Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie

20210211 101534W czwartek 11 lutego 2021 r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie, na które przybyli zaproszeni goście: Wicestarosta Ostrowski Pan Józef Rostkowski, Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Adam Brzózka, Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera, Sekretarz Gminy Pan Robert Rosiak oraz Skarbnik Gminy Pani Ewa Godlewska. Zebranie prowadził Przewodniczący Zarządu GSW Pan Marek Raciński przy pomocy Pani Ewy Staniaszko. Podczas spotkania zapewniony był odpowiedni reżim sanitarny. Przyjęty plan finansowy na rok 2020 wynosił 352 802,15 zł. Wpływy z wpłat dokonanych przez członków Spółki na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 133 995,68 zł. Wskaźnik ściągalności składek wyniósł 92,15%. Spółka w roku 2020 otrzymała dotacje w łącznej kwocie 81 345,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatu Ostrowskiego oraz gminy Andrzejewo. W roku 2020 Gminna Spółka Wodna w Andrzejewie wykonała następujące prace:

- koszenie mechaniczne skarp rowów melioracyjnych – 74,214 km

- naprawa urządzeń melioracyjnych – 116 szt.

- naprawa przepustów melioracyjnych – 10 szt.

- naprawa studzienek drenarskich – 6 szt.

- czyszczenie studzienek drenarskich – 191

- odmulanie mechaniczne rowów melioracyjnych – 17.809 km

- plantowanie urobku po odmuleniu – 10.590 km

- odkrzaczanie rowów melioracyjnych

Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 165.350,91 zł. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31,12.2020 r. wynosi 150 231,40 zł. Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie zatwierdziło realizację budżetu i roczne sprawozdania finansowe za rok 2020. Podjęto również uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2021 wraz z planem pracy na rok 2021. Zgodnie z postanowieniem Wlanego Zgromadzenia GSW kwota zobowiązania drenacyjnego na rok 2021 nie uległa zmianie i nadal będzie wynosić 19 zł za 1 ha odwodniony rowami i odwodniony drenami.

Mamy nadzieję, że z każdym rokiem praca Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie

na rzecz rolników będzie realizowała główny cel spółki czyli utrzymanie, eksploatację i konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Andrzejewo.

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami