Zakończenie remontu świetlicy wiejskiej w Andrzejewie

Zakończył się remont budynku świetlicy wiejskiej w Andrzejewie. Pomoc na ten cel przyznana została w ramach działania Odnowa i rozwój wsi  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 63.911,49 zł.

Zakres prac, które zostały wykonane objął: remont pomieszczeń garażowych wraz z montażem drzwi segmentowych, odnowienie elewacji budynku, wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz wentylacji. Wewnątrz wykonany został sufit podwieszany, nowe okładziny z płytek w kuchni i korytarzu oraz pomalowane zostały wszystkie pomieszczenia świetlicy. Ponadto gruntownie wyremontowane zostały łazienki i podłączono budynek do gminnej sieci kanalizacyjnej. Najważniejszą inwestycją w budynku było wykonanie inwestycji centralnego ogrzewania na paliwo stałe.
Wykonawcą zadania była firma Zakład Remontowo – Budowlany Jacek Todorczuk z miejscowości Smolewo Wieś. Całkowity koszt inwestycji objętej postępowaniem przetargowym wyniósł 104.814,84 zł.

Dzień Rodziny w SP Stara Ruskołęka

150616Dnia 10 czerwca 2015 w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce odbył się "Dzień Rodziny". Na uroczystość przybyło wielu rodziców. Dzieci przygotowały ciekawy występ pod kierunkiem pani Marzeny Pszczołowskiej, Renaty Bojanowskiej i Barbary Andziak. "Na dobre i na złe jest rodzina, na dobre i na złe niech się trzyma", to motto przedstawienia uczniów klas 0-III. Program został uatrakcyjniony piosenkami, mówiącymi o tym jak ważna jest rodzina. Następnie, wzruszonym rodzicom, uczniowie wręczyli samodzielnie wykonane laurki. 
Spotkanie zakończyło się wspólną kawą i herbatą.

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Starej Ruskołęce

Zakończono roboty budowlane mające na celu remont budynku świetlicy wiejskiej w Starej Ruskołęce. Świetlica całkowicie zmieniła swoje oblicze. Wymienione zostały okna, drzwi, pokrycie dachu, wykonano docieplenie ścian, nowe instalacje i okładziny ścienne. Ponadto zakupione zostały nowe stoły i krzesła oraz meble kuchenne. Cały plac został utwardzony kostką brukową i ogrodzony.

Budowa SUW w Zarębach – Bolędach zakończona

Zakończyła się modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach – Bolędach. Inwestycja swoim zakresem objęła wykonanie całkowicie nowego układu technologicznego stacji, wbudowanie agregatu prądotwórczego oraz przebudowę obecnego budynku. Główny cel realizacji zadania to podniesienie jakości dostarczanej wody mieszkańcom. Obecnie woda która wypływa z hydroforni spełnia wszystkie warunki sanitarne stawiane wodzie pitnej i przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wykonawcą inwestycji była firma ROSMOSIS – WAWRZYNIAK Sp. zo.o. z Perzyc. Inwestycja została częściowo sfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Wartość inwestycji wyniosła 888 060,00 zł.

Wybory ławników na kadencję 2016-2019

herb malyŁawnikiem może być wybrany ten, kto posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończył 30 lat; jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; nie przekroczył 70 lat; jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika oraz posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

herb malyUprzejmie informujemy, iż w dniach 13, 23 i 27czerwcu prowadzona będzie akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych wystawianych przez mieszkańców przed posesje. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości  proszeni są do wystawienia przed swoją posesją mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej  do godziny  7:00 w dniu planowanego odbioru odpadów.  Terminy odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości  są następujące:

Dzień Dziecka w Andrzejewie

1 czerwca 2015r. w  Szkole Podstawowej w Andrzejewie  świętowaliśmy Dzień Dziecka.  Uroczystość ta jest zawsze oczekiwana przez dzieci i młodzież, ponieważ co roku dostarcza im radosnych przeżyć i dużo atrakcji sportowych. Głównym celem  imprezy było propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia  oraz umiejętności rywalizacji sportowej w czasie gier i zabaw zgodnie z zasadami fair-play.

Konultacje LGD "Zielone Sioło"

herb malyW związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy działania "ZIELONE SIOŁO" serdecznie zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego   na spotkanie, które odbędzie sie w dniu 9 czerwca br. (wtorek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Spotkanie ma na celu poznanie głównych problemów i potrzeb społeczności lokalnej zamieszkującej obszar LGD "ZIELONE SIOŁO", które posłużą do propozycji ich rozwiązań oraz nakreślenia celów i przedsięwzięć do Lokalnej Strategii Rozwoju w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Podkategorie

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami