OBJAZD WE WSI MIANOWO

 

W związku z rozpoczynającą się rozbudową mostu w Mianowie wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej Andrzejewo - Szulborze Wielkie informujemy, że w dniach 15.07.2015 r. -15.11.2015 r. obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu na powyższym odcinku drogi. Polegać ona będzie na całkowitym wyłączeniu mostu z ruchu i wyznaczeniu objazdów przez miejscowości Gostkowo - Żelazy-Brokowo - Pieńki Wielkie - Pieńki-Sobótki

                               

            mapa objazdu                                   tablice informujące

 

Zaproszenie na zawody sportowo-pożarnicze

150708Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Andrzejewie oraz Wójt Gminy Andrzejewo zapraszają na:

gminne zawody sportowo – pożarnicze

które odbędą się dnia 12 lipca 2015 r. na terenach rekreacyjnych przy ul. Warszawskiej  w Andrzejewie.

Początek zawodów o godzinie 10:00

Turniej młodych szachistów

Dnia 27 czerwca w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbył się turniej szachowy dla uczniów klas I z gminy Andrzejewo pod hasłem " DAJ SZACHA". Wzięło w nim udział 16 uczniów ze szkół w Andrzejewie i Starej Ruskołęce. Emocji było dużo, partie bardzo zacięte. Na wyróżnienie zasłużyli Emilia Sutkowska i Oliwier Leszczyński. W turnieju nie było przegranych. Wszyscy otrzymali kolorowe książeczki szachowe i pamiątkowe dyplomy za udział w zajęciach w roku szkolnym 2014/2015. Bardzo dużym powodzeniem wszystkich w przerwach między rundami cieszył się plac zabaw.

Wójt jednogłośnie otrzymał absolutorium

W dniu 30 czerwca 2015 r. w Sali Konferencyjnej Urzędy Gminy w Andrzejewie odbyła się VII Sesja Rady Gminy Andrzejewo, której głównym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Andrzejewo oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium za 2014 rok.

Biorąc pod uwagę fakt, iż z końcem czerwca zakończyły się wybory sołeckie na terenie naszej gminy Wójt wręczył podziękowania obecnym na Sesji sołtysom, którzy pełnili swoją funkcję w poprzedniej kadencji oraz gratulacje dla tych, którzy zostali wybrani do piastowania tego stanowiska na kolejne cztery lata.
W tym roku przypada również 25 – lecie istnienia Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji osoby, które przepracowały w samorządzie lub pełniły funkcje społeczne ponad 25 lat zostały uhonorowane przez Wójta pamiątkowymi  tabliczkami z podziękowaniem za pracę, pomysły i inicjatywy podejmowane dla dobra lokalnej społeczności.

Zakończenie remontu świetlicy wiejskiej w Andrzejewie

Zakończył się remont budynku świetlicy wiejskiej w Andrzejewie. Pomoc na ten cel przyznana została w ramach działania Odnowa i rozwój wsi  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 63.911,49 zł.

Zakres prac, które zostały wykonane objął: remont pomieszczeń garażowych wraz z montażem drzwi segmentowych, odnowienie elewacji budynku, wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz wentylacji. Wewnątrz wykonany został sufit podwieszany, nowe okładziny z płytek w kuchni i korytarzu oraz pomalowane zostały wszystkie pomieszczenia świetlicy. Ponadto gruntownie wyremontowane zostały łazienki i podłączono budynek do gminnej sieci kanalizacyjnej. Najważniejszą inwestycją w budynku było wykonanie inwestycji centralnego ogrzewania na paliwo stałe.
Wykonawcą zadania była firma Zakład Remontowo – Budowlany Jacek Todorczuk z miejscowości Smolewo Wieś. Całkowity koszt inwestycji objętej postępowaniem przetargowym wyniósł 104.814,84 zł.

Dzień Rodziny w SP Stara Ruskołęka

150616Dnia 10 czerwca 2015 w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbył się "Dzień Rodziny". Na uroczystość przybyło wielu rodziców. Dzieci przygotowały ciekawy występ pod kierunkiem pani Marzeny Pszczołowskiej, Renaty Bojanowskiej i Barbary Andziak. "Na dobre i na złe jest rodzina, na dobre i na złe niech się trzyma", to motto przedstawienia uczniów klas 0-III. Program został uatrakcyjniony piosenkami, mówiącymi o tym jak ważna jest rodzina. Następnie, wzruszonym rodzicom, uczniowie wręczyli samodzielnie wykonane laurki. 
Spotkanie zakończyło się wspólną kawą i herbatą.

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Starej Ruskołęce

Zakończono roboty budowlane mające na celu remont budynku świetlicy wiejskiej w Starej Ruskołęce. Świetlica całkowicie zmieniła swoje oblicze. Wymienione zostały okna, drzwi, pokrycie dachu, wykonano docieplenie ścian, nowe instalacje i okładziny ścienne. Ponadto zakupione zostały nowe stoły i krzesła oraz meble kuchenne. Cały plac został utwardzony kostką brukową i ogrodzony.

Budowa SUW w Zarębach – Bolędach zakończona

Zakończyła się modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach – Bolędach. Inwestycja swoim zakresem objęła wykonanie całkowicie nowego układu technologicznego stacji, wbudowanie agregatu prądotwórczego oraz przebudowę obecnego budynku. Główny cel realizacji zadania to podniesienie jakości dostarczanej wody mieszkańcom. Obecnie woda która wypływa z hydroforni spełnia wszystkie warunki sanitarne stawiane wodzie pitnej i przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wykonawcą inwestycji była firma ROSMOSIS – WAWRZYNIAK Sp. zo.o. z Perzyc. Inwestycja została częściowo sfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Wartość inwestycji wyniosła 888 060,00 zł.

Podkategorie

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami