Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby-Choromany

Rozpoczęto prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Zaręby-Choromany. Koszt całkowity zadania został oszacowany na kwotę 709 405,21zł. Gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg równe kwocie 493 773,05zł. Wykonawcą zadania jest firma ,,Goł-Buddrog” - Zdzisław Gołębiewski z Zakrzewo-Zalesie. W ramach realizowanej inwestycji zostaną wykonane następujące prace: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowa nawierzchni, zjazdy oraz pobocza. Zakończenie przebudowy drogi przewidziane jest w terminie do końca sierpnia br.

 

I Sesja Rady Gminy Andrzejewo w nowej kadencji

Dnia  2 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie I Sesji Rady Gminy Andrzejewo w kadencji 2024 - 2029. Otwarcia zebrania dokonała radna senior Elżbieta Stanisława Kałuska. W obradach uczestniczyło 15 radnych, a także Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, Skarbnik Gminy Paulina Pecura, Sekretarz Gminy  Robert Rosiak, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście. Na początku odśpiewano Hymn Polski, po czym ks. prob. Jerzy Kruszewski odmówił wspólnie z zebranymi krótką modlitwę. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie Iwona Kropińska wraz z Zastępcą - Dominiką Brzostek wręczyły  Radnym Gminy oraz Wójtowi Gminy Andrzejewo Beacie Ponichtera zaświadczenia o wyborze. W dalszej kolejności nastąpiło złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Andrzejewo oraz przez Wójta Gminy - Beatę Ponichtera.

Kolejnym ważnym punktem obrad były wybory na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Andrzejewo (na kadencję w latach 2024 – 2029). Do przeprowadzenia tych wyborów powołano  3 osobową Komisję Skrutacyjną, w składzie Dariusz Chiliński (przewodniczący), Damian Jasko(członek), Andrzej Gralik (członek). Na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy zostało zgłoszonych dwóch kandydatów. Byli to: Justyna Kazimierczuk oraz Krzysztof Jasko. W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejewo został Krzysztof Jasko. Na stanowisko Wiceprzewodniczącego zgłoszono również dwóch kandydatów. Byli to Justyna Kazimierczuk oraz Roman Siejk. W wyniku głosowania tajnego Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Andrzejewo została Justyna Kazimierczuk. Po ogłoszonych wyborach był czas na podziękowania, gratulacje oraz wypowiedzi zaproszonych gości.

 Skład Rady Gminy Andrzejewo:

- Krzysztof Jasko – Przewodniczący

- Justyna Kazimierczuk – Wiceprzewodniczący

- Dariusz Chiliński

- Teresa Dąbkowska

- Andrzej Gralik

- Damian Jasko

- Elżbieta Stanisława Kałuska

- Jarosław Kempisty

- Dorota Kietlińska

- Rafał Łuniewski

- Jan Nienałtowski

- Tomasz Piszczatowski

- Roman Siejk

- Łukasz Sudak

- Grzegorz Jacek Świderski.

Przebudowa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Łętownica-Parcele

W dniu 22 kwietnia 2024 roku w Warszawie Gmina Andrzejewo reprezentowana przez Wójta Gminy Andrzejewo Beatę Ponichtera oraz Skarbnika Gminy Paulinę Pecura podpisała umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Członków Zarządu Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc. Dokument dotyczył udzielenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. Przebudowa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Łętownica-Parcele w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Całkowity koszt zadania wyniesie 390 000,00zł. Gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie równe kwocie 234 000,00zł, zaś pozostała kwota - 156 000,00zł będzie jej wkładem własnym w powyższą inwestycję.

Utwardzenie placu wokół garażu OSP w Starej Ruskołęce

W ostatnim czasie zakończono zadanie polegające na utwardzeniu terenu wokół garażu OSP w miejscowości Stara Ruskołęka. Prace polegały na położeniu kostki brukowej o grubości 8cm na powierzchni 203m2, a także demontaż i montaż istniejącego ogrodzenia panelowego. Koszt całkowity zadania wyniósł 24 000,00zł. Zadanie było realizowane z funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem mieszkańców wsi Stara Ruskołęka.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza w miejscowości Andrzejewo oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Urząd Gminy w Andrzejewie zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza w miejscowości Andrzejewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w  dniach od 18.04.2024 r. do 10.05.2024 r. Dokumentacja ww. planu umieszczona została poniżej.

 PROJEKT

PROGNOZA

UCHWAŁA

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gminy Andrzejewo – stan na dzień 31.03.2024r.

 

Gmina Andrzejewo
Liczba złożonych wniosków - 139
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 67
Kwota wypłaconych dotacji - 1714511,74 zł

XI edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem „Żyj zdrowo, jedz kolorowo” w Andrzejewie

W dniu 09 kwietnia 2024r. w Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej odbyła się XI edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem „Żyj zdrowo, jedz kolorowo”. W konkursie udział wzięło 42 uczniów z klas I – VIII. Pracę uczniów koordynowali opiekunowie: p. Barbara Ołdakowska i p. Elżbieta Kamyczek. Zadaniem dwuosobowych drużyn było przygotowanie kolorowych, a jednocześnie zdrowych sałatek oraz przekąsek. Konkursowe posiłki były niezwykle pomysłowe, a ich estetyka poprzez kolory i sposoby podania miała bezpośredni wpływ na odczucia smakowe oraz zapachowe osób degustujących dania.

Uczestników i ich zdolności kulinarne oceniało jury w składzie:

Beata Ponichtera – Wójt Gminy Andrzejewo,

Wojciech Strzeszewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej,

Iwona Tymińska – Przewodnicząca Rady Rodziców,

Agnieszka Majewska,

Justyna Cygan,

Marzena Zawistowska,

Robert Sutkowski,

Kamil Rosiński.

Po degustacji i naradzie, komisja przyznała wyróżnienia dla zespołów:

  1. Łucji Ołdakowskiej i Franciszka Rafalaka ( klasa V ),
  2. Gabrieli Kraszewskiej i Marii Rutkowskiej ( klasa VI ).

Na zakończenie na wszystkich uczestników konkursu czekały upominki, które zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami