Instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Andrzejewo.

oczyszczTrwają się prace przy projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrzejewo”. Realizowany jest on przez gminę Andrzejewo w ramach dofinasowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 operacja „Gospodarka wodno – ściekowa”. W ramach tej inwestycji zostanie wybudowany zbiornik retencyjny na wodę i podłączony do Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach – Bolędach, a także zostaną zainstalowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w 32 gospodarstwach mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie gminy Andrzejewo. Wykonawcą zadania jest EKOFIRMA z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wartość zadania wynosi 938 888,00 zł z czego 488 805,00 zł to dofinansowanie pozyskane w ramach PROW. Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczony jest na 30 września 2021 r. W miesiącu maju zaczęto instalować przydomowe oczyszczalnie ścieków w poszczególnych gospodarstwach mieszkaniowych. Instalacje te spełniających wymogi aktualnej normy PN-EN 12566-3+A2:2013. Składają się one z urządzeń oczyszczania ścieków odprowadzanych z gospodarstw mieszkaniowych oraz systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi. W pełni sprawna przydomowa oczyszczalnia ścieków zlikwiduje odpływ ścieków do środowiska oraz zapewni możliwość rozwiązania problemów gospodarki ściekowej dla mieszkańców. Warto zaznaczyć, że przydomowe oczyszczalnie ścieków poprawią jakość gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Budowa zbiornika retencyjnego jest w chwili obecnej na etapie wydawania decyzji lokalizacyjnej.

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami