Ogłoszenie wyników konkursu

Andrzejewo, dn. 07.04.2016 r.

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Andrzejewo   w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

ogłaszam

że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:

Kultura fizyczna – wspieranie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu, mających na celu przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym  do udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywkach ligowych, turniejach i zawodachdotacja z budżetu gminy zostanie udzielona następującym organizacjom pozarządowym:

1. GMINNY KLUB SPORTOWY MAX ROL ANDRZEJEWO – oferta nr 1

            Przeznaczenie dotacji– projekt pn. „ŁĄCZY NAS PIŁKA”

            Kwota dotacji–  11 000,00 zł.

Wójt Gminy Andrzejewo

     Michał Rutkowski

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 r. ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

 

Wójt Gminy Andrzejewo działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) oraz Uchwały   nr XIV/87/2016 Rady Gminy Andrzejewo, z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa     w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2016 rok.
 
 
 

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Ogłoszenie

Konsultacje projektu Programu współpracy  Gminy Andrzejewo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

           

Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2016 rok”. Powyższy projekt opublikowany został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu.

Konsultacje projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

 Ogłoszenie

Konsultacje projektu Programu współpracy  Gminy Andrzejewo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

           

Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2013 rok”. Powyższy projekt opublikowany został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu.

   

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Andrzejewo w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 Wójt Gminy Andrzejewo informuje o zakończeniu postępowania konkursowego bez wyłonienia ofert.
Oferta Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, ul. Warszawska 24, 07-305 Andrzejewo została odrzucona ze względu na braki formalne.
Oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie – zgodnie z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych.

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami