Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

150217bJuż po raz szósty Oddział Regionalny KRUS w Warszawie organizuje Konkurs dla rolników i sołtysów z całego Mazowsza. Konkurs przebiega we współorganizacji jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na wsi oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim.

Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówkach Terenowych KRUS. Termin zgłoszeń upływa 10 maja b.r.

 

        Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

Informacja Wójta Gminy 3

 

INFORMACJA


Wójt Gminy Andrzejewo informuje, że w dniu 3 kwietnia 2015 r. (piątek) Urząd Gminy w Andrzejewie będzie czynny w godzinach 7:30 - 13:00.

                                                                                                                              

                                                                                     Wójt Gminy Andrzejewo

                                                                                         Michał Rutkowski

 

Zagłosuj na "Podwórko Nivea" w naszej gminie

150401Gmina Andrzejewo przystąpiła do konkursu "Podwórko Nivea". W całej Polsce powstanie 40 placów zabaw w lokalizacjach, które otrzymają najwięcej głosów. Od 1 kwietnia internauci będą mogli głosować za pośrednictwem strony internetowej www.nivea.pl/podworko na lokalizację podwórka w Andrzejewie przy ul. Rynek. Prosimy o głosy mieszkańców gminy. Ponizej link pod którym głosujemy.


                                    ZAGŁOSUJ

Umowa na modernizację drogi podpisana

herb malyW dniu 26 marca 2015 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisana została umowa pomiędzy Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Michała Rutkowskiego – Wójta Gminy Andrzejewo a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o. o. reprezentowanym przez Waldemara Sitka – Prezesa Zarządu oraz Dariusza Ostasza – członka Zarządu na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 260107W Gołębie-Leśniewo – Kuleszki-Nienałty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie-Leśniewo oraz drogi gminnej nr 260108W Kuleszki-Nienałty – Budziszewo lokalizacji 0+000 – 3+317,79”.  Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 2 126 103,92 zł. Na modernizację drogi przyznana jest dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Wykonawca ma czas na realizację zadania do 31 sierpnia 2015 r.

 

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w gminie Andrzejewo

150328W dniu 26 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie odbyła się III debata społeczna na temat bezpieczeństwa w gminie Andrzejewo.

W debacie wzięli udział:
- podkom. Krzysztof Gołębiewski zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej
- Marek Jastrzębski Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
- Urszula Wołosiewicz Wicestarosta Ostrowski

Finalista wojewódzkiego konkursu z biologii

150327Miło nam poinformować, iż Jakub Świderski uczeń klasy IIIa Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie został finalistą Wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z biologii. Tym samym znalazł się w prestiżowym gronie 50 uczniów wyróżniających się rozległą wiedzą w dziedzinie biologii. Należy podkreślić, iż wyżej wymieniony konkurs organizowany jest z myślą o uczniach szczególnie uzdolnionych. Wymaga on od nich wytężonej pracy i nabycia wiedzy znacznie wykraczającej poza program nauczania realizowany na poziomie gimnazjalnym. Każdy z trzech etapów (szkolny, rejonowy i wojewódzki) sprawdza również umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania zawiłych zadań problemowych.

Wynik naszego gimnazjalisty jest, dowodem na to, iż wytężona praca i zaangażowanie są drogą do sukcesu. Gratulujemy serdecznie i życzymy Jakubowi dalszych suk

I Dzień Wiosny w SP w Andrzejewie

150326Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości Szkoły Podstawowej w Andrzejewie. W tym roku 20 marca 2015 r. już po raz drugi uczniowie ze swoimi wychowawcami uczestniczyli w II Edycji Miniolimpiady Sportowej z okazji ,,Dnia Wiosny”.  Impreza ta odbywała się pod hasłem: ,,Żegnamy zimę - witamy wiosnę na sportowo”.Tradycyjnie Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powitał uczestników miniolimpiady sportowej. Następnie odbyło się uroczyste wniesienie znicza olimpijskiego i zaprezentowanie się uczestników z poszczególnych klas. Klasy I –III rozegrały mecz  w ,, Dwa ognie”, a klasy IV – VI w ,,Unihokeja”.  Zawody przebiegały  zgonie z zasadami fair play. Po rozgrywkach nastąpiło uroczyste zakończenie miniolimpiady sportowej i wręczenie dyplomów. Dla klas I – III przygotowano medale z logo szkoły. Obchody Dnia Wiosny przygotowały panie: Bożena Kotomska nauczyciel wych. fizycznego i Barbara Ołdakowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Zaproszenie na debatę społeczną

herb malyWójt Gminy Andrzejewo zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w DEBACIE SPOŁECZNEJ, która odbędzie się 26 marca o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Jest to kolejna edycja policyjnego programu zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej. Spotkania takie pozwalają na wymianę informacji między Policją, a mieszkańcami w celu poprawy bezpieczeństwa.

Debaty społeczne przeprowadzane są w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań  „Razem Bezpieczniej” koordynującego działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa porządku publicznego.
 
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Podkategorie

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami