Język migowy

 


b_150_100_16777215_00_images_miniaturki_ucho.jpgZgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że Urząd Gminy Andrzejewo udostępnia osobom uprawnionym, tj. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, następujące środki wspierające komunikowanie się:
 
 
 
 
 
 
- poczta elektroniczna  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- tel./fax 86 271 70 03

- strona internetowa www.andrzejewo.pl


Osoba uprawniona w kontaktach z Urzędem Gminy Andrzejewo może korzystać również z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 

 W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:

-         pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,

-         pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,

-         tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN


W sprawach urzędowych wymagających osobistej obecności osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.    formularz powiadomienia

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

Fundusze Europejskie w naszej Gminie

 

 
Wnioski i formularze

 

Nowe, ujednolicone wzory formularzy obowiązujące od zdarzeń powstałych od 01 lipca 2019 r.

 

 Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów,  z załącznikami

Podatek rolny

 1.        IR – 1  – informacja o gruntach
 2.        ZIR – 1 – załącznik  do informacji o gruntach  - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 3.        ZIR – 2 – załącznik do informacji  o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 4.        ZIR – 3 – załącznik do informacji o gruntach  – dane pozostałych podatników
 5.        DR – 1  - deklaracja na podatek rolny
 6.        ZDR – 1 – załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 7.        ZDR – 2 – załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Podatek leśny

 1.        IL – 1  – informacja o lasach
 2.        ZIL – 1 – załącznik do informacji o lasach  - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 3.        ZIL – 2 – załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 4.        ZIL – 3 – załącznik do informacji o lasach  – dane pozostałych podatników
 5.        DL – 1  - deklaracja na podatek leśny
 6.        ZDL – 1 – załącznik do deklaracji na podatek leśny  - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 7.        ZDL – 2 – załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

   

 

Podatek od nieruchomości

 1.         IN  – 1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 2.        ZIN – 1 - załącznik  do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 3.        ZIN – 2 – załącznik do informacji  o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 4.        ZIN – 3 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników
 5.        DN – 1  - deklaracja na podatek od nieruchomości
 6.        ZDN – 1 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 7.        ZDN – 2 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

   

 

 

Formularze  obowiązujące, do zdarzeń powstałych do 30.06.2019r.
 

 URZĄD STANU CYWILNEGO

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (obowiązkowo wydrukowany dwustronnie)

Wniosek o sporządzenie aktu zgonu

Wniosek o wydanie zaświadczenie zameldowanie/wymeldowanie

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii:

 • Wojciech Strzeszewski - Przewodniczący
 • Robert Kaniecki - Z-ca Przewodniczącego
 • Sylwia Maty- Członek
 • Skłodowski Ryszard - Członek
 • Sławomir Stępień- Członek

 

Zabytki

Kościół wzniesiony przez mistrza Macieja

42c249cae20d85a4da17416d9cf78b9a10190

W 1528 r. staraniem biskupa płockiego Andrzeja Krzyckiego należąca do niego wieś Wronie zyskała prawa miejskie i nową nazwę - Andrzejów. Mimo że - zapewne wbrew woli biskupa - osada nigdy nie rozwinęła się w duże miasto (prawa miejskie utraciła w 1870 r.), nadal czytelne pozostaje rozplanowanie ulic z okresu lokacji. W centrum wsi znajduje się dość obszerny rynek. Od jego południowego narożnika odchodzi ulica Kościelna, którą można dojść do najważniejszego zabytkowego obiektu Andrzejewa. Jest nim jeden z najdalej na wschód położonych gotyckich kościołów Mazowsza i zarazem całej północno-wschodniej Polski. Mury świątyni pw. Wniebowzięcia NMP zaczęto wznosić w 1526 r., a budowę zakończono około 1605 r. Jak w wielu miejscach na Mazowszu także tutaj fundatorzy i budowniczowie wykazali przywiązanie do gotyku, niestety dające wyraźny dowód na ówczesne cywilizacyjne zacofanie tej dzielnicy Polski. Okres kończenia budowy andrzejewskiej fary przypada już na początki baroku, np. we Włoszech! W południowej ścianie prezbiterium kościoła znajduje się osobliwy autograf mistrza murarskiego. W wątku muru znajduje się cegła z datą 1526 i imieniem Mathia. Zdaniem historyków jest to podpis kierującego budowlaną ekipą muratora Macieja. Na położonym w pobliżu kościoła cmentarzu pochowano 400 polskich żołnierzy poległych w dniach 12-13 września 1939 r. w bitwie z Niemcami, która rozegrała się na polach między Andrzejewem a Łętownicą. Znajduje się też grób Julianny Wyszyńskiej, matki kardynała Stefana Wyszyńskiego.
pozostałe zabytki na terenie naszej gminy:

Cmentarz Pieńki Żaki


Cmentarz rzymsko-katolicki Andrzejewo

Cmentarz wojenny Załuski Lipniewo


Cmentarz żydowski przy drodze powiatowej Andrzejewo-Zaręby Warchoły

Dom drewniany Dąbrowa

Dom drewniany Gołębie Leśniewo

Dom drewniany Kowalówka


Dom drewniany Króle Duże

Dom drewniany Mianowo

Dom drewniany Pęchratka Mała

Dom drewniany Stara Ruskołęka

Dwór Dąbrowa

Kaplica cmentarna w Andrzejewie

Kapliczka murowana Pieńki Żaki

Krzyż przydrożny Andrzejewo Nr 106

Krzyż przydrożny Andrzejewo Nr 107

Krzyż żeliwny Gołębie Leśniewo Nr 96

Krzyż żeliwny Gołębie Leśniewo Nr 97

Krzyż żeliwny Mianowo

Krzyż żeliwny Stara Ruskołęka

Ogrodzenie kościoła parafialnego


Ogrodzenie z bramą cmentarza

Park Zaręby Bolędy

Wkładka piwnica z lodownicą

Założenie plebańsko-ogrodowe

Zespół dworsko-folwarczny

 

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami