Podsumowanie prac Terenowej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 686  Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.08.2015 w Gminie Andrzejewo powołana została Terenowa Komisja, która szacowała szkody powstałe w gospodarstwach rolnych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy.

W skład terenowej komisji wchodziły cztery osoby:

-  przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Mazowieckiego

- przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej

- dwóch pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Z uwagi, iż  terenowa komisja rozpoczęła pracę od 1 września 2015 r. szacowane były tylko straty w uprawach rolnych, które znajdowały się jeszcze na polach, były to głównie: łąki, pastwiska, kukurydza na kiszonkę, kończyna oraz inne uprawy sadownicze i okopowe nie zebrane z pola. Z uwagi, że na naszym terenie Wójt Gminy Andrzejewo na podstawie obowiązujących przepisów był upoważniony do powołania terenowej komisji pod koniec sierpnia, komisja nie szacowała strat w zbożach oraz pozostałych uprawach, których upłynął termin zakończenia zbioru.

Do zadań Komisji należało:

1. weryfikowanie danych zawartych we wnioskach rolników o oszacowanie szkód, dotyczących w szczególności powierzchni gruntów rolnych, zgodnie z wnioskami o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanymi do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2. szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych

3. sporządzanie indywidualnych protokołów oszacowania szkód

Przy szacowaniu szkód terenowa komisja uwzględniała całość produkcji rolnej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania i  w opracowanych protokołach wyliczała procent szkód średniej rocznej produkcji w skali całego gospodarstwa rolnego. Dane do szacowania strat, takie jak: średni plon poszczególnych upraw, średnia cena poszczególnych upraw, czy średnia cena zwierząt  były opracowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i na tej podstawie terenowe komisje wyliczały procent szkód średniej rocznej produkcji w skali całego gospodarstwa rolnego.

O oszacowanie szkód wystąpiło do Urzędu Gminy w Andrzejewie 344  posiadaczy gospodarstw. Szkody zostały oszacowane przez terenową komisję we wszystkich tych gospodarstwach.

Z oszacowanych 344 gospodarstw rolnych w 232 gospodarstwach poziom szkód był wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w skali całego gospodarstwa rolnego, z czego 44 producentów rolnych zadeklarowało chęć ubiegania się o preferencyjny kredyt na wznowienie/odtworzenie produkcji z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR . Pozostali mogą ubiegać się o inne formy pomocy z środków ARiMR. Szczegółowy wykaz pomocy o jakie może ubiegać się użytkownik poszkodowanego gospodarstwa rolnego został wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji                               
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015r. poz.187 ze zm.).

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami