Fundusze Europejskie w naszej Gminie

 

 
Wnioski i formularze

 

Nowe, ujednolicone wzory formularzy obowiązujące od zdarzeń powstałych od 01 lipca 2019 r.

 

 Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów,  z załącznikami

Podatek rolny

 1.        IR – 1  – informacja o gruntach
 2.        ZIR – 1 – załącznik  do informacji o gruntach  - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 3.        ZIR – 2 – załącznik do informacji  o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 4.        ZIR – 3 – załącznik do informacji o gruntach  – dane pozostałych podatników
 5.        DR – 1  - deklaracja na podatek rolny
 6.        ZDR – 1 – załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 7.        ZDR – 2 – załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Podatek leśny

 1.        IL – 1  – informacja o lasach
 2.        ZIL – 1 – załącznik do informacji o lasach  - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 3.        ZIL – 2 – załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 4.        ZIL – 3 – załącznik do informacji o lasach  – dane pozostałych podatników
 5.        DL – 1  - deklaracja na podatek leśny
 6.        ZDL – 1 – załącznik do deklaracji na podatek leśny  - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 7.        ZDL – 2 – załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

   

 

Podatek od nieruchomości

 1.         IN  – 1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 2.        ZIN – 1 - załącznik  do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 3.        ZIN – 2 – załącznik do informacji  o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 4.        ZIN – 3 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników
 5.        DN – 1  - deklaracja na podatek od nieruchomości
 6.        ZDN – 1 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 7.        ZDN – 2 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

   

 

 

Formularze  obowiązujące, do zdarzeń powstałych do 30.06.2019r.
 

 URZĄD STANU CYWILNEGO

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (obowiązkowo wydrukowany dwustronnie)

Wniosek o sporządzenie aktu zgonu

Wniosek o wydanie zaświadczenie zameldowanie/wymeldowanie

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii:

 • Wojciech Strzeszewski - Przewodniczący
 • Robert Kaniecki - Z-ca Przewodniczącego
 • Sylwia Maty- Członek
 • Skłodowski Ryszard - Członek
 • Sławomir Stępień- Członek

 

Zabytki

Kościół wzniesiony przez mistrza Macieja

42c249cae20d85a4da17416d9cf78b9a10190

W 1528 r. staraniem biskupa płockiego Andrzeja Krzyckiego należąca do niego wieś Wronie zyskała prawa miejskie i nową nazwę - Andrzejów. Mimo że - zapewne wbrew woli biskupa - osada nigdy nie rozwinęła się w duże miasto (prawa miejskie utraciła w 1870 r.), nadal czytelne pozostaje rozplanowanie ulic z okresu lokacji. W centrum wsi znajduje się dość obszerny rynek. Od jego południowego narożnika odchodzi ulica Kościelna, którą można dojść do najważniejszego zabytkowego obiektu Andrzejewa. Jest nim jeden z najdalej na wschód położonych gotyckich kościołów Mazowsza i zarazem całej północno-wschodniej Polski. Mury świątyni pw. Wniebowzięcia NMP zaczęto wznosić w 1526 r., a budowę zakończono około 1605 r. Jak w wielu miejscach na Mazowszu także tutaj fundatorzy i budowniczowie wykazali przywiązanie do gotyku, niestety dające wyraźny dowód na ówczesne cywilizacyjne zacofanie tej dzielnicy Polski. Okres kończenia budowy andrzejewskiej fary przypada już na początki baroku, np. we Włoszech! W południowej ścianie prezbiterium kościoła znajduje się osobliwy autograf mistrza murarskiego. W wątku muru znajduje się cegła z datą 1526 i imieniem Mathia. Zdaniem historyków jest to podpis kierującego budowlaną ekipą muratora Macieja. Na położonym w pobliżu kościoła cmentarzu pochowano 400 polskich żołnierzy poległych w dniach 12-13 września 1939 r. w bitwie z Niemcami, która rozegrała się na polach między Andrzejewem a Łętownicą. Znajduje się też grób Julianny Wyszyńskiej, matki kardynała Stefana Wyszyńskiego.
pozostałe zabytki na terenie naszej gminy:

Cmentarz Pieńki Żaki


Cmentarz rzymsko-katolicki Andrzejewo

Cmentarz wojenny Załuski Lipniewo


Cmentarz żydowski przy drodze powiatowej Andrzejewo-Zaręby Warchoły

Dom drewniany Dąbrowa

Dom drewniany Gołębie Leśniewo

Dom drewniany Kowalówka


Dom drewniany Króle Duże

Dom drewniany Mianowo

Dom drewniany Pęchratka Mała

Dom drewniany Stara Ruskołęka

Dwór Dąbrowa

Kaplica cmentarna w Andrzejewie

Kapliczka murowana Pieńki Żaki

Krzyż przydrożny Andrzejewo Nr 106

Krzyż przydrożny Andrzejewo Nr 107

Krzyż żeliwny Gołębie Leśniewo Nr 96

Krzyż żeliwny Gołębie Leśniewo Nr 97

Krzyż żeliwny Mianowo

Krzyż żeliwny Stara Ruskołęka

Ogrodzenie kościoła parafialnego


Ogrodzenie z bramą cmentarza

Park Zaręby Bolędy

Wkładka piwnica z lodownicą

Założenie plebańsko-ogrodowe

Zespół dworsko-folwarczny

 

Historia

 

 
 
Najstarszą wzmiankę dotyczącą Andrzejewa można znaleźć w inwentarzu dóbr biskupstwa płockiego z pierwszej połowy XIII wieku, w którym figuruje jako wieś Woronie. Dalsza historia osady, aż do drugiej połowy XV stulecia nie jest znana.
W 1527 roku biskup płocki Andrzej Krzycki postanowił lokować miasto Andrzejów we wsi Wronie. Po wielu staraniach 26 lutego 1528 roku na sejmie w Piotrkowie król Zygmunt Stary udzielił zezwolenia biskupowi Andrzejowi Krzyckiemu na lokalizację „we wsi Wronie zwanej, w Księstwie Mazowieckim położonej – miasta, które niech zwie się Andrzeiow”.
Lokacja miasta miała miejsce jednak dopiero w 1534 roku.
Okresem największego rozwoju Andrzejewa był początek lat sześćdziesiątych XVI stulecia.
W roku 1869 w wyniku represji po Powstaniu Styczniowym Andrzejewo zostało pozbawione praw miejskich i stało się osadą miejską. 
W czasie I wojny światowej, w 1915 roku, rosyjscy żołnierze uciekający przed Niemcami doszczętnie spalili osadę.
W dniach 12-13 września 1939 roku pomiędzy Andrzejewem, a Łętownicą rozegrała się krwawa bitwa zakończona rozbiciem przez Niemców 18. Dywizji Piechoty. 
Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow Andrzejewo znalazło się pod koniec września 1939 r. pod okupacją sowiecką. Po agresji Niemiec na ZSRR w 1941 r. znajdowało się do 1944 roku pod okupacją niemiecką. 
Obecnie Andrzejewo pełni funkcję gminy, znajdują się tu: urząd gminy, poczta, kościół, ośrodek zdrowia, szkoły
 

Dowiedz się więcej na stronach:

andrzejewo.info

portalwrona.com

 

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami