jednostki.
Tę wyjątkową dla lokalnej społeczności ceremonię zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście:
Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego - dh Andrzej Wyszogrodzki
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Eugeniusz Bogucki
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Jacek Murawski
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej bryg. mgr inż. Janusz Iwanowski
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej mł. bryg. mgr inż. Leszek Falbowski
Radny sejmiku województwa mazowieckiego - p. Marian Krupiński
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrzejewie dh - Andrzej Biały
Wójt gminy Andrzejewo - Michał Rutkowski
Proboszcz parafii pod wezwaniem NMP w Andrzejewie - ks. Jerzy Kruszewski
sekretarz gminy Andrzejewo - Piotr Skłodowski.
Ponadto w uroczystościach uczestniczyli poczty sztandarowe oraz druhowie z: OSP Króle Duże, OSP Andrzejewo, OSP Gołębie-Leśniewo, OSP Zaręby-Bolędy , OSP Kowalówka oraz mieszkańcy wsi Stara Ruskołęka.

Umowa na termomodernizację szkoły podpisana

szkpodW dniu 18 maja 2017 roku podpisana została umowa z firmą „Lebart” Bartosz Łogwiński i wspólnik sp. j. z siedzibą w Rakowiskach, ul. Kryształowa 21 (Biała Podlaska) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie”.

Prace będą wykonane w dwóch etapach:

- I etap – zakończony zostanie do 15 listopada 2017 r.

- II etap – zakończony zostanie do 15 lutego 2018 r.

Koszt ogólny inwestycji opiewa na kwotę 1.992.600,00 zł.

Na wykonanie zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę Niskoemisyjną Nr działania 4.2 Efektywność energetyczna.

W chwili obecnej szkoła „straszy” swoim wyglądem. Nieszczelne okna i drzwi są przyczyną zwiększonych wydatków na ogrzanie budynku w okresie jesienno – zimowym. Ponadto,                     aby zwiększyć efektywność energetyczną zmodernizowana zostanie kotłownia, a stary piec olejowy zastąpiony nowym na biomasę (pelet).  Na dachu budynku zostanie wykonana „mini” elektrownia fotowoltaiczna.

Jest to bardzo dobra informacja zarówno dla dzieci uczęszczających do tej szkoły jak i dla rodziców, ponieważ znacząco podniesie się standard budynku, co z kolei wpłynie na lepszy poziom nauczania i wyniki jakie osiągają uczniowie.

Kolejne nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

zielone sioloStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

  • Przedsięwzięcia 1 (P.1)„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”- grupy defoworyzowane,
  • Przedsięwzięcia 2 (P.2)„Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.

Nabory wniosków rozpoczną się w dniu 29.05.2017 r. i będą trwały do dnia 12.06.2017 r. Wzory wniosków i dokumentacji konkursowej znajdą Państwo na stronie www.zielonesiolo.pl w zakładce „NABORY WNIOSKÓW”.

Szkolenie LGD "Zielone Sioło"

zielone sioloW związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które odbędzie się w terminie 29 maja-12 czerwca br. zapraszamy na szkolenie o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. poddziałania. Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na przedsięwzięcia:

P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” – grupy defoworyzowane

P.2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.

Ponadto prowadzący przedstawi zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.

Termin spotkania zaplanowana na dzień 29 maja 2017 r.(poniedziałek) godz. 10.00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Goście w naszej gminie

 

pokaz

W poniedziałek 24 kwietnia gościliśmy w naszej gminie przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie realizowania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, głównie unijnych. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Gminnej, gdzie gości powitali  Prezes działającej na terenie naszego powiatu LGD „Zielone Sioło” Adriana Rukat oraz Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski. Jednym z punktów programu była prezentacja obszaru działania LGD „Zielone Sioło”. Prezentacja dziedzictwa kulturowego, terenów turystyczno-rekreacyjnych oraz imprez cyklicznych odbywających się na terenie powiatu ostrowskiego wzbudziła duże zainteresowanie przybyłych gości. Wójt Michał Rutkowski przedstawił również projekty realizowane przez gminę Andrzejewo, zarówno  samodzielnie jak i w partnerstwie z Parafią pw. WNMP w Andrzejewie czy Biblioteką Publiczną Gminy Andrzejewo. W imieniu LGD „Razem dla Radomki”  głos zabrał jej Prezes Cezary Adam Nowak, który wyraził nadzieję na dalszą współpracę i wymianę doświadczeń. Na koniec spotkania goście mogli na własne oczy zobaczyć efekty realizacji projektów. Dzięki uprzejmości ks. Jerzego Kruszewskiego – Proboszcza naszej parafii zwiedzili kościół parafialny i jego otoczenie, zrewitalizowane dzięki środkom zewnętrznym. Wizyta gości 7 potwierdza, iż ciekawe pomysły wdrożone w życie na terenie naszej gminy zyskały uznanie i być może zostaną powielone w innych regionach.


6

 

Kolejne trafne inwestycje

 

2ledKorzystając z funduszu sołeckiego mieszkańcy wsi Pieńki – Sobótki postanowili wykorzystać przyznane im środki na inwestycję polegającą na wymianie starych lamp rtęciowych na nowe wykonane w technologii LED. Kolejny projekt, który jest już finalizowany to budowa altany przy remizie OSP  we wsi Kowalówka. Obiekt ten będzie idealnym miejscem na spotkania mieszkańców wioski w ciepłe, letnie wieczory. 3altana

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami