ARiMR uruchamia pomoc dla rolników

 Od 10 lutego do 10 marca 2016 r.rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.

Na terenie gminy Andrzejewo występują obszary OSN w obrębach ewidencyjnych:
Godlewo-Gorzejewo, Gołębie-Leśniewo, Mianowo, Pieńki Wielkie oraz Żelazy-Brokowo.
Pomoc będzie można otrzymać m.in. na budowę urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych (obornika, gnojówki i gnojowicy) oraz pasz soczystych. Dofinasowanie będzie można uzyskać również na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji..
Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR pod linkiem:
 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Mając na uwadze pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii WIW-ZOZ-II.913.27.13.2015.MJ z dnia 5 stycznia 2015 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW) informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku do Komisji Europejskiej celem dalszego uwalniania powiatu ostrowskiego od wirusa choroby Aujeszkyego świń.

Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego w Gminie Andrzejewo

Gmina Andrzejewo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie informuje o kontynuacji pracy Punktu Konsultacyjnego w gminie Andrzejewo w 2016 roku.

Od stycznia do grudnia 2016 roku w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca będzie można skorzystać z porad psychologa, które prowadzić będzie Pani Agnieszka Kajas.

PRZYSMAKI Z GMINY ANDRZEJEWO

Coraz częściej mieszkańcy gminy, w szczególności panie, aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Angażują się w rozwój regionu poprzez działalność w stowarzyszeniach o różnym profilu, organizacjach i kołach gospodyń. Starają się wykazać w wielu dziedzinach, wykonują m.in. piękne rękodzieła, prace plastyczne, śpiewają w zespołach. Najwięcej jednak czasu przeznaczają na przyrządzanie różnych potraw, najczęściej tradycyjnych, według przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, a nierzadko inspiracji zasięgają również z potraw współczesnych.

Zakup wysokociśnieniowego agregatu wodno – pianowego na potrzeby OSP w Andrzejewie

W dniu 14 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Andrzejewo – Michał Rutkowski – podpisał umowę dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup wysokociśnieniowego agregatu wodno – pianowego na potrzeby OSP w Andrzejewie”.

Jednostka OSP w Andrzejewie od 2004 roku przynależy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Obecnie posiada na swoim wyposażeniu dwa wozy bojowe oraz tzw. Samochód szosowy wraz z podręcznym sprzętem gaśniczym i podstawowym sprzętem ratowniczym. Zakup i wyposażenie jednostki w nowoczesny agregat gaśniczy zwiększy skuteczność akcji pożarniczych oraz usprawni działania ratownicze w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Takie agregaty gaśnicze wodno – pianowe stosuje się w lekkich samochodach ratowniczo – gaśniczych, jako. tzw. „szybkie natarcie”. Prosta obsługa i szybkie uruchomienie gwarantują podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań tuż po przybyciu straży na miejsce zdarzenia.

15 grudnia 2015 r. agregat AWP 70/40 znalazł się już na wyposażeniu jednostki.

Całkowity koszt sprzętu wyniósł 21.060,00 zł, natomiast dofinansowanie przekazane na ten cel przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to kwota 10.530,00 zł.

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony

 W dniu 14 grudnia 2015 r. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Andrzejewo na której jednomyślnie została przyjęta uchwała budżetowa na 2016 rok oraz uchwały w sprawie:

Współpraca GOPS z PCK cd.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie po raz kolejny w ramach współpracy z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowi Mazowieckiej organizuje pomoc w postaci artykułów żywnościowych ( jabłka ) w zakresie niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Od 2 grudnia 2015 roku po jabłka będzie można zgłaszać się do pracowników Ośrodka w Andrzejewie.

Pomoc uzyskać mogą osoby/rodziny, którym zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, tj.:

- samodzielne gospodarstwo domowe – 915 zł.,

- dla osoby w rodzinie – 771 zł.

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami