Umowa na remont świetlicy w Starej Ruskołęce już podpisana

herb malyW dniu 27.02.2015 r. podpisana została umowa na remont budynku świetlicy wiejskiej w Starej Ruskołęce. Prace obejmą m.in. docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi oraz pokrycia dachu, wykonanie nowych instalacji i okładzin ściennych, a także utwardzenie terenu kostką brukową i jego ogrodzenie. Ponadto zakres inwestycji obejmuje zakup wyposażenia świetlicy w tym stołów, ławek i mebli kuchennych. Wykonawcą robót jest firma „DROŻĘCKI” Marek Drożęcki z miejscowości Konopki Jabłoń.

Termin zakończenia prac przewidywany jest na 29 maj 2015 r. Całkowity koszt inwestycji to kwota 298.790,55 zł. Remont budynku świetlicy wiejskiej dofinansowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Dla mieszkańców wsi Stara Ruskołęka jest to ogromny powód do radości, ponieważ obecny budynek od wielu lat „straszył swoim wyglądem”. Z inicjatywy Prezesa OSP – Wiesława Kalupy i Pani sołtys – Lidii Frączyk chętni mieszkańcy część prac porządkowych i przygotowawczych wykonali we własnym zakresie angażując swój sprzęt i poświęcając wolny czas.

 

Inicjatywa lokalna w gminie Andrzejewo

150303Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Ustawa definiuje inicjatywę lokalna jako formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych albo podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.
Przyjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej umożliwi zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców naszej gminy w celu wspólnego i szybszego wykonywania zadań publicznych.
W dniu 26 lutego 2015 r. odbyła się IV Sesja Rady Gminy Andrzejewo na której podjęta została m.in. uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Poza tym przyjęto także uchwały w sprawie:
·         przystąpienia  Gminy Andrzejewo do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
·         przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrzejewo na 2015 rok
·         uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Andrzejewo na lata 2015 – 2020
·         zmian w budżecie gminy na 2015 r.
·         zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

SZKODY POWODOWANE PRZEZ BOBRY

150227Liczba bobrów w Naszej Gminie wzrasta z każdym rokiem, wraz z nią wzrasta skala szkód wyrządzanych przez te zwierzęta. Najczęściej spotykane to: podtapianie gruntów w wyniku budowy tam, blokowanie przepustów oraz niszczenie grobli i drzew. Pewne szkody w rolnictwie może powodować także kopanie kanałów w celu ułatwienia transportu pożywienia oraz tąpnięcia gruntu w przypadkach kopania nor pod powierzchnią ziemi. Mogą one być przyczyną uszkodzeń sprzętu i zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich.

SZACHOWE MATY

150226Grupa 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce i  Andrzejewa wzięła udział w VIII Turnieju szachowym o Puchar Burmistrza Czyżewa.  W gronie 67 zawodników I miejsce w grupie dziewcząt do lat 13 zdobyła Małgorzata Gralik  zdobywając 5,5 pkt. z 9 partii. III miejsce w tej samej kategorii była Katarzyna Wardaszka 5 pkt. obie chodzą do IV klasy Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce. 
Bardzo dobrze spisał się najmłodszy uczestnik turnieju 8 letni Maciej Rutkowski , uczeń II klasy Szkoły Podstawowej w Andrzejewie,  który zdobył  5 punktów i zajął 23 miejsce.
Warto nadmienić że podczas ferii zimowych grupa 9 uczniów z Andrzejewa i Starej Ruskołęki zdobyła kategorie szachowe.

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

15022319 lutego w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbyły się eliminacje Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Brali w nim udział uczniowie wyłonieni w eliminacjach w poszczególnych szkołach. W szkołach podstawowych pierwsze trzy miejsca zajęli :

I Mateusz Tarnowski   SP Ołdaki Polonia
II Dawid Wajszczyk    SP Stara Ruskołęka
II Paulina Żyłowska    SP Ołdaki Polonia

Współpraca GOPS z PCK

 

150223Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie po raz kolejny w ramach współpracy z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowi Mazowieckiej organizuje pomoc w postaci artykułów żywnościowych ( jabłka ) w zakresie niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Od 24 lutego 2015 roku po jabłka będzie można zgłaszać się do pracowników Ośrodka w Andrzejewie.

Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki - konkurs plastyczny

150217bJuż po raz kolejny Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn.
 

„Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!’’

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

150217Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: miesięcznik AGROmechanika, oraz telewizja interaktywna AgroNews com.pl, AGRO SERWIS, TVP1 i dwutygodnik Zielony Sztandar.
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Podkategorie

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami