Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Ogłoszenie

Konsultacje projektu Programu współpracy  Gminy Andrzejewo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

           

Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2016 rok”. Powyższy projekt opublikowany został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu.

Sposób przeprowadzania konsultacji został określony w Uchwale Nr XIII/56/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011r. - w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Andrzejewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Z projektem Programu można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.andrzejewo.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 21 października 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r., poprzez przesłanie formularza zmian do projektu programu współpracy, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo.

Formularz zmian do projektu Programu współpracy jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Andrzejewie.

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami