Zajęcia z "MultiSport" w Szkole Podstawowej w Andrzejewie

150414bW Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie  rozpoczęły się zajęcia sportowe z dniem 03- 03- 2015r. w ramach  programu ,,MultiSport’’ i realizowane będą do grudnia 2015r.

Zajęcia z ,,MultiSport ‘’ odbywają się w dniach : 
 Wtorek :   14.00- 15.30
 Środa :      14.00 – 15.30
 Czwartek : 14.10 – 15.40
Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego mgr Bożena Kotomska.
Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół 
podstawowych. Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.

III miejsce sztafety z Andrzejewa

150414W dniu 9 kwietnia 2015 r. na łęgach nadbużańskich w miejscowości Zawisty Nadbużne k. Małkini Górnej odbyły się Sztafetowe  Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Ostrowskiego w kategoriach dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Sztafeta dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie zajęła III miejsce. W nagrodę nasze zawodniczki otrzymały dyplom i medale.

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

150217bJuż po raz szósty Oddział Regionalny KRUS w Warszawie organizuje Konkurs dla rolników i sołtysów z całego Mazowsza. Konkurs przebiega we współorganizacji jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na wsi oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim.

Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówkach Terenowych KRUS. Termin zgłoszeń upływa 10 maja b.r.

 

        Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

"NIE! dla wypalania traw na Mazowszu"

Rusza kampania społeczna „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”, w zwiazku z tym Urząd Gminy informuje, ze główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw to
zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat przez rolników oraz angażowanie straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach. Więcej informacji znajdziecie Państwo w linku ponizej

  KLIKNIJ

Zagłosuj na "Podwórko Nivea" w naszej gminie

150401Gmina Andrzejewo przystąpiła do konkursu "Podwórko Nivea". W całej Polsce powstanie 40 placów zabaw w lokalizacjach, które otrzymają najwięcej głosów. Od 1 kwietnia internauci będą mogli głosować za pośrednictwem strony internetowej www.nivea.pl/podworko na lokalizację podwórka w Andrzejewie przy ul. Rynek. Prosimy o głosy mieszkańców gminy. Ponizej link pod którym głosujemy.


                                    ZAGŁOSUJ

Informacja Wójta Gminy 3

 

INFORMACJA


Wójt Gminy Andrzejewo informuje, że w dniu 3 kwietnia 2015 r. (piątek) Urząd Gminy w Andrzejewie będzie czynny w godzinach 7:30 - 13:00.

                                                                                                                              

                                                                                     Wójt Gminy Andrzejewo

                                                                                         Michał Rutkowski

 

Umowa na modernizację drogi podpisana

herb malyW dniu 26 marca 2015 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisana została umowa pomiędzy Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Michała Rutkowskiego – Wójta Gminy Andrzejewo a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o. o. reprezentowanym przez Waldemara Sitka – Prezesa Zarządu oraz Dariusza Ostasza – członka Zarządu na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 260107W Gołębie-Leśniewo – Kuleszki-Nienałty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie-Leśniewo oraz drogi gminnej nr 260108W Kuleszki-Nienałty – Budziszewo lokalizacji 0+000 – 3+317,79”.  Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 2 126 103,92 zł. Na modernizację drogi przyznana jest dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Wykonawca ma czas na realizację zadania do 31 sierpnia 2015 r.

 

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w gminie Andrzejewo

150328W dniu 26 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie odbyła się III debata społeczna na temat bezpieczeństwa w gminie Andrzejewo.

W debacie wzięli udział:
- podkom. Krzysztof Gołębiewski zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej
- Marek Jastrzębski Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
- Urszula Wołosiewicz Wicestarosta Ostrowski

Podkategorie

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami