Gmina Andrzejewo kolejny raz wysoko w rankingu samorządów

 

Dnia 14 lipca 2015 r. „Rzeczpospolita” opublikowała prestiżowy ranking samorządów 2015. Ranking składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wybrane zostały miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2011 – 2014 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Gmina Andrzejewo zakwalifikowała się do kolejnego etapu w którym na 55,5 możliwych punktów do zdobycia uzyskała 41,82 pkt co dała nam tym samym zajęcie 86 miejsca na 1566 gmin wiejskich w Polsce. W województwie mazowieckim daje nam to 14 miejsce.
Równie wysoko oceniona została nasza gmina w rankingu „Innowacyjna Gmina Wiejska”. Uzyskaliśmy łącznie 14 punktów co pozwoliło nam znaleźć się wśród 50 wyróżnionych samorządów wiejskich.
Wśród kapituły rankingu samorządów oprócz przedstawicieli gazety znaleźli się m.in. Jerzy Buzek – były Premier RP i były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Adam Kowalewski – członek Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Hanna Majszczyk – Wiceminister Finansów, Marceli Niezgoda – Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju oraz Marek Wójcik – Wiceminister Administracji i Cyfryzacji.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2015

W  niedzielne przedpołudnie 12  lipca 2015 r. na terenach rekreacyjnych przy ul. Warszawskiej w Andrzejewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo  - Pożarnicze.

Do Zawodów przystąpiło 7 drużyn (w tym jedna kobieca) z terenu gminy Andrzejewo.
Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej st. bryg. Janusza Iwanowskiego, której przewodził sędzia główny st. kpt. mgr inż. Krzysztof Gałązka.
Rywalizacja  poszczególnych jednostek OSP odbywała się w dwóch konkurencjach:
- pokonanie toru przeszkód w sztafecie 7x 50 m
- ćwiczenia bojowe
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce - OSP Stara Ruskołęka
II miejsce - OSP Andrzejewo 
III miejsce OSP Zaręby – Bolędy
IV miejsce - OSP Kowalówka
V miejsce - OSP Gołębie – Leśniewo
VI miejsce - OSP Zaręby – Warchoły
VII miejsce - OSP KDP Andrzejewo
 Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski ufundował pamiątkowe statuetki dla drużyn zajmujących miejsce na podium, a kończąc eliminacje podziękował za udział wszystkim druhnom i druhom z poszczególnych jednostek OSP oraz wszystkim tym, którzy w najmniejszy sposób przyczynili się do organizacji zawodów, a także zaprosił na mały poczęstunek.
Zwycięzcom gratulujemy wygranych i życzymy dalszych sukcesów na zawodach powiatowych.

OBJAZD WE WSI MIANOWO

 

W związku z rozpoczynającą się rozbudową mostu w Mianowie wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej Andrzejewo - Szulborze Wielkie informujemy, że w dniach 15.07.2015 r. -15.11.2015 r. obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu na powyższym odcinku drogi. Polegać ona będzie na całkowitym wyłączeniu mostu z ruchu i wyznaczeniu objazdów przez miejscowości Gostkowo - Żelazy-Brokowo - Pieńki Wielkie - Pieńki-Sobótki

                               

            mapa objazdu                                   tablice informujące

 

Zaproszenie na zawody sportowo-pożarnicze

150708Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Andrzejewie oraz Wójt Gminy Andrzejewo zapraszają na:

gminne zawody sportowo – pożarnicze

które odbędą się dnia 12 lipca 2015 r. na terenach rekreacyjnych przy ul. Warszawskiej  w Andrzejewie.

Początek zawodów o godzinie 10:00

Turniej młodych szachistów

Dnia 27 czerwca w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbył się turniej szachowy dla uczniów klas I z gminy Andrzejewo pod hasłem " DAJ SZACHA". Wzięło w nim udział 16 uczniów ze szkół w Andrzejewie i Starej Ruskołęce. Emocji było dużo, partie bardzo zacięte. Na wyróżnienie zasłużyli Emilia Sutkowska i Oliwier Leszczyński. W turnieju nie było przegranych. Wszyscy otrzymali kolorowe książeczki szachowe i pamiątkowe dyplomy za udział w zajęciach w roku szkolnym 2014/2015. Bardzo dużym powodzeniem wszystkich w przerwach między rundami cieszył się plac zabaw.

Wójt jednogłośnie otrzymał absolutorium

W dniu 30 czerwca 2015 r. w Sali Konferencyjnej Urzędy Gminy w Andrzejewie odbyła się VII Sesja Rady Gminy Andrzejewo, której głównym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Andrzejewo oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium za 2014 rok.

Biorąc pod uwagę fakt, iż z końcem czerwca zakończyły się wybory sołeckie na terenie naszej gminy Wójt wręczył podziękowania obecnym na Sesji sołtysom, którzy pełnili swoją funkcję w poprzedniej kadencji oraz gratulacje dla tych, którzy zostali wybrani do piastowania tego stanowiska na kolejne cztery lata.
W tym roku przypada również 25 – lecie istnienia Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji osoby, które przepracowały w samorządzie lub pełniły funkcje społeczne ponad 25 lat zostały uhonorowane przez Wójta pamiątkowymi  tabliczkami z podziękowaniem za pracę, pomysły i inicjatywy podejmowane dla dobra lokalnej społeczności.

Zakończenie remontu świetlicy wiejskiej w Andrzejewie

Zakończył się remont budynku świetlicy wiejskiej w Andrzejewie. Pomoc na ten cel przyznana została w ramach działania Odnowa i rozwój wsi  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 63.911,49 zł.

Zakres prac, które zostały wykonane objął: remont pomieszczeń garażowych wraz z montażem drzwi segmentowych, odnowienie elewacji budynku, wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz wentylacji. Wewnątrz wykonany został sufit podwieszany, nowe okładziny z płytek w kuchni i korytarzu oraz pomalowane zostały wszystkie pomieszczenia świetlicy. Ponadto gruntownie wyremontowane zostały łazienki i podłączono budynek do gminnej sieci kanalizacyjnej. Najważniejszą inwestycją w budynku było wykonanie inwestycji centralnego ogrzewania na paliwo stałe.
Wykonawcą zadania była firma Zakład Remontowo – Budowlany Jacek Todorczuk z miejscowości Smolewo Wieś. Całkowity koszt inwestycji objętej postępowaniem przetargowym wyniósł 104.814,84 zł.

Podkategorie

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami