Ważny krok w kierunku przebudowy ul. Wodnej w Andrzejewie

Kategoria: News Odsłony: 281

Dnia 30.12.2021 r. podpisano akt notarialny regulujący własność ul. Rynek i Wodnej w Andrzejewie pomiędzy Powiatem Ostrowski i Gminą Andrzejewo. Zbigniew Chrupek i Józef Rostkowski - obaj działający w imieniu Powiatu Ostrowskiego oraz Beata Urszula Ponichtera działająca w imieniu  Gminy Andrzejewo oświadczyli, iż dokonują zamiany nieruchomości na których przebiegają drogi publiczne w ten sposób, że Powiat Ostrowski przenosi na rzecz Gminy Andrzejewo niezabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę gruntu o numerze ew. 819/1 o obszarze 0,4312 ha położoną w miejscowości Andrzejewo (ul. Wodna), a Gmina Andrzejewo w zamian za to przenosi na rzecz Powiatu Ostrowskiego niezabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 674 o obszarze 0,1300 ha położoną w miejscowości Andrzejewo (ul. Rynek przy OSP). Obie strony wyraziły zgodę na przedstawioną zamianę i oświadczyły, iż umowę zamiany  zawierają bez żadnych dopłat i z tytułu jej dokonania nie zachowują wobec siebie żadnych roszczeń.

Dzięki zawartej umowie zamiany Gmina Andrzejewo będzie mogła w najbliższym czasie przeprowadzić przebudowę ulicy Wodnej w Andrzejewie będąc już jej właścicielem. Przypomnijmy, że Gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie z Funduszu „Polski Ład” na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Andrzejewo”.  W ramach realizacji tego zadania planowana jest modernizacja dwóch odcinków dróg gminnych  tj. remont ulicy Wodnej w Andrzejewie oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo – Cechny. Wartość obu inwestycji szacowana jest na kwotę 1 654 000 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu „Polski Ład” w wysokości 1 571 000 zł.